Ali Ferşadoğlu Tüm Yazıları

416 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Sevgi ve duâmız kadar şifa buluruz

Gözümüze kıl gibi hafif bir şey kaçarsa fena halde rahatsız eder.Nefes borumuzdan ciğerimize su veya yiyecek kaçarsa ölüm getirir. Kalbimizi dizayn edildiği çerçevede besleyemezsek ve ona başka şeyler kaçarsa (maddiyat, şöhret, inkâr vs) ölür! Çok hassas ve kâinattaki olaylarla irtibatlı yaratılan kalp, sever ve bağlanır. Dolayısıyla karşılık görme

15.05.2019
5 0 0

Biz kimin ahlakı üzerindeyiz

Filozofların mı, artistlerin mi, popçuların mıİsterseniz bir bunlara, bir kendimize bakalım. Yoksa, Allah'ın sevdiği, sahabilerin örnek aldığı Resulullah'ın ahlakı üzerinde miyiz İsterseniz bir ona (asm), bir de kendimize bakalım! Peygamberimiz Kur'an'ı bir hayat rehberi edinmiş, onun ahlakı ile ahlaklanmış ve bu yüzden her konuda müminlere örnek g

14.05.2019
5 0 0

"Fırka-i naciye" kimlerdir

Peygamberimiz (asm), bir grup ashabıyla birlikte iken, "Yahudiler 71 fırkaya bölündü, Hıristiyanlar 72 fırkaya. Ümmetim ise 73 fırkaya bölünecek. Biri dışında hepsi ateşte olacak" şeklinde bir beyanında bulunarak insanlık âlemindeki ihtilâf gerçeğine işaret eder.Bu sözün ilk cümlesinden sonra Ashab-ı Kiram sormuş: "Yâ Resûlâllah (asm), o kurtulan f

13.05.2019
5 0 0

İlmî istibdat, bâtıl mezhepleri doğurdu

"Taklidin pederi ve istibdâd-ı siyâsînin veledi olan istibdâd-ı ilmîdir ki, Cebriye, Râfıziye, Mûtezile gibi İslâmiyeti müşevveş eden fırkaları tevlid etmiştir.Bence taklidin temelini atıp, ihtilâfâtı çıkarmakla, Mûtezile, Cebriye, Mürcie, Mücessime gibi dalâlet fırkalarını İslâmiyetten intâc eden mesâil-i diniyedeki istibdad-ı ilmîdir ve nefsü'l-e

11.05.2019
5 0 0

Keskin nazarlı sahabiler

Tarih boyunca İslâmlar arasında çıkan hadiselerine bakışımız nasıl olmalıdırBediüzzaman, bu müşkülümüzü, "Neden en küçük sahabi, en büyük evliyadan daha faziletli ve keskin nazarlı olduğu halde, Hz. Ali (ra) ve diğer Sahabe-i Kiram bu elim hadiseleri engelleyemedi" sorusuna verdiği cevapla hallediyor: "O hâdisâta sebebiyet veren ve fesadı çeviren b

10.05.2019
8 0 0

Ahlâkı kaynağından almalı

Arapça "Huy" anlamındaki "hulk" kelimesinin çoğulu olan ahlâk; güzel seciye, karakter, kişilik, doğru, iyi, hayırlı, olumlupozitif davranış biçimidir.Kısaca ahlâk, insanın Yaratanı, kendisi, âilesi, toplumu, çevresi ile ilgili yaklaşımını, davranış biçimini belirleyen ve aynı zamanda vicdânî olan bir hakikattir. Ahlâk; iyi, güzel, doğru, yerinde, u

09.05.2019
5 0 0

Sahurimsak vakti ve şarlatanlar

Her Ramazan-ı şerifte, "seyyar sokak yorumcuları ve şarlatanlar" kasten ortalığa salınır; "Hilâl çıplak gözle görüldü, sahur imsak vakti şu saatte başlar; sizi aldatıyorlar!" gibi sözlerle safi zihinleri bulandırıyor, kafaları karıştırıyorElbette samimî bir mü'min, kendisini bu "sokak yorumcusu şarlatanlara" göre değil, Kur'ân ilimlerinin içinde o

08.05.2019
9 0 0

Hayat ve ahlak kuralları

Her devletin, kendisine özgü anayasa ve kanunları yok muHer resmî müessesenin tüzük ve yönetmelikleri olmuyor mu Okullar kuralsız mı İşyerinin kaideleri yok mu Trafik kuralsız işler mi Kim ehliyetsiz, kuralsız trafiğe çıkabilir İnsanlığa aykırıdır, insan sağlığına ve insan haklarına aykırıdır! Kim, "Hürriyet vardır; istediğim hal ve vaziyette, iste

07.05.2019
7 0 0

Hayatımızı kime göre tanzim etmeliyiz

Aklı başında hiç kimse, "Tuğlaları diziyorum, bakalım ne çıkacak; tahtaları çakıyorum, görelim ne olacak, tohumları tarlaya saçıyorum, bekleyelim, ne bitecek, eşyaları alıyorum, bakalım evin neresine yerleştirilecek" demez.Ve hiç kimse, hayatını rastgele yaşayamaz. Her işini mutlâka kafasında da olsa bir plan ve programa göre yapar, yapmaya çalışır

06.05.2019
7 0 0

Hem kendimiz, hem milletimiz, hem de insanlık için

Hem kendimiz, hem aile, hem millî ve manevî değerlerimizi öğrenmek, benimsemek zorundayız. Hem tebliğ vazifemizi yapmak durumundayız. Emr-i bil-ma'ruf, nehy-i an'il-münker" görevimizi ifa etmeliyiz.Ve insanlığın imdat çığlıklarına cevap vermek durumundayız. Batı'nın tanınmış simâlarından, Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı sosyalist Mitterand'ın yakının

04.05.2019
7 0 0