Muhammed Şevket Gökşan Tüm Köşe Yazıları

35 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İslam Kardeşliği

Yaşadığımız çağ İnsanlık tarihinin en önemli kırılma noktasını, "hiç kuşkusuz modern dönem oluşturmaktadır" şeklinde bir tespit yanlış bir tespit değildir. Zira modern dönem insanlığa eşi benzeri olmayan bir kaos getirmiştir.Modern zamanı geçmiş süreçlerden ayıran en önemli nokta, nefsin emrindeki seküleraklın hayata baskın bir şekilde hâkim kılınm

14.04.2022
94 0 0

En Güzel Meyvemiz: Gençliğimiz III

Hayatımızın en kıymetli meyveleri olan gençlerimize dair göz ardı edemeyeceğimiz diğer önemli bir husus da,yaşadığı çağın iletişim araç-gereçlerini bilmek ve gerekli düzeyde bunları kullanabilme kapasitesine sahip olmaktır. Bilgisayar kullanmaktan program yazılımına, sosyal medya alanlarına vakıf olmak, birilerinin yönlendirdiği kitleye dönüşmemek

07.04.2022
71 0 0

En Güzel Meyvemiz: Gençliğimiz II

İçinde yaşadığımız çağ, bünyeleri ve bireyleri öğütmekle öne çıkmakta. Bu nedenle, gençlerimizin sahip olmasını zaruri gördüğüm, bizler açısından bir gaye, hedef, ideal olması gerektiğini düşündüğüm bazı hususları kısaca arz etmem gerek. Bu minvalde, öncelikle hayatımızın en güzel meyveleri olan çocuklarımıza kazandırmamız gereken yakinî bir imandı

24.03.2022
65 0 0

En Güzel Meyvemiz: Gençliğimiz I

Efendimiz (s.a.s.)"Yedi sınıf insan vardır ki hiçbir gölgenin olmadığı mahşer gününde Allah (c.c.) onları (kendi rahmeti ile) gölgeleyecektir. Bunlar:i- Hükmünde adil olan idareci, ii- gençliğini rabbine kulluk üzere geçirmiş olan genç, iii- kalbi mescidlerebağlı olan adam, iv- birbirlerini Allah için sevip, bu sevgilerinin tezahürü olarak Allah iç

17.03.2022
66 0 0

Dil yarası

İnsan hayatında bazı şeyler vardır ki hayati öneme sahip olduğu halde, maalesef kişi bunun pek de farkında değildir. Mesela ebeveynler Onlar, varlıkları ile çocuklarına büyük bir bereket kaynağı ve güven duyacakları koca birer dağdır. Ama gelin görün ki, insani olabilecek bir takım sorun ve sorumluluklardan dolayı insanlar bunları adeta yük gibi gö

10.03.2022
90 0 0

Tasavvufun Elzem Oluşu - 2

Lazımlılık Lügatte, gerek, gerekli, lazım gelmek, gerekmek;1 bir şeyden asla ayrılmayan, onunla beraber olan, gerek, mukteza, bir şeyin varlığında ihtiyaç olan şey2 manalarına gelmekte. Istılahta ise olmaması düşünülemeyen şey anlamına gelir.3Istılahi manadaki bu Lazımlılık iki türlüdür: Lazım-ı zihni: Bir manayı anlama noktasında zihnin direkt ken

12.02.2022
87 0 0

Tasavvufun Elzem Oluşu - 2

Lazımlılık Lügatte, gerek, gerekli, lazım gelmek, gerekmek;1 bir şeyden asla ayrılmayan, onunla beraber olan, gerek, mukteza, bir şeyin varlığında ihtiyaç olan şey2 manalarına gelmekte. Istılahta ise olmaması düşünülemeyen şey anlamına gelir.3Istılahi manadaki bu Lazımlılık iki türlüdür: Lazım-ı zihni: Bir manayı anlama noktasında zihnin direkt ken

11.02.2022
86 0 0

Tasavvufun Elzem Oluşu - 1

Bismillah vebillah ve ala milleti resulüllah Efendimiz (s.a.v.) 'Bu ümmetin başını ne doğrulttu ise sonunu da o doğrultacak" buyurmuştur. Bu hakikate binaen zihinlerin dağınık, ruhların yorgun, gönüllerin huzursuzluk girdabında ezildiği, Kur'an'la yoğrulmayan yüreklerin hayatta yönsüzlük rüzgarları ile savrulduğu, vahiy ile doğrulmayan bünyelerin b

06.01.2022
90 0 0

Hayatlarından Hayatımıza: Ebu Said el-Hudri'den Bize Kalan

Cenab-ı hakkKur'an-ı Mübin'de birçok ayet-i celilede, Efendimiz (s.a.s.)da hadis-i nebevilerinde bizlere rol model olarak Sahabe-i Kiram efendilerimizi önümüze koymakta. Bu münasebetle Sahabe-i Güzin efendilerimizin "Hayatlarından Hayatımıza" serlevhası ile ara ara bazı dersler almak maksadı ile, hayatlarından kesitler paylaşmaya çalışacağız. Adı S

30.12.2021
84 0 0

İlim, Alim ve Cahil

Adına hız ve haz çağı denilen modern çağ, hümanizmin (yani insanın putlaştırılmasının), hedonizmin (sınırsız hazcılığın), nihilizmin (gerçekleri reddetmenin) merkeze alındığı ve bunun neticesi olarak da hakka ve hakikate dair tüm kavramların bir şekilde kirlendiği, içinin boşaltıldığı bir zamanı temsil etmektedir. Ve maalesef ahir zaman müminleri o

17.12.2021
83 0 0