Latif Erdoğan

Yeni Akit

Batıda aşırı sağın yükselişi - Gülen'in son raporu

Batı medeniyetinin sosyolojisi beş temel üzerine kurulmuştur. Kuvvet, menfaat, kavga, menfi milliyet Şovenizm, tüketim. Bu temel esaslarda bütün batı dünyası aynı havayı solur, aynı kaynaktan sulanır. Dolayısıyla hayat felsefesi adına aralarında hiçbir fark yoktur. Onlara göre: Kim güçlüyse o haklıdır. Natural seleksiyon biyolojide olduğu gibi sos

Ailede huzur (2)

Dinden boşalan yeri başka hiçbir disiplin; İslam'dan boşalan yeri de başka hiçbir din dolduramaz. Ne ki İslam, itikat, ibadet, muamelat ve güzel ahlakla bir bütün olarak yaşandığında bu böyledir. Onun bütünlüğünü ihlal edecek her müdahale İslam'ı gerçek İslam olmaktan çıkarır ve sonuçta bütünden beklenen netice elbette akim kalır. İslam'ın aile in

Ailede huzur

Ahmet Hamdi Tanpınar, "Huzurlu olmak için huzursuz olmamak kafi sebep değildir; o bizzat var olmalıdır" der. Bilindiği gibi, onun en önemli romanlarından birinin adı da "Huzur" dur. Huzur, teknolojik imkan veya refah seviyesiyle elde edilebilecek bir olgu değildir. Huzurun büyük çoğunluğunu manevi değerlerde aramak gerekir. Aile, söz konusu manevi

Tarihi helikopter kazası

İhtilafı gidermek ve önlemek de önemli bir ittifak çeşididir. Sünni-Şii ayrışması bu ümmetin en derin ihtilaflı konularından biridir. Bu ihtilafı azaltacak, giderecek her türlü çaba, her türlü gayret, her türlü hamle, her türlü jest zahirde ne kadar küçük olursa olsun, sürekli bize ittifakı emreden Rabbimiz katında mutlaka çok büyüktür; mutlaka ço

Sahibini arayan teklifler

- İnsanları, mensubu oldukları din sebebiyle yargılamayınız. Çünkü doğuştan din tercihi insanın elinde değildir. Ezeli takdir kimin hangi dine mensup olmasını takdir etmişse iş öyle gerçekleşir. Aynı kural ırklar için de geçerlidir. - Ticaretinizi yaygınlaştırın; fakat hiçbir zaman tekelcilik yapmayın. Tekelcilik vicdanın kabul edebileceği bir dav

Sünnetullahontoloji kuralları

Değişmeyen sabit ilahi kurallara "Sünnetullah" denilir. Kafir, mümin, münafık; kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk; insan, hayvan, canlı- cansız bütün varlıklar kendileri için konulan tüm bu yaşam kurallarına uymak zorundadır; ya da uymadıkları takdirde neticesine katlanmak mecburiyetindedir. Sünnetullah kuralları, sadece dini emirleri içermez; aynı

Not defterimden

Benim, kalbe dökülen damlaları kaydettiğim sayısı oldukça çok not defterim var. Bazen bu not defterlerimi karıştırdığım, düşünce mecramda hatıra tazelediğim oluyor. Bir yerde eksik kalmış bir düşüncenin bir başka yerde ihtiyarım dışında tamamlandığını; birbirine zıt gibi görünen iki ayrı düşüncenin, hakikatin birden fazla olabileceğini kanıtlayan

Üç zulmet - Üç nur - O fotoğraf

Onu hiç bu kadar sevinçli görmemişti. Yüzü yavru güneş gibi parlıyordu. "Geldiğine çok sevindim, sana senin de çok sevineceğin bir olayı haber vereyim" dedi. Söylenenleri merakla dinlemeye başladı: "Dün, ( 20 Nisan, 2024) dünyaya üç büyük nur indi. Kırk yıl sonra inmesi beklenen bu üç nurun erken inmiş olması bizleri çok mesrur etti. Bu üç nur, üç

İran meselesi

Olayları, konu odaklı düşünmek, aynı usulle yorumlamak gibi bir alışkanlık geliştirmeliyiz. Bütüncüllük adı altında girilen genellemeler hem bizi konudan uzaklaştırır hem de sadra şifa bir sonuca ulaşmamızı engeller. İran- İsrail gerginliği meselesinde de bu yaklaşımı esas almak bizi pek çok ifrat ve tefritten arındırır. İstikamet ve itidal üzere

Kıssadan hisse: Ağır emanet

Bize gelen iyiliklerin, güzelliklerin kaynak olarak tek adresi Allah'tır. Şerlerin, kötülüklerin kaynak olarak tek adresi ise kendimiziz. O zaman, sahiplenmemiz gerekenler yanlışlarımızın, hatalarımızın, eksikliklerimizin bilançosudur. Başarıların, iyiliklerin, güzelliklerin kaynağı olmadığımız gibi hakiki sahibi de değiliz. Hz. Ömer, bu sorumlulu