Altan Çetin

Yenisöz

Kendime dürtüler 2

Kendini bil denen yerde kendimizden bilmek ne kadar doğrudur Daha doğrusu her şeyi şahsi algılayarak düşlemek ne kadar gerçekçidir Toplum içinde kendözün safiyeti ile kendimiz arasında iyi doğrunun güzelliği hayata bizden nasıl akseder İnsanın en büyük meselesi kendisini neye ayine edeceği konusu değil midir Tercih bu yolda neye ve niçindir Hayat

Kendime dürtüler

İnsan, kelâm ve kalem sahibi olarak sözü sesi ve eliyle zamana kendini nakşeder. Ruhunun, aklının, gönlünün bütün hamulesi nihayet can ve tenin bütün hâli ve amali söz ile aşikâr olur. İnsanın kelâmı ile kemali arasında kıldan ince kılıçtan keskin bir yol vardır. Hayy'dan gelip Hû'ya gittiği bir hengâme arafında insan suretinde yaşadığı imtihanda

Medeniyetçi ölçü perspektifi yahut doğrunun güzel iyiliği

İnsanın medeniyet yolculuğu uzun, inişli çıkışlı ve geçmişten güne ve geleceğe doğru ilerleyen lakin döngüsel anlam içerikleri ile mânâ ve biçim oluşturan bir yapı gösterir. Bu noktada hayata ve tarihe baktığımızda günden geçmişe büyük bir tecrübe karşımızda durarak bize, kendözümüzü ve halimizi anlatır. Tarihin övünçleri ve göz yaşları her daim

Memduh Şevket Esendal yahut cemiyetin iyiliği

p class"MsoNormal" style"text-align:justify;text-indent:35.45pt;line-height: 150"Miras Romanındaki Canip Bey ile, "Canip Bey onu beraber alıp gezdirmekten zevkyâb oluyor ve sokakta kızıyla Fransızca konuşuyordu. Beraber Beyoğlu'na çıkıp öteberi alıyordu. Trende, tünelde, sokakta ve mağazalarda Fransızca konuşuyorlardı. Canip Beyce bu onları muhit

Medeniyetçi İlke olarak Hayat, Hakikat, Haysiyet

İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir... Medeniyetçi bir hamlenin arkasında hayata değer katma düşüncesi ve hayata saygı fikri esas olmalıdır. Bu prensip bir mantık ölçütü olarak medeniyetçi hareketlerin esasında olması beklenen bir durumdur. Zira ontolojik, epistemolojik ve aksiyoljik tüm boyutlarda Hay olandan hayata ve hayattan Hay olana do

Cihan hâkimiyeti mefkûresi Kudüs yahut Türk vatanı Kudüs'te vakıflar

Mavi Gök Yağız Yer Kudüs, İslam'ın üç önemli şehrinden biri ve Allah kelâmınca etrafı mübarek kılınmış bir beldedir. Türkler açısından ise Kudüs sadece İslamî olmak bakımından değil Tolunoğullardan itibaren Selçuklular, Memlûkler ve nihayet Osmanlılar ile ebed-müddet devletlerinde hanedanlar değişmesiyle 1917 sonuna kadar bazı fasılalar hariç sanc

Odgurmuş yahut 21. Asırda Türk Şahsiyeti

Odgurmuş Kutadgu Bilig'deki dört karakterden biridir. Bu karakter, kanaatıakibeti temsil eder. Esasen Odgurmuş ile alakalı kısım tasavvuf tarihinde zahitlik anlayışına dair tartışmaların da gündeme taşındığı bir kısımdır. "Kişi, uzlette mi kemale erer, yoksa insanlara fayda ile toplum içinde mi" sorusu, Hükümdar ile Odgrumuş arasındaki mektuplaşmal

Nietzsche'yle kendine gelme yahut Nihilizmin soylu çağrısı

İnsan bir anlam varlığı olarak anlamın kaynakları ve kaynaklarının anlamlılığı arasında kendi yerini arar. Mananın kaybı bir büyük boşluk sebebidir. Kendiliğini kaybeden ve politik angajmaların arasında sıkışan hayat kendi yolunu ararken düştüğü boşluğu fark ettiği andan itibaren bir bilinç hali yeniden mana ve oluş iradesine kavuşarak terkar değer

Açı doyur, çıplağı giydir yahut Hindistan Türk umranından geleceğe (2)

p class"MsoNormal" style"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:35.4pt;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"Orhun Abidelerinde "Aç milleti doyurdum, çıplak milleti giydirdim. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım.", olarak bahsedilen anlayış; Kutadgu Bilig'de Ona, hizmetin

Türk umranında medeniyet ilkesi olarak hukuk yahut Hindistan'da Türkler

p class"MsoNormal" style"margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;text-indent:35.4pt;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"Hindistan denildiğinde uzaktaki egzotik bir ülkeden fazlasından bahsettiğimizi bilmeliyiz. Hindistan, ülkemizdeki genel tarih ilgisizliği ve Umumi Türk Tarihi bakış açısı eksikli