Yasemin Güleçyüz

Yeni Asya

Ümitvar olmak!

Tüm varlık aleminde geçerli olan temel bir kanundur "ölümlü" olmak.Kum saatinden akan tanecikler gibi, ömür dakikaları da tükenir, biter. Geçmiş zamanın üzüntüleri, geleceğin endişesi, insanoğlunun şimdiki zamanı bilinçli olarak yaşamasını engeller. ZAMAN TANZİMİ DERSLERİ Gerçekten de günümüzde tüketim toplumunun o debdebeli bolluğu içinde, zamans

Fıtrat sorar: Ailesiz toplum olur mu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2024 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan etmesi fıtrat kanunlarına yaklaşma anlamında ilginç bir gelişmedir.Zira 'Modernleşme' adı altında yürütülen küresel projelerden biri de 'Ailesiz toplum' oluşturmaktır. Kadını, erkeği, çocuğu birbirinden kopartan, yalnızlaştıran, tevhid inancından kopuk, materyalist, çatışmacı 'kadın

Ailem cennetim cennetim ailem

İstanbul Yeni Asya Hanımları olarak 2023-2024 döneminde çalışma konumuz aileydi. Yedi ayrı masada 24 alt başlık ile aile konusunu ekipler olarak çalıştık.Aile seminerleri dizimizin 7. son halkası 26 Mayıs Pazar günü İstanbul Yeni Asya Vakfında gerçekleşti. Gebze, İzmit ve Bursa'dan da misafirlerimiz programımıza iştirak ettiler. Program Gülnur Ter

KADIN-AİLE İÇİN REHBER KİTAP: Hanımlar Rehberi hangi tarihte yazıldı

Eserin giriş bölümünde yer alan: 'Madem onbeş sene evvel gençlerin istemeleriyle Gençlik Rehberi'ni onlar için yazdın ve pek çok istifade edildi. Halbuki hanımlar taifesi gençlerden daha ziyade bu zamanda öyle bir rehbere muhtaçtırlar' ifadelerinden anladığımız kadarıyla ilk önce Gençlik Rehberi ardından on beş sene sonra Hanımlar Rehberi yazılmışt

Müslüman kadına dinsiz felsefe gözlüğü ile bakılırsa

İslâm'da kadının hakları araştırılırken çokça karşılaştığımız bir yorum vardır:"Ayet ve hadisleri yorumlayan âlimlerin çoğunlukla erkek olması, konulara kadın bakış açısından bakamamaları farkına varmaksızın yanlış anlaşılmalara vesile olmuştur." Çoğu ulema bu gerçeği kabul eder. Bunlardan biri de geçtiğimiz yıllarda Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle

Bediüzzaman'ın Tesettür Risalesi

Bediüzzaman Hazretleri Tesettür Risâlesi'nde "Kur'ân'ın tesettür emri fıtrîdir. Kadınların fıtratı tesettürü iktiza ediyor.Tesettür emr-i İlâhîsi kadınların özgürlüğüdür" ana fikri altında toplayabileceğimiz kavramları son derece orijinal bir şekilde açıklar. Bu eğlence ve hazzı esas alan sefih medeniyetin "Tesettür, kadınları köleleştiriyor" söyle

Toplumun temeli aile

28 Nisan Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilen 17. Risale-i Nur Kongresinin konusu ''Toplumun temeli aile'' başlığını taşıyordu.Risale-i Nur Enstitü, Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Vakfı ve Köprü Dergisi ile ortak düzenlediği faaliyete 85'in üzerinde akademisyen katıldı. "Aile kavramı ve birliği", "Aile ve eğitim", "Aile ve medya", "Aile ve ekonomi"

Ayetü'l Kübra Risalesi - 4

KAVRAM OLARAK AYETÜ'L-KÜBRAKavram olarak Ayetü'l-Kübra ifadesi Peygamberimizin (asm) Mi'rac mucizesinde Allah'ın en büyük ayetlerini gördüğünün anlatıldığı Necm Suresi 18. ayette geçer: "Hiç şüphesiz O, Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü." Peygamberimizin (asm) Mi'raç'ta Allah'ın Zatını gözüyle ve kalbiyle görmesi, zat ve sıfatlarını gözüyle m

Peygamberimiz (asm) aileye de rahmettir

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (asm) her bir âlem gibi, aile konusundaki nasihatleriyle evlerimizi de nurlandırıyor."Felâket ve helâket asrı"nın insanları olarak her alandaki kavram kargaşasının ailelerimizde de yaşandığı bir gerçek. Kadının sosyal hayatta büyük oranda vazife alması, erkeğin çalışma hayatının zorluklarından ailesin

Ramazan-ı Şerif'te yazılan Risaleler (5)

Özel okumalarımda ya da derslerde dinlediğim (asrımıza hitap eden bir Kur'an tefsiri olan) Risale-i Nurlarda üç aylara mahsus olan ya da bu ayda yazılan konuları ''mim'' ile belirginleştirip bir liste oluşturmaya çalışıyorum. Maksat özellikle üç aylarda bu bahisleri tefekkür edip paylaşmak.Ortaya çıkan tabloda ekseri bahislerin Ramazan ayında yazıl