Yasin Aktay

Yeni Şafak

İslam ülkelerinde adalet ve demokrasi arayışında yeni bir girişim

Geçtiğimiz hafta sonunda İstanbul çok anlamlı bir toplantıya ev sahipliği yaptı. İslam ülkelerinin demokrasi, adalet, eşit vatandaşlık, iyi yönetim ve yönetişim, insan hak ve özgürlükleri gibi kavram ve değerlere vurgu yapan muhafazakâr demokrat eğilimli siyasi parti ve hareketlerinin oluşturduğu forumun genel kurul toplantısıydı bu. Forum bir bakı

Üniversite ile ilgili idealler, söylentiler ve gerçekler

Her yıl dünya üniversiteleriyle ilgili değerlendirme raporu yayınlayan Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), bu yılki "DünyaÜniversite Sıralaması" raporunu 27 Eylül'de Sidney'deki Dünya Akademik Zirvesi'nde açıkladı. Bu rapora göre Türkiye üniversiteleri yıllardır sürdürdükleri tırmanış tre

Üniversite ve taşra

Türkiye'de her ile bir üniversite kurulması kararının 2007 yılında uygulanmasıyla birlikte üniversitesi olmayan ilimiz kalmamış oluyordu. Ancak bu kuruluş kararının ertesi gününde bütün illerde üniversitenin hemen bütün icaplarıyla birlikte devreye girmesi beklenemezdi. Biraz işin tabiatına vakıf olanların anlayacağı şey, bunun nihayetinde bir yola

Mesaj yerini bulmuştur

Evvela, şunu bir daha tekrarla buraya not edelim: yabancı düşmanlığının kendisi Türkiye'ye, Türk kültürüne, tarihine, inancına ve toplumsal dokusuna yabancı bir ideoloji. Bunun şahidi bu topraklardaki bin yıllık kültür ve medeniyettir. Her türlü hamasi ve tarih-kültür güzellemesinden uzak olarak, Türkiye'de bin yıl boyunca korunmuş olan toplumsal v

Üniversitelerde öğrenci sayısı ile öğretim elemanı sayısı neden aynı hızda artmıyor

Türkiye'de son yirmi yıl içinde yaşanan üniversiteleşme oranının "aşırı hız" boyutuna vardığını söylerken, ister istemez bu hızın yol açabileceği komplikasyonlara, çarpıklıklara da işaret etmiş oluyoruz. Aşırı hız, yani hayatın normal akışının, başka kurumlarda yaşanması beklenen gelişmelerin ötesine geçen bir hızdır ve bunun bazı sorunlara yol açm

İnsanı bilmeyen, tarihi nasıl bilsin

Sorular cevapların rehberidir. İyi sorular başka şartlar da yerine getirildiği taktirde doğru cevaplara götürür. Kötü ve yanlış sorularsa hangi faktörü yardıma çağırırsanız sizi doğruya götürme şansı yoktur. Ancak doğrusuyla yanlışıyla bütün sorular sizi aynı zamanda belli bir yere götürürken başka birçok yerden de uzaklaştırır. Takıldığınız sorunu

"Tarih şuuru" deyip geçmeyeceksiniz

Tarih ilminin tuhaf bir özelliği var. Bugünümüzden, yaşadıklarımızdan o kadar çok etkileniyor ki, her dem yeniden yazılması, dolayısıyla değişikliğe uğraması da mukadder oluyor. Nasıl olur diyeceksiniz. Olmuş bitmiş olaylar, geçmişte kalmış hadiseler, yaşanmışlıklar nasıl değişiyor olabilir Bugün yaşananlar, yapıp ettiklerimiz belki geleceği belirl

İslam dünyasında sömürgeci düzenin restorasyonu: Arap ve Türk düşmanlığı

Önce şunu bilelim: yabancı düşmanlığının kendisi Türkiye'ye, Türk kültürüne, tarihine, inancına ve toplumsal dokusuna yabancı bir ideoloji. Bunun şahidi bu topraklardaki bin yıllık kültür ve medeniyettir. Her türlü hamasi ve tarih-kültür güzellemesinden uzak olarak, Türkiye'de bin yıl boyunca korunmuş olan toplumsal ve kültürel çeşitlilik bu toprak

Yabancı düşmanlığının Türkiye'ye maliyeti

Son zamanlarda özellikle sosyal medya üzerinden iyice gemi azıya alan ırkçılık ve yabancı düşmanlığın beklenen ve hedeflenen etkisini gösteriyor. Hedeflenen etki sadece Türklerde Araplara karşı bir nefret duygusu oluşturmak değil, daha öncelikli hedef Arap turizminin veya sermaye yatırımlarının Türkiye'den uzaklaşması. Turizm, Türkiye'nin en önemli

Söz, bilim ve retorik

Söz ve yazı arasındaki karşıtlık batı metafiziğini inşa eden en önemli karşıtlıklardan birisidir. Genel kabule göre söz, anlamın burada ve şimdi gerçekleşmesini temin eden bütün donanımlara sahiptir. O yüzden anlamın daha fazla gerçekleşmesine imkan verir. Yazı ise tam tersine anlamın gerçekleşmesini gerektiren zamansal ve mekânsal buluşmayı temin