Buruc Sûresini okurken

Arkadaşlarla Kur'an hatmi, Hizbül Kuran'ı, Büyük Cevşen'i ve Risale-i Nur Külliyatını paylaşarak okuyoruz. Bediüzzaman'ın tabiriyle ''bu asrın emsalsiz zulümlerine'' karşı yapabileceğimiz en büyük savunmadır küllî dualarımız.

Buruc Suresindeki ''Ashabı Uhdud'' ifadesi hep dikkatimi çekerdi. İçinde bulunduğumuz bu firavunvari küresel zulüm devrinde tefsirlerde bir teselli buldum paylaşmak isterim.

YEMİN OLSUN BURÇLARLA DOLU GÖKYÜZÜNE!

Mekke döneminde inen bir suredir. Burçlar anlamına gelir. Astronomi ilmine göre surenin ismini ''yıldız kümeleri-galaksiler'' olarak da tanımlayabiliriz.

Sure, Mekke müşriklerinin özellikle de fakir ve kimsesiz müminlere yaptıkları zulümlerin arttığı bir dönemde nüzul etmiştir.

Surede geçmiş asırlarda tevhid dininde olanlara yapılan zulümler nazara verilerek "mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyen kimseler için Cehennem azabı ile beraber başka bir yakıcı azap daha beklemektedir" ikazı yapılır. Şüphesiz sadece Mekke müşriklerine değil, Kıyamete kadar olan tüm zamanlardaki müminlere ve zalimlere seslenilmektedir.

Sure burçlarla dolu gökyüzüne, vaad edilen güne, şahitlik edecek peygambere ve ümmetine yemin ile başlar. Akabindeki ayette Uhdud Ashabına lanet edilir.

LANET OLSUN UHDUD ASHABINA!

Surede Uhdud Ashabının kıssası zikredilir. Uhdud "uzun ve derin hendek'' anlamına gelmektedir. Ayette ifade edildiğine göre bunlar hendek kazıp ateş yakarak müminleri içine atar ve karşısına geçip onların yanışını seyrederlerdi.

Bu zulmün nedeni nedir Müminler bir kabahat mi işlemişlerdir Neden yakarak cezalandırılmaktadırlar

Cevap hemen ayetin devamında şöyle açıklanır: ''O müminlerden intikam almalarının sebebi onların kudreti her şeye galip olan ve her türlü övgüye layık bulunan Allah'a iman etmiş olmalarından başka birşey değildi'' (8. ayet)

(Bu işkence hadisesi tahrif edilmiş dahi olsalar Tevrat, Zebur ve İncil'de, ayrıca hadisi şeriflerde ve tarih kayıtlarında geçmektedir.)

Surenin devamında zalimleri ikazlar ard arda sıralanır: ''Rabbinin zalimleri yakalayışı pek şiddetlidir. İlk önce yaratan ve sonra dirilten Odur... Orduların haberi sana geldi mi Onlar Firavun ile Semud Kavminin ordularıydı. O kafirler hala yalanlayıp duruyorlar. Halbuki Allah onları arkalarından kuşatıcıdır' (12-17-18-19-20. ayetler)