Geniş Açı - Fikir ve Tartışma

Türkiye

Dünyada ve Türklerde köy ve şehir hayatı

Prof. Dr. OSMAN KEMAL KAYRATürkiye'de cumhuriyetin ilk yıllarında köylülerin Ankara'daki Ulus ve Kızılay semtlerine girmeleri yasaktı. Âşık Veysel bile elinde sazıyla geliyor ve Atatürk Bulvarı'na sokulmuyordu. Köylü, Demokrat Parti Hükûmeti ile kimliğine kavuştu. Şimdi gelin "Köylü milletin efendisidir" tezini uzun uzun düşünelim!Cumhuriyetle başl

Sosyal politikalar nasıl şekillenmeli

Prof. Dr. M. Burak GönültaşMilletimizi, millet yapan ve yüz yıllardır yoğrularak gelen ananevî yapımızın devamlılığı, hangi düşünce ve ideolojiden olursa olsun geleceğimiz için elzemdir. Bu sebeple cemiyetin sosyal fonksiyonlarının devamlılığı için siyasi iradenin önünde belki de tek seçenek, bu milletin millî-geleneksel damarından gelen kanı ferde

Türkistan'ın işgali sırasında 'Ceditçilik' akımı

Dr. Mehmet CanTürk dünyasındaki Müslümanların cehalet ve taassup yüzünden Rus somurusune maruz kaldığını zanneden bazı kişiler, çeşitli arayış içerisine girdiler. 19. asırdan itibaren görülmeye başlayan 'Ceditc?ilik' (reform) hareketinin mensupları İslam'ı ve mevcut geleneği içinde bulundukları zaman diliminde yeniden değerlendirilmesi gerektiğini

Tarihî kervan yollarından "Kalkınma Yolu Projesi"ne

Mahmut Kemal Aydınİhlas Vakfı Mütevelli Heyeti BaşkanıÖzünü yardımlaşma duygusundan alan ve günümüze de bazıları ulaşan kervan yollarındaki kervansaraylar, vakıf medeniyetinin en güzel numunelerindendir. Orta Doğu'da hayata geçirilmesi için ilk adımlar atılan "Kalkınma Yolu Projesi" ise eski kervan yollarını akıllara getirmektedir.Kervansaraylar de

KIRK ŞEHİR ÜÇ KITA... Seyyid Kasım el-Bağdâdî

Ataullah Arvasataullah.arvastgrt-fm.com.trAralarından hayli âlim ve mutasavvıf çıkan, talipleri ilim ve edep ile donatan büyük Arvâsî ailesinin hikâyesi, Moğol İstilası zamanındaSeyyid Kasım el Bağdadiile Bağdat'tan başlar ve sonunda Anadolu topraklarına uzanır...Muhammed Kutub, hanımı ve kayınbabasıyla kuytulara yürür, Arvâs'ı mekân tutar. İbrahim

Enver Ağabey'den bir yâdigar: Duvarında ve gönlünde Türk dünyası hartası vardı

NUMAN AYDOĞAN ÜNALİhlas Vakfı Türk Dünyası KoordinatörüTürk - İslam kültürüne ve Türk dünyasına büyük bir muhabbeti olan gazetemizin kurucusu merhum Enver Ören, Sovyetler'in dağılmasından sonra 1993 yılında, muhteşem bir Türk dünyası haritası hazırlattı.20. asır, Türk tarihinin en hazin devresidir. Bütün Türk dünyasında; Türkistan, Azerbaycan, Kırı

Enver Ağabey'den bir yâdigar: Duvarında ve gönlünde Türk dünyası haritası vardı

NUMAN AYDOĞAN ÜNALİhlas Vakfı Türk Dünyası KoordinatörüTürk - İslam kültürüne ve Türk dünyasına büyük bir muhabbeti olan gazetemizin kurucusu merhum Enver Ören, Sovyetler'in dağılmasından sonra 1993 yılında, muhteşem bir Türk dünyası haritası hazırlattı.20. asır, Türk tarihinin en hazin devresidir. Bütün Türk dünyasında; Türkistan, Azerbaycan, Kırı

Osmanlı Bosna'sı ve asil Boşnaklar

Numan Aydoğan Ünalİhlas Vakfı Türk Dünyası KoordinatörüBosnalılar, beş asırlık Osmanlı hâkimiyetinde refah ve huzur içerisinde yaşadılar. Osmanlı idaresinde birçok Boşnak, devlette vazife aldı; bu zamanda Bosna'da pek çok âlim yetişti. Bosna'nın Osmanlı devletinden kopmasından sonra ise ülkelerini terk ederek Anadolu'ya binlerce Boşnak Müslüman yer

Uyuşturucuya karşı sosyal sağlık dersi

Prof. Dr. Burak GönültaşCumhuriyet Üniversitesi Öğretim ÜyesiSon yıllarda insanlarımızın uyuşturucu kullanımı gibi kötü alışkanlıkları edinme durumları, maalesef ürkütücü boyutlara ulaşmaktadır. Türkiye'de sadece 2022'de 280 bin kişiye uyuşturucu suçlarından dolayı adli işlem yapılmıştır. Bu sebeple ortaokuldan itibaren "sosyal sağlık" dersi verilm

Türkiye'de futbol ve "cemaat" kültürü

Dr. Cafer Talha Şekerİstanbul Ticaret Üni. Öğretim ÜyesiKASAMSelanik, Osmanlı devrinde büyük ölçüde Yahudi-Sabetayist cemaatlere ev sahipliği yaptığı için Batılılaşmaya en açık şehrimizdi. Türk futbolu da burada başladı. Kadıköy'deki İngiliz-Rum kulüpleri ise 20. yüzyıl başlarında Selanik'ten gelenlerin de etkisiyle yeni bir kulübe dönüştü. 1909'da