Warning: getimagesize(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Warning: getimagesize(http://www.koseyazarioku.com/images/resim_yazar/38/ali-fersadoglu.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Ali Ferşadoğlu Tüm Yazıları

373 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"Eski hal muhal" ne demektir

Bediüzzaman, Münâzarât isimli eserinde Osmanlı Devletini değerlendirir.1910'lu yıllarda, hürriyetin, meşrûtiyetin, demokrasinin, parlamenter sistemin güzelliklerini, nimetlerini, getirilerini halka, talebelere, ilim, fikir erbabına, ehli aşiret mensuplarına, hatta evliyalara anlatmak için bir seyahate çıkar. Eski hal ile (padişahlık, istibdat, tek

24.11.2018
49 0 0

Duâ ruhumuzu kirlerden temizler

Sıkıntı, problem, üzücü olaylara karşı en tesirli savunma mekanizmalarından birisi duâdır.O, duygu ve düşünceleri kesret ve madde dünyasından koparıp lâhûtî âleme çevirerek nefsî beklenti ve çıkarların ezici, kahredici pençesinden; madde bağımlılığından, nefsî, indî, süflî arzu ve isteklerden kurtarır ve rûhumuzu dinlendirir. Duâ mânevî bir sır, bi

23.11.2018
31 0 0

Allah "Kün" der, olur ne demektir

Herşeyi görür. Sonsuz Basir'dir. Biz, sınırlı bakış açımızla 10 santimetrelik bir dairede hareket eden karıncaları görür, hareketlerini takip edebiliriz. O (cc), ise bütün kâinatta bütün zerrelerin mahiyetini ve hareketini görür, onları idare eder.Herşeyi, kün emrinde bulunan "kâf-nun" fabrikasından çabuk, kolay ve çoklukla yaratır. Kur'ân'ın ifade

22.11.2018
34 0 0

Şefaat hak mıdır, kimler şefaat edebilir

"Şefaat hak mıdır, kimler şefaat yapabilir Meselâ, mânâ ikliminin büyükleri, velî zatlardan şefaat dilemek doğru mudur Kimler kimlere şefaat edecektir Kimileri bunu şirk olarak vasıflandırıyor"Şefaat, af için vesîle olmak demektir. Ahiret günü, bir kısım günahkâr Müslümanların, affedilmeleri ve itaat eden, sevâbı çok mü'minlerin de yüksek mertebele

21.11.2018
25 0 0

Müteşabih âyetlerin anlamı nedir

Allah Kur'ân-ı Keriminde, Kendisi hakkında bir kısım insani sıfatlar kullanır. İstiva, yüz, el, vs. Bunların anlamları nedir İstiva: İstiva; istila etmek, yükselmek, yüksek bir makamda bulunmaktır. Türkçe meallerde istiva, "hükümranlık, saltanatın azameti, büyüklüğü, ihatası" demektir. Vech: Vechin kelime anlamı, yüz, çehre, zat ve vücuttur. Elb

20.11.2018
29 0 0

Lânetleşme duâsı nedir

Lânetleşme duâsı nedir, ne zaman, hangi hadise üzerine ortaya çıkmıştır Kur'ân ve Sünnet-i Seniyye lânetleşme duâsına nasıl bakar Lânetleşme duâsı yapmak caiz miBir mü'min, öncelikle kaderin adalet ettiğini ve kendi payını düşünerek tevbe-i istiğfar etmeli. Haksızlık direkt kendi şahsını ilgilendiriyorsa affedebilir. Ve maruz kaldığı bu nahoş duru

19.11.2018
31 0 0

Duâ, Rabbimiz ile bir mükâlemedir

Kimi zaman en alt seviyelerdeki bir memur bizi "muhatap!" kabul etmez.Kâinatın Sultanı ise, bizi kendine "kul ve muhatap" kabul eder. İşte duâ ile bu muhatabiyetin derunî zevk ve lezzetini yaşarız. Evet, Habir ve Mütekellim-i Ezeli olan Rabbimizle duâ vasıtasıyla konuşuruz. Zira "Kalbimiz, Rabbimizin aynasıdır, arşıdır." Bir sultanın iki çeşit mükâ

17.11.2018
28 0 0

Aile fertleri için, aile boyu duâ

Kul ile Allah arasında en önemli bağ, rabıta, iletişim vasıtalarından birisinin duâ olduğunu mükerreren ifade ettik. Kişiyi ve aile efradını ayakta tutan, kaynaştıran, problem ve sıkıntılarını asgariye indiren en önemli iksirlerdendir.Aile boyu duânın dersini aynı zamanda bir "duâ ve zikir kitabı" olan Kur'ân'dan öğreniyoruz. Peygamberlerin diliyle

16.11.2018
27 0 0

Asr-ı Saadet gençlik modelini çağımıza taşımalıyız

Rasulullah'ın (asm) gençleri, gençliğin kıymetini bilen, hürriyetçi, katılımcı, kolektif şuur, ortak akılcı, yani meşverete önem veren, iffetli, dürüst ve ehl-i hizmet gençlerdi. Hayatlarını dâvâları için göz kırpmadan feda ederlerdi.Asr-ı Saadet gençlik modelini, Gençlik Rehberi ile çağımıza taşıyan Bediüzzaman'ın istediği gençliği yetiştirebilmek

15.11.2018
31 0 0

Gençlik Rehberi'ni gençlere rehber etmek zorundayız

Güngörmüş ihtiyar dede, ergenlik çağına basan torununa; o yaşın sorumluluğunu anlaması için güzel bir hediye alır.Torun, el öpüp teşekkür ettikten sonra sorar: "Dedeciğim, sen 15 yaşında olsaydın, nasıl bir hediye isterdin" "Aaah yavrum! 15 yaşına dönebilseydim hiçbir şey istemezdim, hiçbir şey istemezdim, hatta neyim varsa verirdim, neyim varsa!..

14.11.2018
33 0 0