Alaattin Karaca Tüm Yazıları

83 yazı (11 - 20 arası) listeleniyor

İnsanı ve hayatı ıskalayan Türk edebiyatı

Türk sanat ve edebiyatının ana temleri, 1908'den sonra genelde devlet, millet, vatan, din, tarih ve dildir. Kuşkusuz bunda Türkiye'nin peş peşe savaşlar (Balkan, I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele) yaşamasının büyük payı var. Bu süreçte sanatçı ve edebiyatçılar, zamanın ruhuna uygun olarak genelde 'güçlü devlet ve millet' vurgusu yapan eserler verdi

04.02.2019
14 0 0

Eşikteki Türk aydını: Tanpınar

24 Ocak, Tanpınar'ın ölüm yıldönümüydü. Anmamak olmazdı. Kanaatimce en iyi Türk romancısıdır hâlâ. Saatleri Ayarlama Enstitüsü ise en iyi romanlarımızdan biri. Entrik öğenin ve şaşırtıcı vaka zincirinin cazibesine kapılmayan, imparatorluktan ulus devlete, geleneksel kültürden modern kültüre (!) geçiş sürecinde Türkiye'de yaşanan krizi, bu süreçteki

28.01.2019
14 0 0

Sezai Karakoç 'fizikötesi yaşantılı bir kazazede'

Şair deyince aklıma daima bir 'kaza oku'na nişangâh olan insan gelir. Necip Fazıl "Çile"sinde; "Ok çekti yukardan, üstüme avcı" der ya, işte bu ok!. İnsanın "can elması"nı kül eden, Mecnun'un aklını başından alan ve ona "Men kimem sâki olan kimdür mey-i sahbâ nedür" dedirten 'kaza ok'u! Âşık edebiyatındaki 'bade', Divan edebiyatındaki 'aşk şarabı'

21.01.2019
20 0 0

Türk muhafazakârlığı ne kadar sivil

Yazılarımda genelde muhafazakârların kültür ve sanata ilişkin sorunlarına değindim, değiniyorum Gözlemlediğim kadarıyla bu kesimi temsil eden siyasî iktidarlar, kültür ve sanatta yetersizler. Günümüzde bu kesimin desteğini alan ve temsilcisi konumunda bulunan AK Parti'nin zayıf olduğu en önemli alan da bu. Nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

14.01.2019
18 0 0

Yazma yalnızlığı

Yazmak kendine has bir yalnızlığı gerektirir; bir tür içe dönme, tefekkür ve tahayyül hâli Toplumla ve nesnelerle günlük ilişkileri arttığı oranda 'yazma yalnızlığı'ndan kopar, iç sesinden uzaklaşır yazar. O hâlde yazma yalnızlığı, yazarın dış dünyadaki kalabalık ve gürültüden kopup kendine kapanması, iç sesini dinlemesi, tahayyül ve tefekküre dala

07.01.2019
25 0 0

Dostum dostum güzel dostum

Yarın bir yılı daha deviriyormuşuz. Feleğin çarkını çeviren pîr, 2018'in sonundaki 8'i 9 yapacak, yüzümüzdeki çizgiler daha da derinleşecek Karşımdaki koltuğa oturmuş gitmeye hazırlanan, bir yıl boyunca dertleştiğim, bazen hüznümü, bazen öfkemi paylaştığım güzel dostuma bakıyorum, çenesindeki sakalın ucunu tutup muzip bir eda ile gülümsüyor; "Ne ço

31.12.2018
31 0 0

Sanat öğretilebilen bir şey midir

Sanatın en önemli problemlerinden biri, Tanrı vergisi mi yoksa sonradan öğrenilebilir, kazanılabilir bir yetenek mi olduğudur. Eskiler yaradılışta bahşedilen yeteneklere 'vehbî', sonradan öğrenilen, edinilen becerilere ise 'kesbî' diyorlar. Bu ise bizi 'sanat yapılabilen bir şey midir' sorusuna götürüyor. Meselâ Hilmi Yavuz "şiir yapılan bir şey"di

24.12.2018
34 0 0

Dünyaya, yazmak için bakan şair İlhan Berk

Çoğu şairin kendine özgü bir dili, biçimi, sesi, söyleyişi vardır. Meselâ Yahya Kemal'in, Haşim'in, Âsaf Hâlet'in şiiri kendine özgülüğüyle hemen belli olur. Düşündüm. İlhan Berk'in kendine özgü bir şiir çizgisi var mıydı Hayır! Belirgin, tek bir İlhan Berk şiiri yok bence; hatta ona göre şiirin belirli bir yazılma biçimi de yok! Şiir hayatı boyunc

17.12.2018
40 0 0

Torosların 'Deli Rüzgâr'ı Serdengeçti

Geçtiğimiz Cuma, Türk Ocakları Çorum Şubesi'nin davetlisi olarak Serdengeçti hakkında bir konferans vermek üzere, Cemal Kurnaz Hocayla, kalktık memlekete gittik. Konu Osman Yüksel, gideceğimiz yer de memleket olunca davete uymak gerekti. Serdengeçti deyince Cemal Kurnaz'sız da olmazdı; çünkü hakkında en iyi çalışmayı o yapmış, Deli Rüzgâr'ı yayımla

10.12.2018
46 0 0

Bunca varlık var iken nerde gönül darlığı

Hayatın ya da fâni gücün rahat ve insanı uyuşturan süslü, sahte, yılışık yanına yaslanarak ki ben buna 'dünya körlüğü' diyorum- sanat yapılmaz. Bu itibarla sanat, hayatla ölüm arasında, bir başka deyişle şu gölge, yalan, kahpe dünya ile 'asıl vatan' arasında, 'gurbet'te kalmış bir 'garib'in modern dünyaya göre barbarın- acz içinde ve ıstırapla attı

03.12.2018
34 0 0