Vehbi Tülek Tüm Köşe Yazıları

1079 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"Ey cemâat, bu zâtın kıymetini bilelim!.."

Ebü'l-Abbâs hazretlerine hastalar getirilirdi. Duâ ettikleri, iyileşip giderlerdi... Ebü'l-Abbâs Sayyâd hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Yemen'de doğdu. Fakîh İbrâhim el-Feşelî'den ilim ve tasavvuf öğrenip kemâle geldi, olgunlaştı. 1183 (H.579) senesinde Zebîd şehrinde vefât etti. Çok kerâmetleri görüldü. Sevenlerinden biri anlatır: Bir gün

Bugün
6 0 0

Güzelliğiyle övünen kızın hazin sonu!

Ahmed Satîha hazretleri, bir kızla evlenmek istedi. Kız kabul etmedi ve hakâretlerde bulundu. Ahmed Satîha hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Mısır'da Betâ beldesinde doğdu. Zamânın âlimi ve velîlerinin derslerini tâkip ederek yetişti. Birçok talebe yetiştirdi. Meşhûr âlim ve velî Abdülvehhâb-ı Şa'rânî, talebelerindendir. 1535 (H.942) senesind

26.06.2022
7 0 0

Resûlullah efendimizin hürmetine istemek...

"Yâ Rabbî! İnsanlara rahmet olarak gönderdiğin sevgili Peygamberin ile sana teveccüh ediyorum..." Ebü'n-Nadr Muhammed Tûsî hazretleri hadis hafızı ve fıkıh âlimidir. 250 (864)'de İran'da Tûs'ta doğdu. Irak, Suriye, Mısır ve Hicaz'a giderek Dârimî, Mervezî gibi büyük hadis âlimlerinden ilim tahsil etti. Tûs kadılığı yaptı. 344 (m. 955) tarihinde or

25.06.2022
8 0 0

Resûlullahın kabrini ziyâret ederken...

Resûlullah efendimizin kabrini ziyâret eden kimse, dünyâ işlerini kalbinden çıkarır... Sirâc-ül-Evliyâ Saîd-i Fârûkî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Nesebi İmâm-ı Rabbânî hazretlerine dayanır. 1802 (H.1217) senesinde Hindistan'ın Rampûr şehrinde doğdu. Küçük yaşta Abdullah-ı Dehlevî'nin sohbetlerine devâm etmeye başladı. Otuz iki yaşında ik

24.06.2022
4 0 0

"Câhil kusûrunu anlamaz nasihati de kabûl etmez!"

"İlim, insanı Allahın emrettiği şeylere götürür, zühd ise o şeylere erişilmesini kolaylaştırır." Merzifonlu Şeyh Abdürrahîm Efendi Osmanlı âlim ve velîlerindendir. Sultan İkinci Murâd Hân zamanında Merzifon'da doğdu. Mısır'da büyük âlim ve velî Zeynüddîn Hâfi'ye talebe oldu. Hocasının sevgisini kazanarak, teveccühlerine kavuştu. Onun manevî himâye

23.06.2022
7 0 0

Dilin tehlikesinden ancak susan kurtulur

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: "Allahü teâlâya ve âhiret gününe inanan ya hayır söylesin yâhut sussun!" Raûfî Ahmed Efendi Halvetiyye yolunun büyüklerinden olup seyyiddir. 1653 (H.1063) senesinde İstanbul'da doğdu. Asrının büyük âlimlerinden aklî ve naklî ilimleri öğrendi. İlim tahsîlini tamamladıktan sonra, Müderrisliğe tâyin edildi. Bu sırada Hal

22.06.2022
10 0 0

"Nimeti koruyan şükürdür..."

Nimetin kıymetini bilmemek, onun elden çıkmasına sebeptir. Şükür ise, onu devamlı kılar ve arttırır. Ebü'l-Feth bin Bezguş hazretleri hadîs ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 543 (m. 1148) senesinde doğdu. 612 (m. 1216) senesinde vefât etti. Bir dersinde şöyle anlattı: "Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), bütün peygamberlerin efend

21.06.2022
8 0 0

"İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a şükretmemiş olur..."

İnsan, iyilik sahibine teşekkür vazîfesini yapmadığı zaman, Allahü teâlânın emrini terk etmiş olur. Moğoltay bin Kılıç el-Hakkârî hazretleri hadîs ve târih âlimidir. Türkmen asıllıdır. 690 (m. 1291)'de Hakkârî'de doğdu. 762 (m. 1361)'de Kahire'de vefât etti. Moğoltay bin Kılıç, hadîs ilminde hafız (yüz bin hadîs-i şerîfi râvîleriyle ezbere bilen)

20.06.2022
10 0 0

"Nasihati terk edenin dînine zarar gelir!.."

İlmiyle amel eden âlimlerle oturmak, kalblerin imârı ve bedenlerin gıdasıdır. Abdurrahmân bin Me'mûn Nişâbûrî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 426 (m. 1035) senesinde İran'da Nişâbûr'da doğdu. Birçok yeri dolaşarak ilim tahsil etti. Usûl, fıkıh, hılâf, ferâiz, kelâm ilimlerinde mütehassıs bir âlim olarak yetişti. Bağdad şehrindeki N

19.06.2022
14 0 0

"Kullarıma güzel vaazla beni tanıt!"

Vâizler, nasihat, tövbe, kanâat, zühd, vera, takvâ ve hikmetle insanları Allahü teâlâya çağırırlar. Dahîm bin Yetim hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 170 (m. 786) senesinde Şam'da doğdu ve 245 (m. 859) senesinde Remle şehrinde (Filistin'de) vefât etti. Hadîs ilminde "Hâfız" derecesine yükselmişti. Fıkıh ilminde de büyük bir âlimdi. İmâm-ı

18.06.2022
11 0 0