Altan Çetin Tüm Köşe Yazıları

122 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Selçuklu Çağından İktisat Zihniyetimizi Düşünürken

Şehrimiz hayat tarzımızdır. Tarzımız ise medeniyetimiz. Medeniyetin toplu-devlet-şehir üçlemesindeki hududları içerisinde hayat tarzımıza şehrin ve hayatın temel meselelerinden olan iktisat konusundan baktığımızda işleyen bir üretim, al-ver sistemi ötesinde ve ona kuralları ve zihniyetini veren nasılını ortaya koyan bir kültürün, anlayışın, görüşün

02.08.2022
18 0 0

Hak-Muhammed-Ali Yahut Türklerin Müslümanlığı Üzerine Satuk Buğra Destanından Düşünceler

Bir destan menkıbevi motifler içine tarihi bir takım sabiteleri de katarak kendi olay ve olgu örgüsünü kurar. Burada okuduğumuz her şey menkıbevi örgünün içerisinden bir tarihi olay ve olguya yahut bağlanılan bir bütüne sembolik atıflar yaparak gerçekliğin resmini çizer. Türklerin İslam'a girişlerine dair şüphesiz en dikkat çekici menkıbevi metinle

26.07.2022
10 0 0

Türklerin Müslüman Oluşunun Hülasası: Satuk Buğra ve Ebû Nasr Samanî

Türklerin İslam dinini kabulleri tarihinde dikkat çeken iki isim Satuk Buğra ve Ebû Nasr Samanîdir. Bunların hikâyesi adeta Türklerin Müslüman oluşlarındaki dinamikleri ortaya koyan bir muhtevayı aktarması hasebiyle ayrı bir önem taşır. Uzun sayfalarda anlatılabilecek bir olgu dünyası sanki bu olayın içinde özleşerek toplanmış gibidir. Şüphesiz Ort

19.07.2022
14 0 0

Bir Aliya ve Topçu Güncesi

Mavi Gök Yağız Yer İçinde bulunduğumuz günler iki meseleyi anmamızı söz konusu kılıyor. Bunlardan birisi Nurettin Topçu'nun vefatı diğer ise Bosna'da yaşanan Srebrenitsa soykırımının sene-yi devriyesidir. Boşnaklar, ülkemizde çok bilinmez ya da farkında değilizdir, Osmanlı gönül coğrafyasında belki de tek istisna olarak bayram kutlamasını Türkçe ol

13.07.2022
13 0 0

Bir Farkındalık Güncesi

Mavi Gök Yağız Yer Hayat içinde yerimizin farkındalığını sağlayan, kavramlarını bize gösteren iki temel kendilik çerçevemiz var dersek hata etmiş olmayız. Bunlar kültür ve medeniyet olarak kavramlaştırdığımız iki olgudur. İnsan zihni varoluşunu muayyen bir zamandan beri düşünmeye başlayalı kendisini ifade ettiği her türlü maddi-manevi unsuru, anlam

06.07.2022
21 0 0

Tanrı Uludur'dan Allah'u 'Ekmer'e muhafazakarlaşan Türkiye |Şaban Çetin

Başlığı okuyanlar hemen bir yazım yanlışı olduğuna hükmedecektir muhtemelen. En baştan bu hükmü hükümsüz kılmak isterim. Yaklaşık kırk beş gün boyunca bulunduğum köyün camiinin hoparlöründen, bu garip telaffuzu dinlemek durumunda kalmış olmaktan dolayı, bu başlıkla bir yazı yazma gereği duydum. . Köyün delikanlı imamı, kimsenin bilmediği bir sebepl

05.07.2022
14 0 0

Bir Kendilik Güncesi

Mavi Gök Yağız Yer İnsanın kendinin ötesi neresidir Kendimizi ötesinde bulup manayı sezdiğimiz o yer kendilik vatanımız. Kendimiz dediğimiz bir medeniyet ortamında Hacı Bayram Veli'nin Çalabım bir şâr yaratmış iki cihân âresinde Bakıcak dîdâr görinür ol şârın kenâresinde Nâgehân ol şâra vardım ol şârı yapılır gördüm Ben dahi bile yapıldım taş u top

28.06.2022
18 0 0

Bir AdabYol Güncesi

Mavi Gök Yağız Yer... Alevi-Bektaşi birikimi kültürümüzün edeb ve erkân yollarındandır. Canlar cana varlıktaki birlik üzerinden bakar. Kendi kavram dünyası içinde insan, toplum ve hayat idrak edilir. Kendi usulünce vusul bulan bizim kültürümüzün Türkçe ve Hak, Muhammed, Ali merkezinde ehli beyt sevgisi ile teşekkül eden bu edeb, adab ve erkân dünya

21.06.2022
23 0 0

Bir Su Güncesi

Mavi gök yağız yer... Hal imiş demiştik... İnsanî varlığımızın yüzde 60'ını oluşturduğu söylenen, iki zıttın bir yakıcı ile bir yanıcının bileşiminden doğan, geceye gündüzü gündüze geceyi saklayan hikmetin varlığımıza koyduğu efsunlu bir hayat kaynağıdır su. Fuzuli'nin Su KasidesindeÂb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem Yâ muhît olmış gözümden g

14.06.2022
24 0 0

Bir Kelebek Güncesi

Mavi gök yağız yer... Hayatta fiyakalı illüzyonlar vardır. Gösterdikleri ile oldukları arasında zamansız mekânlar olan örümcek ağlarıdır bunlar. Kendi aydınlığından korkan gözlerin dünyayı boyadığı bir karanlık kendi konforunda siyahın en güzel renk olduğunu dayatıyor. Hayat ve insan ruhu ise bu halin anaforundan kendi başına bir başka yerden kendi

07.06.2022
29 0 0