Dindar ve hakiki dindar kimdir

Aile terapisti de olan bir ilim adamımız (Doç. Dr. K. Taştan), "Depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkları olan, despot, aile problemleri yaşayan ve boşanmak isteyenler en çok dindar ailelerdir" sözü, Müslümanların bir mefhum kargaşası içinde olduğunu gösteriyor. Bunlardan birisi dindarlıktır. Yeniden tanımını öğrenmek, anlamak ve ona göre yaklaşmak zorundayız.

Yukarıdaki tesbit bir anlamda doğru. Ama, "dindarlar böyledir" algısı yanlış! "Dindar veya hakiki dindar kimdir" Dindar; iman esaslarını delillere dayanarak kabul ile özümseyip benimseyen; dininin prensipleri, emir ve yasaklarını, yani, helal-haramlarını eksiksiz yerine getiren, dinine çok bağlı, "Tam ve hakiki dindar, müttaki"1-Emirdağ Lâhikası-I, Enst.intr., s. 53.; kimsedir. Yani, iman esasları, İslam şartları ve ahlâkı tüm boyutlarıyla tahkiki ile yaşayandır.

Mesela, iş, amel ve ibadetlerini sırf Allah emrettiği için ihlas ile yerine getirmeyen; "Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar; onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar; ufacık bir yardıma bile engel olurlar."2-Maun Sûresi: 4-7.; mealindeki ayetlere masadak olan; çıkarları peşinde koşan, adil davranmayan, zulmeden ve müstebit, baskıcı, zorbalar Müslümandır, ama, dindar değildir!

İman ve ahlâk sağlam bir kişilik, karakter, davranış biçimi oluşturursa dindarlıktır. İman; kendimizi, çevremizi, olayları, nesneleri olduğu gibi görmemizi, hadiselerin içyüzlerini keşfedip olumlu bakış açısı ve iletişim sağlıyorsa dindarlıktır. Ferd, aile ve toplum olarak hayatımızı tüm safhalarını iman ve ahlak tanzim ediyorsa dindarlıktır. Ki, "İmân hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakiki imânı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imânın kuvvetine göre, hâdisâtın tazyikatından kurtulabilir."3-Sözler, s. 284.; hakikatine mazhar olan hakiki dindardır.