İsmail Hakkı Akkiraz Tüm Köşe Yazıları

19 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Hakk'a meydan okuyanlar

Bismillahirrahmanirrahim Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'a hamt, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz. Aklını, hevasını, malı mülkü ilah edinip, inkâr, şirk ve nifak yoluna sapanlar, sanki Hakk'a hakikate meydan okuyorlar. Kendilerini, kendilerine ilah edinerek mutlu ve müreffeh olmaya çalışıyorlar. İçlerindeki pu

22.01.2022
2 0 0

İnkâr siyaseti

Bismillahirrahmanirrahim; Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'a hamt, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz. İnsanların lehine olan ne varsa, tersini yapan siyaset, inkâr siyasetidir. Bu siyaset; Allah'ın, fert ve toplum hayatı ile ilgili emir ve yasaklarına, ilahi hükümlere muhalefet etmeyi esas alır. Bu siyaset; Alla

19.01.2022
3 0 0

Küfür ve Kâfir

Bismillahirrahmanirrahim Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'a hamt, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz. Düşünce dünyasını, hayat düzenini Kur'an ve Sünnet ile şekillendiren her mümin fert ve toplumun, zaruretine inanarak öğreneceği şeylerden birisi de "küfür ve kâfir" kavramlarıdır. Allah Kur'an'da, "küfür" kavramı

15.01.2022
3 0 0

Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz

Bismillahirrahmanirrahim Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'a hamt, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz. Son zamanlarda siyaseti; rakiplerine ve işledikleri günah ve zulümlere ortak olmayı reddedenlere karşı küfretmek, iftira atmak ve hakaret etmek olarak gören aciz, zavallı, sefil ve gafil kimi kimselerin aşağılık

12.01.2022
7 0 0

Ilımlı AK Parti iktidarı

Bismillahirrahmanirrahim Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'a hamt, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz. İslam; Allah'ın insanlar için razı olduğu tek saadet düzenidir. Buna böyle inanmak Müslümanlıktır. İslam'ı bunun dışında, radikal, ılımlı, liberal ve benzeri sıfatlarla tanımlamak İslam'a iftira atmaktır. İslam,

08.01.2022
8 0 0

Mümin liderler

Bismillahirrahmanirrahim; Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'a hamt, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz. Allah; bütün varlıkları ve insanı kendisine muhtaç varlıklar olarak yaratmıştır. İnsan yaşamda, rızıkta, hidayette, terbiyede, nimetlerde, hukukta, düzende ve hayatı ilgilendiren her konuda Allah'ın kitabına ve

05.01.2022
4 0 0

İnsan ve Fetih

Bismillahirrahmanirrahim; Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'a hamt, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz. İnsan; Allah'ın azametinden dolayı yarattığı, ruh ve bedenden meydana gelen, yaratılmışların en şereflisi ve teklif ettiği emaneti yüklenen yeryüzündeki halifesidir. Yaratılmış ilk insan Hz. Adem, aynı zamanda i

01.01.2022
8 0 0

Bizim İslam diye bir dinimiz var

Bismillahirrahmanirrahim Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'a hamt, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz. Ey ben Müslüman'ım diyenler, bizim İslam diye bir dinimiz var yahu İslam ki ferdin ve devletin faiz yoluyla gelir elde etmesini haram kılmıştır. Ülkemizde ve dünyada yaşanan maddi ve manevi krizin ana sebebi faiz

29.12.2021
3 0 0

Mesele Erdoğancı olmak ise

Bismillahirrahmanirrahim; Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'a hamt, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz. Hz. Ömer, her sahabe ve her samimi Müslüman gibi Peygamberimizi çok severdi. Peygamberimizin ölüm haberini duyan Hz. Ömer: "Kim Muhammed öldü derse, onu kılıcımla iki parça ederim" deyiverdi. Hz. Ömer'in hikmete

25.12.2021
7 0 0

Cumhura emir olmak

Bismillahirrahmanirrahim; Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'a hamt, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz. Bir toplumun, bir ülkenin muktedir lideri olmak, Allah'ın kullarını imtihan ettiği şeylerden birisidir. Bu görev, bu iltifata mazhar olan kullar için önemli bir şereftir ve çetin bir imtihandır. Bilinmelidir ki,

22.12.2021
7 0 0