"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Geniş Açı - Fikir ve Tartışma Tüm Yazıları

7 yazı listeleniyor

Dinî eğitim niçin ve nasıl verilmeli

Doç Dr. Mustafa Şeker Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi sekeroglu2003gmail.com Din eğitim konusunun mutlak bir ihtiyaç olduğunun altı çizilirken nasıl ve hangi kriterlere göre verileceği de en az bunun kadar ehemmiyetli bir mevzudur. Dinî eğitimde öncelikle edep öğretilmelidir. Çocukların önüne model şahsiyetler konmalıdır ve ödül-mükâf

20.06.2021
3 0 0

'Yeni Dünya'nın yeni kadını

Mehmet Hasan Bulut Araştırmacı Yazar Bâtınîlerin aileyi tasfiye projesi, bu müessesenin en kritik cüzü olan kadın üzerine kuruludur. Bu yüzden olsa gerek, "feminizm" tabirini ilk kullanan kişi de bir sosyalist olan Fransız Charles Fourier'dir. Çekirdek ailenin ortadan kalkmasını ve çocukların anne-baba tarafından değil, kolektif olarak yetiştirilm

13.06.2021
11 0 0

Filistin'in denizel alanı İsrail işgali altında

İRFAN HATTATOĞLU İsrail, 2004 yılında, aslında Filistin'in münhasır ekonomik bölgesi (MEB) içinde yer alan sahayı kendi MEB'i ilan ederek, Noa ve Mari-B olarak adlandırılan sahalarda "Yam Tethys" projesiyle doğalgaz çıkarma çalışmalarına başlamıştır. Ramazan ayının son günlerinde gözler yine Filistin'e çevrilmişti. İsrail, yaptığı saldırılarda 63

06.06.2021
14 0 0

HOCAZADE MUSLİHİDDİN MUSTAFA: Sultan Fatih'in hocası

Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık mvarlikmarmara.edu.tr Hocazade Muslihiddin Mustafa Anadolu topraklarında başta Fatih Sultan Mehmed Han olmak üzere pek çok büyük şahsiyete hocalık yapmış ve büyük bir ilim adamıdır. Ama son 200 seneden beri bu âlimler okul kitaplarında gençliğe öğretilmemektedir. Hocazade kelam ilmi ile yakından ilgilenmiş, bu aland

30.05.2021
15 0 0

Ahlak mı, kültür mü

Prof. Dr. Ekrem Cengiz Gümüşhane Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü Bir toplumda fertlerin tahmin edilebilir davranışlarını şekillendiren ana unsur çoğunlukla felsefi ekoller değil kültürdür. İlkeli, kurallı, sağlam değerlere sahip, düşünceyi önceleyen bir kültürel ortam, içinde bulunduğu ülkeyi zirveye taşır. Ahlaki değerlerin kültürel değerleri

23.05.2021
11 0 0

TURGUT ÖZAL'IN TÜRKİYE'YE KAZANDIRDIĞI FİNANSMAN MODELİ: "Yap İşlet Devret"le Türkiye'nin çehresi değişti

Dr. Hayrettin Tüleykan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi hayrettin.tuleykangop.edu.tr Merhum Turgut Özal döneminde insanımız dış dünyayı tanıdı, farklı ülkelerle iktisadi irtibatlar kurdu. Bugün gerçekleştirilen iktisadi başarıların önemli bir kısmının altında onun başlatmış olduğu ekonomik değişim ve reformla

16.05.2021
13 0 0

Dünden bugüne isim ve soyadlarımızın hikâyesi

Numan Aydoğan Ünal Türk milletinin soylarının isimleri ekseriya "Hocazadeler", "Hafızgiller", "Hacıoğulları" gibi millî ve manevi hüviyete sahipti. Soyadı Kanunu çıkınca bunlar yasak edildi. Nüfus müdürlükleri, vatandaşların birçoğuna ellerindeki hazır listelerinden kendileri seçip soyadları verirlerdi. Böylece "böcek", "geyik", "dana", "tosun" gi

09.05.2021
13 0 0