Mehmet Çetin Tüm Yazıları

71 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Dostlardan ayrılık

Niyazî-i Mısrî gibi:"Dünya gamından geçip, yokluğa kanat açıp, Şevk ile her dem uçup, çağırırım dost dost!" diyerek, bir bir ayrılan dostları anıyorum, Ramazan ayının şu rikkatli zemininde. Hakikaten "Eğer dostlardan müfarakat (ayrılık) olmasaydı, ölüm ruhlarımıza yol bulamazdı ki, gelsin alsın." Ve evet, "en ziyade insanı öldüren, ahbaptan müfarak

11.05.2019
7 0 0

Hasanoğlan'lı yıllar

Merhum Tuncer Subaşı Ağabeyimin anısınaGençliğimin 1969-1976 yılları arasındaki yedi yılı, içerisindeki pek çok mühim hatıraları sakladığı gibi öncesi ve sonrası hatıralarımı muhafaza eden Hasanoğlan... Anadolu'nun tam orta yerinden, Şereflikoçhisar'dan, henüz ilkokulu bitirmiş körpe bir ana kuzusu iken gözünü öğretmenliğe kilitlemiş, ilim öğrenmey

04.05.2019
7 0 0

Anglikan Kilisesi'nin hatırlattıkları-5

İngiliz siyasetinde ehemmiyetli ve müessir bir yere sahip olan William Ewart Gladstone, İslâm ve Osmanlı düşmanı olması ile tanınır.Bu konuyu Büyük Oyun, İngiltere Başbakanı Gladstone'un Osmanlı'yı Yıkma Plânı isimli eseriyle kitaplaştıran Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca, belge ve bilgi dolu akademik bir çalışmayı ilk defa ortaya koydu ki kendisini te

27.04.2019
6 0 0

Anglikan Kilisesi'nin hatırlattıkları-4

Anglikan Kilisesi'nin suali, o devirdeki Ahmed Rasim Avni, İzmirli İsmail Hakkı, Milaslı Halil İbrahim ve Abdülaziz Çâvîş gibi ulemayı ve basını çok meşgul eder, oyalar.Onlar uzun uzun ilmî cevap hazırlar. O çalışmalar ayrı ve mühim hizmetlere vesile olur. Lâkin buradaki oyunun farkına varmak ve ona göre vaziyet almak lâzım, deyip makalemize genel

20.04.2019
6 0 0

Anglikan Kilisesi'nin hatırlattıkları-3

İngiliz Anglikan Kilisesi 1919 (1335) yılında, İstanbul'daki Şeyhülislâmlık makamına bir mektup gönderdi.Bu mektupta; İslâm dininin ruhu, mahiyeti, doğuşundan beri medenî hayat ve insan düşüncesi üzerinde ne gibi tesirler yaptığı, zamanın çeşitli bunalımlarını nasıl çözümlediği, tarihin akışı içinde ortaya çıkan ve toplumları olumlu veya olumsuz şe

13.04.2019
7 0 0

Anglikan Kilisesi'nin hatırlattıkları-2

VIII. Henry'nin verdiği baskın mücadele sonunda resmî mezhep olarak kabul edilen Anglikanizm ile papalığın otoritesi reddedilir ve nesli tarafından nihayet 1563 yılında Kraliçe I. Elizabeth tarafından yayınlanan bir ferman ile kilise, kral ve kraliçe tarafından temsil edilir. İbadet dili Latince yerine İngilizce olarak kullanılır.Asırlardır o toplu

06.04.2019
7 0 0

Bir ziyaret, bu hatıralık yazılara vesile oldu

Anglikan Kilisesi'nin hatırlattıkları-1Londra'da Wimbledon Camii'ndeki Cuma namazı sonrasında, haritada yerini öğrendiğim bir sokak yukarısındaki Anglikan Kilisesi'ni dışarıdan görmeye gittim. Bir merak, bu kısa araştırmalara sebep oldu. İngiltere'nin resmî kilisesi konumundaki bu, asırların hatırasını yorgun yapısıyla taşıyan bina, işte gözümün ön

30.03.2019
9 0 0

İhlâs Risalesi neye hazırlar-2

İhlâs Risalesi Okumaları - 5Birinci İhlâs Risalesi olan Yirminci Lem'a'nın İkinci Sebebi'nde beşinci emir olarak şu ifade yer alır: "Hem ehl-i dalâlet ve haksızlık, tesanüd sebebiyle, cemaat suretindeki kuvvetli bir şahs-ı mânevînin dehâsıyla hücumu zamanında, o şahs-ı manevîye karşı, en kuvvetli ferdî olan mukavemetin mağlûp düştüğünü anlayıp, ehl

24.11.2018
37 0 0

İhlâs Risalesi neye hazırlar - 1

İhlâs Risalesi Okumaları - 4Bediüzzaman Hazretleri, ihlâs Risaleleri ile ihlâsla hizmet etmeye hazırlar. Peki, bu hazırlık nasıl olmaktadır Evvelâ enfüsi âlemimizde ehem mühim sıralaması yapılır. En temele muharrik unsur olarak ihlâs, bütün lüzumuyla beraber, ama usanmadan yeniden anlatılır. Hem de konunun en hassas, hayatın en hususî, nefsin en za

17.11.2018
44 0 0

İhlâs Risalesi'nin yazılmasını hazırlayan sebepler - 3

Bir şeyin olmaması için tek sebep yeterli olurken, olması, vücud bulması için bütün sebeplerin olması şarttır.Bu sebepler, zahirde bize görünen şeylerdir ve biz de beşer olarak zahire bakar, yorum yapar nihayet hüküm çıkarırız. Ancak, işin ve hadisenin kaderî yönüne vakıf olamadığımız gibi, haddimiz de değildir. Söz konusu İhlâs olunca; mesele doğr

10.11.2018
46 0 0