İslam Yaşar

Yeni Asya

Zaman Aynasında Bediüzzaman Portresi

- BEDİÜZZAMAN; İHLÂSLI, MÜŞFİK, MÜSAMAHALI MANEVÎ ŞAHSİYETİN EN GÜZEL ÖRNEĞİNİ BİZZAT YAŞAYARAK VERDİ. BU HİLYENİN DE İMAN-KUR'ÂN DAVASI VE O DAVANIN BÜRHANI OLAN RİSALE-İ NUR'UN, NUR HAREKETİNİN, ŞAHS-I MANEVÎSİNE MÂL OLARAK DEVAM ETMESİ GEREKİRDİ.- BU UZUN ÖMÜRLÜ, MÜESSİR, HAYATTAR ŞAHS-I MANEVÎ PORTRESİNİN, BİR BAŞKA DEYİŞLE İÇTİMAÎ, CEMAATÎ HİL

Âyâ Ayasofya!..

"Âyâ kelimesi, bir mesele hakkında duyulan şüpheyi, tereddüdü, hayreti, taaccübü, endişeyi ifade eden bir edattır. 'Nasıl olur, siz Ayasofya hakkında böyle bir karar almaya ne hakla cüret edersiniz, Allah'tan korkunuz, kuldan utanmanız yok mu' manalarını da muhtevîdir. Bunları bilerek haberi okuyunca insan hayretle, taaccüple şöyle nida etmekten ke

"Mü'min, Allah bizzat intikamını alıncaya kadar sabreder"

Filistin, Gazze halkı, "Mü'min, zulüm ve haksızlık da görse Rahman olan Allah bizzat intikamını alıncaya kadar sabreder" Hadis-i Şerifi mucibince sabrediyorlar. "Kendisine zulmedene beddua eden, hakkını almış ve bedduası nisbetinde zalimdeki hakkını kaybetmiş olur" Hadis-i Şerifini biliyor olmalılar ki haklarının, dünyada olmasa bile ahirette muhak

Bediüzzaman hayatî dersler için ölçüyü vermiştir

Bediüzzaman Said Nursî, tarihte vuku bulan bazı hazin vakıaları ve yaşadığı zamanda meydana gelen elim hadiseleri medar-ı bahs ederek onlara ve gelecekte meydana gelmesi muhtemel benzer hadiselere Kur'ânî ve imanî bakış açıları getirir. Hayatın her safhasında ve her türlü hadise karşısında kullanılabilecek olan ve Risale-i Nur Külliyatında pek çok

İsrail'in kanlı eli ile insanlık katlediliyor

"Bütün bunlar basireti bağlı, feraseti kapalı, bakar-kör beşeriyetin; şaşı bakışları, şaşkın davranışları arasında yaşanıyor. Gazze'de, Filistin'de insanlığın gözü önünde, İsrail'in kanlı, kirli eli ile insanlık katlediliyor, hayat öldürülüyor. Onun için bu bir katliam, soykırım, devlet terörü, insanlık dramı filan değil, tam bir mezalimdir. Yahudi

"Sungur, fenâfinnur olmaya mecburdur"

Mustafa Sungur Ağabey vefatının 11. yılında rahmetle yad ediliyorBir ikindi vakti, Ceylân'ın refakatinde huzuruna çıktığında, onu "manevî baba şefkatiyle" karşılayan Said Nursî, "Ceylân bir Sungur, Sungur bir Ceylân'dır" diyerek onu da manevî evlâtlığa kabul etti. Mustafa Sungur, 1929 yılında, Eflâni ilçesinin Çalışlar Mahallesinde dünyaya geldi. B

Demokratik Cumhuriyet mücadelesine devam

Nurcular; meşveretin iktizası olan cumhuriyet ve demokrasi mücadelesine ihlâsla, sebatla devam ettikleri takdirde, bu ülkeye bir gün mutlaka demokratik cumhuriyet, bir diğer tabirle Asr-ı Saadet cumhuriyeti gelecektir.16. Risâle-i Nur Kongresi Cumhuriyet ve Meşveret Masası Dünden devam Asr-ı Saadet bir güneştir, bu asır onun ayinesidir. Her hadised

Asr-ı Saadet Cumhuriyeti

16. Risâle-i Nur Kongresi Cumhuriyet ve Meşveret MasasıHer sahada olduğu gibi cumhuriyet hususunda da kemalatın menşeidir Asr-ı Saadet. Zira cumhuriyet mukteza-i hilkattir, fıtrattır, adalettir, meşverettir, hürriyettir, demokrasidir. Hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyenin ruhu hükmünde olan bu hususlar, Peygamber Efendimizin (asm) teşrifinden, Kur'ân-ı K

"Konstantiniyye elbet fetholunacaktır"

"Konstantiniyye elbet fetholunacaktır. Onu fetheden emir ne güzel emir, onu fetheden asker ne güzel asker." Bu kudsî kelâm ve müjde sadece bir tebşir, bir teşvik ifadesi değil, aynı zamanda bir tavzif, hatta emirdi."KONSTANTİNİYYE ELBET FETHOLUNACAKTIR" "Konstantiniyye elbet fetholunacaktır. Onu fetheden emir ne güzel emir, onu fetheden asker ne gü

14 Mayıs demokrasinin zaferi: 'Yeter, söz milletindir!'

Bayramlar ekseriyetle zaferlerin neticesi olarak kutlanırdı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, milletçe bayram olarak kutlanacak kadar büyük bir hadise olan 14 Mayıs zaferi demokrasinin zaferiydi. Millet 'Yeter!..' demişti. Söz milletindi artık.YAZI: İSLAM YAŞAR islamyasaryeniasya.com.tr Yeter!.. Söz milletindir emokrat Parti, bu sözü slogan hâline g