Ali Ferşadoğlu Tüm Yazıları

395 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Sorgulama, şeffaflık, adalet

"Sorgulama, şeffaflık, adalet, mihenge vurma, emr-i bil-ma'ruf, taviz vermeme" hususlarına şu anekdot ile başlayalım:1956 senesinde Isparta'da, üç dört saat devam eden sabah derslerinden birinden çıkan Zübeyir Ağabey birkaç dakika evvel Hz. Üstadın ders sonunda anlattığı bir dersi nakletti: "Kardeşlerim, şimdi Abdülkadir Geylani, İmam-ı Rabbani, Şa

20.04.2019
0 0 0

Sosyal barış, imanla sağlanır

Milliyet ve milliyetçilik - 9Fert ailenin, aile toplumun çekirdeğidir. Dünya barışı, huzur ve mutluluğu fert, aile ve topluma doğru dikey bir trend izler. Bediüzzaman öncelikle Müslüman toplum katmanları arasında barış ve huzurun iman esaslarının zihin ve gönüllerde tesisiyle mümkün olabileceğini öngörür. Toplumun; sosyolojik olarak altı tabakadan

19.04.2019
0 0 0

Irkçılık "ene" ağacının acı meyvesidir

Milliyet ve milliyetçilik - 8İslâmiyet milliyeti reddetmez. Milletini sevmeyi de İslâm ahlâkından sayar. Bediüzzaman Said Nursî, toptancı, ya "hep"çi, ya "hiç"çi değildir. Her meselede olduğu gibi, milliyeti de "müsbet ve menfi" olmak üzere ikiye ayırır. Menfi milliyetin (milliyetçiliğin, ırkçılığın) tefrikaya, hasede, çatışmaya, ihtilâfa, ötekileş

18.04.2019
1 0 0

Dehşetli zulümlere "Oh olsun!" demenin hissî boyutları

Günümüzde zulümler, haksızlıklar katmerlenerek yaygınlaşıyor.Ne var ki, kimi zaman zulme rıza gösterir, kimi zaman zalimi alkışlar, kimi zaman mazlûmun, zulme uğradığını bile bile dehşetli zulümlere alkış tutup "Oh olsun, hak etti!" deriz. Halbuki, zalimin zulmüne "Dur!" demek, "mazlûmun hakkını korumak, haksızlığa karşı gelmek, adil davranmak ve k

17.04.2019
0 0 0

Millet, vatan sevgisi ve milliyet

Milliyet ve milliyetçilik (7)Sevgi ile milliyet, milliyetçilik, asabiyet, ırk üstünlüğü taslama arasındaki bağlantıları nelerdir Muhabbet niçin verilmiştir, biz nerelerde kullanıyoruz, ırkdaşını sevmek gayr-i meşru mudur, milletimizi hangi ölçüler çerçevesinde sevmeliyiz Muhabbet, aslında Allah'ı sevmek için verilmiştir ve kalbimiz de Allah'ı sevme

16.04.2019
0 0 0

Irkçılık, ittihad-ı İslâma da engeldir

Millet ve milliyetçilik-6Asabiyet, etnik köken üstünlüğü taslama, ırkçılık, birleştirici değil ayrıştırıcı, kaynaştırıcı değil, ötekileştirici olduğuna dikkat çeken Bediüzzaman, Müslümanların birlik ve beraberliğini bozan, İttihad-ı İslâmı engelleyen, parçalamaya götüren en önemli unsurlardan birisinin ırkçılık olduğunu şu sözlerle belirtir: "Frenk

15.04.2019
1 0 0

Diyanet, cemaatler, Bediüzzaman ve Nur Talebeleri

Dindarlara anlatmaya çalıştığımız gibi, öncelikle yapmamız gereken şey, devleti değil, insanı öncelleyen, esas alan bir anayasa yapmak.Rejim, darbeler anayasasını değiştirmemek için "dindarları iktidara" sürüp 17 senedir buna engel oldu. İnsanlar bilemediler ki, kurumun başına dindar getirmekle kurum değişmiyor! Yani, şarap fabrikasının başına dind

13.04.2019
0 0 0

Farklı renk ve dillerde yaratılmamızın sebebi ve adalet

Milliyet ve milliyetçilik -5Hucurat Sûresi'nin 13. âyetinde, farklı taife, farklı millet, farklı renklerde yaratılmamızın sebebi dikkatlere şöyle sunulur: "Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık, Allah katında en değerli olanınız O'na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. A

12.04.2019
1 0 0

Asabiyet damarı, gurur ve ırkçılık

Bir Müslüman, iradesinin bile sözkonusu olduğu malı-mülkü, kazancı, güzelliği, yakışıklılığı gururlanamaz, kibirlenemez.Özellikle "iradesinin" olmadığı verilen herhangi bir değeri kendine mal ederek hiç gururlanamaz. Zira bundan nehyedilmiştir: "Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah, hiçbir k

11.04.2019
1 0 0

Asebiyet, ırk üstünlüğünün kökeni

Enaniyet, (ego, benlikten) kaynaklanan, başkasını yutmakla beslenen "ırkçılık, etnik köken üstünlüğü, milliyetçilik"; cahiliye dönemi değerler sistemi, "kabile örfü" ve "asabiyete" dayanır.Üstünlük; takva, ahlâk, sanat, üretim ve insanî değerlerde değil; soy, sop, kabile, zenginlik, ırk, renk ve kuvvette aranırdı. Kabile örfünün üç ana maddesi vard

10.04.2019
3 0 0