"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Latif Erdoğan Tüm Yazıları

100 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Aşk yolu

Her seven aynı zamanda sevilen de değildir; malum. Sen, sevilenlerden olma hedefini asla terk etme. Çünkü Hakk yolunda haksızlık olmaz. Gün gelir, senin sevgin sevilmeyi de hak eder; sevilenlerden olursun o zaman. Rabbini seven ve Rabbi tarafından sevilen kutlular arasına girersin birden. Kapı ansızın açılıverir; sabırla önünde beklediğin. Sen de d

19.06.2021
1 0 0

Sır tutmak

Bu yazıya vesile güncel olay malum. Onu tekrar edip önemli bir konuyu polemiğe kurban etmeye gönlüm razı değil. İsteyen, istediği ölçüde sözü sahiplenebilir. Bu da mutlaka onların hayrına olur. Sır, bilgiye emanet edilmiş mahremiyet demektir. Gizlidir, özeldir. Önemi içeriği ile irtibatlıdır. Yine de ifşası, gayre intikali doğru ve etik değildir. Y

12.06.2021
4 0 0

Alfa değil Elif Nesli

Batılılar, nesilleri, zahiri bir kısım olayları referans göstererek kategorik ayrışmalara tabi tuttular. İçimizdeki uzantıları da tamamen batı kaynaklı bu yorumları, hiçbir ölçü ve endazeye vurma ihtiyacı duymadan aldılar ve aynen kopyaladılar. Kayıp Nesil, Sessiz Nesil, Patlama Nesli, X Nesli, Y Nesli, Z Nesli vs. Latin alfabesi sona erince 2 bin

05.06.2021
11 0 0

Üç çalışma alanı

Stratejik veri ve disiplinlere uygun, seferberlik yöntemiyle gerçekleştirilecek, dinamik çalışmalara ihtiyaç var. Bu çalışmalar, öncelikle şu üç olumsuz alanda yoğunlaşmak durumundadır: Cehalet, fakirlik, tefrika. İlmin karşıtı olan cehaletle mücadele ancak, her seviyede, yatay-dikey büyümenin bütün cidarlarını zorlayan keyfiyette, çağın geldiği no

29.05.2021
9 0 0

Batının en büyük açmazı

İslam, bütün insanları kuşatıcı ve semavi dinlerin hepsine hürmetkar bir dindir. Bu husus ne kadar gerçekse bir başka gerçek de diğer semavi dinlerin, dini hayatı tatbik ve yaşama açısından, kendi dinleri dışında hiçbir dine hayat hakkı tanımadıklarıdır. Onlar, kabul sınırlarını çok dar tutan bu davranışlarını dinlerine bağlılığın vazgeçilmez bir g

22.05.2021
11 0 0

Davet temsil ve bir telin

Temsil, denilenleri, söylenenleri harfiyen yaşayıp kendisinde aksettirme keyfiyetinin adıdır. Bu özelliği ile de temsil irşadın, dolayısı ile de tebliğin ruhudur, canıdır. Temsil edilmeden söylenen sözlerin, yapılan konuşmaların, yazılan yazıların muhatapta irşat adına kalıcı iz bırakması imkansız denecek ölçüde zordur. Aynı zamanda, yaşanmadan söy

15.05.2021
13 0 0

Davet ve tebliğ

Davet, genel anlamda, doğruyu gösterme, hakikate ulaştırma, gerçekleri öğretme yani bir irşat ameliyesidir. İrşadın maddi ve manevi olmak üzere iki yönü vardır. Birinci yönü dünyevidir, sekülerdir. Bu bağlamda yapılacak irşadın öncelikli meselesi bilim ve bilime bağlı alt birimlerin tümüdür. İkinci yön ise dini, ahlaki ve vicdani meselelerin bütünü

08.05.2021
14 0 0

İki tavsiye

Ayette: "Elbette sizi, korku, açlık, can, mal ve ürün eksikliği gibi şeylerle sınar, imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele." (Bakara, 155) buyruluyor. Şu günlerde, bu imtihanların bütününü birden yaşıyoruz. Sabır tek sığınağımız. Sabrı inşa eden unsurlar, iman, tevekkül ve teslimiyet. Bunlar olmadan sabır zor, sabır olmadan bu tür imtihanlardan başa

01.05.2021
14 0 0

Hüsnü Bayramoğlu (k.s)

Benim için çok erken bir kayıp oldu Hüsnü Bayramoğlu Abinin vefatı. Gerçi ilk vicahi görüşmemiz otuz sene kadar önceye dayanır. İki- üç saat kadar süren bu görüşme ve sohbette, onun ne denli bir Bediüzzaman ve Risale-i Nur aşığı olduğunu müşahede etme imkanı bulmuştum. Bir daha da görüşememiştik Dört sene kadar önce kendisini ziyaret ettim. Otuz se

24.04.2021
13 0 0

Bazı fıtrat öğretileri ve iki not

İnsanın ve diğer varlıkların, hayat alanını en çok tehlikeye atacak yanları istilaya olan meyilleridir. Her varlıkta mevcut olan bu hakimiyet ve istila potansiyeli, mutlak adaletin tekvini ve teşrii kurallarıyla dengelenmekte, belli bir ölçü ve nizama tabi kılınmaktadır. İradi olmayan varlıklarda bu icraatı tekvini emirler yapar; insan ve cinler gi

17.04.2021
19 0 0