"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Vehbi Tülek Tüm Yazıları

674 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Kur'ân-ı kerimi okumak ve ona hürmet etmek...

Kur'ân-ı kerim okumasını öğrenen kimseler, Kur'âna hürmet etmesini de öğrenmelidir. Ebü'l-Hüseyn Muhammed Malatî hazretleri kıraat ve fıkıh âlimidir. Malatya'da doğdu. Harran, Antakya ve Halep gibi şehirlerde çeşitli âlimlerden kıraat okudu. Sonra Filistin'de Askalân'a yerleşerek burada talebe yetiştirdi ve 377 (m. 987)'de vefat etti. Buyurdu ki:

Bugün
4 0 0

Günah işleyenin îmanı gitmez...

Ehl-i sünnet mezhebine göre, büyük günah işleyenin îmanı gitmez. Yâni kâfir olmaz. Mahmûd Hamza el-Hüseynî hazretleri Osmanlı Hanefî fıkıh âlimlerindendir. 1236 (m. 1821)'de Şam'da doğdu. Burada medrese tahsilinden sonra Şam'da çeşitli mahkemelerde kadı nâibliği ve Şam Vilâyeti Meclis-i Kebîr üyeliği yaptı. 1305 (m. 1887)'de Şam'da vefat etti. "el

13.05.2021
5 0 0

"Tövbe ederek Allah'a dön!.."

"Ne kadar günahkâr olursan ol, yine de Allahü teâlânın rahmet ve merhametinden ümitli ol." Hacıevhad Şeyhi Hüseyin Efendi Osmanlı velîlerindendir. Safranbolu'da doğdu. İstanbul'da tahsilini ikmal ederek Süleymaniye vaizi oldu. Abdülehad Nuri hazretlerine intisab ederek kemale erdi ve hilâfet alarak talebe yetiştirdi. 1105 (m. 1693)'de vefat etti.

12.05.2021
5 0 0

"Eshâbım, sizin en hayırlınızdır"

"Beni gören veyâ beni görenleri gören Müslümânı Cehennem ateşi yakmaz." Muhammed Osman Mîrgani, Abdullah bin İbrâhim Mîrganî hazretlerinin torunu olup tefsir ve tasavvuf âlimidir. 1208'de (1793) Hicaz'da Tâif şehrinde doğdu. Babasından tasavvuf terbiyesi aldıktan sonra Mekke'ye gitti. Burada tefsir âlimlerinin derslerine devam edip icazet alarak T

11.05.2021
2 0 0

"Gördüm ki, insanların çoğu gâfildir!.."

"Ârif; tamamıyla gönlünü Allahü teâlâya, vücûdunu halka hizmete veren kişidir." Abdullah bin İbrâhim Mîrganî hazretleri Hicaz evliyasındandır. Mekke'de doğdu. Soyu, baba tarafından seyyid, anne tarafından şeriftir. Mekke'de Seyyid Yûsuf el-Mehdelî adlı Üveysî bir şeyhe intisap ettikten sonra Tâif'e giderek taliplerini yetiştirdi. 1208'de (1793) or

10.05.2021
7 0 0

Ârifler, dünyâya düşkün olandan kaçarlar!..

"Evliyâ, bütün gizliliğine ve tanınmamasına rağmen bir lâmba gibidir. Etrâfını aydınlatır..." Fahri Ahmed Efendi Celvetî şeyhlerinden arif ve şair bir zat olup Tekirdağ-Şarköylüdür. Zati Süleyman Efendi'nin oğlu Hüseyin Şahin Efendi'den hilâfet aldı, ömrünün sonlarında İstanbul'a gelerek 1214 (m. 1799)'de vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki: "Bir

09.05.2021
8 0 0

Seksen seneye bedel gece!..

"Sevabını Allah'tan umarak, Kadir Gecesi'ni ihya edenin geçmiş günahları affolur." Ebû Hâmid İsferâînî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinin meşhûrlarındandır. 344 (m. 955) senesinde İran'da İsferâîn'de doğdu. Genç yaşta Bağdad'a gidip, hadîs âlimlerinden hadîs-i şerîf dinledi ve fıkıh ilmi öğrendikten sonra ders vermeye başladı. 406 (m. 1016

08.05.2021
9 0 0

Cehennem ateşinin yakmadığı müminler!

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: "Beni gören veyâ beni görenleri gören Müslümânı Cehennem ateşi yakmaz." Haris Bin Ebu Usame hazretleri hadîs hafızıdır. 186'da (m. 802) Bağdat'ta doğdu. Küçük yaşta ilim tahsiline başladı. Tahsil için Mekke, Medine ve Basra gibi ilim merkezlerine gitti. Meşhur âlimlerden hadis öğrendi. 282 (m. 895)'de vefat etti. Eshâ

07.05.2021
11 0 0

"Yalanı çok olanlar cehenneme layıktır"

Resûlullah efendimiz buyurdu ki: "Kurtuluş için dilini tut, evinde otur, günahların için ağla!" İbrahim et-Teymî hazretleri tabiînin fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 53 (673)'de doğdu. Enes bin Mâlik'ten ve bazı sahabilerden (radıyallahü anhüm) hadis rivayet etti. Kendisinden İbrahim Nehaî, A'meş ve Beyân bin Bişr gibi büyük zatlar rivayette bulund

06.05.2021
7 0 0

Kabristanda namaz kılmak nehyolundu!

"Necâset bulunan yerlerde, meselâ kabristanda ve hamamda namaz kılmak mekruhtur." Molla Abdülkerim Efendi Osmanlı müftülerindendir. Edirne'de Ali Tûsî'den ve Sinan Acemî'den ders aldı, tahsilini tamamladıktan sonra müderrislik, İstanbul'un fethinin ardından kadıaskerlik, İstanbul müftülüğü yaptı. 895 (m. 1489)'da vefat etti. Buyurdu ki: Resûlullah

05.05.2021
10 0 0