Olaylar Ve Görüşler Tüm Köşe Yazıları

1036 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Yargıcın ahlakı vicdanıdır - Av. Erol TÜRK

Çağdaş hukuk devleti, kişilerin birbirlerine ve devlete karşı haklarını korumakla yükümlüdür. Aynı zamanda kişilerin uyması gereken kuralları da düzenlemiştir. Yasalar ahlaka uygundur, herkes için eşittir. Bir sınıf veya grubun ya da bir cinsin, rengin veya din ve mezhebin lehine hükümler içermez. Böyle hükümler demokratik ülkelerde uygulanmaz. Dem

09.12.2022
13 0 0

Sağlığın ticarileşmesi - Prof Dr. Ulaş KAPLAN

Canla başla, büyük özveriyle çalışan hekimlerin düşük ücretleri, ağır iş yükü ve uğradıkları şiddet çözüm bekliyor. Bu sorunları kapsayan bir gerçek var: Sağlık çalışanlarını hastalar ve yakınlarıyla zıtlaştırırken her bir kitleyi mağdur eden, fazlasıyla ticarileşmiş bir sistemin girdabındayız. Batı kaynaklı bu sistem temel hakların ve güvencenin a

08.12.2022
14 0 0

Miras ve zorunluluk - Ali Kerem KORKMAZ

Sovyetler Birliği'nin tarih sahnesinden silinmesiyle beraber dünya siyasetinde en tepede ve tek başına kalan ABD, bulduğu geniş harekât alanını sistemin tamamını kendi lehine dizayn etmeye çalışarak kullandı. Bu çaba doğrudan ABD ordusunun veya vekil güçlerinin başrolde olduğu işgallerde, eski Sovyet etki alanında görülen "renkli devrimler"de ve pe

07.12.2022
13 0 0

Eğitimde dincileşme - Prof. Dr. Esergül BALCI

Devlet toplumsal örgütlenmenin en egemen ve ileri şekli olup işlevleri bürokratlarca yürütülür. Sosyal devletin dışişleri, savunma, maliye, içişleri ve eğitim gibi görevleri vardır. Bu görevler anayasaldır. Devlet, anayasasında belirlenmiş olan siyasal sistemi benimseyen, sisteme bağlı ve sistemin gelişmesini sağlayan liderler yetiştirir. Bu, eğiti

06.12.2022
11 0 0

Bir 5 Aralık eleştirisi - Prof. Dr. Necla ARAT

Türk kadını, siyasal haklarına genç Cumhuriyetin Laik Hukuk Devrimi ile kavuştu. Türkiye'de kadın haklarının temelinde Türk Medeni Yasası ve laik hukuk düzeninin bulunduğunu hiç kimse yadsıyamaz.5 Aralık 2022 Türkiye'de kadınların siyasal yaşamda yer almalarının, seçme ve seçilme haklarını kazanmalarının 88. yıldönümü. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve d

05.12.2022
10 0 0

Yeni bir başlangıç - Av. Muharrem ERKEK

Altı partinin temsilcilerinden kurulu Anayasa ve Yasal Reform Komisyonu üyelerinin hazırladığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi 28 Kasım günü "şimdi demokrasi zamanı" sloganıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Bu büyük bir adım ama son değil. Artık yollara düşerek, il il gezerek hem öneriler anlatılacak hem de konunun uzmanları

03.12.2022
20 0 0

Kara harekâtı - Ali ER

PKKYPG'nin Türkiye'deki sığınmacı ve kontrolsüz göçmenleri İstiklal Caddesi terör eyleminde kullandığı anlaşılıyor. Türkiye'ye Suriye'de askeri harekâta açık davet olabilecek bu eyleminin arkasında küresel güç odaklarını aramak ise Rusya-Ukrayna savaşının girdiği evre bağlamında zamanın ruhuna aykırı olur.Türkiye'nin tahıl koridorunun yeniden açılm

02.12.2022
11 0 0

Makamlar yükseldikçe psikopatlık artıyormuş - Prof. Dr. Tevfik DALGIÇ

Siz hiç insanların siyaset, dinsel örgüt, bürokrasi veya iş dünyasında makamları yükseldikçe bu makamlardaki psikopat sayısının daha çoğaldığını biliyor muydunuz Ben de bilmiyordum.Kanadalı bilimadamı ve bu alanda dünyaca otorite olarak kabul edilen Profesör Robert D. Hare'in bazı makalelerini ve ortak yazdığı "Snakes in Suits: When Psychopaths Go

01.12.2022
17 0 0

BRICS ülkeleri - Sait BALCI

IMF ve Dünya Bankası'nın kredi verme gücü 2000'li yıllarda çok düşüktü. Ancak diğer taraftan gelişmekte olan ülkelerin kredi kullanmaya ihtiyaçları vardı. Bu nedenle IMF ile Dünya Bankası'nın kredi kapasitesini artırmak için yoğun görüşmeler yapıldı. Fakat bu görüşmelerden olumlu sonuç alınamadı. Gelişmeler üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Put

30.11.2022
14 0 0

'Yeni Türkiye modeli' nedir - Prof. Dr. Sema KALAYCIOĞLU

Ülke aklın ve bilimin gösterdiği yoldan çıkalı çok oldu. Halka batıl telkin edilirken "değerlerimiz" diye diye kamu malına nasıl el uzatıldığına, devlet bütçesinin nasıl sorumsuzca çarçur edildiğine tanık oluyoruz. Bu "yeni bir model" değil. Kamu politikalarının iflası ve kamu disiplinin çöküşü. Ülke keyfiliğe dayanan bir sistemle nereye sürükleniy

29.11.2022
24 0 0