Mehmet Çetin Tüm Köşe Yazıları

159 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Ebed için mahlûk olan müyulât, ifadesine ne diyeceğiz

Cüz-i ihtiyârînin temeli olan meyelân, çoğulu müyulât, arzular, hisler ve eğilimlerdir. İnsanı, bir karar ve tercihe yönlendiren, içten gelen ve haricî tesirle de etkilenerek oluşan meyelân, Kelâm ilminde kader konularındandır.Bediüzzaman'ın ilk dönem eserlerinden Muhakemat'ta geçen şu ifadesi, bu başlığı atmamıza sebep oldu: "Evet, bu dar dünya, b

25.09.2022
6 0 0

"Kader olur, söyleme!" üzerine

"Allah da onlara hem bu dünyanın nimetlerini hem de ahiretin en güzel nimetlerini bağışladı. Çünkü Allah, güzel davrananları sever" (Âl-i İmran, 148), ayetinin kalesine sığınarak işe başlamak, hayata her an, tazece besmele çekmek gerekir.Ayetin nüzul tarihçesinde sitem var. Uhud Savaşı öncesi müşriklerden eman dilenmesi hatasında bulunanlara, tariz

17.09.2022
21 0 0

Yüce bakış

Başlığın aslı "Manzar-ı âlâ"dır ve bu benzetme, hadis kaynaklıdır. İlâhî ilmin bir ünvanı olan kaderi anlatan en güzel benzetmedir.Allah'ın, her şeyi, ezelî ilmiyle bilmesi anlamına gelen kaderin, doğrudan ilim ile alâkasının olması şart olurken, Allah'ın, eşya ve hâdiseye yönelik taallûku denilen alâkalı olmasını da bir ve bütün değerlendirmek ger

11.09.2022
18 0 0

112186'yı bundan sonra aramasam mı

Yeni Foça'dan Gencelli'yi geçip, otobana bağlanan yolun dağ kısmındaki yüksek gerilim hattından sarkan elektrik kablolarının dağın eteğindeki toprağa değdiğini görünce hemen 112'yi aradım.112'nin görevlisine, vakide bir hâdise yok ama o kabloya bir hayvanın dokunarak çarpılması ya da bir şekli ile otların, ormanın yanması olabilir diye tedbir alınm

03.09.2022
25 0 0

Ünsiyet

Azrail'in, ruhumu, vakti geldiğinde alacağını biliyor ve inanıyorum.Bu, benim için değişmez bir kader. Ruhum, hayatımın en kıymetli bir varlığıdır. Onu artık taşıyamayacağım bir dönemde, ona sahip çıkacak, güvenilir ele teslim etmem, doğru olanın ta kendisidir. İşte hemen aklıma gelen bu sebeplerden dolayı Azrail'i sevmeye, ona ünsiyet etmeye şimdi

27.08.2022
26 0 0

Dört pencereden iki bakış açısı (4)

Mesnevî-i Nuriye'de geçen şu ifade, Cüz, cüz'î; küll, küllî konusuna örnek bir metindir:"Evet, cismine verilen hayat sayesinde, geniş duygularınla âlem-i şehadet üzerinde cevelân etmekle filcümle cüz'îyet kaydından kurtulmuşsun. Ve keza, insaniyet itâsıyla (bahşedilmesiyle) bilkuvve "küll" hükmündesin. Ve keza, iman ve İslâmiyet ihsanıyla bilkuvve

20.08.2022
36 0 0

Dört pencereden iki bakış açısı (3)

Önceki bölümlerde dört pencereyi ve onlara bakış açılarını anlattık. Şimdi Risale-i Nur'dan, bu kavramların işlendiği denizden bir iki damla nev'inden örnek metinlerle çalışmamızı nakledelim.Cüz, küll meselesi Önce kısa bir tanımlamayı nakille yapıyoruz: Cüz, parça, küll bütün. Cüz ile küll arasındaki münasebet cüz'î ile küllî arasındaki gibi değil

13.08.2022
20 0 0

Dört pencereden iki bakış açısı (2)

Geçen hafta; serçe misalini vererek onun üzerinden cüz'î ve küllî kavramlarını anlamaya çalıştık. Bu hafta bir adım daha ilerleyelim.Bizim bahçedeki minik serçeye mana-i harfî nazarıyla şöyle değerlendirmek mümkün: Bu minik kuş, tek başına bir manadan ziyade dâhil olduğu bir nev'in elçisi olup, onları bahçemizde temsil etmektedir. Serçemiz hakkında

06.08.2022
66 0 0

Dört pencereden iki bakış açısı (1)

Biz, bu çalışmamızda iki bakış açısı olan mana-i harfî ve mana-i ismî bakışlarıyla cüz ve küll ile cüz'î ve küllî pencerelerinden eşya ve hâdiseyi okumaya çalışacağız.Zaman zaman karşılaşılan bu terimler, muhtevasındaki manalara 'mana-i harfî' noktasından sembolize ederler ki, harf ile isim arasındaki fark çok mühimdir. Bilindiği gibi harf tek başı

30.07.2022
30 0 0

Tercih nimetini yaşarken

Sohbet sırası bende idi ve o akşam kayınpederler gelmiş, bu sebeple babamı da sohbete dâvet etmiştim.Çay ikrâmı için içeriye, elimde tepsi ile girdim ama çayın dağıtımına kimden başlamalıydım, hangisini tercih etmeliydim Misafirim olan kayınpederden başlasam, babam gücenir mi idi; babamdan başlasam kayınpederi mi gücendiririm, endişesi, birkaç sani

23.07.2022
23 0 0