Mehmet Çetin

Yeni Asya

Gayretullaha dokunmaktan kork!

Vaktiyle bir grup Müslüman tertip ettikleri bir kervanla hacca giderler.Çölleri aşıp, vahaları geçerek yol alırlarken, iki dağın arasında eşkıyalar birden etraflarını çevirir. Yolcularda ne var ne yok hepsini alırlar. Ancak kafilede bulunan kadınlara dokunmazlar. Hacı namzetlerinden yaşlı bir zat: Eyvah, bu eşkıyalar paramızı alıp gidecekler. Hacc

Toplumsal gusül

Şair, "Yükseldik sanıyorlar alçaldıkça tabana"1, derken günümüzü resmediyor. Aslında muhasebeye nefisten başlayıp; cemiyete, oradan da bütün insanlığa ve daha da ilerisi âleme gitmek varken, yaşananlar, ümidin ışığını söndürüyor.Sönen ümidin vaziyet resmini görüp de beyni zonklayanların ileri sürdükleri reçeteye yönelmek üzere, maddî ve manevî mana

Hz. Ömer, Medine'den gelse

Yapılan mülk dershaneler, topluma hizmete yönelik binalar; eğer maksada uygun kullanılmıyorsa tenkitden kurtulamazlar.Evlerimizde en az kullandığımız misafir odasını, orada sergilenen ve belki de bir iki kullanılan yeme içme takımlarını, sayfası hiç çevrilmeyen kitapları hatırladıkça üzülürüm de üzülürüm. Yemeyip içmeyip, ahir ömrümde rahat edeyim

Hayrete düşüren karınca

Aldığımız eğitim, dinlediğimiz ders, bulunduğumuz sohbet der ki; bu âlemde yalnız değilsin. Etrafta gördüğün görmediğin her şey ile, bu âlemi müşterek kullanıp paylaşıyor ve bununla da imtihan oluyorsun.Bahçemde yürürken, ayağıma batan dikenlerin yüzlercesinin karınca deliği etrafında toplanmış vaziyetini görünce, yukarıdaki özet dersi daha iyi anl

Sabahattin Işılak

İsmi, güzellik anlamına gelen eniştem Sabahattin Işılak, aslen Şereflikoçhisar'ın Çavuş (Totuş) Köyü'nden olup 1947 doğumludur.Hasan ve Bedia'nın tek evlâdı Sabahattin, ziyadesiyle müşfik validesinin ellerinde büyüdüğünden, anadan geçen şefkat ve merhamet, onun insanlara bakışını yönlendirmiş olup çok merhametli bir karakter yapısı oluşturmuştur. A

Bir tefekkür çalışması

Olacaklarla tecelli edecek isim ve sıfatlarTefekkürümüzün konu kahramanları kelebek ve karıncalar idi. Bir de bunlara mekân olan bahçemiz. Bahçedeki hava şartları, rüzgârlar da hâdiseleri teşkil ediyor. İşte bu malzemeler ile konu figüranı kelebek ve karıncalar eliyle tecelli edecek isim ve sıfatların tezahürünün tefekkürü de beni muhatap alıyordu.

Bir tefekkür çalışması

Kelebeği saran karıncalar - 3Karıncaların nasibine mâni olurum, endişesi 13.800 civarında çeşidinin olduğu tesbit edilen karıncaların sosyal hayatı, imece usulü, vazife paylaşımı ve yardımlaşma gibi çok noktalardan dikkatleri takdirle çekmektedir. Bir karıncanın kafasında birçok algı organı bulunur. Kafalarına bağlı olan iki anten kimyasalları, hav

Kelebeği saran karıncalar - 2

Bir tefekkür çalışmasıKelebeğin başına gelen hâdisede, hikmet ne olabilir Hayvanların, iştiha, nefis ve iradeleri olduğu için1 kendi hayat şartları içerisindeki kurallara uyup uymamaları noktasından çeşitli hâllere muhatap oluyorlar. 150.000 çeşidinin olduğu bildirilen kelebek, pul kanatlıların genel ismidir. Vücutları kiremit dizilişi şeklinde ren

Kelebeği saran karıncalar -1

Bir tefekkür çalışmasıTakdim Hayat, tefekkürle geçerse, istikbalin engin arşivine aday olur. Yaşanılan her ânın tekrarıyla, geriye dönüşü mümkün olmayan özel hatıralarla sıralanır durur. Her an, kendine özeldir, öncesi ve sonrasına benzese de. Her an, var ediliş ve yok edilişlerin (Levh-i Mahv ve İsbat) sürekliliği, zamanı teşkil ederken, mekân ve

Müdafaanın ikinci maddesi nerede

Bediüzzaman'ın, Cumhuriyet dönemindeki ilk mahkemesi olan Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi Müdafaaları bütünüyle "Eskişehir Mahkeme Müdafaası olup, teksir Lem'alar mecmuasında ve kısmen Tarihçe-i Hayat'ta neşredilmiştir." kaydı ile Yirmi Yedinci Lem'a ithafıyla Lem'alar'da yerini alır. Oradan da Tarihçe-i Hayat'ta neşredildi diye yeri tayin edilir.Bu