"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Ömer Lekesiz Tüm Yazıları

221 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Sanat ve nefs

Kubbetü's-Sahra'da uygulanan, İslam sanatına mahsus ilk programın, insanın Hz. Peygamber'in zamanına kadar sınanmasıyla, ondan sonraki sınanmasına oluş ve tekrar bakımından örnek teşkil ettiğini belirterek, o günün sorumlu muktedir Müslümanlarınca esas alınan Kur'an ve Hadis merkezli zihniyetin mezkur yerden başlayarak işe koyulduğunu ifade etmiş

18.09.2020
6 0 0

Sanat da bir sınanmadır

Kubbetü's-Sahra'da, İslam sanatındaki geometrik seçime önveren tezyinatın (motiflerin bezemelerin) Tanrı alem varlık insan ilişkilerine esas zihniyetten kaynaklandığını bilmek, bizi, mekanın iç kısmında adeta boşluksuz bir program olarak işlenen bitkisel bezemelerin, yine mezkur zihniyetle mukayyet olduğu kanaatine ulaştırır.Diğer bir söyleyişl

15.09.2020
0 0 0

Devlet sanatı ve sanat

Önceki yazımızda geometrinin Tanrı alem varlık insan ilişkileri bakımından anlamını el-Amiri'nin kelimeleriyle ilettiğimize ve bu sayede İslam sanatında geometrik tezyinatın Kubbetü's-Sahra esasında yerini ve değerini çerçevelediğimize göre, şimdi ilk kez aynı mekanda kullanılan bitkisel tezyinatı değerlendirmeye geçebiliriz.Fakat bundan önce, i

13.09.2020
1 0 0

Sanatçının geometriyle vaadi nedir

Geometriden maksat hesap yapmak, en geniş anlamıyla form, en basit anlamıyla nokta, çizgi, daire, açı, düzem... vb. yoluyla şekil oluşturmak ve bunların ilişkilerini incelemekse, onun keşfini Kabil'in, kardeşi Habil'i gömmek için kazdığı çukura kadar geriye götürebiliriz.Bununla spekülasyon yapma derdinde değiliz, sadece insan-geometri ilişkisinin

11.09.2020
1 0 0

İslam sanatının ufku

Tashih değil, kafa karışıklığına sebep olmamak maksadıyla, önceki yazımızda yeralan "Kubbetü's-Sahra, bina olarak kendisinden önceki kimi dini yapıları tekrarlamakla birlikte, mekana özel düzenlemesiyle İslam ibadetgâhı olarak biriciktir" şeklindeki cümlemizde, ibadetgâh'dan birinci derecede mescidi kastetmediğimizi, mezkur yapının Hz. Ömer devrind

08.09.2020
4 0 0

İslam sanatında geometrinin iktidarı

İslam sanat aklının oluşumu esasında, benzerlikler, farklar ve özgünlükler itibariyle yeni olanın izini sürmeye çalıştığımızı sıkça belirttiğimiz halde, yine de tanımlama zorunluluğuyla sanat kelimesini kullanırken bin tereddüde maruz kalıyoruz.Çünkü, zikrettiğimiz esasta sanat, henüz bugünkü içeriğine sahip değildir. O daha çok, İslami manada kull

06.09.2020
1 0 0

Şiraze: Kitap kültürüne özel bir dergi

İstanbul Ticaret Odası Yayın Kurulu üyelerinden Münir Üstün'ün, sosyal medyadan düzenli olarak paylaştığı yayın bilgilerinin sonuncusuna göre, bandrol: 2.254.662; ilk kez basılan kitap: 640.477; tekrar basılan kitap: 1.614.185; kültür yayınları: 881.563; eğitim Yayınları: 1.348.124, ithal yayınlar: 24.975 adettir.Bunun tercümesi ise şöyledir: Koron

04.09.2020
2 0 0

Şeyh Muhyiddin'den seçilmiş sözler

İnanmak, bilmekten önce gelir.İnandıktan sonra bilmek, bilmeyi inanmaya tabi kılarak, inandığı konuda mutmain olmaktır.Bu nedenle irfan ehli bilmeye ikincil bir önem vererek, inanmayı tahkikin önüne alıp, aklın değil teslim olmuş kalbin bir fiili haline getirirler. Bir şey kalbin fiili olduğunda, bilme zaten cehli talep eder; bu nedenle irfan ehlin

01.09.2020
2 0 0

Kubbetü's-Sahra: Yeni dinin yeni sanat teklifi

Oleg Grabar, Kubbetü's-Sahra'nın neden yapıldığını sorarken, şu hususları göz önüne alır:"İslam'ın günümüze kalmış en önemli anıtı olmak bir yana, büyük bir olasılıkla estetik yetkinlik kaygısıyla yapılmış ilk İslam anıtıdır. (...) Durumu karmaşıklaştıran bu yapının dünyanın kentleşmiş kesiminde en çeşitli ve en karşıt duygusal, siyasal ve inanca i

28.08.2020
6 0 0

Sanatta şirk problemi nasıl aşılmıştır

Tasavvuf ve sanat ilişkisi konusunda son olarak, tasavvuftaki itidal ile sanattaki infial esasından ve metafizik bağ yönünden ortaya çıkan çelişkiler söz konusuyken, bir de terbiye planında sanat çabasını tasavvufa dahil etmek, sanat verimlerine eserlerine kutsiyet atfetmeyi gerektirmez ve bu da önümüze her şeyden önce bir şirk sorunu olarak çıkma

25.08.2020
2 0 0