Şahin Aybek

Cumhuriyet

Eğitim her şeyin mubah olduğu bir alan halini alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nazlı Somel ile eğitim sistemimizi, eğitimle ilişkili konuların kamusal tartışmadan kaçırılmasını ve Boğaziçi Üniversitesi'nin son durumunu konuştuk."Maalesef deprem ve sonrasında yaşananlar ne Cumhuriyetimiz ne de eğitimimiz açısından işlerin yolunda olmadığını yüzümüze vurdu. Türkiye'de kamusal hayatı ve te

Öğretmen istihdamı alanında etkili bir işgücü planlaması yapılmamıştır

Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sabri Çelik ile öğretmen yetiştirme sistemimizi konuştuk. "Türkiye'de modern anlamda öğretmenlerin istidamı konusu, Osmanlı Tanzimat dönemine kadar götürülebilecek uzun bir tarihselliğe ve ülkenin farklı gelişme dönemlerinde farklı politik yaklaşımların yön verdiği bir toplumsallığa sahip olup günümüz Türk

İktidar değişiyor, eğitimde neler olacak

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Grup Sözcüsü Yıldırım Kaya ile değişen iktidarı ve sonrasında eğitimin yeniden nasıl yapılandırılacağını çözüm önerileri merkezli konuştuk."Eğitim öğretimi liyakatli kadroların eline teslim edeceğiz. Üniversitelerde de, Milli Eğitim Bakanlığında da işi ehline teslim edece

Seçimden sonra ülkemizdeki eğitimin öncelikleri neler olmalıdır

Eğitim danışmanı Selçuk Dereci ile ülkemizdeki eğitimin önceliklerinin neler olması gerektiğini konuştuk. "En büyük sorunumuz akıl ve bilimden uzak, çoğulculuğa dayalı anlayıştan yoksunluktur. İlk temel sorunumuz eğitimde fırsat eşitsizliği ve eğitim yoksunluğunun çok artmasıdır. Okullar sınava hazırlayan yer olma algısından çıkarılmalı, orta vaded

Ağır "eğitim enkazını" kaldırabilmek için "yeniden eğitim devrimi" yapmak gerekmektedir

Eğitimci Feyzi Coşkun ile eğitimimizin nasıl yeniden ayağa kaldırılabileceğini konuştuk. Eğitimin durumunu nasıl görüyorsunuz Çağın insanını yetiştirme etkinliği olan eğitim anlayışından uzaklaştırıldık. Çağdışı bir eğitim ortamına sürüklendik. Eğitimin durumu Köy Enstitülerinin kapatılmasından bu yana giderek kötüleşiyordu. Ancak bu iktidar dönemi

Türkiye'nin eğitimi AKP tarafından adım adım nasıl muhafazakarlaştırıldı

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin YOLCU ile muhafazakarlaşan pedagojimizi, İmam Hatip Liseleri'ni, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini, zorunlu seçmeli dinî derslerini, merkezi sınavlardaki DKAB sorularını ve karma eğitim karşıtlığını konuştuk."AKP'nin eğitim politikalarını kapsadıkları, benimsedikleri ve d

Eğitim kurumları iktidarın mutlak yönetim ve denetimi altındadır

Avrupa Sosyal Demokrat Hareketi Başkanı Cezmi Doğaner ile eğitimimizi konuştuk."Gerici, dayatmacı, rantçı eğitim sistemi ülkenin soluk borusunu tıkamıştır. Hedeflediğimiz kaliteye ulaşmak istiyorsanız, demokratik, çağdaş, laik, bilimsel, halkçı eğitimi ivedilikle uygulanması gerekir. Eğitimde başarılı olan ülkelerin devlet yönetimine baktığınızda d

Eğitim sorunlarımızı bu millete has bir eğitim sistemiyle çözebiliriz

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Başaran ile eğitimin millileştirilmesi meselesini, eğitimde millileşmenin ön şartlarını ve uluslararası sınavları konuştuk. "Eğitimin, ortalama bir yurttaşımızın istediği davranışların çoğunu öğretmediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Eğitimin tanımı "insanı arif hâle getirmek" olmalıdır. Ari

Ülkemizde özel eğitim alanının sorunları nelerdir

Prof. Dr. Tevhide Kargın ile özel eğitim alanını, ülkemizin dünyada özel eğitim açısından nerede olduğunu ve özel eğitim alanının sorunlarını konuştuk. "Özel eğitime başlama yaşı fark edilme yaşıdır. Aslında özel eğitimde en çok tartışılan konulardan biri çocukların nerede eğitim göreceğidir. Kaynaştırma en fazla tercih edilen eğitim seçeneğidir. Ç

Eğitimimiz gericileşmiş ve piyasalaşmıştır

Prof. Dr. Rıfat Okçabol ile eğitim sistemimizin sorunlarını, gerici ve piyasacı eğitimin sonuçlarını ve memleketin halinin ne olacağını konuştuk."Eğitimin gericileşmesi, eğitim-öğretim süreçlerinde laik ve bilimsel içeriğinin yok edilmesi yanında, kazanılmış çağdaş anlayış ve uygulamalardan da uzaklaşılması anlamına gelmektedir. Eğitim piyasalaştık