Ali Ferşadoğlu Tüm Yazıları

495 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Bediüzzaman'ın köşe yazarlığı yaptığı gazeteler ve Yeni Asya - 2

Mizancı Murad miting yaparken bir gurubun çıkardığı gürültü ve kargaşa üzerine kürsüye çıkan Bediüzzaman, Mizancı Murad'a sahip çıkarak, "Hatibin sözünü kesmenin, meşrûtiyet adabına uymadığı"nı belirtmiş, bazı ellerin silâha sarılmasına kadar varan salondaki gerginliğin yatışmasına vesile olmuştur.Çok yönlü bir fikir adamı olan Mizancı Murad, hürri

Bugün
0 0 0

Bediüzzaman'ın köşe yazarlığı yaptığı gazeteler ve Yeni Asya (1)

Özellikle, "Bize Risale-i Nur yeter, gazete ve kitaplara ihtiyaç yok!" diyen zihniyete şu hakikati hatırlatmakla da mükellefiz:Bediüzzaman, "ulûm ve fünûnun en parlağı olan belâgat" eseri Kur'ân'ın müfessiri matbuat âleminde fiilen de yerini alır. Zira, gerçek bir hürriyet aşığı ve kahramanı olarak her zaman ve zeminde fikirlerini pervasızca söylem

20.02.2020
0 0 0

21 Şubat'a doğru kendimizi sorgulamak

Fert, aile ve toplum olarak iman, ibadet, ahlâk hayatımızda, hizmetlerde ve ukubat ahirete meselelerinde, ilk âyet, ilk İlâhî ferman okumanın farkında mıyızBasın-yayınmedyanın, kitle iletişim vasıtaları kitap, gazete, dergi, radyo vs'nin hayatımızdaki olumlu ve olumsuz fonksiyonlarının farkında mıyız Basın-yayının neresindeyiz; neresinde olmalıyız

19.02.2020
1 0 0

Risale-i Nur medyaya nasıl bakıyor

21 Şubat 1970'de yayın hayatına başlayan Yeni Asya'nın kuruluş sene-i devriyesi vesilesiyle kendimizi kıyasıya sorgulamalıyız:Fert ve aile olarak "oku"manın, basın-yayınmedyanın hayatımızdaki olumlu ve olumsuz yönlerinin farkında mıyız Basın-yayının neresindeyiz; neresinde olmalıyız Bunlarla ilgili vazifelerimiz var mı, varsa nelerdir ve lâyıkıyla

18.02.2020
1 0 0

Vesvesenin imanımıza zararı yoktur (2)

İslâma göre vesvesede kesin hüküm şudur:Vesvesenin hiçbir zararı yoktur. Zararı, zarar verdiğini düşünerek evhama kapılmak, ümitsizliğe düşmek, huzurdan kaçmak, ibadetten vaz geçmektir. Vesvese, yani, kötü hayaller, düşünceler, şeytanın kalbimizin aynasına attığı görüntülerdir. Kalbimizin malı değil ki, zararı olsun! Dolayısıyla vesveseler fiilen

17.02.2020
1 0 0

Vesvesenin imanımıza zararı yoktur (1)

Nihat Paran isimli okuyucumuz, 10.2.2020 18:47:12 tarihli bu köşe yazısının altına şu suali sormuştu:"Bazen istemeyerek de olsa herhangi bir konuda kötü zanlar, düşünceler içine giriyorum. Ama eyleme dönüştürmüyorum. Ahirette bu kötü zandan sorumlu muyum" "Kötü zan" dediğiniz, aslında kötü düşünceler, hayaller, vesveselerdir. Dünkü yazımızda ifade

15.02.2020
1 0 0

Sorularınızın cevaplarını istemez misiniz

Bir okuyucumuz, "Bazen istemeyerek de olsa herhangi bir konuda kötü zanlar, düşünceler içine giriyorum. Çaresi var mıdır" diye sormuş.Cevaba geçmeden önce itiraf edelim: Hepimizin her zaman kafasını meşgul eden vesveseler, meseleler, sorular vardır. Çünkü, nefis, insî ve cinnî şeytanlar, tv ve sair kitle iletişim vasıtalarıyla da bizi soru ve vesve

14.02.2020
1 0 0

"Hikmet-i hükümeti" biliyoruz artık

"Hükümetin işine karışmayacağız. Zirâ, hikmet-i hükümeti bilmiyoruz." 1 sözünün muhatabının okuma-yazma bilmeyen, bilenlerin de bir gazete bile okumayan 40 bin hamallara yönelik olduğunu biliyoruz.Artık biz, Risale-i Nur'un dersiyle ve talimiyle Şöyle ki: En büyük bir müçtehid, en büyük bir müceddid ve en büyük bir müfessir olarak Bediüzzaman, İslâ

12.02.2020
3 0 0

Belâ ve musîbetler aynı zamanda duâ vakitleridir

Son zamanlarda ülkemizdeki musîbetler giderek arttı. Ekonomik kriz, deprem, terör yüzünden düşük yoğunluklu savaş, şehitler, çığ düşmesi, uçak kazası, sel, kuraklık vs. üst üste gelince sorgulamalar da arttı.Bir toplumun başına gelen belâ ve sıkıntılar, bütün bir toplumun, lâakal çoğunluğun hata ve günahlarının bir sonucudur. Musîbet ve belâlar işl

11.02.2020
4 0 0

"Hükümetin işine karışmayacağız" sözünü nasıl anlamalı

Bazı zevat-ı bimuhakeme artık AKP'nin "dehşetli hata ve kusurlarını tevil ile papağan gibi müdafaa etmeye mecal" bulamadıklarından Bediüzzaman'ın şu söz ve tesbitine sarılıyor:"Hükümetin işine karışmayacağız. Zirâ, hikmet-i hükümeti bilmiyoruz." 1 Boğazına kadar "siyasete gömülmüş, netameli işlerine bulaşarak iktidara yamanmış" olanların bu sözü ıs

10.02.2020
3 0 0