"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Altan Çetin Tüm Yazıları

66 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Tasavvurlarımız ve Hayatımız

Güncel meseleler üzerine kurulan tasavvurların ömrü, o gün kadardır. Mutasavvertasavvur edilene olana dair zaviyemiz malumattan öte tefekküre dayanmıyorsa güncelin haceti yahut maslahatı kadar bir tasavvura sahip olabiliriz. Yağmurlu günlerde yürürken başımıza dokunan yağmur tanelerinin düştüğü yüksekliği tasavvur edince onları merhametle saran sür

15.06.2021
7 0 0

Varlıkta Yerimiz Yahut Bir Medeniyet Tasarımı: Ok-Yay Teorisi

Yusuf atamla Çınar gölgesinde otururken, evlat, medeniyete dair tasarımını okudum; medeniyetten toplum-devlet ve şehir üçlüsü çerçevesinde, kültür zemininde yani hayatın içinde oluşan nihaî şekilyapı olarak bahsediliyor. İnsan merkezli olarak başladığın düşüncende aile ve millet muhtevalı toplumu insani hayatın en geniş formu olarak tespit ediyorsu

09.06.2021
7 0 0

Yanlışlanırken Doğrulmak: Z Kuşağına Tebessüm

Bir düşünce, eleştiri ve yanlışlanmaya kapalı ise orada gaye olarak güdülen gerçeğin dışında bir amacın, gündemin veya zihniyetin varlığından şüphe duymak gerekir. Bu ilimci bir zihniyet ve yöntem olarak hayatın içerisinde muhatabı olduğumuz yahut maruz kaldığımız pek çok fikir, yapı ve hareket için dikkatle düşünülmesi gereken bir husustur, diye d

31.05.2021
9 0 0

Bir Mum Yakmak yahut "Z Kuşağı"

Yusuf Atam ile bir çınar gölgesinde hasbihalimiz yine insan ve medeniyet çıkmazımızda düğümlenip kaldı. Toplum, devlet ve şehir üçlüsünün terkibi olan bu büyük formun esası olan insan, zihniyetince her şeye mana veriyor anlam kazandırıyor, dedi. Yozlaşmalar insanı kör ve sağır eder, deyince nasıl yani deyivermişim Medeniyet ararken deniyet çukuruna

25.05.2021
13 0 0

Medeniyet, Ahlak ve Aliya

Medeniyet birbiriyle irtibatlı, tabii bağı olan insantoplum, devlet ve şehir gibi unsurlardan müteşekkil bir bütünlüktür. Ve bu bütünlüğün oluşmasını sağlayan esasların tarihi olduğu kadar üzerinden esaslar ve ilkeler tespit edilmesi mümkün olan bazı hususlar da tarihte vakidir. İşte bu hamuleyi teşekkül ettiren, bütünlüğü sağlayan hususlardan biri

18.05.2021
9 0 0

Şehir: Medeniyet Tasarımı yahut İnsan Olmanın Manası 3

Medeniyet kavramı, gelenek bağlamında, günümüz Türkleri için bir distopyadır, dediğimizde nasıl yani denildiğini duyar gibiyiz. Yani lafız ile mefhumlarımız arasında gerçeklik ilişkisi kuramadığımız bir durum var sanki. Medeniyet lafzı pek sevdiğimiz, meftunu olduğumuz bir kavram. Son asırlarda "muasır"ı ile birlikte kendi mefhumu muhalifini de olu

10.05.2021
12 0 0

Mısır'ı yeniden düşünmeye başlarken

Mısır ile kopan ilişkilerimiz yeniden düzelme sürecine girerken geçmişten güne bakarak geleceği düşünmek faydalı olabilir. Mısır ile müzakerelerde hangi kalemler üzerinden konuşacağımız devletlerin kendi maslahat algıları çerçevesinde gelişecektir. Sürece dair gelişmeleri fikri takip içerisinde izleyeceğiz. Bu konuya dair içerik şüphesiz yetkili ağ

09.05.2021
20 0 0

Devlet: Medeniyet Tasarımı yahut İnsan Olmanın Manası (2)

Bilim, bütün yahut karmaşık olanı temel ve esaslardan gösterdikçe açıklama imkânı ve alanı genişler. Sosyal Bilimlerde insan tabanlı bir inceleme zemin olduğundan insan kadar çok ve farklı olan içerisinden öze müteallik olanları tayin ve tespit yöntem olarak ve nazariyat açısından farklılar içindeki ortağı tespit konusunda elimizden tutabilir. Sade

03.05.2021
14 0 0

Toplum: Medeniyet Tasarımı yahut İnsan Olmanın Manası (1)

Hacı Bayram Veli'nin Nâgehân ol şâra vardım ol şârı yapılır gördüm Ben dahî bile yapıldım taş ü toprak âresinde, dediği o yerde insan bir şehirde taş-toprak arasından nasıl yapılır İşte bu soru geçmişten geleceğe insantoplum, devlet ve şehir arasından konumlanan yahut nihai şekli temsil eden bir form olarak "medeniyetin" bir yapınınkültürün dallanı

27.04.2021
20 0 0

Medeniyet Kargaşası

Sene 3900 Dünya Galaksi Birliği ileri teknoloji ekibinden bir heyet bir zamanlar dünya yerlilerinin "tabiat" denilen mekânına doğru incelemeye başlarlar. Kuluçka makinelerinden yapay zekâlar tarafından oluşturulmuş bu insanımsı kitle dünyalıların bir zamanlar medeniyet dedikleri tuhaf bir kavramla karşılaşırlar. Evrenin uzaklarına çok kısa zamanlar

20.04.2021
26 0 0