Geniş Açı - Fikir ve Tartışma

Türkiye

Gazze dramında sosyal medya da ablukada

Doç. Dr. Ali Murat KırıkMarmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Gazze'de yaşanan insanlık dramı, pek çok şeyle birlikte basın özgürlüğü mefhumunu bir defa daha tartışmaya açmış, Gazze'de öldürülen 40'a yakın gazetecinin yanında Batı medyasında sansür artmıştır. Basın özgürlüğü, demokratik bir toplumun temel taşlarından biridir. Medya ve internet, insan

Türkiye masadayken Gazze'yi kim yaktı

Dr. Cafer Talha Şekerİstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı B. Netanyahu yüz yüze ilk defa 20 Eylül günü New York'ta görüştüler. İsrail Başbakanı, Türkevi'ne geldi ve Türkiye liderini ziyaret etti. Daha bir buçuk ay önce yapılan bu tarihî görüşme, Akdeniz'deki büyük bir anlaşmanın adımıydı.

KAN VE GÖZYAŞININ MERKEZİKudüs'ün savaş tarihi

Mehmet Fatih OruçAraştırmacı Yazar İsrailoğulları, yeryüzünde en çok peygamber gönderilen kavimdir. Fakat her peygamber sonrası kavim, ellerindeki imkânların artmasıyla Tevrat'ın hükümlerini değiştirdi ve farklı yollara saptı. Bunun üzerine Calut, üzerlerine bela olarak gönderildi.Calut, İsrailoğullarını vatanlarından sürüp çıkardı. Bu durum Talut'

Hasan Amca ile demokrasi muhabbeti

Ahmet Yaşar ZenginEmekli Akademisyenahmetyasarzengingmail.com Hasan Amca kimdir Hasan Amca ilk, orta ve lise tahsilini İstanbul'da yapmış. İstanbul Üniversitesinde iktisat okumuş. Bir taraftan da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş. ABD'de de işletme konusunda yüksek lisansını, hukuk alanında da doktorasını yapmış. Uzun süre Almanya, ABD

Türk dünyasında Hulefa-i raşidin sevgisi

Numan Aydoğan ÜnalTürk Dünyası Koordinatörlüğüturkdunyasihotmail.com Türk tarihinde en büyük vakıa Türklerin İslam'la şereflenmesidir. Araplar İslamiyet'i dört asır boyunca Afrika'dan Türkistan'a kadar ulaştırdılar. Türkler ise on asırdan beri İslamiyet'e hizmete devam etmektedirler. Son asrın büyük İslam âlimlerinden Abdülhakim Arvâsi hazretleri "

Zengezur Koridoru ve dağılan Türk birliği

Dr. Mehmet Canmailmehmetcangmail.com İnsanın umumi olarak içerisinde yaşadığı coğrafyanın ehemmiyetini tam manasıyla anlayabilmesi için öncelikle iyi bir tarih bilgisine sahip olması gerekir. Aksi hâlde çevresindeki gelişmeler, meydana gelen olaylar dikkatini çekmez, olup bitenler sıradan bir mevzu gibi görünür. Ülke olarak son yıllarda gündemimiz

İki cevizle verilen değerler eğitimi

Prof. Dr. Suat UnganTrabzon Üniversitesiungantrabzon.edu.tr 5-6 yaşlarımdayken annem beni cevizlerimizi toplamaya gönderirdi. Ancak cevizlerimizi toplarken diğer ağaçlardan düşerek bizim cevizlerle karışan komşunun cevizlerini de toplar eve getirirdim. Annem eline uzun bir sopa alır, iskemleye oturur ve sonra topladığım cevizleri yere dökmemi ister

Aile ile ilgili kanunlarda insan haklarına aykırılıklar

Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışıkİstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine göre, her erkek ve kadın aile kurma hakkına sahiptir. Aile, toplumun tabii ve temel unsurudur ve devlet tarafından korunur. 1982 Anayasasına göre, aile Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı için gerekl

Üç dinin kralı Ferdinand ve engizisyon mahkemeleri

M. Fatih OruçAraştırmacı yazarfatih.orucihlas.com.tr14. yüzyılda, İspanyol rahipleri, Yahudileri ve Müslümanları sosyal problemlerden sorumlu tutmaya başladılar ve onları ülkeden çıkarmak için baskı kurdular. Bu durum bir müddet sonra İspanya'da engizisyonun kurulmasına ve akıl almaz işkencelerin başlamasına sebep oldu. "Lugat-ı Tarihiyye" ve "Coğr

Sahte Mesih

Mehmet Hasan Bulut Araştırmacı yazar mehmethasanbulutgmail.com Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, 20 Kasım 2022'de Moskova'daki "Kurtarıcı İsa Katedrali"nde yapılan doğum günü kutlamasında, yaklaşmakta olan Deccal'e karşı cemaatini tembihledi. Rusya'nın Katekhon olduğunu ve bu yüzden Deccal'in bütün güçlerinin bu ülkeyi hedef aldığını iddia etti