İdris Günaydın

Yeni Akit

DURUM FECİ

Cami kürsülerinden bazı hocalar feryat ediyor. Kızların göbeği açık diye. Sokaklar et panayırına dönüştü diye. Bir kahvenin kapısında iki cami cemaati birbirlerine dert yansalar aynı konuyu konuşuyorlar. Yazın gelmesini sırf bu yüzden istemiyoruz, sokaklar et panayırı diye. Bir cemaatin veya tarikatın toplantısında bu konu işleniyor: Kadınlar ur

Montesquieu ve Batının Türk'e bakışı

Batı deyince burada ayrım yapmadan tüm Batıyı kast ediyorum. Bulgaristan'dan başlayıp İngiltere'ye kadar hepsi. Batı düşüncesi felsefeye dayanır. "Felsefe sahipsiz tarla gibidir. İsteyen o tarlaya girer ve dilediği gibi atını sürer, çıkar." Bu tanım Bertrand Russell'in tanımıdır. Batıda din faktörü felsefenin arkasından gelir. Asıl belirleyici fel

Bir yıl sonra Bursa'da

Yeğenimin düğünü vesilesiyle Bursa'ya yine geldim. Bu sefer fazla gezemedik ama çok önemli bilgilere ulaştım. Benimle tanışan bir Bursalı şunu anlattı. Kendisi Bursa'nın bir ilçesinde kuyumcuymuş. Boşanma oranlarının haddi hesabı yokmuş. Ayrıca daha önce Çanakkale'de bulunmuş ve bazı camilerde Henefi Mezhebine göre yeterli cemaat bulunmadığı için

Peki, bir de şöyle düşünelim!

Son yazıma gelen eleştiriler gösteriyor ki; emeklilerin ve tıynetinde muhalefet damarı bulunanların hükumete aşırı bir muhalefeti var. Hükumet ne yapsa "Zaten yirmi yıldır hükumet. Tabii ki yapacak" noktasında düğümleniyor. Yirmi yıl iktidarda kalmak, hem partiyi zapt edip hem ülkeye sahip çıkmak, bunlar yetmezmiş gibi dünyaya yön veren birkaç lid

Ne desen boş!

Akit Gazetesinde Ali İhsan Karahasanoğlu Bey yazıyor. Ben yazıyorum. Başka yazarlar yazıyor: Türkiye'de bir ifrit zümre var. Onların marifetlerini zaman zaman basında sosyal medyada görüyoruz. Fakat adamlar o kadar kendilerinden emin şekilde konuşuyorlar ki; sanki Türkiye İzmir, Antalya, Muğla ve İstanbul'un bazı semtlerinden ibaret. Özellikle baz

Türkiye'de üç şey

Bizim memleketimizde üç şey tartışılmamalıdır. Tartışıldığı takdirde ciddi anlamda krize dönülür. Bunlar sırayla din, millet ve savunmadır. DİN, NEDEN ÖNEMLİDİR VE TARTIŞMA DIŞINDA TUTULMALIDIR Din, bin yıldır bu milletin en tartışmasız gerçeğidir. Türk'ü; "İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası" diye ayırıma tabi tutan dindir. İnsanımızın zekât, f

İmam Hatipler meselesi yeniden

İmam Hatipler ile Köy Enstitüleri Cumhuriyet döneminin en prestijli okullarıdır. Köy Enstitüleri devlet eliyle kurulmuş ve devlet eliyle kapatılmıştır. İmam Hatip Okulları ise milletin desteği ile kurulmuş fakat devlet yok etmek isteyince milletle cedelleşmiş ve sonunda bu cedelleşme devlete geri adım attırmıştır. Bu iki okuldan Köy Enstitüleri pr

Biraz da aynaya bakmak lazım

CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu "beni zorla aday yaptılar. Sırtımdan hançerlediler" diyor. Siyaset böyledir. Brütüsleri çoktur siyasetin. Her devirde, her partide vardır. Onun için eski kanaat önderleri, alimlerin siyasetten uzak durmalarını öğütlerdi. Eskiden siyasete müdahil olmak bir gösteriş meselesiydi şimdi bir mecburiyet. Siyasette y

Köpek terörü

Vehb. b. Münebbih bir Yahudi alimi iken Müslüman olmuş ve rivayetlerinden kuşku duyulan bir zat. Fakat onun anlattığı bir rivayet var. Peygamberimize dayandırıyor bu rivayeti ve diyor ki: Adem'den önce tüm vahşi veya evcil hayvanlar beraber yaşarlardı. Mesela köpekgiller familyası. Allah Adem Peygamberi yaratıp yeryüzüne indirince bu yırtıcı hayva

Hastalık ve denge

Bir Hadisi Şerifte Peygamberimiz: "Kendini bilen Rabbini bilir" diyor. Çok doğru bir söz. Bunu anlamak için iki şey gerekiyor: Hasta olmak ve derin tefekkür. İnsanın Rabbimizi tanımaya, anlamaya, öğrenmeye çok yollar var aslında. Kur'an-ı Kerim Ankebût Suresi 69. Ayette Allah'ımız: "Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onlar