"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Altan Çetin Tüm Yazıları

77 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Medeniyetine Küsen Ayna

Tarih bir ayna gibi kendimizi gösteren bir gerçekler ve ibretler zemini olabileceği gibi kendimizi kandırdığımız ve farklı ölçeklerde bizi yansıtan lunaparklardaki aynalara da dönebilir. Aynaya taş atıp kırmak ise nev-zuhur bir adet olarak gündemimizde yer alıyor. Aynayı bir illüzyon ve hakikatsiz hale getiren aynanın doğası mı yoksa bizim gerçeği

13.09.2021
4 0 0

Safranbolu yahut Şehrin Karşısındaki K'lar

Yusuf Atam ile Safranbolu manzarasına nazar ediyoruz. Bir şehrin, mimarinin, bir anlayışın neyi anlattığı kadar mefhum-ı muhalifikarşıtı şeyleri de konuşuyoruz. Zira var olanın kendisine muzahirdestek kavramları varsa bir de tenakuzkarşıtlık içinde oldukları olmalıdır, vardır, dedi Yusuf atam. Bir şehirde sadece yaşanmaz; hayat orada bize bir anlam

07.09.2021
9 0 0

Yangın felaketi sonrası yörüklere dair birkaç not

YörüklerTürkmenlerOğuzlar Anadolu'nun Türkiye olması ve Selçuklu merkezinde gelişen olaylar çerçevesinde merkezi bir konumda yer alırlar. Onların göçer kültürü sosyal ve ekonomik pek çok alana dair katkıyı sağlar. Şehirlerde yer alan Yörükler de bu kültürün zemininde, muasır hayatta varlığımızı temine çalışırlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Arkadaşla

31.08.2021
10 0 0

Bektaşilik devranında Men aref'den ders alıp nefsini bilen

Muharrem ayındayız... Ehl-i beyti düşünme ve anlama günlerindeyiz. Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma günlerindeyiz. Anmak, hatırlamak ve bilmektir. Sayıklamak değildir. Erkânı yolu ile ehl-i beyt sevgisini esas bilen bu yolun da gerçeğinde cümle Muhammedilere yol ve hakikat vardır. Elbette bir devranı kendi erkânı ile bilmek gerekir. Olanı anlamak ve kend

17.08.2021
10 0 0

Suriyeli Sığınmacılara Dair Birkaç Kelam

Suriyeli sığınmacılar konusu meselenin geçmiş ve gelecek vizyonu göz ardı edilerek mahut ve makûs tartışmaların mezesi oluyor. Üzerine konuştuklarımızın insan fakat geleceğinden endişe edilenin de vatan olduğunu müdrik bir zihinle meseleye bakmanın maslahat doğuracak bir netice hâsıl olması bakımından faydası olduğunu düşünüyoruz. Suriyelilerle bir

12.08.2021
14 0 0

Ok-Yay Medeniyet Teorisine İbn Haldunla Bakış

Bir nazariyeteori kendi çerçevesini çizerken ortaya koyduğu tanımlama ve buna dair kategorilerini hayatın içinde murakebe etmek istediğinde andan geriye doğru bir bakışla vaki çerçeveyi oluşturan kategorilerin tarih içinde var olup olmadıkları anlamak ister. Bunun ötesinde tanımı ve teori çerçevesini oluşturan yapıların farazi mi yoksa olguya tekab

31.07.2021
18 0 0

Ankara Kalesinden aşağı yürürken

Bir elma, çekirdeğine ne kadar benzer Mekâncoğrafya zihin ve tasavvur dünyamızdakilerin, ruhumuzda parlayanların somutlaştığı bir yer olarak şehirler ve bu cümleden umumi tüm tezahürler tarihte konduğumuz yerdeki izlerimizdir. Bu cümleden milletler yahut milletler mecmuası topluluklar kimi halen ayakta kimisi ise yıkıntılarını gezdiğimiz bakiyeleri

20.07.2021
19 0 0

OK-YAY MEDENİYET TEORİSİNİ FARABİ İLE DÜŞÜNÜRKEN

Yusuf Atam ile Ok-yay medeniyet teorisi üzerinde çınar altı sohbetimizi sürdürürken evlat; medeniyeti oluşturduğunu ileri sürdüğün toplum-devlet ve şehir meselelerine tarihin olgu dünyası, İbn Haldun'unun nazari çerçevesi ve Türk mitolojisinin epik unsurları yanında Farabi atamız ile bakarak sınamayı ya da yanlışlamayı yahut denemeyi düşündün mü di

14.07.2021
17 0 0

Nurettin Topçu İle Medeniyet Bilinci Var Etmek Üzerine

Medeniyet kayıp hazinemiz olarak üzerinden yazıp düşünülen başlıca konulardan biridir. Bu mevzu hem millet olarak hayatımızın tanzimi manasına geliyor hem de insanlık aleminde ve tarihte alacağımız yer bakımından önem taşıyor. Medeniyetin bu bakımdan içe ve dışa doğru genişleyen bir mana dünyası olduğu bilincinde olmayan, muğlak ve belli bakış açıl

07.07.2021
42 0 0

Ok-Yay Medeniyet Teorisi ve Orhun Abidelerinden Görünen Medeniyetimiz

Bir milletin tarihi kaynakları şüphesiz onun varlık vesikalarıdır. İnsan kendisini, kim(liğini) ve şahsiyetini tarih içinden köklerden süzülüp gelen bu akan suyun ayinesinde bilir zamanın şartlarında bunu geliştirerek geleceğe yürür. Gelecek tasavvuru olmayanlara hiçbir nazariye fayda sağlamaz. Lakin nazariyesi olmayanlarsa maziden geleceğe kavram,

29.06.2021
20 0 0