Mehmet Çetin

Yeni Asya

Şükürler olsun ki öleceğiz!

Düşünebiliyor musunuz, bu âlemde hiç ölmeyeceğimizi Bu, hemen her yönüyle sınırsız gibi görünen sınırlı âlemin, imtihan problemleriyle, çözümü güç sorularıyla hayatın devamlı olduğunu, hayal edebiliyor musunuzBir ümittir insanı yaşatan. Yarına ulaşan, dertlerin bittiği, imtihanın sona erdiği, huzura kavuştuğu, "Haydi buyrun, girin Cennete dâvetinin

Kader tartışmaları

İmanî esasların en hassası olan kader konulu mevzuların konuşulmasında son derece dikkatli olmanın yanı sıra münakaşaya düşürmeden1 sohbet ve tahlil seviyesinde tutmak bu babda yapılması gerekendir.İtikadî imamlardan İmam Matüridî ile İmam Eş'arî arasında kaderi yorumlamada bazı farklılık var iken bu iki merhum imama tâbi olanların, yapacakları yor

Kader değildir, derken

Bir söz, asıl bağlamından koparılarak değerlendirilirse, maksadını aşar, hatalı anlamalara sebep olur.Zihinlerde anlaşılan, sözü söyleyenin demek istediği ile aynı olmadığı gibi, farklı anlamalarından da sözü söyleyen sorumlu değildir.1 Bu sebeple, sözü dinleyen, hatibi iyi anlamalı, dışarıda dolaşmayıp, meselenin içinde manayı aramalıdır. Araştırm

Fiilin âmirini tanıma

Fiil, geriye doğru; kesb, irade ve meyelân merhalesi sürecinde gelişirken fiilin rengini tayin eden âmiri aramıştık.Dışarıdan ya da içeriden bir tahrikle meyelân başlarken ilgili hislerle hayal dünyası tasvirleri üretir ve akıl onları âmirin emri isteğinde eleyip, irade basamağında tercih yapılıp kesble fiil vukuu bulur. Duygular hayal dünyasında y

Fiillerin âmiri kim

Yazının başlığını henüz yazmıştım ki hanım "Yemek hazır" diye seslendi.İlk cümleyi yazayım da öyle kalkayım derken, acıkma hissimin tahriki ile sofra hayalleri uçuşmaya başladı. Güzel kokular geliyor, ona münasip hayaller yükseliyor. Derken, o çok sevdiğim bulgur pilavı, yanında biber turşusu dedim amma susadığımı hissettim. Hayalim, hemen yanımda

Cüz-i ihtiyârînin hayrî bir keşfi, olamaz mı - 3

Kader Risalesi'ndeki "cüz-i ihtiyârî, seyyiata merci olmak içindir ki akideye dâhil olmuş", cümlesi merkezli yapılan sohbette, üniversite talebelerinin başlıktaki sualine cevab babından geçen hafta başladığımız yazımızın üçüncü kısmı şöyledir:Ehl-i fetret necattır Mektubat'ta geçen şu ifade bu meseleye başka bir bakış açısı getirir: "Zaman-ı fetret

Cüz-i ihtiyârînin hayrî bir keşfi, olamaz mı - 3

Kader Risalesi'ndeki "cüz-i ihtiyârî, seyyiata merci olmak içindir ki akideye dâhil olmuş", cümlesi merkezli yapılan sohbette, üniversite talebelerinin başlıktaki sualine cevab babından geçen hafta başladığımız yazımızın üçüncü kısmı şöyledir:Ehl-i fetret necattır Mektubat'ta geçen şu ifade bu meseleye başka bir bakış açısı getirir: "Zaman-ı fetret

Cüz-i ihtiyârînin hayrî bir keşfi, olamaz mı - 3

Kader Risalesi'ndeki "cüz-i ihtiyârî, seyyiata merci olmak içindir ki akideye dâhil olmuş", cümlesi merkezli yapılan sohbette, üniversite talebelerinin başlıktaki sualine cevab babından geçen hafta başladığımız yazımızın üçüncü kısmı şöyledir:Ehl-i fetret necattır Mektubat'ta geçen şu ifade bu meseleye başka bir bakış açısı getirir: "Zaman-ı fetret

Cüz-i ihtiyârînin ahlâkî bir icadı, olamaz mı - 2

Kader Risalesi'ndeki "cüz-i ihtiyârî, seyyiata merci olmak içindir ki akideye dâhil olmuş", cümlesi merkezli yapılan sohbette, üniversite talebelerinin, başlıktaki sualine cevab babından geçen hafta başladığımız yazımızın ikinci kısmı şöyledir:Peygambersiz, Allah bilinemez mi Ehl-i Sünnetin itikad imamlarının, peygamber gönderilmese bile Allah'ı ak

Cüz-i ihtiyârînin ahlâkî bir icadı, olamaz mı - 1

Kader Risalesi'ndeki "cüz-i ihtiyârî, seyyiata merci olmak içindir ki akideye dâhil olmuş", cümlesi merkezli yapılan sohbette, üniversite talebelerinin başlıktaki suali bu yazının vesilesidir.Bu yazımızla, konuya muhatap dostlardan işlenen konu ve yazılan yazımızı tartışarak bir değerlendirme yapılmasını istirham ederiz. Bu yardımı hususi iletişim