Warning: getimagesize(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Warning: getimagesize(http://www.koseyazarioku.com/images/resim_yazar/35/b_alaattin-karaca.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Alaattin Karaca Tüm Yazıları

75 yazı (11 - 20 arası) listeleniyor

Torosların 'Deli Rüzgâr'ı Serdengeçti

Geçtiğimiz Cuma, Türk Ocakları Çorum Şubesi'nin davetlisi olarak Serdengeçti hakkında bir konferans vermek üzere, Cemal Kurnaz Hocayla, kalktık memlekete gittik. Konu Osman Yüksel, gideceğimiz yer de memleket olunca davete uymak gerekti. Serdengeçti deyince Cemal Kurnaz'sız da olmazdı; çünkü hakkında en iyi çalışmayı o yapmış, Deli Rüzgâr'ı yayımla

10.12.2018
40 0 0

Bunca varlık var iken nerde gönül darlığı

Hayatın ya da fâni gücün rahat ve insanı uyuşturan süslü, sahte, yılışık yanına yaslanarak ki ben buna 'dünya körlüğü' diyorum- sanat yapılmaz. Bu itibarla sanat, hayatla ölüm arasında, bir başka deyişle şu gölge, yalan, kahpe dünya ile 'asıl vatan' arasında, 'gurbet'te kalmış bir 'garib'in modern dünyaya göre barbarın- acz içinde ve ıstırapla attı

03.12.2018
26 0 0

Şehrazat'ı bir hikâye ustası yapan kim

Sanatkârlar, eserleri hakkında konuşulmasından hoşlanırlar. Her insan gibi beğenilmek isterler. İşte bu beklenti, yazarla eleştirmen arasına daha başta bir mesafe koyar. Eleştirmen, beğenilmek isteyen yazar şairle karşı karşıyadır. Ya beğenecek ve birçok iltifata nail olacak veya kusurlara da işaret ederek, soğuk, kaşları çatılmış bir yüze, hatta i

19.11.2018
35 0 0

Yazar, metin ve okur arasındaki kalbî bağ

Bir edebî metin, yazarla okur arasındadır daima... Metnin doğuş ve oluşum aşamasında, yazarla metin karşı karşıyadır. Bu ilk evrede yazarın kalbine doğan mana ya da düşen tohum, sözcükler hâlinde sayfalara yansır. Meselâ bir öyküyse söz konusu olan, çeşitli kişiler canlanır yazarın zihninde, bu kişilerin türlü hâlleri, mekânlar, nesneler... Yazar y

12.11.2018
30 0 0

Yeni bir şair yazar tipi doğarken

Muhafazakâr ya da 'İslâmcı' kesim, belli ki iktidarın kendilerine tanıdığı imkânları da kullanarak, geçmişte sanat edebiyat alanında yaşadıkları 'ötelenme" ve 'dışlanma'ya son vermek, kültürel alanda bir hamle yapmak istiyor. Bu amaçla devletin bazı kurumları, hatta çeşitli dernekler ve vakıflar aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanında edebî etkin

05.11.2018
32 0 0

Mana bir kuş, lafız da onun kanatlarıdır

Kanaatimce sîret, kendini sûret (form) ile dışa vurur. Dilde de böyledir; mana görünmek ve bilinmek için lafza ihtiyaç duyar. Bu, karşılıklı bir ihtiyaçtır; birinin olmaması diğerini eksik kılar. Lâkin bir sanat eserinin mükemmeliyeti, mana ile lafzın uyumlu bir şekilde bütünleşmesiyle sağlanır. Zaten 'dâhi sanatkâr' da, Rıza Tevfik'in deyişiyle "b

29.10.2018
30 0 0

Mananın sanat eserindeki yeri ve önemi

Bir sanat eseri nasıl doğar, hangi aşamalardan geçerek tezahür eder.. Eserin nüvesi, tohumu nedir Biçim mi özden, öz mü biçimden doğar Mana mı lafza, lafız mı manaya tâbidir Bunlar, geçmişte olduğu gibi çağdaş sanatta da tartışılan konular... Kanaatimce ve Rıza Tevfik'in de; "...mevcud-ı aslî ve hakikî, 'ruh'tur; 'akıl'dır; madde onun cilve-i mahsu

22.10.2018
26 0 0

Sanatta mana ve lafız dengesi

Çağdaş Türk edebiyatının en önemli sorunlarından biri, bence mana ile lafız, biçimle öz arasındaki dengenin mana aleyhine lafız lehine bozulmasıdır. Bu durum, eserlerde genellikle mananın özün giderek silinmesine neden olmakta; hatta anlamsızlığa kadar varmakta, sızısız, yarasız, derinliksiz eserlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır... Bu mana boşl

15.10.2018
24 0 0

Yazının yüzü şairin sözü

Erdemli bir insan şair, dünyaya ihtiras ve açlıkla saldırmaz; çünkü bilir, nihayetinde kendine yâr olmayacaktır. Ne dünya ona yârdır, ne de o dünyaya yâr olabilir!.. Nafile bir çabadır bu! O saldırmaz ama dünya ona saldırır, kendine ayak uydursun, bağlansın ister... Yazının yüzü ya da şairin gözü, ilkin dünyaya dönüktür. Başka ne ile anlatabilir ki

08.10.2018
42 0 0

Edebiyatta lafız ve mana

Yaratılmış tüm varlıklar, bir öz (cevher ruh) ile bir şekilden (beden-kabuk) meydana gelmiştir. Medeniyetin de böyle maddî ve manevî olmak üzere iki cephesi var. İnsanın icat ettiği teknoloji; araç-gereçler, mimarî yapılar vs. medeniyetin maddî cephesini, teknolojinin arkasında bulunan ve onu yapan ruh; büyük arzu, ihtiras, irade, çile veya neşve i

01.10.2018
24 0 0