Warning: getimagesize(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Warning: getimagesize(http://www.koseyazarioku.com/images/resim_yazar/11/vehbi-tulek.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Vehbi Tülek Tüm Yazıları

522 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Cennetten ümitli ol cehennemden kork!

Rahat ve huzur âyeti azap âyeti ile birlikte, azap âyeti de rahat ve huzur âyeti ile birlikte inmiştir. Seyyid Mehmed Nûri Efendi İstanbulda yetişen evliyânın büyüklerindendir. Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî'nin onbeşinci bâtından torunudur. 1216 (m. 1801)'de İstanbul'da doğdu. 1282 (m. 1866)'de aynı yerde vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki: Hazre

Bugün
0 0 0

"Ona sirkeden başka bir şey şifa vermez!"

Bir Yahudi, "Sirke ne güzel katıktır" hadîs-i şerîfini duyunca, inkâr eder. Ancak!.. Ebû Abdullah Muhammed Tilmsânî hazretleri tefsîr ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. Cezayir'de Tilmsân'da doğdu. 759 (m. 1358)'de Fas'ta vefât edip, Tilmsân'da defnedildi. "En-Nûr-ül-bedri fit-ta'rîf bil-fakîh el-makkârî" isimli eserde şunlar anlatılır: Bağdad âlim

21.02.2019
1 0 0

Küfr-i inadi ve küfr-i cehli nedir

Her Müslümanın, bilmesi gereken şeyleri öğrenmesi farzdır. Bilmemesi büyük günahtır. Alâüddîn Zâhid Buhârî hazretleri tefsîr, kelâm, usûl ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimi, vâizdir. 546 (m. 1151)'de Buhârâ'da vefât etti. Söylendiği zaman, küfre düşüren sözleri şöyle anlattı: Erkek veya kadın, bir Müslüman, âlimlerin söz birliği ile küfre sebep olacağı

20.02.2019
0 0 0

Allahü teâlânın rahmeti yetişmezse!..

Cennete girmek için âhirete iman ile gitmek ve diğer tehlikeleri de atlatmak lâzımdır. Seyyidî Hamîdî hazretleri Osmanlılar devrinde yetişen büyük âlimlerdendir. Isparta'da doğdu. 913 (m. 1507)'de İstanbul kadısı iken vefât etti. Bir dersinde talebelerine şunları söyledi: Allahü teâlânın emrettiği, beğendiği iyi şeyleri yaparak onun merhametini ka

19.02.2019
3 0 0

"Kâfirlerle dost, arkadaş olmayınız!"

"Müminler, kâfirleri sevmesinler. Onları seven, Allahü teâlâyı sevmiş olmaz." Kara Çelebi hazretleri Osmanlılar zamanında Bursa'da yetişen Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 965 (m. 1557) senesinde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki: Âl-i İmrân sûresinin 28. âyetinde meâlen, (Müminler müminlerden başka, kâfirleri sevmesinler. Onları seven, All

18.02.2019
1 0 0

Elemlerin, kederlerin yok olması için...

"Size bir keder ve sıkıntı eriştiğinde istiğfar ile birlikte çok salevât-ı şerîfe okuyun!" Ahmed Şihâbüddîn Kalyûbî hazretleri Şafiî mezhebi âlimidir. Mısır'ın Kalyûb şehrinde dünyâya geldi. 1069 (m. 1659)'da vefât etti. "Tuhfet-ür-râgıb" kitabının son sözünde buyuruyor ki: "Selef-i sâlihîn ve bu ümmetin büyükleri (radıyallahü anhüm), Sultân-ül-mü

17.02.2019
1 0 0

Zaruret olmadan dilenmek haramdır

Birşeye muhtaç olan, kimseden istemeyip Allahü teâlâdan beklerse, Allahü teâlâ, ona bir senelik rızık kapıları açar. Ali bin Muhammed Kalsâdî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 815 (m. 1412)'de Endülüs'te (İspanya) Besta (Baeza) şehrinde doğdu. 891 (m. 1486)'de Cezayir'de Becâye şehrinde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

16.02.2019
0 0 0

"Çocuk kokusu cennet kokusudur"

Her Müslüman, çocuklarına Amentü'yü ezberletmeli, manasını iyice öğretmelidir! Kâfzâde Fâizî Efendi Osmanlı âlimlerinden ve şâirlerindendir. 998 (m. 1589)'de İstanbul'da doğdu. 1031 (m. 1622)'de aynı yerde vefât etti. Çeşitli derslerinde buyurdu ki: Evladın, ana-baba üzerinde hakları vardır. Bazıları şöyledir: 1- İleride, çocuk annesiyle kötülenm

15.02.2019
1 0 0

Belalardan ve nazardan korunmak için...

"Nazardan korunmak için âyât-i hırz denilen âyetleri okumalı ve üzerinde taşımalıdır." Muhyiddîn Kâfiyecî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. 788 (m. 1386)'de İzmir'e bağlı Bergama'da doğdu. 879 (m. 1474)'de Kâhire'de vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı: Kendisine nazar değen kimse, şu duaların birini veya tamamını okumalıdır: 1- Fatiha

14.02.2019
2 0 0

Ölümü çok hatırlayan kimse az konuşur...

"Hazret-i Âdem'den itibâren, kendisine kadar bütün dedeleri ölüp gitmiş olan kimse de bir gün ölecektir." Ahmed Kâdir-billâh hazretleri Yirmibeşinci Abbasî Halifesi olup, kelâm, hadîs ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimi idi. 336 (m. 947)'de doğdu. 381 (m. 991)'de hilâfete geçti. Kırkbir sene üç ay hilâfet makâmında kalıp, 422 (m. 1031) yılında vefât etti

13.02.2019
1 0 0