M. Fahri Utkan Tüm Yazıları

48 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Çocukların eğitiminde evin ve anne-babanın yeri-etkinliği

Eğitim Sosyolojisi - 18Evin dar, yetersiz olması çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir. Ders çalışmaları, kendi başlarına bazı faaliyetlerde bulunması olamayacağı için gelişmesi engellenebilir. Evin konforlu, geniş, bahçeli ve daire tipi olması, virane olması, köy şartlarında hayat sürülmesi vb. çocuğun eğitiminde etkilidir. Kötü ev şartl

25.04.2019
6 0 0

Yeis hastalığı

Birçok kişiden özellikle gençlerden duyduğumuz bazı cümleler: "Bu sınavdan geçeceğimi hiç sanmıyorum." "Bu sınavdan da düşük bekliyorum.", "Okulu bitirmek bir dert, iş bulmak başka bir dert."Meselâ bir doktor, "Sizi korkutmak istemem, ama hastanın ömrü çok uzun sürmez" vs. Buna benzer yine gençlerin ekseriyetinden duyabileceğimiz şu sözler: 'Kısa h

14.04.2019
5 0 0

Aile ve eğitim

Eğitim Sosyolojisi - 17Eğitim sosyolojisinin en önemli konularından biri olarak aklımıza ilk önce 'Aile' ve 'Eğitimi' gelmektedir, haliyle. Bu konu önemine binaen konunun uzmanları tarafından çok geniş olarak ele alınmıştır. Her insanınçocuğun ilk eğitimi ailede başlar. Aşağıya aldığımız madde başlıklarına göre konuyu incelemeye çalışacağız. 1. Top

11.04.2019
4 0 0

Eğitim sosyolojisinin yararları

Eğitim Sosyolojisi - 16Daha önce bahsettiğimiz gibi: Eğitim, insan davranışlarında istenilen değişikliği meydana getiren veya insanakişiye 'Hayatı ile' yeni davranışlar kazandıran süreç idi. Eğitim sosyolojisi ise; Sosyoloji biliminin eğitime uygulanması ve eğitim vasıtasıyla sosyal kurumlar, sosyal gruplar, sosyal süreçler arasındaki karşılıklı il

04.04.2019
10 0 0

Çok cesetli ruhlar

Risale-i Nur cemaati, iman ve Kur'ân hizmeti yapmak için bir araya gelmiş, ihlâs, sadâkat, tesanüd üçlüsü üzerine kurulmuş bir hizmet hareketidir.Bu cemaat fertleri her biri ayrı bir fert olduğu gibi hepsi bir fert gibi davranmaya çalışırlar ve davranırlar. Bazen bunu Üstad şu şekilde ifade etmektedir; "bu heyetimizin şahs-ı manevîsinde, her birini

31.03.2019
4 0 0

Eğitim sosyolojisinin yararları

Eğitim Sosyolojisi - 15Eğitim, insan davranışlarında istenilen değişikliği meydana getiren veya insankişiye yeni davranışlar -yaşantısı ile- kazandıran süreç, Eğitim sosyolojisi ise; Sosyoloji biliminin eğitime uygulanmasıdır. Eğitim ile sosyal kurumlar, sosyal gruplar, sosyal süreçler arasındaki karşılıklı ilişkileri ve etkileşimi inceleyen bir bi

28.03.2019
6 0 0

Bazı sosyal hastalıklarımıza manevî ilâçlar

Toplumumuzun geneline baktığımızda, gerek dinini yaşayanlarda gerekse yaşa(ya)mayanlarda bazı hastalık tabir edebileceğimiz davranışlar görüyoruz.Kadına veya çocuklara şiddet, büyüklere hürmetsizlik, tembellik, sevgisizlik, karşısındakine güvenmeme-itimatsızlık, boş vermişlik gibi. Bunlardan kadınaeşe şiddet konusundaki Nebevî ilâca baktığımızda; ş

24.11.2018
30 0 0

Sosyal hastalıklara mânevî ilâçlar

Toplumumuzun geneline baktığımızda; gerek dinini yaşayanlarda gerekse yaşa(ya)mayanlarda bazı hastalık tabir edebileceğimiz davranışlar görüyoruz.Kadına veya çocuklara şiddet, büyüklere hürmetsizlik, tembellik, sevgisizlik, karşısındakine güvenmeme, boş vermişlik v.b. Bir gün Hz. Aişe(ra), Hz. Peygamber(asm)'a, 'Beni nasıl seviyorsun' diye sorar.

13.11.2018
28 0 0

İstihdam edilmek

Bir Risale-i Nur dersi esnasında arkadaşımız Barla Lâhika'sından bir mektup okuyordu."Bilmecburiye ilân ediyorum ki, ihtiyarımız ve haberimiz olmadan, birisi bizi istihdam ediyor; biz bilmeyerek bizi mühim işlerde çalıştırıyor. Delilimiz de şudur ki: Şuurumuz ve ihtiyârımızdan hariç bir kısım inayata ve teshilâta mazhar oluyoruz."1 O anda aklıma ge

10.11.2018
23 0 0

Unutmak üzerine

İnsan; bazen yaratılışı bazen de bilerek unutur. Ama unutmaması gereken bazı şeyler vardır ki, bunları hiç unutmaması ve daima hatırında tutması gerekir.Lokman Hekîm ne güzel buyurur: "İki şeyi unutma: Allah Teâlâ'yı ve ölümü. İki şeyi de unut: Başkasına yaptığın iyiliği ve başkasının sana yaptığı kötülüğü." Biz de bu yazımızda genelde unutmamamız

12.10.2018
20 0 0