Mehmet Çetin Tüm Yazıları

67 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Anglikan Kilisesi'nin hatırlattıkları-3

İngiliz Anglikan Kilisesi 1919 (1335) yılında, İstanbul'daki Şeyhülislâmlık makamına bir mektup gönderdi.Bu mektupta; İslâm dininin ruhu, mahiyeti, doğuşundan beri medenî hayat ve insan düşüncesi üzerinde ne gibi tesirler yaptığı, zamanın çeşitli bunalımlarını nasıl çözümlediği, tarihin akışı içinde ortaya çıkan ve toplumları olumlu veya olumsuz şe

13.04.2019
0 0 0

Anglikan Kilisesi'nin hatırlattıkları-2

VIII. Henry'nin verdiği baskın mücadele sonunda resmî mezhep olarak kabul edilen Anglikanizm ile papalığın otoritesi reddedilir ve nesli tarafından nihayet 1563 yılında Kraliçe I. Elizabeth tarafından yayınlanan bir ferman ile kilise, kral ve kraliçe tarafından temsil edilir. İbadet dili Latince yerine İngilizce olarak kullanılır.Asırlardır o toplu

06.04.2019
1 0 0

Bir ziyaret, bu hatıralık yazılara vesile oldu

Anglikan Kilisesi'nin hatırlattıkları-1Londra'da Wimbledon Camii'ndeki Cuma namazı sonrasında, haritada yerini öğrendiğim bir sokak yukarısındaki Anglikan Kilisesi'ni dışarıdan görmeye gittim. Bir merak, bu kısa araştırmalara sebep oldu. İngiltere'nin resmî kilisesi konumundaki bu, asırların hatırasını yorgun yapısıyla taşıyan bina, işte gözümün ön

30.03.2019
4 0 0

İhlâs Risalesi neye hazırlar-2

İhlâs Risalesi Okumaları - 5Birinci İhlâs Risalesi olan Yirminci Lem'a'nın İkinci Sebebi'nde beşinci emir olarak şu ifade yer alır: "Hem ehl-i dalâlet ve haksızlık, tesanüd sebebiyle, cemaat suretindeki kuvvetli bir şahs-ı mânevînin dehâsıyla hücumu zamanında, o şahs-ı manevîye karşı, en kuvvetli ferdî olan mukavemetin mağlûp düştüğünü anlayıp, ehl

24.11.2018
31 0 0

İhlâs Risalesi neye hazırlar - 1

İhlâs Risalesi Okumaları - 4Bediüzzaman Hazretleri, ihlâs Risaleleri ile ihlâsla hizmet etmeye hazırlar. Peki, bu hazırlık nasıl olmaktadır Evvelâ enfüsi âlemimizde ehem mühim sıralaması yapılır. En temele muharrik unsur olarak ihlâs, bütün lüzumuyla beraber, ama usanmadan yeniden anlatılır. Hem de konunun en hassas, hayatın en hususî, nefsin en za

17.11.2018
37 0 0

İhlâs Risalesi'nin yazılmasını hazırlayan sebepler - 3

Bir şeyin olmaması için tek sebep yeterli olurken, olması, vücud bulması için bütün sebeplerin olması şarttır.Bu sebepler, zahirde bize görünen şeylerdir ve biz de beşer olarak zahire bakar, yorum yapar nihayet hüküm çıkarırız. Ancak, işin ve hadisenin kaderî yönüne vakıf olamadığımız gibi, haddimiz de değildir. Söz konusu İhlâs olunca; mesele doğr

10.11.2018
40 0 0

İhlâs Risalesi'nin yazılmasını hazırlayan sebebler - 2

İhlâs Risalesi Okumaları - 2İhlâs Risaleleri'nin geçmişten gelen problem ve ihtiyaçlarla, yazılmasına sebep olduğu gibi gelecekteki hadiselere yönelik hazırlık için telife sebebiyet verdiğini düşünmek, akıldan uzak bir yaklaşım değildir. Unutulması için sürgüne gönderildiği dağlık Barla'da, beşerî zeminde plân kuranların hesaplarının aksine gelişme

03.11.2018
23 0 0

İhlâs Risalesi'nin yazılmasını hazırlayan sebepler -1

Risale-i Nur Külliyatı'nda ihlâsı konu edinen iki adet Risale vardır. Yirminci Lem'a'da, kişinin dışındaki meseleler, Yirmi Birinci Lem'a'da ise kişinin iç âlemine, terbiyesine bakan hususlar işlenir. Bir başka ifade ile birincisi afakî, ikincisi de enfüsî âlemin tedbir ve tanzimine müteveccihtir. Bu iki Lem'a'nın geldiği bir önceki kaynak, On Yedi

27.10.2018
24 0 0

Ceylan Ağabeyden ibretlik esintiler

"Diş merhemi göze sürülmez. Bir söz dermandır, amma kimi- sine iyi gelir, kimisine kötü gelir. Hakikatleri yerli yerinde kullanmalıyız. Bunun için faydalı olmalıyız. Faydalı olamıyorsak, zararlı olmamalıyız."Rahmetli Ceylan Ağabeyin bu tesbiti hayata pusuladır. Neyi nerede kullanacağımızın reçetesidir. Son cümlesini okuyunca rahmetli Hulusi Yahyagi

20.10.2018
29 0 0

Ümitsizlik zindanından ümit bahçesine

Hayatın cefasını çekip sefasını yaşayarak yoluna devam eden insanoğlu, karşılaştığı her müşkül hadise karşısında ciddî ve samimî, ama ümit dolu bitmeyen tecrübeli bir gayret ile doğruyu bularak, huzura erecektir.Yüz kapılı sarayın doksan dokuz kapısı kapalı dahi olsa, açık olma ümidiyle yüzüncü kapıyı yoklamalıyız. Ümitsiz görünen vakıa, çok dairel

13.10.2018
23 0 0