Ali Ferşadoğlu Tüm Yazıları

421 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Evlenmek isteyenlere: Hayatınız, seçtiğiniz eştir!

Abbasi Halifesi Harun Reşid (17 Mart 763-24 Mart 809), savaşta esir aldığı düşman komutanına şu teklifte bulunur:"Hayatını bağışlarım, ama bir şartım var: Kadınlar hayatta en çok ne ister' sualinin cevabını getir bana!" Komutan bu çetin sorunun cevabını aramaya, sorup-soruşturmaya başlar. Kafdağı'ndaki bir cadının bunu bildiğini öğrenir. Gündüz, ge

02.10.2019
5 0 0

Annelerdeki merhamet

Rahîm ismi, atomdan hücreye, ağaçlardan yıldızlara, samanyolundan galaksilere kadar her şeyde tecelli etmektedir.Herbir insanın simâsının ayrı olması bir Rahmet olduğu gibi, herkesin ses, saç teli, parmak izinin de farklı olması ve karışıklıkların olmaması yine bir Rahmet tecellisidir. Eğer "anneler olmazsa" hiç kimse hayatını sürdüremez! Biz de h

28.09.2019
3 0 0

Esma penceresinden kâinat kitabını okumak

Kur'ân ve Peygamberimiz (asm) bu bakış tarzını öğretmişlerdir.Hadis-i şerifte belirtilen "en güzel isimler"in her birisine bu perspektiften; daha doğrusu, kâinattaki her bir varlığa, bu isimlerin perspektifinden bakabildiğimiz ölçüde gerçek insaniyetimiz, gerçek imânımız o sayede inkişaf edecek; gelişecek, tahkikiye doğru kanatlanacaktır. Esma, ato

27.09.2019
3 0 0

İbadetlere ihlâs penceresinden bakmak

İbadet, yalnız Rabbimizin emri olduğu ve onun rızasını kazanmak için yapılır. Ancak, ibâdetlere İhlâs Sûresi zaviyesinden ("O Allah'tır, Sameddir; her şey O'na muhtaçtır, O ise hiçbir şeye muhtaç değildir.") bakarsak, şöyle bir derinlik yakalarız:Allah hiçbir şeye muhtaç değil, fakat her şey, herkes ona O'na muhtaç. Şu halde "emirleri ve nehiyleri"

22.08.2019
19 0 0

Tolstoy'dan tesbitler

Rus edebiyatının en önemli yazarlarından usta yazar Tolstoy, birçok eser yanında Allah'a iman, İslâm, Hz. Muhammed (asm), hadis ve hayata dair derin düşüncelere sevkedecek birçok değerli söz bıraktı.I. Dünya Savaşı'na doğru giden dünyanın içinde bulunduğu buhran ve içler acısı duruma kitaplarında yer veren Tolstoy sözlerinde her ne olursa olsun ahl

19.07.2019
24 0 0

Sevgi ve duâmız kadar şifa buluruz

Gözümüze kıl gibi hafif bir şey kaçarsa fena halde rahatsız eder.Nefes borumuzdan ciğerimize su veya yiyecek kaçarsa ölüm getirir. Kalbimizi dizayn edildiği çerçevede besleyemezsek ve ona başka şeyler kaçarsa (maddiyat, şöhret, inkâr vs) ölür! Çok hassas ve kâinattaki olaylarla irtibatlı yaratılan kalp, sever ve bağlanır. Dolayısıyla karşılık görme

15.05.2019
37 0 0

Biz kimin ahlakı üzerindeyiz

Filozofların mı, artistlerin mi, popçuların mıİsterseniz bir bunlara, bir kendimize bakalım. Yoksa, Allah'ın sevdiği, sahabilerin örnek aldığı Resulullah'ın ahlakı üzerinde miyiz İsterseniz bir ona (asm), bir de kendimize bakalım! Peygamberimiz Kur'an'ı bir hayat rehberi edinmiş, onun ahlakı ile ahlaklanmış ve bu yüzden her konuda müminlere örnek g

14.05.2019
26 0 0

"Fırka-i naciye" kimlerdir

Peygamberimiz (asm), bir grup ashabıyla birlikte iken, "Yahudiler 71 fırkaya bölündü, Hıristiyanlar 72 fırkaya. Ümmetim ise 73 fırkaya bölünecek. Biri dışında hepsi ateşte olacak" şeklinde bir beyanında bulunarak insanlık âlemindeki ihtilâf gerçeğine işaret eder.Bu sözün ilk cümlesinden sonra Ashab-ı Kiram sormuş: "Yâ Resûlâllah (asm), o kurtulan f

13.05.2019
26 0 0

İlmî istibdat, bâtıl mezhepleri doğurdu

"Taklidin pederi ve istibdâd-ı siyâsînin veledi olan istibdâd-ı ilmîdir ki, Cebriye, Râfıziye, Mûtezile gibi İslâmiyeti müşevveş eden fırkaları tevlid etmiştir.Bence taklidin temelini atıp, ihtilâfâtı çıkarmakla, Mûtezile, Cebriye, Mürcie, Mücessime gibi dalâlet fırkalarını İslâmiyetten intâc eden mesâil-i diniyedeki istibdad-ı ilmîdir ve nefsü'l-e

11.05.2019
24 0 0

Keskin nazarlı sahabiler

Tarih boyunca İslâmlar arasında çıkan hadiselerine bakışımız nasıl olmalıdırBediüzzaman, bu müşkülümüzü, "Neden en küçük sahabi, en büyük evliyadan daha faziletli ve keskin nazarlı olduğu halde, Hz. Ali (ra) ve diğer Sahabe-i Kiram bu elim hadiseleri engelleyemedi" sorusuna verdiği cevapla hallediyor: "O hâdisâta sebebiyet veren ve fesadı çeviren b

10.05.2019
38 0 0