"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Vehbi Tülek Tüm Yazıları

1072 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Açıktan işlenen günah herkese zarar verir!..

Gizli işlenen günah, bunu işleyene zarar verir. Açıkça işlenirse, herkese zararı dokunur. Muhammed İbnü'l-Hâc El-Abderî hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. 640 (1243)'de Fas'ta doğdu. İlk tahsilininden sonra Kahire'ye yerleşti. Burada meşhur âlimlerden Mâliki fıkıh ilmi tahsil etti ve çok talebe yetiştirdi. 737'de (m. 1336) Kahire'de vefat etti. Bir

Bugün
5 0 0

Hatim sevâbına kavuşmak için...

Hatmi bir kişinin okuması veyâ bir kişi, evvelce okumuş olduğu hatmin sevâbını hediye etmesi lâzımdır. İbrâhîm ibn-i Vesîk el-İşbîlî hazretleri kıraat âlimidir. 567'de (m. 171) Endülüs'te (İspanya) İşbîliye'de (Sevilla) doğdu. Orada büyük âlimlerden kıraat tahsil etti. Musul, Şam ve Mısır'da kıraat dersleri verdi. 654 (m. 1256)'da İşbîliye'de vefa

03.03.2021
6 0 0

"Lezzetlere son veren şeyi çok hatırlayınız!.."

"Gece ve gündüz ölümü hatırlayan kimse, kıyâmet günü şehitler yanında olacaktır." Ahmed İbnü'l-Furât hazretleri hadis âlimidir. 180 (m. 796)'da İran'ın Rey şehrinde doğdu. Küçük yaşta hadis tahsiline başladı. Bağdat, Basra, Hicaz, Yemen, Şam, Mısır ve Cezîre'ye giderek büyük âlimlerden hadis tahsil etti. 258'de (m. 872) İran'da İsfahan'da vefat et

02.03.2021
9 0 0

"Yavrum! Bu dünya imtihan yeridir!.."

Dünyanın görünüşü, yalancı yaldızlarla süslüdür. Kötü kadına benzer!.. Ali Sebtî hazretleri Osmanlı evliyâsının büyüklerindendir. Diyarbakırlı olup seyyiddir. Elazığ-Palu ilçesinde vefat etti. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin kardeşi Muhammed Sahib'in sohbetlerinde kemâle geldi. Muhammed Sahib'in hazırladığı icâzetnâmesini Mevlânâ Hâlid-i B

01.03.2021
9 0 0

İslâmiyetin aslı üçtür: İlim, amel ve ihlâs...

İslâmiyetin aslı, temeli üçtür: İlim, amel, ihlâs. İslâm ilimleri ikiye ayrılır. Din bilgileri, fen bilgileri. Bülbülcüzade Abdülkerim Efendi, Osmanlı tasavvuf âlimlerindendir. İstanbul'da doğdu. Şeyh Abdülehadi Nûrî hazretlerine intisab edip tahsil ve sülûkünü tamamladıktan sonra hilafet aldı. Selâtin camilerinin bazılarında kürsü şeyhliği hizm

28.02.2021
10 0 0

"Bakara Kurân'ın zirvesi Yasîn ise, kalbidir..."

"Kim Bakara suresinin son iki âyetini geceleyin okursa o âyetler o kişi için kâfidir." Simkeşzade Hasan Feyzi Efendi Osmanlı ulemasındandır. Şeyh Abdülehad Nuri'den hilâfet aldıktan sonra Bayramiye melâmilerinin şeyhlerinden Şeyh Beşir Efendi'ye intisap etti. 1102 (m. 1690)'da vefat etti. "Beydavî tefsirinin Bakara sûresi bölümüne talikatı" isimli

27.02.2021
8 0 0

Nefis, ahmak ve câhil hizmetçidir!

İnsanın da, Allahın da düşmanı olan nefsi zayıflatarak azmasını önlemek lâzımdır. Nasr bin İbrahim Makdisî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 407 (m. 1016)'da Filistin'de Nablus'ta doğdu. Kudüs, Diyarbekir ve Meyyâfârikin'e (Silvan) giderek ilim tahsil etti. Şam'a yerleşti ve burada talebe yetiştirdi. 490 (m. 1096)'da vefat etti. Buyurdu ki: Bir ibâ

26.02.2021
8 0 0

"Sû-i zan, yanlış karar vermeye sebep olur!"

Din kardeşinin aybını görünce, ona hüsn-i zan etmeli, teviline çalışmalıdır. Kabîsa bin Ukbe es-Süvâî hazretleri hadis ve tefsir âlimidir.136 (m. 753)'de Kûfe'de doğdu. Süfyân-ı Sevrî hazretleri gibi büyük âlimlerden ilim tahsil etti. Ahmed bin Hanbel hazretleri, onun talebelerindendir. 215'te (m. 830) Kûfe'de vefat etti. Buyurdu ki: Sû-i zan hara

25.02.2021
13 0 0

Dargın olanla, üç gün içinde barışmalıdır...

"Sana darılana git, barış! Zulüm yapanı affet. Kötülük yapana iyilik et!" Şemsüddîn Muhammed İsfahanî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 616'da (m. 1219) İran'da İsfahan'da doğdu. Sonra Bağdat'a, Şam'a, nihayet Kahire'ye giderek ilim tahsil etti. Kahire'de Sâhibiyye Medresesi'nde ders verdi. 688 (9 Ağustos 1289) tarihinde Kahire'de vefat etti. Şöyle

24.02.2021
4 0 0

Hiç kimse mucizeye karşı gelemedi!..

Allahü teâlâ, doğru söylediklerini göstermek için, Peygamberleri mucizelerle kuvvetlendirdi. İbrâhîm bin Tahmân hazretleri tabiînden hadis, fıkıh ve kelâm âlimidir. 80'de (m. 699) Afganistan'da Herat'ta doğdu. Bağdad ve Hicaz'a giderek Süfyân-ı Sevrî hazretleri gibi tabiîn âlimlerinden ilim öğrendi. Sonra Mekke'ye yerleşti. İmam-ı Azam Ebû Hanif

23.02.2021
9 0 0