Warning: getimagesize(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Warning: getimagesize(http://www.koseyazarioku.com/images/resim_yazar/38/mehmet-cetin.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Mehmet Çetin Tüm Yazıları

64 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İhlâs Risalesi neye hazırlar-2

İhlâs Risalesi Okumaları - 5Birinci İhlâs Risalesi olan Yirminci Lem'a'nın İkinci Sebebi'nde beşinci emir olarak şu ifade yer alır: "Hem ehl-i dalâlet ve haksızlık, tesanüd sebebiyle, cemaat suretindeki kuvvetli bir şahs-ı mânevînin dehâsıyla hücumu zamanında, o şahs-ı manevîye karşı, en kuvvetli ferdî olan mukavemetin mağlûp düştüğünü anlayıp, ehl

24.11.2018
28 0 0

İhlâs Risalesi neye hazırlar - 1

İhlâs Risalesi Okumaları - 4Bediüzzaman Hazretleri, ihlâs Risaleleri ile ihlâsla hizmet etmeye hazırlar. Peki, bu hazırlık nasıl olmaktadır Evvelâ enfüsi âlemimizde ehem mühim sıralaması yapılır. En temele muharrik unsur olarak ihlâs, bütün lüzumuyla beraber, ama usanmadan yeniden anlatılır. Hem de konunun en hassas, hayatın en hususî, nefsin en za

17.11.2018
29 0 0

İhlâs Risalesi'nin yazılmasını hazırlayan sebepler - 3

Bir şeyin olmaması için tek sebep yeterli olurken, olması, vücud bulması için bütün sebeplerin olması şarttır.Bu sebepler, zahirde bize görünen şeylerdir ve biz de beşer olarak zahire bakar, yorum yapar nihayet hüküm çıkarırız. Ancak, işin ve hadisenin kaderî yönüne vakıf olamadığımız gibi, haddimiz de değildir. Söz konusu İhlâs olunca; mesele doğr

10.11.2018
34 0 0

İhlâs Risalesi'nin yazılmasını hazırlayan sebebler - 2

İhlâs Risalesi Okumaları - 2İhlâs Risaleleri'nin geçmişten gelen problem ve ihtiyaçlarla, yazılmasına sebep olduğu gibi gelecekteki hadiselere yönelik hazırlık için telife sebebiyet verdiğini düşünmek, akıldan uzak bir yaklaşım değildir. Unutulması için sürgüne gönderildiği dağlık Barla'da, beşerî zeminde plân kuranların hesaplarının aksine gelişme

03.11.2018
18 0 0

İhlâs Risalesi'nin yazılmasını hazırlayan sebepler -1

Risale-i Nur Külliyatı'nda ihlâsı konu edinen iki adet Risale vardır. Yirminci Lem'a'da, kişinin dışındaki meseleler, Yirmi Birinci Lem'a'da ise kişinin iç âlemine, terbiyesine bakan hususlar işlenir. Bir başka ifade ile birincisi afakî, ikincisi de enfüsî âlemin tedbir ve tanzimine müteveccihtir. Bu iki Lem'a'nın geldiği bir önceki kaynak, On Yedi

27.10.2018
23 0 0

Ceylan Ağabeyden ibretlik esintiler

"Diş merhemi göze sürülmez. Bir söz dermandır, amma kimi- sine iyi gelir, kimisine kötü gelir. Hakikatleri yerli yerinde kullanmalıyız. Bunun için faydalı olmalıyız. Faydalı olamıyorsak, zararlı olmamalıyız."Rahmetli Ceylan Ağabeyin bu tesbiti hayata pusuladır. Neyi nerede kullanacağımızın reçetesidir. Son cümlesini okuyunca rahmetli Hulusi Yahyagi

20.10.2018
23 0 0

Ümitsizlik zindanından ümit bahçesine

Hayatın cefasını çekip sefasını yaşayarak yoluna devam eden insanoğlu, karşılaştığı her müşkül hadise karşısında ciddî ve samimî, ama ümit dolu bitmeyen tecrübeli bir gayret ile doğruyu bularak, huzura erecektir.Yüz kapılı sarayın doksan dokuz kapısı kapalı dahi olsa, açık olma ümidiyle yüzüncü kapıyı yoklamalıyız. Ümitsiz görünen vakıa, çok dairel

13.10.2018
20 0 0

Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz

Vermekten çok hoşnut olan Rabbimiz, affetmekten de hoşnut kalmaktadır. Bir başka ifade ile affetmek isteyen Rabbimiz, af dilememizi de istemektedir.Bu hâli en güzel şekilde Ebu Eyyub'un rivayet ettiği şu hadiste görüyoruz: "Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Teâlâ Hazretleri sizi helâk eder ve yerinize, günah işleyecek, fakat tevbeleri sebebi

06.10.2018
27 0 0

Ümitvar olmak

Zümer Sûresi'nin 53. Âyetinde Allah'ın rahmetinden ümidin kesilmemesi emredilir.Suiistimal etmemek kaydıyla; işlenen günah ne kadar büyük olursa olsun, Allah'ın affediciliği daha büyüktür. Her zaman ümid içerisinde olurken, korkmayı da geri bırakmamak evlâdır. Mevlânâ'nın Mesnevî'sinde geçen bir hikâye, günahkâr kula ümid verir. Şöyle ki: Mahşer me

29.09.2018
27 0 0

Risale-i Nur ile hizmetin ferdî hayattaki devreleri

Risale-i Nur ile iman ve Kur'ân'a hizmette, kişinin ferdî hayatındaki devreleri çok dikkat çekici olduğu gibi kritiktir de.Şöyle ki; İlk devre heyecanlı olup taklitlerle doludur. Okunan hakikatleri dinleyen ruh, büyük haz duyar, heyecanlanır lâkin muvazeneli hareketten ziyade ifrat ve tefrit hatalarına açıktır. İkinci devre ki okumaya başlanıldığı,

22.09.2018
32 0 0