"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Muhammed Şevket Gökşan Tüm Yazıları

14 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Dostane Bir Tahlil

Efendimiz (s.a.s.)İmam Buhari ve diğer hadis alimlerinin rivayet ettiği bir hadis-i nebevide Müslümanların birbiri üzerinde olan haklarından birinin "Allah için birbirlerine nasihat etmeleri" olduğunu bizlere haber verir (Buhari,Kitabu'l-iman).O halde Müslüman'ın temel karakterlerinden biride Müslüman kardeşinden yapılan nasihate kulak vermek ve on

16.09.2021
0 0 0

Son Kalemiz Tehlikede!

Efendimiz (s.a.s.) bir hadis-i nebevisinde "Sizden her kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Zira evlenmesi gözünü yasaklara kaymaktan ve namusunu korumada en etkili sebeptir." (Buhari, Müslim, Nesai).Başka tariklerle gelen diğer bir varyantında ise "O kişi dininin yarısını ikmal etmiş olur, geri kalanı hususunda ise Allah'tan sakınsın." buyurdula

12.09.2021
2 0 0

Z Kuşağı Söylemi ve Sorumluluklarımız

Cenab-ı hakkın'Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz.' (Tahrim, 6) buyruğundan anlaşıldığı üzere her birimiz mesul ve memur insanlarız. Buna paralel olarak nebiy-i zişan efendimiz (s.a.s) "Her bireriniz çobansınız ve güttüğünüzden mesulsünüz." (Buhari,Kitabu'l-cum'a;Müslim,Kitabu'l-imaret;Ebu Davud

19.08.2021
12 0 0

Yeniden Var Olmak İçin Ne Yapmalı

İmtihan kavramı, yaşadığımız hayatın ve akışının, süreç ve serüvenini anlamlandıran temel bir kavramdır. Arapça karşılığı olarak belâ kökünden gelen ibtelâibtilâ kelimesi farklı varyantları ile birçok ayet-i celilede yerini almaktadır. Birkaç örnek olarak verecek olursak: 'İşte orada mü'minler denendiler ve şiddetli bir şekilde sarsıldılar.' (Ahzab

13.08.2021
13 0 0

Allah Tealaya İman ve O'nun Mahiyetini Kavrama

Bütünüyle benliğimizi sarıp sarmalayan modern çağın, kendi karakteristik özelliği ile zihinlerimizide sarıp sarmaladığı bir vakıa. Modern zihin kodları tarafından işlenmiş bir zihin dünyası ile hakikati kavramanın, yakalamanın ne kadar mümkün olduğu izahtan vareste bir durumdur. Zira modern kabulünistinatgâhı ile hakikatin alan ve sahası birbirinde

07.08.2021
17 0 0

Kurban: Kullukta Bir Samimiyet Sınavı

Kurban, Kur'an-ı Azim'de "hedy" kelimesi ile karşılık bulmakta. "Hedy" kelimesi ise "hidayet" kökünden gelmektedir. Lügatte, irşad etme, doğru yolu gösterme, hediye, armağan, adamak vb. manasına da gelmektedir. Türkçedeki karşılığı olan "kurban" ifadesi ise "yakınlık, feda olmak, hayranlık" manalarına gelmektedir. Istılahi anlamda, belli bir niyetl

15.07.2021
27 0 0

Modern Çağın Cahiliyesine Karşı Ümmîleşebilmek

Ehlullahın hak yoluna revan olan salihleri tanımlamak için kullandıkları kavramlardan biri ibn'ü-l vakt (zamanın çocuğu) kavramıdır. Dikkat-i calip nokta 'zamane çocuğu' değil 'zamanın çocuğu'Bu kavramın edebiyatımızda bulduğu karşılık üstadNecip Fazıl'ın gençliğe hitabesinde "zaman bededir vemekân bana emanettir şuurunda bir gençlik" şeklinde yer

08.07.2021
20 0 0

Şeriat Neyimiz Olur V

Beşerî Hukukun Acziyetive İlahi Hukukun Zorunluluğu Beşerî hukuk, insanların ferdi, toplumsal hayatlarının düzeni için öngördükleri kanun ve yasalar demektir. Diğer bir ifade ile Beşerî Nizam,insanlardan otorite sahibi bir kesimin, insanlar uysunlar ve gereğini yapsınlar diye vaz ettikleri nizama beşerî nizamhukuk denmektedir. Bu noktada insanın ye

01.07.2021
22 0 0

Şeriat Neyimiz Olur IV

Teşri'e (hukuk) olan ihtiyaç ve İnsanın tabiatı İnsan, yaratıldığı günden bugüne dek, bireysel anlamda, ferdi hayatının etrafında yürüyüp gitmekte, farklı olan tabiatının meyillerinin etrafında varlığını sürdürmektedir. Vakıa insan tek başına kendi durumunu, eksik ve ihtiyaçlarını karşılamada yeterli gelecek durumda değildir. Tabiatı gereği toplum

24.06.2021
17 0 0

Şeriat Neyimiz Olur III

Modern Hukukun Gerekçesi Bir önceki yazımızda, İslam hukukunun gerekçesinin temelde 5 şeyi güvence altına almak olduğunu kısa da olsa ifade ettik. Bu vesile ile bugün dünyamızın kahir ekserisine hâkim olan modern hukukunda kısaca gerekçesine değinmek yerinde olacaktır. Özetle modern hukukun gerekçesini şöyle ifade edebiliriz: Aydınlanma fikrine day

17.06.2021
27 0 0