Vehbi Tülek Tüm Yazıları

581 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Sofradan, doymadan evvel kalkmalıdır

Yiyeceğin helâl olması lâzımdır. Allahü teâlâ helâl yenmesini emrediyor. Muhammed Bâcûk Bakkâlî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh ve tefsîr âlimidir. 523 (m. 1129)'de Harezm'de vefât etti. Yemek yeme âdabı hakkında buyurdu ki: Yemeği yemeden önceki âdâb: Yiyeceğin helâl olması lâzımdır. Allahü teâlâ helâl yenmesini emrediyor. Elleri yıkamalıdır. Had

Bugün
0 0 0

Cuma günü kabir azabı durdurulur

Yalnız cuma günleri oruç tutmak ve yalnız cuma geceleri teheccüd kılmak mekruhtur. Şemseddîn Ba'lî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimidir. 645 (m. 1247)'de Lübnan'da Ba'lbek'te doğdu. 709 (m. 1309)'da Kâhire'de vefât etti. Derslerinde anlattığı bazı fıkhî meseleler: "Kur'ân-ı kerîmden namazın sahih olacağı miktardan fazlasını öğrenmek, nafile namaz kı

21.04.2019
0 0 0

Osmanlı Devleti'ni tasfiye etmek için!

"Türk devletlerini ve milletlerini, ayakta tutan, yaşatan, büyük ve başlıca kuvvet, imândır." Ârif Hikmet Bey yüzbeşinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1201 (m. 1786) senesinde İstanbul'da doğdu. Yüksek tahsilini tamamlayıp çeşitli devlet kademelerinde çalıştıktan sonra, "Meclis-i Vâlây-i Ahkâm-ı Adliye" (Yargıtay) üyeliğine seçildi. Sonra Dâr-ı Şûrây-ı

20.04.2019
0 0 0

"Ey Allahın kulları kardeş olunuz..."

"Müslüman, insanların elinden ve dilinden emîn oldukları kimsedir." Hamdeveyh Belhî hazretleri hadîs âlimlerindendir. İsmi, Muhammed bin Ebân Belhî'dir. Hadîs hafızlarından Vekî bin Cerrâh'ın kâtipliğini yapmıştır. 244 (m. 808)'de Türkistan'da Belh şehrinde vefât etti. Kitaplarında naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır: Enes bin Mâlik

19.04.2019
1 0 0

"Şeytana itaatten çok sakın!.."

"Namazı ta'dili erkana uyarak, huşû içerisinde, kulluğun ve acziyetinin idrâkinde olarak kıl!" Zâhirî hazretleri meşhûr fıkıh âlimlerindendir. İsmi, Muhammed bin Dâvûd İsfehânî'dir. Ailesi, İsfehânlıdır. Kendisi, 255 (m. 869) yılında Bağdâd'da doğdu. Orada fetvâ verirdi. 297 (m. 910)'da vefât etti. Namazı ta'dili erkan ile kılmak hakkında şunları

18.04.2019
2 0 0

"Beni geçmek isteyen bu kadın kimdir.."

"Yâ Muhammed! Bu, genç yaşında kocası ölen kadındır ki; yetim çocuklarını iffetiyle büyüttü." Muhammed bin Ca'fer El-Harâtî hazretleri hadîs âlimidir. 240 (m. 854)'de Irak'ta Samarrâ'da doğmuştur. 327 (m. 938)'de Filistin'de vefât etmiştir. "Mekarim-ül-ahlâk" kitabında rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerde, Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve se

17.04.2019
0 0 0

"Zekât, gazâb-ı ilâhîyi söndürür"

"Zekât, bereketi çoğaltır. Gazâb-ı ilâhîyi söndürür. Feyiz ve bereketin gelmesine sebep olur..." Veliyyullah Ahmed Sâhib-i Dehlevî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerindendir. (H.1114) senesinde Hindistan'ın Delhi şehrinde doğdu. 1762 (H.1176) senesinde orada vefât etti. Zamanın meşhur fıkıh ve tefsir âlimlerinden ilim tahs

16.04.2019
0 0 0

Kur'ân-ı kerîmi okuma adabı...

Kur'ân-ı kerîmi okuyunuz ve ağlayınız. Eğer ağlayamazsanız, ağlamaya çalışınız! İmâm-ı Şu'le hazretleri Hanbelî mezhebi kırâat ve fıkıh âlimlerinden olup 623 (m. 1226)'da 656 (m. 1258)'de Musul'da vefât etti. Bir dersinde "Kur'ân-ı kerîmi okuma adabı" hakkında şunları anlattı: Kur'ân-ı kerîm okuyan kimse abdestli olmalı, kıbleye karşı yönelmeli, b

15.04.2019
2 0 0

"Duâ, ibâdetin ta kendisidir..."

Şunu iyi bilmelidir ki, her işi yaparken, önceden okunması gereken duâlar vardır. Kâdı Şihâbüddîn hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinden ve Şam'ın meşhûr kadılarındandır. 626 (m. 1229)'da Şam'da doğdu.693 (m. 1294)'de aynı yerde vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı: Allahü teâlâ, Kur'ân-ı kerîmde şu âyet-i kerîmelerde meâlen buyuruyor ki:

14.04.2019
1 0 0

Allahın rahmetinden ümitli olmanın alâmeti

Allahü teâlânın azâbından korkmanın alâmeti, haramları terk etmektir. Mehmed Es'ad Efendi Yirmialtıncı Osmanlı Şeyhülislâmı'dır. 978 (m. 1570)'de İstanbul'da doğdu. 1034 (m. 1625)'de aynı yerde vefât etti. Azîz Mahmûd Hüdâyî Efendi'ye talebe olup, ondan manevî feyiz aldı. Bir defasında dedi ki: "Şakîk-i Belhî buyurdu ki: Allahü teâlânın azâbından

13.04.2019
2 0 0