"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Mehmet Çetin Tüm Yazıları

124 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Liyakatsiz şeyhin vasıfları

Şeyhlik taslamanın zararları üzerine bir değerlendirme-3Liyakat, sadece yeterlilik olarak anlaşılırsa mana eksik kalır ki lâyık olma, ehil olma, uygun olma gibi ikmal edici manaları da saymak elzemdir. Liyakate sadık kalmayı ifade etmek de gerekir. Liyakat, iddiasını öz nefsinde yaşatma ile mümkündür. Dâvâsını özünde değil sözünde yaşayanların bask

31.10.2020
0 0 0

Şahs-ı manevîyede mehdiyet tezahürü

Şahs-ı manevî tahlilleri (6)Şahs-ı manevîyedeki küllî manada tecellilerden birisi de mehdiyet tezahürüdür. "Cüzde bulunmayan küllde bulunur" kaidesine binaen fertte bulunmayan cemaatte ve heyette bulunur. Bu zaviyeden hareketle insanlara doğru yolu göstermek, onların hidayete girmelerine vesile olmakta şahs-ı manevînin azameti doğrudan tesirlidir.

24.10.2020
1 0 0

Liyakatsizlerin verdiği zarar

Şeyhlik taslamanın zararları üzerine bir değerlendirme - 2Münâzarât'ın ana konularından olan Meşrûtiyet ve hürriyet yolunun izahı sadedinde açıklamalarda bulunan Üstad Bediüzzaman; yeni dönemde birlik beraberlik ve kalkınmanın önündeki engellerden biri olarak şeyhlik taslayanları ya da kötüye kullananları işaret eder. Bunlardan kaynaklanan dinin al

17.10.2020
4 0 0

Şahs-ı manevî tahlilleri - 5: Nur'un iki rüknü nazlanmamalı!

Risale-i Nur'un Barla ve civarında neşri, Hafız Ali Ağabey ve Hüsrev Ağabey olmak üzere iki şahsiyet üzerinden başlar.Bu iki mühim şahsiyetin kendilerine mahsus vasıfları olduğu gibi, teşekkül ettirdikleri hizmetlerindeki farklılıkları ile bütünlük arz ederler. Nur ve Gül Fabrikaları'nın sahip ve hizmetkârları baştaki gözler gibi iki farklı gözle b

10.10.2020
3 0 0

Dine zarar gelmesin diye diye...

ŞEYHLİK TASLAMANIN ZARARLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (1)Eski Said Dönemi Eserleri'nden Münâzarât, Osmanlı'nın âdeta demokrasi hamlesi olan 2. Meşrûtiyet'in ilânı akabinde önce fiilî sonrasında ise kalemî müstesna bir eserdir. Fiilî olması; ilân edilen Meşrûtiyetin hakkıyla bilinmesi ve doğru şekilde anlaşılması için bizzat giderek ve fiilen anlat

03.10.2020
4 0 0

Şahs-ı manevî, sistem ile kuvvetlendirilmeli

Şahs-ı manevî tahlilleri - 4Birbiriyle münasebetli olanların ortak hareket tarzı sistemi oluştururken, bildiğimiz şahs-ı manevînin de "sistem" ile doğrudan bir benzerliği var. Söz konusu "hareket tarzı"; şahıstan ziyade şahıslardan müteşekkil manevî şahsiyetin temsili manalarını ihtiva ederken ihtiyaç oldukça yeri ve makamına göre şahısları da tems

26.09.2020
6 0 0

Selâhaddin Akyıl

15 Eylül 2020 tarihinde vefat eden Selâhaddin Ağabey, tabir caiz ise kitabın orta yerinden Nur Talebesi idi.Uzun, izahsız ve Şark şivesinin yanı sıra kendine mahsus ifade tarzıyla hatıralarda yer etmişti. Büyük küçük her kardeşi ile hususî-umumî illâ ki hatırası, izi vardır. Seksenli yıllardaki umumî şûrâ toplantılarına Şereflikoçhisar'dan iştirak

19.09.2020
7 0 0

Risale okuma takip tablomuz

Risale okunmasının takibinde pratiklik sağlaması niyetiyle hazırladığımız tablomuz hakkında bilgi vermek isteriz.Yeni Asya Neşriyat'ı Hatıra Külliyatı'nın esas alındığı ve tecrübe edilerek hazırlanan bu tablo, meselâ 2, 5, 10, 15, 20 gibi sahife seçimine göre tanzim edilebilir. Külliyat, Sözler, Mektubat, Lem'alar ve Şuâlar'ın sonundaki fihrist dâh

12.09.2020
8 0 0

Tab'ıma muvafık olanlara çalışırım

Bediüzzaman, henüz 13-14 yaşında (1890-1891) iken, Doğu Beyazıt'ta Şeyh Muhammed Celâli'den aldığı üç aylık medrese tahsilinde çok aceleci gibi görünen ama aslında çok dikkat çekici âdeta numune bir davranış sergiler.Üç aylık, hakiki tahsilini yaptığı bu çok kısa süreçte yüz kadar eser devirir. O günün medrese öğretimi usulü gereği okuması gereken

05.09.2020
14 0 0

Şahs-ı manevî tahlilleri - 3

Şahs-ı manevî temel esaslar ile takviye edilmeliHürriyetin fıtrî ve meşrû sınırlarında tesis olan şahs-ı manevînin ruh ve muharriki ihlâs olduğu gibi uhuvvet ve muhabbet ile takviye edilmelidir. Uhuvvet ve muhabbetin en kâmil manada tatbiki noktasından hareketle ehl-i imanı bir biri ile bağlayan bağları irtibat ile tazeleyerek, dinsizlik ve fesada

29.08.2020
11 0 0