"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Ali Ferşadoğlu Tüm Yazıları

528 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İnsanoğlu dünyayı zehirliyor

Koronavirus ülkemiz için de ciddiyet kazandığı son bir ayda, Bediüzzaman'ın şu direktifi çerçevesinde bilhassa tıp camiasının karantina dahil tedbir tekliflerini her vesile ile-yazılı, sözlü-nazara verdik:"Esbabı tamamen ihmal ve terk etmek iyi değildir. Çünkü, o zaman Cenab-ı Hakk'ın hikmet ve meşietiyle kâinatta vaz edilen nizama karşı bir temerr

Bugün
0 0 0

Cevap aranan soru: Nereden gelip, nereye gidiyoruz

İnsan dünyadaki gayesini ve hedefini bilmez ve belirlemezse, gerçek huzur ve mutluluğu bulamaz. Maddi refahın zirvesinde olan nice şöhretlerin de mutsuzluğun pençesinde kıvranmaları, kimisinin hayatına son vermesi bunun delilidir.Soru şu: İnsanoğlu ne ile mutlu olabilir, huzuru nasıl yakalayabilir Ne arıyor, neyin peşindedir Bu soruların cevabını A

30.03.2020
1 0 0

Şu soruları sormanın zamanı değil mi

Hikmet dünyasında yaşıyoruz, korona virüse karşı tedbir alacağız, tamam. Çünkü, "Esbabı tamamen ihmal ve terk etmek iyi değildir. Çünkü, o zaman Cenab-ı Hakkın hikmet ve meşietiyle kainatta vaz edilen nizama karşı bir temerrüd çıkar.1Hikmet dünyasında yaşadığımıza ve herşey bir sebebe bağlandığına göre, şu soruları sormanın zamanı gelmedi mi Biz,

28.03.2020
1 0 0

Siz ne filmler çeviriyorsunuz yahu

Aşağıdaki yorumları yapacak kadar Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman Bey dizilerini izledik.Teknik boyutları bir yana, mana ve mesajları bir fecaattir! Derinlik ise hak getire... Özellikle Osmanlı, dolayısıyla Ertuğrul Gazi üzerinde böylesine kasti, olumsuz yakıştırmalar, böylesine gerçek dışı sözler, sahneler, manzaralar, hayat tarzları... Saptırma

27.03.2020
1 0 0

Bediüzzaman'a göre kuralları da çiğnemeden pekâlâ dersler yapılabilir (2)

Derslerimizi kesinlikle iptal edemeyiz; dershanelerimizi de kapatamayız.Zira, "Risale-i Nur benim değil, Kur'ân'ın malıdır; Kur'ân'ın feyzinden gelmiştir. Hiçbir kuvvet onu Anadolu'nun sinesinden koparıp atamayacaktır. Risale-i Nur Kur'ân'a bağlıdır; Kur'ân ise Arş-ı Âzamla bağlanmıştır. Kimin haddi var ki, onu oradan söküp atsın"1 Şu halde nasıl b

26.03.2020
1 0 0

Bediüzzaman'a göre kuralları da çiğnemeden pekâlâ dersler yapılabilir (1)

Coronavirüs salgınıyla meydana gelen olağanüstü durum ve hassisiyetten umumi, ev veya müzakereli derslerimizi gözden geçirme mecburiyeti hasıl oldu; dünyada olduğu gibi...Bu vakıa karşısında "hissi tepkiler"le hareket edemeyiz. Üstadımızın Kur'an ve Sünnet-i Seniyye'den çıkardığı ölçü, prensip ve hizmet metotlarına göre hareket etmeliyiz. Önce duru

25.03.2020
4 0 0

Peygamber gönderilmemiş insanların durumu

Hz. Âdem (as) ile Peygamber Efendimiz (asm) arasında 124 veya 224 bin peygamber gönderildiği rivâyet edilir.İnsanlığın bu mümtaz şahsiyetleri, önderler, elçiler, resuller, Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara tebliğ ettiler, hem maddî-teknik, hem de mânevî-sosyal açıdan insanlığa önder oldular. Peygamberlerin dâvetini kabul edip dinleyenler ve ge

24.03.2020
2 0 0

Korona "Evde oturun" demek mi

Vaktiyle cami önündeki sohbette Karadenizli bir ihtiyar dedi ki: "Radyo (mahallî şivesiyle Radıye) Kur'ân'da geçiyor!" Meğer "razı oldu" anlamına gelen "radiye" kelimesini kastediyormuş!Şimdi de birileri "Korona, Kur'ân'da geçiyor" demeye başladı. Meğer Peygamber Efendimizin (asm) hanımları olan annelerimize "evlerinde oturmalarını" emreden Ahzab S

23.03.2020
2 0 0

Tedbir için derslere ara verilmesine Risale-i Nur ne der (2)

Başka bir yerde de "uzman ve mütedeyyin" doktorları dinlememiz gerektiği tavsiyesinde bulunur:"Hâzık, mütedeyyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak, ehemmiyetli bir ilâçtır. "Çünkü ekser hastalıklar sû-i istimâlâttan, perhizsizlikten ve israftan ve hatîattan ve sefahetten ve dikkatsizlikten geliyor. Mütedeyyin hekim, elbette meşrû bir dairede nasihat

21.03.2020
1 0 0

Tedbir için derslere ara verilmesine Risale-i Nur ne der (1)

Herkes gibi cemaat mensupları da koronavirüs hadisesini hayret ve haşyetle tv, internet, cep telefonu ve sosyal medyadan, resmî açıklamalar ve tedbirlerden takip ediyor.Risale-i Nur'un ölçülerini nazara vermek, hem de mesuliyetten kurtulmak için kararı cemaat mensuplarına bırakacak bilgilendirmeyi yapmamız gerekir, diye düşünüyoruz. Şu hususa da di

20.03.2020
1 0 0