Muhammed Şevket Gökşan

Yeni Akit

İslam Kardeşliği

Yaşadığımız çağ İnsanlık tarihinin en önemli kırılma noktasını, "hiç kuşkusuz modern dönem oluşturmaktadır" şeklinde bir tespit yanlış bir tespit değildir. Zira modern dönem insanlığa eşi benzeri olmayan bir kaos getirmiştir.Modern zamanı geçmiş süreçlerden ayıran en önemli nokta, nefsin emrindeki seküleraklın hayata baskın bir şekilde hâkim kılınm

En Güzel Meyvemiz: Gençliğimiz III

Hayatımızın en kıymetli meyveleri olan gençlerimize dair göz ardı edemeyeceğimiz diğer önemli bir husus da,yaşadığı çağın iletişim araç-gereçlerini bilmek ve gerekli düzeyde bunları kullanabilme kapasitesine sahip olmaktır. Bilgisayar kullanmaktan program yazılımına, sosyal medya alanlarına vakıf olmak, birilerinin yönlendirdiği kitleye dönüşmemek

En Güzel Meyvemiz: Gençliğimiz II

İçinde yaşadığımız çağ, bünyeleri ve bireyleri öğütmekle öne çıkmakta. Bu nedenle, gençlerimizin sahip olmasını zaruri gördüğüm, bizler açısından bir gaye, hedef, ideal olması gerektiğini düşündüğüm bazı hususları kısaca arz etmem gerek. Bu minvalde, öncelikle hayatımızın en güzel meyveleri olan çocuklarımıza kazandırmamız gereken yakinî bir imandı

En Güzel Meyvemiz: Gençliğimiz I

Efendimiz (s.a.s.)"Yedi sınıf insan vardır ki hiçbir gölgenin olmadığı mahşer gününde Allah (c.c.) onları (kendi rahmeti ile) gölgeleyecektir. Bunlar:i- Hükmünde adil olan idareci, ii- gençliğini rabbine kulluk üzere geçirmiş olan genç, iii- kalbi mescidlerebağlı olan adam, iv- birbirlerini Allah için sevip, bu sevgilerinin tezahürü olarak Allah iç

Dil yarası

İnsan hayatında bazı şeyler vardır ki hayati öneme sahip olduğu halde, maalesef kişi bunun pek de farkında değildir. Mesela ebeveynler Onlar, varlıkları ile çocuklarına büyük bir bereket kaynağı ve güven duyacakları koca birer dağdır. Ama gelin görün ki, insani olabilecek bir takım sorun ve sorumluluklardan dolayı insanlar bunları adeta yük gibi gö

Tasavvufun Elzem Oluşu - 2

Lazımlılık Lügatte, gerek, gerekli, lazım gelmek, gerekmek;1 bir şeyden asla ayrılmayan, onunla beraber olan, gerek, mukteza, bir şeyin varlığında ihtiyaç olan şey2 manalarına gelmekte. Istılahta ise olmaması düşünülemeyen şey anlamına gelir.3Istılahi manadaki bu Lazımlılık iki türlüdür: Lazım-ı zihni: Bir manayı anlama noktasında zihnin direkt ken

Tasavvufun Elzem Oluşu - 2

Lazımlılık Lügatte, gerek, gerekli, lazım gelmek, gerekmek;1 bir şeyden asla ayrılmayan, onunla beraber olan, gerek, mukteza, bir şeyin varlığında ihtiyaç olan şey2 manalarına gelmekte. Istılahta ise olmaması düşünülemeyen şey anlamına gelir.3Istılahi manadaki bu Lazımlılık iki türlüdür: Lazım-ı zihni: Bir manayı anlama noktasında zihnin direkt ken

Tasavvufun Elzem Oluşu - 1

Bismillah vebillah ve ala milleti resulüllah Efendimiz (s.a.v.) 'Bu ümmetin başını ne doğrulttu ise sonunu da o doğrultacak" buyurmuştur. Bu hakikate binaen zihinlerin dağınık, ruhların yorgun, gönüllerin huzursuzluk girdabında ezildiği, Kur'an'la yoğrulmayan yüreklerin hayatta yönsüzlük rüzgarları ile savrulduğu, vahiy ile doğrulmayan bünyelerin b