"İçimizdeki beyinsizler" AB'ne karşı gelmeseydi!

Çok şiddetli musibetlere giriftar olan Hz. Mûsâ'nın kavminden bazıları akıllarını başlarına almayınca, "Ey Rabbim! İçimizden bazı beyinsizlerin işlediği şeyler yüzünden hepimizi mi helak edeceksin"1 mealindeki ayete masadak oldular.

Bilhassa Filistin, Doğu Türkistan, Arakan ve sair Müslüman ile masum ve mazlum insanlara zulmedilip bazılarının başına bombalar yağdırılır, vatanları işgal ile yerle bir edilirken; "içimizdeki beyinsizler" oyun, oynaş, gezme, eğlenmeye devam ediyor! Bir iki mitingle, hamasi nutukla İsrail'i kınarken üslerini zalimlere açan; binlerce gemi dolusu erzak taşıyan "içimizdeki beyinsizleri" hâlen beyinsizce destekliyor!

İsrail zulmünü yalnızca birkaç beylik lafla kınarken; bebek, çoluk-çocuğu, yaşlı, hasta demeden hapse tıkayıp işkence edenler ve onları alkışlayanlar "içimizdeki beyinsizler" değil mi "İçimizdeki beyinsizler!" fertleri fertlere, aileleri ailelere kırdırıp, biribirine düşürüp kutuplaştıranlara "iltizamen, iltihaken ve fiilen" destek olup alkış tufanına tutanlar değil mi Toplumun kahir ekseriyetini yüksek enflasyon, faiz ve pahalılık karşısında perişan eden, ekonomiyi de çökertenleri halen destekleyen "içimizdeki beyinsizlere" ne demeli Ve keza, kendisini "dindar" diye lanse edip "yolsuzluk ve rüşvetle" hazinenin içini olduğu gibi "dinin ve dindarlığın" da içini boşaltan "içimizdeki beyinsizler" değil mi

Güney Afrika Cumhuriyeti, Gazze Şeridi'nde soykırım işlediği suçlamasıyla İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açıp sonuç alırken; bir iki kınama dışında etkili, fili hiçbir şey yapmayan ve bilhassa Arapların ve 57 İslam ülkesinin lideri diye lanse edilen iktidarın başını alkışlayanlar "içimizdeki beyinsizler!" değil mi