İsmail Hakkı Akkiraz

Milli Gazete

Adil Düzen İsteyenler

Bismillahirrahmanirrahim Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'a hamt, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz. İslamsız "Adil Düzen" olmaz. İslamsız saadet olmaz; sıkça tekrarlanacak tek gerçektir. İslam'dan başka bir, saadet yolu yoktur. Avrupa Birliği yolu, faizci kapitalist düzen, ABD ve İsrail stratejik ortaklığına da

İleriye, Daha İleriye Yürümek

Bismillahirrahmanirrahim Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'a hamt, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz. Saadet Partisi, 30 Ekim 2022 Pazar günü 8. Olağan Kongresi'ni büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Türkiye'nin ve insanlığın tek kurtuluşu olan Millî Görüş'ün, tek temsilcisi Saadet Partisi, "Yaşanabilir Bir Türkiy

Çalışma Düzeni ve Saadet Kongresi

Bismillahirrahmanirrahim Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'a hamt, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz. Milli Görüş'ün çalışma sisteminde daima bir konu ele alındığı zaman, önce koordinatlar yerleştirilir. Niçin çalışılır ve neye göre konuşulur Önce sabit hesaplar ortaya konulur, buna göre çalışılır ve olaylar ona

Saadetimiz İçin Bismillahirrahmanirrahim

Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'a hamt, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz. Türkiye'nin ve dünyanın karşı karşıya bulunduğu en büyük tehdit, ırkçı emperyalizmin ürettiği materyalizm ve kapitalizm zihniyetidir. Bu zihniyetin insanlığa dayattığı tek şey; "ya benim kölem olursun, ya da ölürsün" teklifidir. Bu dayat

İstişare Demek

Bismillahirrahmanirrahim Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'a hamt, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz. İstişare; dikte etmek değildir. İstişare; danışmak, salim fıkhı, hareket tarzını, plan ve programı belirlemek için erbabınca müzakere etmektir. Rabbimiz: "Fiil emri; kamuyu, toplumu ve cihadı ilgilendiren her kon

İstişare

Bismillahirrahmanirrahim Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'a hamt, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz. Müminler ki onlar; Rablerinin iman ve İslam davetini kabul ederler, namazı şartlarına riayet ederek kılarlar, işlerini, aralarında istişare ederek yürütürler, kararları istişare ile alırlar, Allah'ın verdiği rızı

Güncel Yanılgı

Bismillahirrahmanirrahim Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'a hamt, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz. İslamsız da saadet olur zannı, bir güncel yanılgıdır. İslamsız saadet olmaz, bu gerçeğin ta kendisidir. Adil bir düzen, yeni bir saadet dünyası kurulmadan fert ve toplumların saadet bulması mümkün değildir. Mümkü

Örnek Bir Lider Olarak Peygamberimiz

Bismillahirrahmanirrahim Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'a hamt, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz. Hz. Muhammed'in (S.A.S.) Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna inanmak, mümin olmanın temel bir esasıdır. Bu bakımdan, O'nun risaleti, insan hayatının tamamı için mükemmel bir örnekliktir. Allah'ı seven ve iman eden h

Kutlu Doğum

Bismillahirrahmanirrahim Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'a hamt, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz. Mevlid Kandili'ni idrak ettik. Tek hak ilah olan Rabbimiz Allah'ın (C.C.) uğruna kâinatı yarattığı, İslam'ın ve Kur'an'ın canlı, yaşayan bir örneği ve insanlık için bir nimet ve âlemlere rahmet olarak dünyaya gön

Oğuzhan Asiltürk'ü Anarken

Bismillahirrahmanirrahim Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'a hamt, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz. Milli Görüş hareketinin başladığı 1969 yılından itibaren Erbakan Hoca'mızın en yakınındaki isim, Oğuzhan abimiz Vefatının birinci yılında onu rahmetle andık. Milli Nizam, Milli Selamet, Refah, Fazilet ve Saadet k