"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

M. Fahri Utkan Tüm Yazıları

67 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Neme lâzım

"Bu işle ilgilenmem, buna karışmam" anlamlarında kullanılan bir söz, neme gerek." Bir de toplumumuzda yerleşik, "Neme lâzımcılık" var. Bu ise, Gerekli şeylerle ilgilenmekten kaçınma durumu, bir şeyi umursamama durumu, ilgisizlik. 'İslâm da 'bananecilik', 'neme lâzımcılık' yoktur, herkes herkesten sorumludur.' (S. Akarsu) Üstad Bediüzzaman, "Neme lâ

05.10.2020
3 0 0

Eylül ve sonbahar

Etrafımızda sonbahar işaretleri..Vedalar başlıyor, bazen acı bazen hasretlik kokan.. Aylar, mevsimler geliyor ve geçiyor. İnsan da bu gelip geçişlere alışık, farkında olsa da olmasa da.. Kulaklarıma radyodan, "Bütün kuşlar vefasız mevsim artık sonbahar." şarkısının nağmeleri geliyor. Penceremden karşıdaki iki adet ıhlamur ağaçlarına bakıyorum. Her

24.09.2020
3 0 0

Mutluluk ailede

TÜİK rakamlarına göre, evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında 569 bin 459 iken 2018 yılında 2,9 azalarak 553 bin 202 olmuş. kaba evlenme hızı binde 6,8 olarak gerçekleşmiştir.. Boşanan çiftlerin sayısı ise 2017 yılında 128 bin 411 iken 2018 yılında 10,9 artarak 142 bin 448 olmuştur.Bu istatistiklere göre ve çevremdeki olaylara baktığımda, aklıma,

01.09.2020
8 0 0

İhlâs ve tesanüd ilişkisi

"Haklı şûrâ ihlâs ve tesanüdü netice verdiğinden, üç elif yüz on bir olduğu gibi, ihlâs ve tesanüd-ü hakikî ile üç adam yüz adam kadar millete fayda verebilir. Ve on adamın, hakikî ihlâs ve tesanüd ve meşveretin sırrı ile bin adam kadar iş gördüklerini çok vukuat-ı tarihiye bize haber veriyor." (Hutbe-i Şamiye)İhlâs; temiz sevgi ve yürekten bağlılı

22.08.2020
7 0 0

Küçükler mi yoksa Büyükler mi önemlidir

Hayatımızda bazen küçük şeylerle bazen de büyük şeylerle uğraşırız.Bazen büyük bir şeyin arkasından giderken küçükleri görmezden gelir, bazen de küçüklerle uğraşırken büyükleri elden kaçırırız. Buna göre acaba, hayatımızda, küçükler mi yoksa büyükler mi önemlidir Büyük şeylerin başlangıçları, temelleri genellikle az, küçük, zayıf, ince, yumuşak şey

18.08.2020
6 0 0

İmanlı vicdan

Cenab-ı Hakk, insana akıl, kâlb, ruh, sır gibi manevî lâtife ve cihazatlar verdiği gibi bunlardan biri ve en önemlisi 'Vicdan'dır. Ama nasıl bir vicdandır bu, acabaHakikat Çekirdekleri. 14'te; "Fıtrat-ı zîşuur olan vicdandaki incizap ve cezbe, bir hakikat-i cazibedarın cezbesiyledir" denmektedir. Bundan dolayı, Allah'ın isimlerinin yansıması ve tec

28.07.2020
12 0 0

İzmit Yeni Asya neşriyat hizmetleri

Risale-i Nur dâvâsı iman kurtarmak dâvâsıdır.Yani insanın küçük dairedeki dâvâsı olan imanı kurtarmak ve başkalarının da imanın kurtulmasına çalışmaktır. Büyük dairede ise ara sıra vazife çakabilir. O vazifeyi de herkes yapamaz. O vazifenin sahibi gazetedir (Yeni Asya). Yeni Asya büyük dairede fikirlerin çarpıştığı sahanın söz sahibidir. Onu destek

18.07.2020
13 0 0

Tabakat-ı beşer muharebeleri

Bediüzzaman, Mektubat adlı eserinde "Devletler milletler muharebesi, tabakat-ı beşer muharebesine terk-i mevki ediyor" demektedir. Tabaka; topluluk, sınıf, zümre, mecaz olarak da, bir toplum içinde toplumsal durum yönünden ayrılan topluluklardan her biri anlamına gelmektedir.Sözlüklerde tabakalaşmaya baktığımızda ise; bir toplumda tabakalaşma sınıf

11.07.2020
14 0 0

Tarz-ı nazar âdeti nasıl ibadete çevirir

Üstad Lemaat'ta "Niyet gibi, tarz-ı nazar dahi adeti ibadete çevirir" başlığı altında, niyet ve bakış açılarının aynı şekilde değerlendirilebileceğini açıklıyor.Niyet nasıl normal adetlerini ibadete çevirir aynen öyle de 'Tarz-ı nazar Bakış açısı' da ilimlere ve olaylara bakışımızı Allah'ın marifetine çevirir. Meselâ bir çiçeğe 'Ne güzel' demek il

20.06.2020
13 0 0

Darbelerde ben ve Yeni Asya

Bilindiği gibi Türkiye 1950 yılındaki demokratik seçimlerle çok partili hayata geçiş yapmıştır. Türkiye'de darbe demek, askerin kurumsal ya da bazı subayların kendi başlarına sivil yönetime yaptığı müdahale demektir veya ben öyle anlıyorum. Aşağıda bazı darbelerden aklımdakilerini ve beni etkileyenleri kısaca anlatmak istiyorum.27 Mayıs 1960, İlkok

28.05.2020
17 0 0