"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Rifat Okyay Tüm Yazıları

335 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Asla karar verme!..

Sosyal hayatımızda yapacağımız her işimizi; muhakkak bir surette mihenge, ölçüye vurarak karar verebilmeliyiz.Toplu bakış, küllî değerlendirme, birçok delille karar verebilme ve muhakeme-i akliyeyi kullanarak cezalandırabilmeyi insanlık prensipkural haline getirebilmelidir. Yoksa binler iyilik, güzellik ve faydalı fiillere sahip insanları, bir hata

22.11.2020
4 0 0

İlim ve sahiplenmek

Eğer bizler ilim nedir diyerek, ilim öğrenmeye çalışıyorsak muhakkak ilmin kuvvetine, ilmin yapabileceği her şeye de inanmamız lâzım.İlmin kuvvetine inanalım, ama tek taraflı, tek yönlü olmasın... Ve ağırlıklı olarak da maneviyat ağırlıklı olsun. İlmi yalnız aklın eline bırakırsak ve maddî bir vücud giydirmeye çalışırsak, insanlık olarak zarar gele

20.11.2020
3 0 0

Aslı neyse öyle yap

Bazı kurallar ve kaideler insanın keyfine göre dizayn edilerek, düzenlenemez.Herkesin istekleri, arzuları doğrultusunda, onların umdukları, bekledikleri şekil ve hallerde davranışlarımızı, fikir ve görüşlerimizi ayarlamamız, buna kendimizi zorlamamız gerekmez. Hak ne ise, ne doğru ise, ne faydalı ve zararsız ise bunlara göre davranmamız ve düşüncel

18.11.2020
3 0 0

Delillere takılmak

Yaşadığımız zaman itibariyle her şeyin, her işin, her okunanın, yazılanın mahiyeti, ne olduğunu ne olmadığını, neyi ifade ettiğini neyi ifade etmediğini öğrenmek, delillendirmek ve ispat etmeye çalışmak âdetten ziyade bir meşgale, bir uğraşı ve iş olmuş.Zihinleri, akılları maddiyata çeken ve maddî haller ve neticeleri veren uğraşmaklar, meşgaleler

15.11.2020
3 0 0

Ehl-i iman sıfatı mı

Ahirzamanın ehl-i ilhad, ehl-i dalâlet, ehl-i sefahat kâfirleri, küfür ehli, sefih inançsızları yalanla, körü körüne bir kuru inatla asılsız ve inkârla Müslümanların üzerine geliyorlar, saldırıyorlar, hücum ediyorlar.Evet, bunlara ve tarzlarına karşı mukabele Müslümanlarca onlar gibi olamaz ve olmamalıdır. Nasıl mı Doğrulukla, dosdoğru, yalansız, r

13.11.2020
2 0 0

Kendini bilmek ve haddi aşmak

Misli, benzeri görülmeyen; muhteşem Kur'ân, iman tefsiri hazinesi Risale-i Nurlar'dan faydalanabilmek, okuyabilmek ve anlayabilmekte mesafe katedebilmekRisale-i Nurlar'ın müellifi Bediüzzaman Said Nursî'nin şu veciz paragrafını sizlerle paylaşmak ve daha sonra yazımıza devam etmek istiyorum: "Kanlı yarayı gülden temyiz edemediği halde, kendisini mü

12.11.2020
2 0 0

Anlamlıdan, kibarcaya kadar

Rabbimiz bize ne emrediyor; anlamlı konuş.Her kelimemiz, her cümlemiz, her paragrafımız ve her yazımız bizleri Rabbimize isal edecek, götürecek şekilde anlamlı olmalıdır. Kimse ne boş konuşuyor, boş bomboş yazıyor demeden bizler anlamlı, dolu dolu konuşmalı ve yazmalıyız. Yüce Allah yalansız konuşmamızı istiyor. Bizler de birer mü'min, muvahhid ola

08.11.2020
2 0 0

İnşaallah muvaffak olabilirler

Risale-i Nurlar'ı tanıyarak ve okuyarak hizmet-i Kur'âniyede ve imaniyede bulunanlar, uğraştıkları işin ehemmiyetine binaen çok dikkatli olmalıdırlar. Çünkü şahs-ı manevî çadırında bulunmaları itibariyle yalnız kendilerine zarar vermekle kalmazlar, diğer Nur'un hadimlerine de zarar verirler.Böyle bir tehlikeye karşı yegâne çare, ihlâsla Nur'un hizm

06.11.2020
2 0 0

Tamire alışık değil

İki kişi neyse de, iki mü'min bir araya geldiği zaman boş lâflar, anlamsız sözlerle birbirlerini boşuna belki de zararına ve belki günahına uğurluyor, ayrılıyorlar.Hakkı hakikatı konuşmak varken, doğruyu, güzeli, iyiyi, faydalıyı anlatmak varken; böyle insanların dertlerine ne olmuş ki fenalıktan, kötülükten, eksik gördüklerinden, hatadan, günah ol

04.11.2020
3 0 0

Nankörlük

Mü'min ve muvahhid ehl-i imanın vazgeçilmezleri vardır.Mü'minler Lailahe illallah derler, Allah'ın varlığını ve birliğini ilân ederler. Hiçbir şeyden çekinmezler, hiçbir şeyden korkmazlar ve yalnızca O'nu (cc) bilirler, O'nu (cc) tanırlar ve her şeyi O'ndan (cc) beklerler. Verilmiş verilecek her türlü ikramın, ihsanın, izzet ve ihtişamın, bütün nim

01.11.2020
5 0 0