Olaylar Ve Görüşler

Cumhuriyet

Direniş ve devrime aralanan kapı - Doç. Dr. İhsan Tayhani

İ ngiltere'nin, 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesi uyarınca İskenderun Körfezi'ne yerleşmeye başladığını gören ve Damat Ferit Hükümeti'nin de bu girişimi onayladığını sezen Mustafa Kemal Paşa, 6 Kasım 1918 tarihinde Adana'dan İstanbul Hükümeti'ne çektiği bir telgraf ile kumandasındaki 7'nci orduya işgale direnme emrini v

Kurtuluşa ilk adım - Hilmi Taşkın

"Ateşi ve ihaneti gördük" der Nâzım Hikmet "Kurtuluş Savaşı Destanı" şiirinde. Ne çok şey anlatır bu cümlesiyle Devam eder: "... Ve kanlı bankerler pazarında, memleketi Alaman'a satanlar..."br data-mce-bogus"1"Tarih sayfaları gelir gözlerimin önüne; Osmanlı'nın sözüm ona "denge siyaseti" ve Birinci Paylaşım Savaşı Çanakkale cephesi dışında tüm ceph

Türkan Saylan'ın anısına minnetle... - Gülseren Delibaş

Prof. Dr. Türkan Saylan'ın aramızdan ayrılışının üzerinden tam 15 yıl geçti. Türkan Saylan ile ilk karşılaşmamız 1992'de Kanser Haftası nedeniyle düzenlenen konferansta olmuştu. O konferansta mimikleri, giyim tarzı ve güzel Türkçesi ile biz dinleyenleri kendine hayran bırakmıştı. İkinci karşılaşmamız ise 17 Ağustos 1999 depreminin ikinci gününe ras

Kurtuluş Savaşı'ndan strateji dersleri - Hakan Ercan

Bilindiği üzere strateji; hedefi temin edecek gücü oluşturma, geliştirme ve kullanma sanatıdır. Bu anlamda; şartları en zor, güç kıyası en asimetrik savaşlardan biri olan Kurtuluş Savaşı, barındırdığı paha biçilmez derslerle Türk ulusu için sonsuz esin kaynağı ve tarihi bir mirastır.Kurtuluş Savaşı'nın yaşam damarlarından biri denizler olmuştur. Ön

Kurucu ve kurulmuş iktidar - Av. Erol Türk

Anayasalar bir toplumun ana kuruluşunu düzenleyen temel yasalardır. Devletin hukuki ve siyasi statüsü anayasa ile belirlenir. İnsan hak ve özgürlükleri anayasa ile güvence altına alınır. Bu nedenle anayasalar olağan yasalardan farklı usul ve şekillere uyularak kabul edilir, değiştirilir ve yürürlükten kaldırılır. Anayasalar, yasama organı tarafında

Göstermelik tasarruf adımı - Kadir Serkan Selçuk

Kamuda Tasarruf Paketi, yıllardır süren ekonomik krizin önüne bir türlü geçemeyen iktidar tarafından geçtiğimiz günlerde kamuoyuna sunuldu. Kamu harcamalarında en az 100 milyar liralık bir kısıntı öngören tedbirler Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından düzenlenen toplantıda açıklandı. Paketin açıklanmasıyl

Türkiye'de tarım - Prof. Dr. Ülkü Sarıtaş

14 Mayıs Dünya Çiftçi Günü, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu tarafından 1984 yılında başlatılmış ve tüm dünyada kutlanmaktadır. Küresel iklim krizinin yol açtığı kuraklık veya aşırı yağış sonucu yaşanan seller tarım sektörünü derinden etkilemekte. Ek olarak ülkemizde artan maliyetler, özellikle aile çiftçiliğini bitirme noktasına getirmiş

AKP'nin can simidi! - Av. Murat Fatih Ülkü

Son 22 yıldır AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaseten tıkandığı, güç yitirdiği dönemlerde hep olduğu gibi yine bir anayasa tartışması içinde bulduk kendimizi. Artık biliyoruz, bu anayasa tartışmaları nabız yoklayarak başlıyor, uygun ortam yoksa rafa kaldırılıyor; uygun ortam bulunduğunda da AKP'nin yeniden güç kazanması, kendi hedeflerine alan aç

Müfredat değişikliği - Prof. Dr. Kaya Özgen

Milli Eğitim Bakanlığı uzun sürdüğü anlaşılan bir çalışma dönemi sonrası ilk ve orta eğitim için kapsamlı bir müfredat değişikliği tasarısı hazırlamış bulunuyor. Tasarının içeriği incelendiğinde "ilginç" öneriler göze çarpıyor; derslere ayrılan sayfa sayıları çok ilginç:Din eğitimi ve kültürü 790, peygamberin hayatı, Kuranıkerim, temel dini bilgile

28 Şubat davası ve yeniden yargılama - Hamdi Yaver Aktan

Ceza yargılamasında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amaçtır. Soruşturma ve kovuşturma süreçleri maddi gerçeği bütün açıklığıyla ve kuşkuya yer bırakmayacak biçimde sağlamalıdır. Kuşku mevcutsa beraat kararı verilmesi evrensel ceza hukuku ilkesidir. Mahkûmiyet hükmü, istinaf ya da temyiz yasa yolundan geçmekle kesinleştiğinde bile kimi zaman "madd