Boycott

Batıda demokratik bir tepki ve direniş biçimi olarak boykot, 1970'li yıllardaki kadın haklarını savunan hareketler ve barışçı ev hanımları hareketleri tarafından, politik ya da toplumsal hoşnutsuzluğun dile getirilmesinde bir araç olarak kullanılmış.Yani batıda boykotun öncüleri kadınlar.Boykot kelimesi İngilizceye İrlanda Toprak Savaşı sırasında gayrimenkul kira vekili olan Captain Charles Boycott'un soyadından girmiş.Hikayesi şöyle anlatılıyor; 1880'de hasatların düşük olması yüzünden Lord Erne, topraklarını kiralayanlara indirim teklif eder.Kiracılar kabul etmez.Bu sırada Charles Boycott 11 kiracının işine son verir. İrlandalı siyasetçi, devlet adamı Charles Stewart Parnell, açgözlü kira vekilleri ve toprak ağalarından mağdur olan bu kiracılara bu insanlarla iletişimlerini kesmelerini ve onları yok saymalarını önerir.Öneri herkes tarafından uygun bulunur ve uygulanır.Toprak kiralayanları mağdur eden taşeron Captain Charles Boycott kendini tamamen izole bir halde bulur.İşçileri çalışmaz, yerel iş adamları onunla ticaret yapmaz hatta postacı bile postalarını getirmez.The Times'ın Boycott kelimesini kullanmasıyla birlikte bu durumun adı meşhur olur.Tarihe geçmiş ve başarılı olmuş bir sürü boykot örnekleri var;Townshend Yasası gereği gelen ağır vergilere dayanamayan Amerikan halkı 1768'de tüm İngiliz mallarını boykot etti.İngiliz ithalat gelirleri yüzde 38 geriledi.Tüketici boykotu ve işçiler arasındaki doğrudan ilişkiye örnek olarak gösterilen boykotlardan birisi de Kaliforniya'da 1965-1970 yılları arasında gerçekleştirilen üzüm boykotu.Söz konusu boykot, Cesar Chavez liderliğinde, Kaliforniya'daki ve ABD'nin Güneybatısındaki çiftçilerle gerçekleştirilmiş.Chavez, kereviz, üzüm ve greyfurt gibi o bölgenin stratejik olan tarım ürünleriendüstrisi boykotunu, Kaliforniya'daki göçmen işçilerin koşullarını iyileştirmekve sendikal haklarını kazanmak amacıyla organize etmiş.Çiftçiler dışında boykota; toplumsal aktivistler, dini gruplar, sendika üyeleri ve tüketiciler de destek vermiş.Yani kimse bu benim sorunum değil, arapların ya da filistinlilerin sorunu dememiş, herkes elini taşın altına sokmuş.Shell'in Nijerya'daki insan haklarına aykırı davranışlarına karşı başlatılanhareket, boykotun şirketlerin toplumsal denetiminin bir aracı olarakkullanılmasına verilebilecek örneklerden birisidir.İşletmelerin anti-sosyal uygulamalarından dolayı uluslararası düzeydeboykota konu olan en önemli örneklerden birisi de Nestle boykotudur.İsviçre kökenli çokuluslu bir gıda şirketi olan Nestle, 1973-1984 yılları arasında dünya çapında