Altan Çetin Tüm Köşe Yazıları

95 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İbn Haldun hangi doğunun batısında (1)

Türklerin ve umumen Müslümanların, Batı merkezli bakışla namı diğer Doğu'nun, ötekileştirilmesi anlamında oryantalizm yahut avrupamerkezci bakış açısına göre, insanlığın son devir kazanımlarının oluşmasında bir payı ve hissesi yoktur. Tabi bu bakış açısının değirmenine su taşımakta yarışan yahut kendimizi birazda teskine vesile olan yarıştırılan do

24.01.2022
5 0 0

Al Bayrağım Yüksek yerlerde açan çiçeğim

Arif Nihat Asya bayrak şairimizdir. Bir ölüm sene-i devriyesinde daha kendisini anarken al bayrağın gölgesinde vatanlaşan toprakları düşünüyoruz. Memleket haline gelen harabat toprakların manası olan bayrağımızın onun anlam yüklü şiirinde yâd edilişi, bir millet için olduğu kadar ferdiyetimiz adına da bize mahsus şeyler söyleyebilir. Zira mavi gök

18.01.2022
15 0 0

Orta Çağlar Türk Tarihi nasıl okunmalıdır

Orta Çağlar, Türklerin, Dünya Tarihi'ne damga vurduğu devirlerdendir. Orta Çağlar kronolojik olarak, başlangıcında Hunlar ve nihayetinde Osmanlılar yani Türkler olan bir zaman sürecidir. Buna karşın Orta Çağ kavramı kendi içinde tarihin taksimi ve tasnifi açısından bazı meseleleri ve tartışmaları beraberinde getirmektedir; bu cümleden tarih okumala

11.01.2022
6 0 0

Devletin Dini, Dinin Ahlakı yahut Adalet Ahlakı

Algı kavramlarımız gerçeği tahrip ediyor. Baktığımız ile gördüğümüz düşündüğümüz ile söylediğimiz arasında uzak mesafeler olabiliyor. Türkler'in son asırlardaki bazı hallerinde bunu zaman zaman gözlemek mümkündür. Bu cümleden devlet ve dine bakışlarındaki kaotik hal hayatlarında düzen oluşmasını çoğu zaman öreledi, örseliyor. Devlet algısını oluştu

04.01.2022
6 0 0

İçeriden şehre yahut kendimize bakarken

Bina kalabalığı sokaklarda yığınlaşmış betonlar arasında yürürken birden karşınıza çıkan bir eski zaman silüeti size soluk oluverir. Modernin şehir olarak dayattığı şeye dair bir aidiyet ve kanıksama oluşturmamış, konformizmin dikenli yatağında rahatlık yanılgısına düşmemiş iseniz karşınıza çıkan bir ev, bir çeşme, bir mabed sizi o eserin mensup ol

29.12.2021
7 0 0

Faruk Nafiz Çamlıbel yahut Anadolu'da el gibi dolaşmamak

Faruk Nafiz için Anadolu bin bir baharı saklayan bir diyardır. Onun Han Duvarları ve pek çok şiirinde bu duygu hissedilir. Vatanın şiirleşerek millete mal olduğu önemli bir isim olan Faruk Nafiz; Biz o şiiri isteriz ki çifte giden babalar Ekin biçen genç kızlarla odun kesen analar Yanık sesin dinlerlerken gözyaşlarını silsinler Başlarını açık beyaz

20.12.2021
12 0 0

İhşidîlerden Selçuklulara Biz(im) Türkler

İhşidîler Devleti, Türklerin İslam ile ilişkisinde Abbasi döneminde Müslümanlaşmanın hızlanıp Türklerin devlette hizmet aşamasında yer aldıkları bir dönemde kuruldu. Onların varlığı hem ilk Türk-İslam Devleti olarak yer almaları hem de Türklerin Müslüman oluşunun tarihi bakımından anlamlıdır. Lakin bütüne dair parçalar dağınık kalırsa, bu tarihin b

15.12.2021
15 0 0

Emek yahut unuttuğumuz kendiliğimizi hatırlamak

Emek kavramı, modern zamanlarda gelenekli düşündüğünü düşünenlerin biraz mesafeli baktıkları bir mefhumla hayatımıza girdi. Lakin bu tavır, kavramın modern atıfları ötesinde aslında farkında olmadığımız bir unutmayı da hatırlatması gereken bir durumu gösteriyor. Zira modern absürtlük ile düşünen bir akıl, gelenek dünyasının hak ve emek kavramına ba

06.12.2021
11 0 0

Ahmed b. Tolun yahut Biz(im) Türkler

Tarih var olduğumuz bir süreç olarak bizi, kendisine dâhil ederken kendi hikâyemiz içerisinden bize kendimizi anlatır, açıklar, öğretir. Tarihin yazımı sırasında bu değerli bilginin aslına sadakat tarihçiliğin başka bir konusudur. Lakin baktığımız bu aynada özümüzükültürümüzü var ettiğimiz, onunla var olduğumuz kendiliğimizi idrak ederiz. Ben lafzı

02.12.2021
12 0 0

Sezai Karakoç'ta medeniyet meselesi

Sezai Karakoç'un, kendisinden sonra isteyeceği son şey müsamere dili taşıyan bir güzelleme ile hatırlanmak olacaktır diye düşünüyorum. Tüm, düşüncesi ve meselesi olan şahsiyetin de kendisinden sonrasına nasihat ve beklentisi budur. Onların sadaka-i cariyesi övülmek değil mesele edindikleri fikirlerinin hatırlanması ve ciddiye alınmasıdır. Dileriz f

23.11.2021
22 0 0