"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Feyzullah Ergün Tüm Yazıları

109 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Koronavirüse farklı bakış (4)

Koronavirüsün sebep olduğu klinik tablonun tedavisi, konunun uzmanları ile birlikte bütün insanlık âlemini zorlayarak aciz bırakmış ve bütün dünyaya diz çöktürmüştür.Tedavinin ekonomik yönleriyle, fizikî şartların kapasite darlığı hastalıkla mücadelenin sürdürülmesinde, toplumun kurulu hassas dengeleri de sarsıntıya uğramaktadır. Bu zorlukları aşma

20.09.2020
1 0 0

Koronavirüse farklı bakış (3)

İnsanlık âlemini çaresiz bırakıp, dize getiren koronavirüsünün yıkıcı etkilerinden korunmak için, bağışıklık sistemini destekleyerek güçlendirmenin, en önemli korunma yolu olduğu unutulmamalıdır.Organizmanın sağlığını koruyup, idame ettirecek olan yaradılışın harika mu'cizesi bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, kâinat eczahanesinin yeryüzündeki

13.09.2020
3 0 0

Koronavirüse farklı bakış (2)

Zamanımızda yaşanan korona pandemisi, dünya üzerinde en geniş alana yayılma özelliğini taşıyan ve çok bulaşıcı bir virüs enfeksiyonu olmakla, unutulmayacak derin yaralar açan ve ancak elektron mikroskobuyla görülebilen güçlü bir uyarıcı olmuştur.Bu uyarıların vereceği gerçek mesaj ve yorumları insanlık âlemi yeterince değerlendiremeyip, gerekli der

06.09.2020
3 0 0

Koronavirüse farklı bakış

"Gözlerimle görmediğime inanmıyorum" diyerek, bütün bilgi kaynaklarını yalnız gözlerine özelleştiren insanların, gözleriyle göremediği atom bombası kadar güçlü korona, İlâhî kudretin farkında olmadan yaşayan insanlara kendini akıl gözüyle gösterdiği gibi, dünyevî güçlerin üzerinden silindir gibi geçti.İnsanoğlunun nihayetsiz aczini de iliklerine ka

30.08.2020
4 0 0

Hz. Ömer (ra) hakkında asılsız senaryo (2)

Hz. Ömer'e (ra) bilerek veya bilmeyerek yüklenmek istenen kütüphane yakılması olayının, asılsız ve dayanaksız bilgilerini, en eski tarihî kaynaklara dayanarak inceleyen Batılı araştırmacıların eserlerini göz önünde bulundurarak, gerçekleri açıklamaya devam ediyoruz.Bu tarihî sorunu çözen insaflı ve ilmin şerefini korumasını bilen oryantalist araştı

23.08.2020
4 0 0

Hz. Ömer (ra) hakkında asılsız senaryo (1)

Mısır, İslâm hakikatleriyle Hz. Ömer'in (ra) halifeliği devrinde, M. 640-642 yıllarında fethedilerek şereflenmiştir.Tarihin çok eski devirlerinden miras kalan medeniyet eserleri de, İslâmiyet'in koruyucu kanatları altına alınarak kaybolmaktan kurtarılmıştır. Mısır'ı fetheden İslâm ordusunun kumandanı Amr ibn'ül As (ra), yapacağı her faaliyeti Hz. Ö

16.08.2020
2 0 0

Reyhanlı'nın Reyhanı

Risale-i Nur'a yönelik bandrol engelinin kaldırılmasında büyük emeği olan DYP eski Hatay Milletvekili Nureddin Tokdemir'i vefatının ikinci yılında rahmetle yad ediyoruz.Ankara'ya yerleşmek üzere geldikten sonra iki tarih benim için unutulmaz olmuştur. Birincisi Nureddin Tokdemir Ağabeyi tanıdığım gün, ikincisi de vefat ettiği tarih olan 14 Ağustos

14.08.2020
6 0 0

Avusturya'dan Osmanlı'ya sığınan aydınlar

Osmanlı Devleti egemen olduğu geniş topraklarda, darda ve zor durumda kalan insanlara sığınak, koruyucu ve güvenilir ev sahipliği yapmış, merhamet duygusu ve sevgi ile kucak açmıştır.Bazen merhametle karşılanan bu sığınmacılardan büyük zararlar gördüğü gibi, bazıları da insan sevgisi ile birlikte bilgi birikimlerini cömertçe sergilemişlerdir. Bu sı

09.08.2020
4 0 0

Tıbb-ı Nebevî'den örnek vak'alar

Dünya ve ahiret saadeti için bütün insanlığa gönderilen İslâmiyet'in, insan sağlığı hakkında da koyduğu kurallar, tıp ilminin ulaşabildiği noktanın zirvesinde yerini her zaman korumaktadır.İlâhî kaynaklara dayanan tıbb-ı Nebevî, tıp dünyasına yol gösterici bir ışık kaynaklığı vazifesini yerine getirdiğini yerli ve yabancı tıp tarihi uzmanlarının es

26.07.2020
8 0 0

Hekîm Michael Servetus neden yakıldı

İlk önce bu ağır cezanın gerekçesini belirtelim.Yaklaşık olarak kendisinden üç asır önce büyük İslâm hekîmi İbn-i Nefis'in keşfettiği küçük kan dolaşımından, hekîm Michael Servetus yazdığı kitabında söz etmesidir. Şimdi bu barbarca cezalandırmanın detaylarından ve 1500'lü yılların İsviçre'sinde hüküm süren cehalet karanlığının yaptırım gücünü anlam

19.07.2020
11 0 0