Altan Çetin Tüm Köşe Yazıları

151 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Aristoteles'ten Türk tarihine devlet algımızı düşünürken

Tarihin insanlara öğrettikleri şeylerden en önemlilerinden birisi ne için, nasıl ve neyle yaşadıklarını göstermesidir. Türkler açısından şüphesiz bu tecrübelerden en önemlisi nizam, düzen yahut devlete dair olanlardır. Bunun daha geniş çerçevesi ise medeniyet lafzı ile karşıladığımız insanlık durumudur. Türkler medeni ve medeniyetçi bir millet idil

28.03.2023
20 0 0

Çanakkale Nedir yahut Mehmet Akif'ten Nurettin Topçu'ya Şu Boğaz Harbi!

Âsım'ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek...Bu neslin bilinç kaynağı olarak şu Boğaz Harbi nedir İstiklal Marşımızın yazılmasının sene-yi devriyesinden mazi ile müstakbel arasında tarih bize kendimizi düşündürmelidir. Nereden geldik, ne olduk ve nereye gidiyoruz İşte bu suallere cevaplarımız mensubiyet

21.03.2023
21 0 0

Türkistanlılığın değer zemini yahut Yusuf Hac Hacip, Mehmet Akif ve Nurettin Topçu'da diğergam şahsiyet sürekliliği

Milletler tarihlerindeki değerleri farklı zamanlarda tezahürü üzerinden bir aidiyet şuuru ve amel birliği içerisinde kendilerini düşünürler. Ben kavramı ve biz yapısı da bu bütünlük içerisinde teşekkül eder. Modern zamanlarda artık naif bir saflık olarak görülen diğergam, özgeci anlayış tarihi derinliği içerisinden akan bir verimli ırmak olarak mil

15.03.2023
25 0 0

Tarihçiliğimizin matematiği yahut medeniyet yapısı odaklı tarihçilik

İslam tarihçilerinin büyüklerinden İbnü'l-Esir; "Doğu tarihlerine gelince, bunlar Batıda cereyan edenleri vermeyi ihmal edip bıraktıkları gibi, Batı tarihçileri de doğu da geçen olaylara ve haberlere önem vermeyip bırakmış oldular. Tarih meraklısı bir kimse bir olay zincirini araştırıp incelemeğe kalkarsa, çok sayıda ciltleri, o olayı değişik anlat

08.03.2023
26 0 0

İslam'ın Sadr-Evvelinden Hükümet

Hz. Peygamber bir medeniyet peygamberi idi. Hicretle geldiği Yesrib'de Medine kuran peygamber bir sosyolojik ve kültürel kitleyi, bir toplumu yeni bir tarihin zemini haline getiriyor; Müslümanların ötekini de içine alarak kuracağı nizamın temel numunesini teşekkül ettiriyordu. Bu toplum yapısı üzerinde oluşan devlet nizamı Peygamberin getirdiği ada

01.03.2023
24 0 0

Travma Algısı yahut Depremde Yıkılan Ruhlar

Bu yazının sahibinin alanının tarih olduğu ve psikolojiye dair değerlendirmelerin bazı okumalara dayalı olarak yaptığımızı ve deprem hafızamıza bir tarihçi olarak not düşerken meseleye disiplinler arası bakarak tespitimizi yapmaya çalıştığımızı ifade etmek isteriz. Amacımız travmaya dair psikolog ya da uzman görüşütavsiye vermek değil bütün bir bak

21.02.2023
48 0 0

Memleket

Bugünlerde nasılsın sözü kadar anlamsız kalan başka bir kelam yok sanırım. Memleket gibiyiz işte; yarımız enkaz yarımız ölü, yaralı... Allah var gam yok amenna lakin Ateş düştüğü yerde yanıyor. Canlar bizden gitti. Kalanlar sağ mıdır yoksa biz mi öldük orası meçhul. Akademik travmalar yineyeniden kanallardan üstümüze boşalıyor. Her kafada bin bir s

14.02.2023
34 0 0

Çelebi Mehmed yahut Osmanlı Devleti'ni yeniden kuran aklı İbn Haldun'la anlamak

Çelebi Mehmet (1413-1421) Fetret Devri sonrası Osmanlı tahtına oturduğunda elinde I. Murat devri şartlarına dönmüş bir devlet vardı. Devletin yeni bir asabiyye ile yeniden onarılması gerekiyordu. Bu noktada İbn Haldun'un ifade ettiği üzere "Yurtta onun kuvvetinden üstün diğer bir kuvvet bulunmaz. Hükümdarlığın manası işte budur. Sınırları koruma, v

03.01.2023
33 0 0

Alp Tegin-Sebük TeginGazneliler yahut Biz(im) Türklerin İslamlaşması

Türklerin İslam'ı kabulü konusunda Alp Tegin ve Sebük Tegin yani Gazneliler'in ilk zamanlarının, aydınlatıcı fikirlere yol açabilir. Türklerin İslam'a girişlerine dair yazımızda gösterdiğimiz üzere bu iki önemli şahsın serencamı esaretten devlete giden yolda yaşadıkları, hususen gulam oluşları ve sonrası Türklerin İslam toplumunda yer almasına dair

27.12.2022
27 0 0

Türkler'in İslamiyet'i Kabulüne Dair Bazı Tespitler yahut İlk Müslüman Türkler

Türklerin İslamiyet'e girişi meselesi çok farklı yönleriyle ele alındı, alınıyor. Bu cümleden olarak Türklerin hangi saiklerle İslam'ı kabul ettikleri yanında kabul şekilleri tekil bazı olaylardan yola çıkarak, tümevarılmak suretiyle bütünün bir resim içinde görülmesi sadedinde bu yazı kaleme alınmıştır. Türkler bu yeni dini bir anda ve külliyen ka

20.12.2022
40 0 0