Altan Çetin

Yenisöz

Devleti dini yahut bilgemiz Aliya zaviyesinden medeniyetçi devlet ahlakı

Siyaset bir hayat nizamı olarak medeniyet kurucu kavramlarımızdan olan devlet anlayışına bağlı olarak gelişen bir olgudur. Siyaset beynelmilel ilkeleri yanında milli içeriklerle de tarihte tezahür eder. Mesela, açı doyur, çıplağı giydir diyen bir ahlak felsefesi bir toplumun temel töresinin yansımasıdır. İşte bir toplumun töresi ve fikri böylece bi

Paşam, memleket kurtulursa hepimiz kurtulacağız yahut Erzurumlu Nafiz Kotan

Ankara Ulus'ta bir apartman; büyük şehrin hay huyu içerisinde artık köhneleşmiş bir semt haline gelen, Kale'nin eteklerinde ticarethanelerin hay huyu arasına karışmış duran Nafiz Bey Apartmanı. Ankara'da dolaşıp sorsanız nerde diye bu apartman, Nafiz Bey kimdir diye, koca Başkentte böyle şehir ve apartman sevdalısı birilerine denk gelmediyseniz cev

Açı doyur, çıpladığı giydir: Devletimizin kendözü yahut Türk medeniyetinin devlet mefhumu

Devlet kavramı, Türk tecrübesinde insan ve şehrin çerçevesinde yani hayat ve mekân üzerinden şekillenen bir formdur. Bu yolla oluşan süreç medeniyet suretimiz ve kendözümüzün teşkilatlanma ve teşekkülünde önem taşır. Bu yüzden devletin siyasi vasfı daha çok yürütmeye dair iken varlık olarak insan ve millete dair mekânda oluşan medeni umranla yakınd

Kendözümüzün ideolojik parçalarını toplamak yahut Türkistanlılığın gelecek tasavvuru

Kendöz ideolojileştirilirken kendini bilmenin tabi neticesi olan ruhun tabii seyrini bulması hali ile kendi yolunda güzel bir hayatın muhtevasınca hareketleri söz konusu olur. Burada kendözün parçaları müşterek hareket ederek insan olmanın gereğinin muayyen bir kültür ve insanlığın umumi değerleri çerçevesinde, bir erdem ve bilgelik haliyle, parças

Kendözün ideolojileşmesi yahut köklere kezzap dökmek

İnsan bir medeniyet varlığıdır. Kendözünü oluşturan unsurları bildikçe, kendisini ve kendisine dairleri daha çok tanıdıkça kimlik ve şahsiyet bilinci yükseldikçe bu medeniyet için daha olgun işler yapacak hale gelir. İnsanın kendini bilmesi esasen sonsuz bir gücün onda saklı bilkuvve olanı bilfiil hale getirmesi için yol bulması demek olursa kendöz

Cumhuriyetin 100. yılında medeniyetçi devleti düşünmek

Cumhuriyetin 100. Yılındayız. Kutlu olsun. Bir asırlık sürecin sonrasında artık nereden geliyoruz ve ne olacağız tartışmalarının ötesine geçip nasıl yapacağız aşamasına geçerek Cumhuriyetin 100. yılında medeniyetçi düşüncenin kökleri yahut kendözümüzü; hususî seciye ve müstakil hüviyeti mahfuz tutmak başlıklı yazımızda işaret ettiğimiz üzere suni t

Filistin'den Türk'ün ricati yahut Gazze'nin vebali

Bugün İsrail'in Filistin'de yapabildikleri bir yönüyle Türk kalkanının 1. Dünya savaşında parçalanması ile yakından ilgilidir. Siyonistler bakımından strateji olarak İngilizlerin muhtemel zaferi Filistin'in Osmanlı'dan koparak İngiliz kontrolüne girmesi manasını taşıyordu. İşte böylece bölgede İsrail devletinin yapı taşları döşenebilecekti. İngiliz

Çağdaş Auschwitz Gazze yahut Filistin'de kendözüne yabancı kalmak

Dinlerine uymadıkça yahudiler de hıristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. Doğu Akdeniz son olaylarla yeniden ısındı. ABD ve İngiliz gemileri bölgeye akın ediyorlar. Bölgede yeni bir mühendislik ve şiddet dengesi tasavvuru mu söz konusu endişeleri zihinlerde dolaşıyor. İsrail mağduriyet bahanesini bir mühendislik sürecine dönüştürüp Lübnan

Türksitanlılık yahut kendözümüzün büyük birliğine doğru

Turancılık büyük vatan olan ve işgale uğrayan Türkistan'da bir birlik, bağımsızlık ve medeniyet davasıdır. Anadoluculuk ise tarihi şartlar içinde elde kalan Türkiye'de birlik, bağımsızlık ve medeniyet davası idi. Bu akımlar muayyen dönemler içinde ortaya çıkmış ve esasen Türk medeniyeti yani toplummillet, devlet ve şehirvatan payidar olsun diye gay

Kendözümüze yol aramak yahut medeniyetçi eğitim yolu

Aramakla bulunmaz; bulanlar arayanlardır. Zorlu bir hayat dilemmasıdır bu bakış açısı. Nasılını arayanlar için, bir toplumun köklerinden zamana yeniden medeniyet meyveleri vermesinin yolunu, yordamını, halini arayanlar için daha da çetin bir sisifos yokuşu değil mi bu arayış özellikle Orta Doğu denilen bu eski medeniyetler mekânı! bu yerlerde Taş s