Mehmet Çetin Tüm Köşe Yazıları

141 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Kuvvetin şe'ni tecavüzdür

On İkinci Söz'ün, Kur'ân'ın kudsî hikmeti ile felsefe hikmetinin kıyaslanarak yapılan değerlendirmede kuvvetin analizi, bütün zamanlara olduğu gibi günümüze de ışık tutar.Kişinin özel hayatından, toplum ve devlete hükmettiği alanlara kadar Kur'ân'î bir terbiyenin esas alınması anlatılır. Kişinin özel hayatındaki kuvvet, Kur'ân ahlâkı ile terbiye ed

21.05.2022
6 0 0

Zikrü'l-cüz iradetü'l-küll usûlü

Kur'ân-ı Kerim'deki anlatım metodu olarak kullanılan Zikrü'l-cüz iradetü'l-küll; günümüzde kapsamlayış anlamındadır.Belâgat kuralı Zikrü'l-cüz iradetü'l-küll ile cüz'ün zikrinden murad, küllî iradenin ifade edilmesidir. Cüz'den bahsederken, parçanın da dahil olduğu bütünü kastetmektir. Burada kastedilen sadece o ifadenin kendisi değil, o parçanın d

14.05.2022
6 0 0

Bir fiil, iki failin eliyle mi oluyor

Bu görüntü insanı yanıltmamalıdır.Evet, eli kaldırma fiilinin gerçekleşmesi için o kaldırma eylemini evvelâ istemek gerekecek ve o isteğin yerine gelmesi için şartların yeterli olması gerekecek. Allah'ın hikmetine de uygun ise o fiil yaratılacak. Özetle budur. Bu hâdiseyi şöyle açabiliriz. Bütün tercihlerin kaynağı meyelândır. Meyelânın gelişmesi b

07.05.2022
16 0 0

Aklıma yatmıyor!

Telefonun ucundaki dostum endişe dolu hissiyatıyla anlatıyor:Din Kültürü öğretmenleri zümre toplantısı sonrasında ikisi bir araya gelerek biri diğerine "Aklıma yatmıyor", der. Daha sonra bu öğretmen Ramazan ayında diğer öğretmen arkadaşlarıyla beraber öğlen yemeği yerler. Günümüz insanının ve özellikle yıllarca ilahiyat eğitimi alan bir öğretmenin

30.04.2022
13 0 0

El titremesi ya da el titretilmesinde irade nerede

El titremesi ile elin titretilmesinde hassas bir nokta vardır.İmam-ı A'zam şöyle der: "Hareket etmekle, hareket ettirmenin arasında fark olduğunu söylüyoruz ki birincisi (hareket etmek) kendi ihtiyârı ile olur. İkincisi ise (hareket ettirmek) kendi ihtiyârı ile değil, hareket etme mecburiyeti içinde hâsıl olur."1 Hareket etmek, kendi ihtiyârı ile o

23.04.2022
11 0 0

Bizden ziyade onlara acı!

Hâl hatırını sorduğum kardeşimle; hizmetlerde, diğer kardeşlere de vazife verilmesi, onları da hizmete dâhil etmeyi konuşuyoruz.Özellikle herkesi yaşı ve makamına münasip iş ve hizmetlerde istihdam etmek, aklın ve hikmetin gereğidir, bu sebeple mümkünse gençlerin yetişmesine gayret edilmesi gerekir, onlara fırsat verilmeli. Verilen fırsatlarda da h

16.04.2022
13 0 0

Risale-i Nur'da Japon konuları-11

Sıralı devam eden çalışmamızda Japon suallerinin Beşinci Şua ile alâkası başlığına devam eden şu ilave bilgilere de yer vermeliyiz."Afyon Müdde-i Umumîsi ve Mahkeme Reisi ve Azalarına" başlıklı uzun dilekçenin Üçüncü Esas başlığında geçen ifade metnini geçen hafta yayınlamıştık. Bu metnin ikinci kısmında söz konusu suallere verilen cevaplarla bahsi

09.04.2022
25 0 0

6. Beşinci Şua ile alâkası nedir

Risale-i Nur'da Japon konuları-10Bu suali sormamızın sebebi, Beşinci Şua'nın İkinci Makamı'ndaki Onuncu Mesele'de geçen şu ifadedir: "Bir vakit Rusya'yı mağlûp eden Japon Başkumandanının sureti, bir ayağı Bahr-i Muhitte, diğer ayağı Port Arthur Kalesinde olarak gösterildiği gibi, şahs-ı manevînin dehşetli azameti, o şahsiyetin mümessilinde, hem o m

02.04.2022
15 0 0

Risale-i Nur'da Japon konuları-9

5. Sualler nelerdirJapon konuları nerelerde geçer Risale-i Nur Külliyat'ında Japon konuları nerelerde geçmektedir ve cevapları verilen sualler nelerdir konulu kısım çalışmamıza devam ediyoruz. 8. Muhakemat'ın Unsuru'l-Akîde namını alan Üçüncü Makale'si baştan başa yukarıdaki suale verilen cevaplar mahiyetindedir ki ilk Mukaddeme kısmında "hitabımı

26.03.2022
24 0 0

4. Sualler nelerdir Japon konuları nerede geçer

Risale-i Nur'da Japon konuları-8Biz bu başlık altında Japon konularının Risale-i Nur Külliyatı'nda nerelerde geçtiğini tesbit ederken, sorulan sualleri de özetle buraya, sırasıyla taşıyacağız, inşaallah. 1. Eski Said Dönemi Eserleri'ni tarama yaptığımızda, konunun işlendiği ilk eser Makalât Risalesi'nde 7. sırada yer alan ve 9.Ocak.1909 tarihli İlm

19.03.2022
28 0 0