Vehbi Tülek Tüm Köşe Yazıları

1292 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İlim; cehâlete karşı kalbin hayâtıdır...

Muhammed Sekafî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Horasan'da Nişâbur'da doğdu. Evliyânın büyüklerinden Ebû Hafs Haddâd ve Hamdûn Kassâr'ın sohbetlerine katıldı. Kısa zamanda velîlik bilgilerinde de yükselip kâmil, olgun bir zât oldu. 939 (H. 328) senesinde Nişâbur'da vefât etti. Kendisi anlatır:Bir gün üç erkek bir kadın tarafından omuzlar üze

04.03.2023
32 0 0

"Haram olan şey, her hâlükârda haramdır!"

Ebû Ali Rodbârî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Bağdât'ta doğdu. Cüneyd-i Bağdâdî hazretlerinin önde gelen talebelerindendir. Fıkıh ilminde derin âlim, hadîs ilminde hâfız olan Ebû Ali Rodbârî hazretleri, tasavvufta yüksek bir velî oldu. Uzun müddet Bağdât'ta talebe yetiştirdi. Sonra Mısır'a yerleşti. 933 (H.321) senesinde Mısır'da vefât ett

03.03.2023
23 0 0

Şüphe yok ki Allahü teala sabredenlerle berâberdir...

Hasan bin Ali Müştevlî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Mısır'da bulunan Müştevl köyündendir. 951 (H. 340) senesinde orada vefât etti. Bir gece rüyâsında Peygamber efendimizi gördü. Buyurdu ki: "Yâ Ebâ Ali! Seni, dervişleri sever ve onlara meyleder görürüm." Hasan bin Ali Müştevlî "Öyledir yâ Resûlallah!" dedi. "Seni, dervişlerin mühim işleri

02.03.2023
29 0 0

"O, kusurlarımı söylüyor diğerleri ise beni övüyor"

Ebû Ali Fârmedî hazretleri silsile-i aliyye âlimlerinin yedincisidir. İsmi, Fadl bin Muhammed'dir. 1042 (H.433) senesinde doğdu. 1085 (H.478)'de Tûs yâni Meşhed şehrinde vefât etti. Zâhirî din ilimlerini, Ebü'l-Kâsım Kuşeyrî hazretlerinden öğrendi. Tasavvuf ilminde yüksek derecelere kavuşması iki vâsıta ile olmuştur. Birisi Ebü'l-Kâsım Gürgânî vâsı

01.03.2023
22 0 0

"Hocasına saygısızlık edene tövbe yoktur!"

Ebû Ali Dekkâk hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Horasan'da Nişâbur'da doğdu. Ebü'l-Kâsım Nasrabâdî'nin feyiz ve bereketleriyle kemâle gelip olgunlaştı. İcâzet aldı. Evliyânın büyüklerinden Ebû Ali Fârmedî hazretleri ile görüşürlerdi. 1014 (H.405) senesinde Nişabur'da vefât etti.Ebû Ali Dekkâk hazretleri, ilmi âlimden öğrenmeyi teşvik eder; "K

28.02.2023
16 0 0

"Allah'a kavuşturan yollar pek çoktur..."

Ebû Ali Cürcânî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. On ikinci asırda Horasan'da yaşadı. Muhammed bin Ali Tirmizî'nin ve Muhammed bin Fazl'ın sohbetlerinde yetişti. Hocalarından icâzet aldı.Ebû Ali Cürcânî'ye; "Allah'a giden yol nasıldır" diye sorulunca, şöyle buyurdu: "Kulu, Allah'a kavuşturan yollar çoktur. En açık ve şüpheden uzak olanı; sözüy

27.02.2023
28 0 0

Enhayırlı arkadaş güzel ahlaktır...

Mus'ab bin Ahmed Kalânisî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Bağdât'ta doğdu. Zamânındaki büyük velîlerin sohbetlerinde bulundu. Cüneyd-i Bağdâdî ve Ruveym bin Ahmed hazretlerinin sohbet arkadaşıydı. 883 (H.270) senesi hac için gittiği Mekke-i mükerreme dönüşü vefât etti.Bu mübarek zat buyurdu ki: "Bizim yolumuzun esâsı üçtür: İnsanlardan bir ş

26.02.2023
30 0 0

"Yâ Rabbî! Bize senden utanmayı ihsân eyle..."

Ebdâl Çeştî hazretleri Çeştiyye yolu büyüklerindendir. Horasan bölgesindeki Çeşt'te 873 (H.260) senesinde doğdu. Ebû İshâk Şâmî'nin meclis ve sohbetlerinde kısa zamanda evliyâlık makâmına kavuştu. 965 (H.355) senesinde Çeşt'te vefât etti. Bir gün dergahında şöyle dua etti:Yâ Rabbî! Yerde ve gökte sana itâat edenlere merhamet eyle. Ey kerîm olan All

25.02.2023
32 0 0

"Muhakkak ki, müminler kurtuluşa erdiler..."

Osman bin Ebî Kâsım Yemenî hazretleri fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerindendir. 1374 (H.776) senesinde vefât etti. Zamânının âlimlerinden aklî ve naklî ilimleri tahsîl edip fıkıh ilminde yüksek âlim oldu. Velîlerin sohbetlerinde bulunup tasavvuf yolunda ilerleyerek, büyük bir velî oldu. Buyurdu ki:"Namazda huşû, namaz kılanın kurtuluşunun alâmetid

24.02.2023
29 0 0

İlim, insanlaraAllah korkusukazandırır

İlim sâhibi olan kimsenin başkalarından korkusu gidip, kalbi huzur ve sükûna kavuşur. Abdullah Sülemî hazretleri Tâbiîn devri evliyâsının büyüklerindendir. 699 (H.80)'da Irak'ta vefât etti. Doğumunda, Peygamber "sallallahü aleyhi ve sellem" efendimiz hayatta idi. Babası Habîb "radıyallahü anh", Eshâb-ı kirâmın ileri gelen âlimlerinden ve kırâat imâ

23.02.2023
32 0 0