Alaattin Karaca Tüm Yazıları

83 yazı (21 - 30 arası) listeleniyor

Şehrazat'ı bir hikâye ustası yapan kim

Sanatkârlar, eserleri hakkında konuşulmasından hoşlanırlar. Her insan gibi beğenilmek isterler. İşte bu beklenti, yazarla eleştirmen arasına daha başta bir mesafe koyar. Eleştirmen, beğenilmek isteyen yazar şairle karşı karşıyadır. Ya beğenecek ve birçok iltifata nail olacak veya kusurlara da işaret ederek, soğuk, kaşları çatılmış bir yüze, hatta i

19.11.2018
46 0 0

Yazar, metin ve okur arasındaki kalbî bağ

Bir edebî metin, yazarla okur arasındadır daima... Metnin doğuş ve oluşum aşamasında, yazarla metin karşı karşıyadır. Bu ilk evrede yazarın kalbine doğan mana ya da düşen tohum, sözcükler hâlinde sayfalara yansır. Meselâ bir öyküyse söz konusu olan, çeşitli kişiler canlanır yazarın zihninde, bu kişilerin türlü hâlleri, mekânlar, nesneler... Yazar y

12.11.2018
37 0 0

Yeni bir şair yazar tipi doğarken

Muhafazakâr ya da 'İslâmcı' kesim, belli ki iktidarın kendilerine tanıdığı imkânları da kullanarak, geçmişte sanat edebiyat alanında yaşadıkları 'ötelenme" ve 'dışlanma'ya son vermek, kültürel alanda bir hamle yapmak istiyor. Bu amaçla devletin bazı kurumları, hatta çeşitli dernekler ve vakıflar aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanında edebî etkin

05.11.2018
38 0 0

Mana bir kuş, lafız da onun kanatlarıdır

Kanaatimce sîret, kendini sûret (form) ile dışa vurur. Dilde de böyledir; mana görünmek ve bilinmek için lafza ihtiyaç duyar. Bu, karşılıklı bir ihtiyaçtır; birinin olmaması diğerini eksik kılar. Lâkin bir sanat eserinin mükemmeliyeti, mana ile lafzın uyumlu bir şekilde bütünleşmesiyle sağlanır. Zaten 'dâhi sanatkâr' da, Rıza Tevfik'in deyişiyle "b

29.10.2018
35 0 0

Mananın sanat eserindeki yeri ve önemi

Bir sanat eseri nasıl doğar, hangi aşamalardan geçerek tezahür eder.. Eserin nüvesi, tohumu nedir Biçim mi özden, öz mü biçimden doğar Mana mı lafza, lafız mı manaya tâbidir Bunlar, geçmişte olduğu gibi çağdaş sanatta da tartışılan konular... Kanaatimce ve Rıza Tevfik'in de; "...mevcud-ı aslî ve hakikî, 'ruh'tur; 'akıl'dır; madde onun cilve-i mahsu

22.10.2018
29 0 0

Sanatta mana ve lafız dengesi

Çağdaş Türk edebiyatının en önemli sorunlarından biri, bence mana ile lafız, biçimle öz arasındaki dengenin mana aleyhine lafız lehine bozulmasıdır. Bu durum, eserlerde genellikle mananın özün giderek silinmesine neden olmakta; hatta anlamsızlığa kadar varmakta, sızısız, yarasız, derinliksiz eserlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır... Bu mana boşl

15.10.2018
29 0 0

Yazının yüzü şairin sözü

Erdemli bir insan şair, dünyaya ihtiras ve açlıkla saldırmaz; çünkü bilir, nihayetinde kendine yâr olmayacaktır. Ne dünya ona yârdır, ne de o dünyaya yâr olabilir!.. Nafile bir çabadır bu! O saldırmaz ama dünya ona saldırır, kendine ayak uydursun, bağlansın ister... Yazının yüzü ya da şairin gözü, ilkin dünyaya dönüktür. Başka ne ile anlatabilir ki

08.10.2018
47 0 0

Edebiyatta lafız ve mana

Yaratılmış tüm varlıklar, bir öz (cevher ruh) ile bir şekilden (beden-kabuk) meydana gelmiştir. Medeniyetin de böyle maddî ve manevî olmak üzere iki cephesi var. İnsanın icat ettiği teknoloji; araç-gereçler, mimarî yapılar vs. medeniyetin maddî cephesini, teknolojinin arkasında bulunan ve onu yapan ruh; büyük arzu, ihtiras, irade, çile veya neşve i

01.10.2018
29 0 0

Yakup Kadri'nin gördüğü ve görmediği Ankara

Yakup Kadri'nin Ankara'sı, edebî açıdan zayıf olmasına rağmen, Kadro dergisinde toplanan inkılâpçı aydınların kurmak istedikleri Ankara (ülkeulus) ütopyasını ve özellikle 1921-1942 yılları arasında Ankara'daki değişimi, yozlaşmayı, yeni rejimin seçkin zümresiyle halk arasındaki uçurumu ve daha önemlisi inkılâpçı ütopyanın çelişkilerini görmek bakım

24.09.2018
31 0 0

Hayır'daki Türk aydını

Hayır, Adalet Ağaoğlu'nun 'Dar Zamanlar' üçlemesinin son romanı. Serinin ilk iki kitabı Ölmeye Yatmak ve Bir Düğün Gecesi idi. Yazar, eserinde Türkiye'deki sol aydınları temsil eden sosyolog Profesör Aysel Dereli vasıtasıyla bir 'aydının bunalımı'nı anlatıyor; onun varoluşsal, toplumsal ve hatta bireysel sorunlarını irdelemeye çalışıyor. Kanaatimce

17.09.2018
37 0 0