"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Mehmet Çetin Tüm Yazıları

84 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Teşekkür

Bir hâdise, öncekilerin tecrübeleri üzerine bina edilirken sonrakine de malzeme olur. Bu noktadan her bir hâdise öncesi ve sonrası ile irtibatlıdır ve zincirleme tecellilerin her bir karesi ise o hâdiselerden özellikler taşır.Otuz yılı aşan Kader Risalesi'nin Mütalâası'nın teşekkülünde kendi içerisinde defalarca kaderî tecelliler olmuş ve her bir t

17.04.2021
0 0 0

Meyelânın kalbdeki yansımaları

Kader Risalesi'nin Mütalâası kitabımızdanMeyelânın kalbdeki derunî yansımalarını Bediüzzaman, Sultan Reşat ile yaptığı Rumeli Seyahatinde karşılaştığı iki muallime verdiği dersde meâlen şöyle dile getirir: Âyetlerde bulunan, hırsızlığın yapılmaması, yapanın cezası olarak hırsızın ellerini kesilmesi. 1 meâlindeki tehdidi işitenin iman ve itikadı hey

10.04.2021
0 0 0

Atmasaydı'nın hayata yansımaları

Kader Risalesi'nin Mütalâası kitabımızdanKader Risalesi'nde bahsedilen 'tüfek atmasaydı' ifadesinin acaba, günlük hayattaki yansımaları nelerdir ve bu anlatımdan hangi dersler çıkarmalıyız Atsaydı, atmasaydı diye tartışanlar acaba kadere vakıf oldular da mı ki tartışıyorlar Yahut şöyle de soralım: Başa gelmiş bir hadise sonrası şöyle olsaydı ya da

03.04.2021
0 0 0

İstanbul Sözleşmesi'nden kurtulduk derken...

Gecikmeli de olsa hatadan dönme faziletini gösteren iradeyi takdir ediyoruz.İstanbul Sözleşmesi konulu bu, on beşinci makalemizdir yazıyor, kamuoyunun genel manada talebini dile getiriyor ve nihayet bu sözleşmedeki bir kısım maddelerin kendi örf, âdet ve inancımıza ters düşen bu tahripkâr maddeli mukaveleden kurtulmanın yetkililer tarafından alınan

27.03.2021
5 0 0

İradenin oluşumunda meyelân ve mertebeleri

Dışarıdan irade görünümlü fiilin; kesbinin çekirdeği veya kaynağı meyelân ya da yönelmedir. Yönelmeler nasıl olmaktadır Yönelme veya meyelânın oluşumundaki mertebelerde Üstad Bediüzzaman'ın izahı ikna edicidir.İnsana sorumluluk gerektiren iradesine bağlı olan fiillerin karar veya meylinin olduğu alan kalb, vicdan, zihin, dimağdır. Dimağda hayal, te

20.03.2021
4 0 0

Kader Risalesi'nin Mütalâası

ve hamdolsun otuz yılı aşan arayış ve çalışmalar, şükürler olsun ki kitap olarak nasip oldu.Serencamı hakikaten uzun ve bir o kadar sıkıntılı ve hatta ibret ve acı dolu hatıralarla... Matbuat dünyamızda iki eser yazmak hedefimiz idi; birisi mesleğimiz ile alâkalı İslâm'da Kuyumculuk, diğeri ise iman hizmeti noktasından Kader Risalesi'nin Mütalâası

13.03.2021
8 0 0

Kader ve tevhid dengesi, itikadı istikametlendirir

(Kader Risalesi'nin Mütalâası kitabımızdan)Bir iman esasını ispat eden ve gerektiren deliller diğer iman esaslarını da ispat eder, gerekli kılar. Dolayısıyla kader rüknünü ispat eden bütün deliller ahiret rüknünün ispatına da delildir. Bu rükünlere imanının kemali nisbetinde insanın hayatındaki kemali de yükselir. Kader rüknü, ahirete iman esası il

06.03.2021
6 0 0

Meclis-i Mebusana Hitabe'nin Hubab'da ne işi var

Bediüzzaman'ı; hayatının yeni bir inkılâb devrinin arefe günlerinde, Yeni Said doğumu sancılarını ziyadesiyle çektiği merhalede Eski Said'in bilgi birikimleri tahrik ediyor.Bu tahrik, âdeta istikbaldeki Risale-i Nur'un telifine mümbit bir zemin ve vesile oluyor. Bu ziyadesiyle sıkıntılı hadiseler sırasında devrin getirdiği şartlar ve vazifesinin se

27.02.2021
7 0 0

52. Yıl dönümünde Yeni Asya

Risale-i Nur'a, matbuatta kanal olma vazifesi ile neşir hayatına başlatılan Yeni Asya, yapılan meşveretler ve yarım asırlık tecrübeler rehberliğinde, başlangıçtaki idealleri istikametinde yayın hayatına devam etmektedir.Kur'ân-ı Kerîm'in bu zamandaki manevî tefsiri Risale-i Nur'un müellifi Bediüzzaman Said Nursî, Eski Said dönemi diye isimlendirdiğ

20.02.2021
9 0 0

Mutlak mutluluk mümkün mü

Canım insanoğlu! O daracık tünelden dünya bostanına geldiğinden itibaren hep huzuru aradın, bir ömür boyu.Uğruna neleri feda etmedin ki Hayalindeki, daha doğrusu vehmindeki mutluluk uğruna mücadele verdiğin, ama işte neticede bulunduğun zaman ve mekân karesinde bir lâhza dur ve lütfen geriye dön ve bak! Yakaladın mı 'Buldum, yakaladım, şükür kavuşt

13.02.2021
8 0 0