"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Mehmet Çetin Tüm Yazıları

110 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Kader hikâyemiz

İlm-i İlâhî ile bilinip takdir edilen kader yazılımının irade ve kudret-i İlahîye ile kaza edilerek gerçekleşmesine yönelik; her "an"daki, genelde aynı, ama özelde farklı ayrıntılarının, kayyumiyet gerekliliğiyle sürekliliğinin sağlanarak cap canlı devam eden kader hikâyemizi beraberce okuyalım, inşaallah, buyrun!"Her cemal ve kemal sahibi, kendi c

23.10.2021
10 0 0

Hasret mi, onu bana sor!

- Bir hikâyemiz varOn iki yaşındayım, ilkokula erken başlamıştım, babamın erken rahatsızlığı muhtemelen hayata erken başlamama sebep oldu, tıpkı ilk mektebe başladığım gibi. Şehrin kenar mahallesinin en ücra metruk diyebileceğim evi, zor belâ tutabilmiş ve aç bırakmayacak maaşlı bir işe de girmişti. Ortaokulumun ilk yıllarında yatağa düşen babam, d

16.10.2021
4 0 0

Yakınlarımızın vefatında kaderin işaretini okumak

Kaynağını gösteremediğim, ama mana olarak bir doğruya işaret eden rivayet ile başlamak istiyorum.Rivayet odur ki Resul-i Ekrem'in (asm) vefatı sonrası defninde, kızı Fatıma (ra), ayrılık hüznüyle toprağa mealen şöyle seslenir: "Ey kara toprak! Bilir misin sana kimi emanet ediyoruz O ki iki cihanın medarı Resulallah'ı getirdik!" Toprak şöyle cevap v

02.10.2021
12 0 0

Kaderi doğru okumak ne demek

- Kader Risalesi'nin Mütalâası'nın ikinci baskı hazırlıklarındanKaderin okunması, eşya ve hâdiseler karşısında kalan insanın, cüz-î ihtiyârîsi ile verilmek istenen mesajın doğru algılanması demektir. Doğru okunan kader, tecelli eden hakikatin idraki ile eşya ve hâdise ve kendisi arasındaki tenasübün teminine gayret edecektir. Kaderi okumada ölçü ço

26.09.2021
19 0 0

İyilik, nasıl iyilik getirir

Bilirim, ülkemin hemen her yerinde, ama siz deyin, dünyanın her yerinde, uzatmayalım, insanın bozulmadığı yeryüzünde; iyilik, iyilik getirir; kötülük de kötülük getirir.Yazımızın hatıra kısmı komşum Mehmet Akgün tarafından nakledilmiştir. Gençliğinde, iş ortağı Diyarbakır'lı Rauf Yaralı'dan defalarca dinlediği yaşanmış ibretlik hâdise şöyle cereyan

18.09.2021
14 0 0

Melek öğretmenler

Niyeti, öğrencilerinin hepsine eşit ve âdil davrandığını ifade etmek idi, işte bu sebeple onlara "Hepinizi eşit ve aynı derecede seviyorum" dedi. Demesine dedi, ama bakalım hayata nasıl yansıyacaktı Kader, bu sözü üzerine neleri sahneleyecekti, izliyoruz:Ön sırada oturan Murat, Melek öğretmene, farkında olmadan öğretmenlik yapacaktı, kader, hayatın

11.09.2021
18 0 0

İzmir'im!

Seni tepeden seyretmiştim bir zamanlarNe de çabuk geçiyor şu zaman, hiç farkında olmadan. Daha dün başlamıştı İzmir hatıraları; yepyeni ve heyecanlı beklentileri tetikleyen plânlarla beraber. Memleketten üç çocukla gelerek, bir avuç bile olmayan küçücük mütevazı sermaye ile baba mesleğini devam ettireceğim. İşyerimin adının başına da Üstadımın tekm

04.09.2021
16 0 0

Tarafgirâne siyaset araya girince, hâlimiz

Belde ve şahıs ismi vermeden bir hatırayı vesile ederek, tarafgirâne siyasetin, insanlarımızı nasıl kutuplaştırdığını nakletmek istiyorum.Bütün gelenek ve göreneği ile ülkemi temsil eden bir Anadolu beldesindeyim, birkaç gündür. Bir vakit namazı sonrası o beldenin talebe ve garibanlarına yardımcı olmayı hedefleyen derneklerinin sohbet odasındayız,

28.08.2021
26 0 0

İlâhî ikazın rahmete dönüşü mümkün mü

- Kader Risalesi'nin Mütalâası, ikinci baskı hazırlık çalışmasından -Yaşanan sıkıntı, musîbet ve âfetlerde kaderî bakış diyebileceğimiz değerlendirme doğru yapılır, gelen uyarıdan gereken ders alınırsa artık o ikaz, makam atlayıp ihsan ve rahmete dönüşür. Başa gelen zulümlerde iki cihet ve iki hüküm vardır; biri insanın, diğeri İlâhî kaderin. Aynı

21.08.2021
24 0 0

Hz. Âdem, Hz. Musa'ya ne demek istedi

Sakındırıldığı yasak ağacın, şeytanın aldatmasıyla meyvesini yiyen Hz. Havva ve Hz. Âdem'in bu zellesinden (hatasından) dolayı Hz. Musa'nın (as), kınadığı vakıada, Hz. Âdem'in (as) verdiği cevaptan çıkaracağımız cüz-î irade ve kader dersimiz var.Hz. Ebu Hureyre'den rivayet (ra) şöyle: "Hz. Âdem ve Hz. Musa (as) münakaşa ettiler. Musa, Âdeme: 'İşled

14.08.2021
22 0 0