Bir başakta bin tane

Risale-i Nurları tanıtmak amacıyla, "Semerci" lakaplı Şeyh Hacı Ali Rıza, Isparta'da bir mevlit merasimi düzenler. Dostu Hacı Hafız Mehmet'i de davet eder.

Şeyh Ali Rıza, Hacı Hafız Mehmet'i mevlitten sonra evine davet eder. Akşam Haşir Risalesi'nden ders yapar. Yapılan ders Hacı Hafız Mehmet'in çok hoşuna gider ve ona: "Ben bu okunan eseri ne duydum ne de gördüm. Bu kimin eseri" diye sorar. Şeyh Ali Rıza: "Bediüzzaman Said Nursi adında bir zatındır" deyince Hacı Hafız Mehmet: "O da kimdir" diye daha da meraklanarak sorar. Şeyh Hacı Ali Rıza: "Bu şahıs hükümet tarafından gözetim altında tutuluyor ve şarktan sürgün olarak gelmiş. Hükümet onunla kimseyi görüştürmüyor. Sıkı bir tarassut altında tutuluyor."

Hacı Hafız Mehmet: "Ben o şahsı ziyaret edip bir an evvel onunla görüşmek istiyorum" der.

Ertesi gün Isparta'dan Sav köyüne döner ve yol hazırlıklarına başlar. İhtiyar babasından izin ve selamını alarak Barla'ya doğru yola çıkar. Barla'ya vardığında Bediüzzaman Hazretleri'nin evini sorar. Eve yaklaştığında Bediüzzaman Hazretleri onu kapıda karşılar ve ismiyle hitap ederek "Hoş geldin Hacı Hafız Mehmet kardeşim" der. Hacı Hafız ismiyle yapılan hitap karşısında şaşkınlık geçirir. Vücudu titremeye başlar. Bir müddet sonra sakinleşir ve Bediüzzaman Hazretleri ona Risale-i Nurun öneminden uzun uzun söz eder.

Ona "Bu asrın hizmeti budur. Sen bu eseri yazmalısın" diyerek ona birkaç adet de risale verir. Bediüzzaman Hazretleri Hacı Hafızı uğurlama esnasında Hacı Hafız ona "Hocam benim bir ihtiyar babam var. Size çok selam eder ve dua ister" deyince Bediüzzaman Hazretleri: "Siz baba oğul askerlik yapmadığınızdan bilmezsiniz. Askerlikte bir usul vardır. Karavana dağıtılırken orada hazır olmazsan karavanadan mahrum kalırsın" deyince Hacı Hafız ikinci bir şoku yaşar. Çünkü baba oğul askerlik yapmamıştır. Bediüzzaman Hazretleri devam ederek, "Bizim ulema babında bir usulümüz var. Seher vaktinden evvel kim kalkar, ehli imanın selameti için dua ederse manevi duamızdan istifade eder" der.