İslam Yaşar

Yeni Asya

"Konstantiniyye elbet fetholunacaktır"

"Konstantiniyye elbet fetholunacaktır. Onu fetheden emir ne güzel emir, onu fetheden asker ne güzel asker." Bu kudsî kelâm ve müjde sadece bir tebşir, bir teşvik ifadesi değil, aynı zamanda bir tavzif, hatta emirdi."KONSTANTİNİYYE ELBET FETHOLUNACAKTIR" "Konstantiniyye elbet fetholunacaktır. Onu fetheden emir ne güzel emir, onu fetheden asker ne gü

14 Mayıs demokrasinin zaferi: 'Yeter, söz milletindir!'

Bayramlar ekseriyetle zaferlerin neticesi olarak kutlanırdı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, milletçe bayram olarak kutlanacak kadar büyük bir hadise olan 14 Mayıs zaferi demokrasinin zaferiydi. Millet 'Yeter!..' demişti. Söz milletindi artık.YAZI: İSLAM YAŞAR islamyasaryeniasya.com.tr Yeter!.. Söz milletindir emokrat Parti, bu sözü slogan hâline g