Ayşe Emel Mesci Tüm Köşe Yazıları

73 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Gaz lambasının ışığı

Merriam-Webster Sözlüğü, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok aranan, daha doğrusu aranma sayısı en çok artan sözcükleri açıkladı. Aranma oranı yüzde 1740 artan "gaslighting" 2022 yılının sözcüğü seçildi."Herkese Bilim ve Teknoloji" dergisinin 27 Ekim tarihli 343. sayısında, Reyhan Oksay "Psikolojik Şiddet" köşesinde, sözcüğün anlamını şöyle açıklı

05.12.2022
21 0 0

Apollon Tapınağı'nda Medea

Tiyatro tarihime dönüp baktığımda bazı isimlerin hayatımda çoğu zaman kurumları da aşan derin izler bıraktığını görüyorum. Belki bizdeki kurumsallaşma olgusunun eksiklerinden, daha doğrusu yakın tarihimizde kuşakları ve kurumları durmadan budamış, lobiciliği ve liyakatsizliği öne çıkarmış zihniyetten kaynaklanıyordur bu durum. Örneğin 12 Mart darbe

21.11.2022
26 0 0

Sorun 'aranjman' ile çözülmez

Günümüzün en önemli tiyatro insanlarından ve düşünürlerinden Eugenio Barba'nın kullandığı ilginç bir terim vardır: "Kaosmos". Genellikle iki antitez olarak konan ve düz çizgili zamanda birbirini izlediği kabul edilen "kaos" ile "kozmos"un iç içeliğini, karşıtların bir arada varoluşunu ifade eder bu terim. Aslında burada iç içe geçen, kaos ile her o

31.10.2022
19 0 0

Hep on dokuz yaşında kalanlar

21. yüzyılın ilk çeyreği bitmek üzereyken, elâlem uzayda göktaşlarının yörüngesini değiştirmekle uğraşırken bizim payımıza yine grizu patlaması sonucu madende ölüm düştü! Resmi açıklamaya göre 41 işçi hayatını kaybetti, ekranlara kömür tozuna bulanmış ıstırabın görüntüleri yağdı, yağıyor. Yine birkaç gün konuşulacak sonra "gündem" değişecek. Çağdış

17.10.2022
29 0 0

Şu dünyadan bir Komet geçti

"Bir fotoğrafın tüketilmesi çok kısadır, bir pentürün tüketilmesinden. Daha çabuk okunur fotoğraf. Halbuki resmin yazılışı daha uzundur ve onun minimum yapılışı kadar uzun sürer. Şiir öyledir biraz (Bu konuyu geliştir Komet)."Bilmiyorum bu konuyu geliştirmeye zamanı yetti mi Komet'in... Çünkü resmini yazarken de şiirini çizerken de "Hakikat Vs." pe

03.10.2022
35 0 0

Yılmaz Güney Adana'da

Modern Rus edebiyatının kurucusu olarak kabul edilen Aleksandr Puşkin'e göre, kamusal meydanlarda doğan ve insan ruhunu, tutkularını yöneten dram sanatı düş gücümüzün acıma, merhamet, gülme veya dehşet tellerini titreştirdiğinde etkili olur. Sanatçı algıladığı haliyle "zamanın ruhu"nu, genel toplumsal ruh halini ve o halin içindeki bireyi anlatırke

12.09.2022
36 0 0

Foça'da tiyatro buluşması

Babam Muammer Mesci, gençliğinde Moda'dan denize girdiği bir gün ansızın önünde belirip bir insan gibi kendisini seyreden fokla nasıl bakıştıklarını, sonra o suya dalıp kaybolunca nasıl hızla sahile yüzdüğünü anlatırdı. Evet, bir zamanlar İstanbul'un hemen her yerinden denize girilir, hatta denizde foklarla karşılaşılabilirdi.Ama tarihte foklarının

29.08.2022
39 0 0

Nörobilimin düşündürdükleri

Umberto Eco, "Her dönemde çeşitli sanat biçimlerinin yapılanma tarzı, bilimin ya da en azından çağdaş kültürün gerçeğe bakış tarzını ortaya koyar" der. Kuşkusuz bilimin ya da çağdaş kültürün verili bir zaman dilimi içinde bile "gerçeğe bakış tarzı"nın tek ve aynı olduğu söylenemez. Ama en azından baskın bir eğilimden söz edilebilir. Bilim, kültür v

15.08.2022
40 0 0

Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum

Sanatçılarının, bilim insanlarının, aydınlarının, muhaliflerinin, farklı ve özgür seslerinin baskıya uğramalarını, tehdit edilmelerini, zindana atılmalarını sineye çeken bir toplum, kendi geleceğini belirleme hakkından vazgeçip korkuyu iktidar koltuğuna oturtmuş demektir. Korkunun hüküm sürdüğü bir toplumun genel psikolojisi de, Aziz Nesin'in bir k

01.08.2022
54 0 0

Bir eliyle şimdiyi diğeriyle dünü yakalayan usta

Tiyatro dünyası hem 20. yüzyılın ikinci yarısına ve 21. yüzyıl başına damgasını vuran çok yaratıcı bir yönetmenini, hem de derin bir düşünürünü, bir ustayı yitirdi: Peter Brook bu dünyada bir asra yaklaşan yolculuğunu 2 Temmuz 2022'de noktaladı.Daha 21 yaşındayken, 1946 yılında Stratford'da sahneye koyduğu Shakespeare oyunuyla dikkatleri üzerine çe

18.07.2022
57 0 0