"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Feyzullah Ergün Tüm Yazıları

89 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Haçlı kralları Müslüman doktorları tercih ediyordu

AVRUPA'NIN ÜZERİNE DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ - Hazırlayan: Feyzullah ErgünSalerno'da Müslümanların eserlerinden büyük faydalar sağlamayan doktor yoktu. Rahiplerle ruhanî meclislerin Mukaddes kilise aleyhine saygısızca bir hareket saydıklarını mütemadiyen söylemelerine rağmen, Haçlı krallarından çoğunun karşı taraf (yani Müslüman) doktorlarını tercih ettik

22.04.2021
0 0 0

Mehdi el Yemenî'den hikmetler (2)

Sağlıklı bir gıda olan yoğurttan elde edilen ve harika bir ilâç-gıda olan tereyağı, vücudun organ ve sistemlerine fıtrî destek sağlar.Tereyağı, bal ve inek yoğurduyla karıştırılarak yenirse, beyin fonksiyonlarını ve gözün görme kabiliyetini güçlendirir. İç organların faaliyetini düzenlediği gibi, davranışları da güzelleştirir. Cilt hastalıkları ve

21.04.2021
2 0 0

İbn-i Sina'nın modern görüşü ibret vericidir

AVRUPA'NIN ÜZERİNE DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ - Hazırlayan: Feyzullah Ergün12'nci yüzyıl sonlarına kadar Batı'da, sadece hasta kabul eden ayrı binalar mevcut değildi. Müslüman hastahanelerine benzer şekilde, yalnız hastalarla onların bakım ve tedavilerine mahsus müstakil hastahane binaları, Batı'da ancak haçlıları takiben kuruldu. Kendisini Hıristiyan olma

20.04.2021
2 0 0

İslâmiyet'te astronomi etüdleri zarurî idi

AVRUPA'NIN ÜZERİNE DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ - Hazırlayan: Feyzullah ErgünAvrupa, en mühim antik eserleri Müslümanlar sayesinde öğrendi. Onlar, Yunan eserlerine ait tercümeleri, komanterleri ve bizzat kendi eserleriyle Carmen Dünyası'nda ilmî düşünce ve araştırmayı ateşleyerek harekete getirip, beslediler. Rakamları, geliştirdikleri aletleri, aritmetik,

19.04.2021
3 0 0

Batı, aydınlanmasını İslâm medeniyetinden saçılan ışıklara borçludur

AVRUPA'NIN ÜZERİNE DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ - Hazırlayan: Feyzullah ErgünYapacağını bilen, ince düşünen ve doğru çalışan "İslâm tefekkürü", Hint Mücevherlerini işleyerek, onlara bir kristal berraklığı verdi. Amelî günlük hayatta aritmetiği kullanmanın, ondan ilimde faydalanmanın yolunu, ilk defa açan ve aritmetiği sistematik şekilde genişleten el-HAVARİZ

18.04.2021
2 0 0

Rönesansın üstadları Müslümanlardır

AVRUPA'NIN ÜZERİNE DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ - Hazırlayan: Feyzullah ErgünBatı'da düşünce ve tefekkürü harekete geçiren Müslümanlar, matematiğin üstadları idiler. Romalılar, bu sahaya hemen hemen hiçbir şey getirmediler veya farkına varılamayacak derecede ehemmiyetsiz bazı neticeler elde ettiler. 'İlimlerin en güzel dalı' saydıkları hesaba karşı düşkünlük

17.04.2021
2 0 0

Leonardo da Vinci, birçok yönlerden Müslümanlara tabi olmuştur

AVRUPA'NIN ÜZERİNE DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ - Hazırlayan: Feyzullah ErgünHasan ibn-i Heysem'in yaptığı araştırmalar, nazariyatçı ve tecrübeci olan bu 'Dahî Müslüman Bilginin, Batı'ya yaptığı tesirler muhteşemdir. Onun optik fizik sahasındaki nazariyeleri Yeniçağın ortalarına kadar, 'Avrupaî İlme' hakim olurlar. İngiliz Roger BACON'dan Alman Witello'ya va

16.04.2021
1 0 0

Tecrübî araştırmanın mu'cidi İbn-i Heysem'dir

AVRUPA'NIN ÜZERİNE DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ - Hazırlayan: Feyzullah ErgünÖklid ile Ptolomeus, gözün görülebilen cisimler istikametinde ışınlar neşrettiğini öğretmeye çalışmışlardı. İbn-i Heysem (Alhazen) ise, "göz, görmeye müessir bir ziya neşretmez; görülebilen mukabil cisimler göze pek çok şuâlar, adeseden geçerek temessül olunurlar" demek suretiyle on

15.04.2021
2 0 0

Mehdi el Yemenî'den hikmetler (1)

Tıp ilmine büyük değer veren İslâmiyet, çağlar boyunca unutulmayan hekimler yetiştirdiği gibi, isimleri ve eserleri bile unutulmuş, hekimlerin mütevazi eserleri ile, nisyan karanlıklarında kalanların sayısı da bir hayli fazladır.Bu halimizin başta gelen sebebi, yeteri kadar araştırmamak ve ihmalimizden kaynaklanmaktadır. Nisyan karanlığında kalan b

14.04.2021
2 0 0

İslâm âlimlerinin astronomiye katkıları

AVRUPA'NIN ÜZERİNE DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ - Hazırlayan: Feyzullah ErgünAstronomi ilminin gelişmesine, ne Romalılar, ne de Hintliler katıldı. Astronomide yeni bir inkişâf ve ilerleme devri ilk defa Müslümanlarla başladı. Ömer isimli iki İslâm, astronomu bir gün önlerinde Almagest (Ptolomeus'un eseri) olduğu halde cami avlusunun sütunları arasında oturur

14.04.2021
2 0 0