"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Selahaddin E. Çakırgil Tüm Yazıları

271 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Hellas.. 'El Kaşığıyla Çorba İçmek, Ne Zamana Kadar'

Bizim Yunanistan dediğimiz ülkeye Avrupa dillerinde, Greece, Griechenland vs. denilir. Kendileri ise Hellas veya Hellada derler. Yunanlılara da 'Helen' denilir. 2 500 yıl öncelerinin tarihinde bir 'Helenistik' dönem vardır. O dönemin, bugün Ortadoğu diye anılan coğrafyayı, Firavunlar çağı Mısır'ı veya Pers Şehinşahlığı, Roma veya Kartaca gibi derin

Bugün
0 0 0

Günahlardan arınmayı hedef alan bir hayat tarzı için..

Ramazan'dayız..Bir kısımlarımız, 'sadece yemek-içmek ve sair fizyolojik ihtiyaçlardan kendimizi belirli bir süre uzak tutmaya çalışmak' sanmaktalar, Ramazan ve orucu..Elbette o sınırlamalar da basit ve küçümsenecek şeyler değildir, çünkü insanın kendisini frenlemesinin en zor olduğu alanlardır. Ama, bu ibadet, bizi irade imtihanına tâbi tutmaktadır

16.04.2021
0 0 0

Bölgemizde sular daha bir ısınırken..

Rusya Başkanı Putin, Kırım'ı yuttuktan 2-3 yıl sonra yaptığı bir konuşmada, 'Bana göre son 100 yılın en büyük faciası Sovyetler Birliği'nin dağılmasıdır. Büyük bir felâket yaşadık ve parça-parça olduk. Bütün bunları yutkunarak izledik. Çünkü, ağır bir zaaf hali yaşıyorduk.. Kırım, yeniden Rusya'ya bağlandığı zamana kadar bu yutkunmamız devam etmişt

14.04.2021
0 0 0

'Paşalar resm-i geçiti'nden, bir değişik tip: Saîd Halim Paşa

Bir hafta önce, 2-3 Nisan günleri, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Merkezi'nde tertib olunan 'Said Halim Paşa' konulu bir sempozyumdan, 5 Nisan tarihli (geçen Pazartesi) yazıda değinecekken, devreye giren çok önemli hadiseler sebebiyle, bir başka yazıya bırakmıştım. Bugün o konuya değinelim, biraz.. Çünkü, bu konuda aktarılanlar, 100 yıl önceye aid o

12.04.2021
0 0 0

'Meçhûl Asker' bir Mareşal'i anarken..

Sadece bizde değil, dünyanın hemen bütün ülkelerinde, o ülkenin topraklarının ve halkının savunulmasında vazife almış, fedakârlık etmiş olanlara saygı duyulur. Ve onlara minnet duygusu ve saygıların ifade edilmesi için 'mechûl asker' âbideleri dikilir, bir sütun halinde.. Bu yöntem niçin bizde de uygulanmayıp, her vesileyle, bir 'tek tip lider figü

11.04.2021
0 0 0

'Ayasofya' hep sembol idi; şimdi de uyanışın sembolü olmalı..

Hz. İsâ Rûhullah'ın şeriatinin bir mâbedi olarak milâdî-535 yılında, yani Hz. Peygamber (S)'in dünyaya gelmesinden 35 yıl öncelerde inşa olunan ve o çağlarda 'dünyanın 7 büyük harikası' arasında sayılan Ayasofya, İstanbul'un Müslüman güçlerce 'feth'inden önce, yaklaşık 900 yıl boyunca Hristiyan Bizans'ın sembolü idi. 'Fetih'ten sonra, 500 yıl kadar

09.04.2021
0 0 0

Darbelerle 'kurtarılış' tarihimizin son 60 yılından bir küçük kesit..

Şimdilerde yaşı 70'in üstünde olanlardan hayatta kalanlar, darbeler içinde büyüdüklerini artık kaçınılmaz bir tabiî ve sosyolojik süreç gibi algıladıklarından, siyasî çalkantıları, hele de darbeleri, darbe teşebbüslerini değerlendirirken, yeni nesillerden çok farklı bakış açılarına sahib oluyorlar.27 Mayıs 1960 İhtilali'nin, (ki, o zaman darbe keli

07.04.2021
0 0 0

Mâsum bir 'bildiri değil, 'bozguncu yeniçeri' kafasının yeni 'muhtıra'sı!

Aslında bu yazıda Zeytinburnu Belediyesi'nce düzenlenen 'Saîd Halim Paşa Sempozyumu'na değinecektim. Ancak, evvelki gece, 104 'emekli amiral'in, geçmişteki askerî darbe yöntemlerini hatırlatacak şekilde dün gece yarısı yayınladığı 'bildiri muhtıra' konuyu değiştirdi. Ve, Said Halim Paşa, inşaallah bir başka yazıda..Ülkeyi özellikle de dış dünyada s

05.04.2021
0 0 0

Siyaset, hizmet değil de; Kandırmak Üzerine mi kurulur

Geçen sene B. Amerika'da, siyahî bir kişinin polis tarafından yere yatırılıp, boynuna dizle basılarak nefessiz bırakılması ve defalarca 'nefes alamıyorum..' diye çırpınmasına rağmen, o durumda can vermesine seyirci kalınması sonrasında, siyahîler ve onlara yapılan bu zulme karşı çıkan diğerlerince aylarca süren dev protesto gösterilerinde kullanıla

04.04.2021
1 0 0

'Benim ormanımın ağacı, ya minber olur, ya dârağacı..'

Çarşamba günkü yazıda, Müslümanların dünyaya nasıl bakmaları gerektiği konusunda bazı acılarımızdan söz etmiştim. Bu vesileyle şu hususu belirtmekte fayda var: 100 yıl önce bugünlerde, Roma'da 'ermeni şovenisti terörist'lerce katledilen Sadrâzam Saîd Halîm Paşa, Müslüman için ilginç bir 'vatan' tarifi yapıyor ve 'Muselman nazarında vatan, inancının

02.04.2021
0 0 0