Hüseyin Öztürk Tüm Köşe Yazıları

799 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Siyaset Dilinde Edep ve Hayâ

Siyasetçi demek; toplumun önünde yürüyen, içinde yaşadığı halkın dini-milli değer yargılarına sahip çıkan ve topluma güven veren insan demektir. Bizim milletimizin büyük ekseriyeti, dini-milli değerleri çerçevesinde oluşan; örf, adet ve geleneklerinin takipçisidir ve aile müessesesiyle birlikte, atalarından aldığı terbiyenin gereği ömürlerinin bütü

Bugün
8 0 0

Hz. Hüseyin Efendimiz

Bu hafta tanıtacağımız eser, Muharrem ayı ve İslam tarihinin en acı olayı. Her Müslümanın yüreğini yüzyıllardır kanatan Hz. Hüseyin Efendimizin şehadetini işleyen önemli bir kitap. Safa Yayınlarından çıkan eseri, özellikle İslam tarihi ve Kerbelâ üzerine araştırmalar yapan ilahiyatçı Doç. Dr. Şerafettin Kalay kaleme almış. Kerbelâ ve Hz. Hüseyin Ef

08.08.2022
7 0 0

Muhalefet, Türkiye'ye Dürbünün Tersinden Bakıyor

Dünyadaki muhalefet partilerini bilmem ama "altılı masadaki örgüt mensupları", kendilerine inanmadıkları, dolayısıyla halkın da inanmayacağını bildikleri için muhalefette olmayı tercih ediyorlar. Tam onlara göre! Siyasette muhalefet demek, iktidarın iyi yaptıklarını desteklemek, yanlış yaptıklarını eleştirmek ve doğrusunu halka anlatabilmektir. Ama

05.08.2022
13 0 0

Safranbolu, Bartın, Amasra

Hayattaki seviyenizi, birlikte yürüdüğünüz insanların seviyesi belirler; zira 'hem-hâl' olduklarınızla 'bir-hâl' olursunuz". İhsan Fazlıoğlu. Dünkü seyahat izlenimlerimizden bugüne kalanlar ile devam edelim. Aynı gün içerisinde Safranbolu, Bartın ve Amasra'ya uğradık. Safranbolu, Covid-19 salgınından sonra bu yılın ilkyazından itibaren, yerli ziyar

04.08.2022
17 0 0

Bereket Bayramı Yaşayan Topraklarımız

Sen bizim dağları bilmezsin gülüm, Hele boz dumanlar çekilsin de gör. Her haftası bayram, her günü düğün, Hele yaylalara çıkılsın da gör. Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı, Sevgiyi bulasın, yakına gel ki... Kalıplar gerçeği göstermez belki Gönül perdeleri sökülsün de gör. Abdurrahim Karakoç, Dosta Doğru. Anadolu'yu, topraklarımızı ve bereketin ne

03.08.2022
18 0 0

Şeyh Bedreddin'in Gizlenen Yönü

Tarihimize, medeniyetimize, dinimize düşmanlık etmeyen normal her insanın kabul ettiği gerçek şudur: Şeyh Bedreddin İslam âlimidir. Eserde yer alan Mehmed Şeref Aykut'un ifadelerinden sonra Şeyhin tasavvuf ve fıkhı yönüne dair sözlerine yer verelim. " Bu büyük Osmanlı Türkü'nün ulvi ve pek insani olan tefekküratını tahlil etmek vazifesini, bugüne k

02.08.2022
16 0 0

Şeyh Bedreddin

Bu hafta tanıtacağımız eserin adı; "Velayetten Siyasete" üst başlığı ile "Şeyh Bedreddin". Yazarı ise Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar. Şeyh Bedreddin denilince akla Fetret devri gelir. Fetret devri, Timur'un 1402 Ankara Savaşında, Yıldırım Bayezid'i yenmesiyle başlar. On yıl süren bir kargaşa döneminden sonra Osmanlı Devleti yeniden Yıldırım'ın oğlu Çe

01.08.2022
20 0 0

İyi huy kötü huy

Fıtratını bozmamış, aklını temiz tutmuş ve yüreğinde kötülük barındırmamış, canlıların ve çevrenin hukukunu gözetmiş Kızılderili reisi, insana dair kabilesine ve çocuklarına şu öğütleri verir: - "İnsanın içinde iki huy vardır. İyi huy, kötü huy! Bunlar aynı bünyede olmasına rağmen, sürekli birbiriyle didişir, kavga ederler". - Oğullarından birisi s

29.07.2022
15 0 0

Türkiye'nin solcuları gericidir

"Türkiye'nin solcuları gericidir". Ben demiyorum. İdris Küçükömer diyor. Aslına bakarsanız bu bile bir iltifattır. Gericilik de bir seviyedir. Türkiye'nin solcuları, Alev Alatlı'nın benzetmesiyle, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren devlet sırtından zengin olmuş "Beyaz Türklerdir". Birçoğu da göçtür Bugün siyasetten ekonomiye, kültürden sanata, devl

28.07.2022
22 0 0

Mülteci düşmanlığının altında yatan esas sebep

Bu topraklar; Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi boyunca, mültecilere ev sahipliği yapmış bir coğrafya ve devletlerdir. Elbet tarih boyunca mülteci olarak gelmiş insanların içerisinde; namussuzu-hırsızı- arsızı-haini olmuştur ama bunların varlığı, mazlum insanların böyle olduğunu göstermez. İnsan olma özelliğini taşıyan ve zerre aklı olan herke

27.07.2022
19 0 0