Umut tüzük kurultayına kaldı - Dr. Nezih Okur

14 Mayıs 2023 seçimi yenilgisinden sonra CHP'de yükselen değişim çağrıları, bu günlerde yerini birkaç ilçede adaylar için yapılan cılız itirazlara bıraktı. Bu, Titanik battıktan sonra denizde kalanların çığlıklarının azalarak yok olduğu film sahnesini anımsatıyor.

2023 kongre sürecinde ilçe delege seçimleri, hazır listelerle değil, üyeleri temsil ettiğinin bilincinde olan, özgür düşünen, ülke ve parti için sorumluluk hisseden delegelerin göreve geleceği şekilde yapılabilirdi. İl, ilçe kongreleri blok listeler yerine, bağımsız, liyakatli üyelere az çok seçilme şansı veren, çarşaf listeler ile yapılabilirdi. Kurultayda bütün genel başkan adayları için adil bir yarışma ortamı yaratılabilirdi. Tüzük kurultayı yerel seçim çalışmaları başlamadan önce yapılabilir, her yerde önseçim kararı alınabilirdi. Önseçimlerden güvenilir, anlamlı sonuçlar çıkması için, üyelerin bilgilendirilmesi, adayların tanıtılması ve önseçimi organize eden yönetimlerin tarafsızlığı sağlanabilirdi. Adil oylama teknikleri denebilirdi.

Bu uygulamalar yapılmadı, yapılabilirliği tartışılmadı, yöneticilerin gündemine bile gelmedi.

NEDEN YAPILAMADI

Neden olarak, başta ülkemizin gelişmemiş demokrasi kültürünü, bu kültürü yansıtan "Siyasi Partiler Yasası"nı ve seçim yasalarını sayabiliriz. Siyasi parti tüzükleri de bu yasalar çerçevesinde hazırlanıyor. CHP tüzüğünde nasılsa yer almış bazı demokratik maddeler bile uygulamayı güçleştiren çelişkiler içeriyor.

Örneğin, tüzük "Kural çarşaf listedir" diyor ama aynı maddenin bir sonraki bendi, "Kongre üye tamsayısının onda birinin yazılı önerisi üzerine blok liste ...karar(ı) verilebilir" biçiminde bir açıklama getiriyor.

Parti içi demokrasi ilçe delege seçimleri ile başlar, ilçe örgütü ile devam eder. Parti örgütünün temeli olan ilçe örgütleri herhangi bir değişim ve yenilik çalışması için başlangıç noktasındadır. Ancak, blok listelere arkadaşlarından, hemşerilerden başka kişilerin isimleri pek yazılmıyor; yönetim kurulları, birkaç yüz kişiyi geçmeyen grup elemanları arasında bölüşülüyor.