Üstün Dökmen Tüm Köşe Yazıları

9 yazı listeleniyor

Rol, Oyun, FRP, Metavörs

Bu yazının temel amacı metavörsün gelecek yaşantımızdaki yerini veveya bizim gelecekte metavörs dünyasındaki yerimizi tartışmaktır. Öncelikle konunun tarihsel arka planını görebilmek için psikolojideki oyun, rol kavramlarına ve FRP'ye değineceğim. (Başlıktaki metavörs kelimesi metaverse anlamındadır. Ülkemizdeki yayınlarda kelime "metaverse" olarak

22.01.2023
16 0 0

Yem borusu

Türkçe, deyimleriyle, kısa betimlemeleriyle zihnimizde zengin çağrışımlar oluşturan bir dildir. İşte görünüşü basit ama arka planı renkli mi renkli iki kelime: Yem borusu. Bu yazıda "yem borusu" deyiminin günlük yaşamımızda ne anlama geldiğini irdelemeye çalışacağım. YEM BORUSU NE DEMEKEskiden "Katana" adı verilen, top çekmekte kullanılan iri atlar

15.01.2023
12 0 0

Boyutsallık - III: Ailede yeniyi keşfetmek

Boyutsallık, özetlenmiş açıklamasıyla bilimsel farkındalık, sadece bilim insanlarının değil, günlük yaşamda herkesin pozitif bilimin bakış tarzını kullanmasını hedefler. Boyutsallık eğitimi alan bir kişi, dünyadaki fiziksel boyutları fark eder, yanı sıra olayları yorumlamada farklı boyutların olabileceğini, farklı bakış tarzları bulunabileceğini dü

08.01.2023
18 0 0

Boyutsallık II: Takvim mi göreli zaman mı

Bugün bir yılbaşı daha yaşıyoruz. Bazılarımızın üzerine çok anlam yüklediği, Güneş'in ve Dünya'nın ise umursamadığı bir kavramdır yılbaşı. Yılbaşında çam ağaçlarını süsleme geleneği bir ihtimal, İlmiye Muazzez Çığ Hocamızın belirttiği gibi eski TürkŞaman geleneğinden İskandinav kültürlerine geçmiş bir kültür motifidir. (Yani bir anlamda yılbaşların

01.01.2023
23 0 0

Boyutsallık - I (Bilgi Farkındalığı)

İçerdiği anlam açısından yeni bir kavram ortaya koymak istiyorum. Tanımlayacağım şekliyle bu kavram dünyada ilk kez ifade ediliyor. Söz konusu kavrama şimdilik "Boyutsallık (Dimensionality): Bilgi Farkındalığı" adını vermek istiyorum. Bu kavramı kamuya ilk kez Cumhuriyet Pazar Eki'nde duyurduğum için mutluyum. NİÇİN YENİ BİR KAVRAM Bu tür yeni bir

25.12.2022
23 0 0

Çocuklar ve siyasi liderler

Psikolojide ve eğitim alanında çocuk ve anne-baba kavramları sıklıkla birlikte ele alınır. Çocuk ile siyasi lider kavramlarını birlikte ele alan çalışmalar ise azdır. Bu yazıda tarihten günümüze siyasi liderlerin çocuklarla ilişkileri üzerinde küçük bir gezinti yapmak istiyorum. Söz konusu lider-çocuk ilişkisini üç ana grupta toplayabiliriz.ÇOCUKLA

18.12.2022
23 0 0

Merak etmek ve keşfetmek

Merak etmek ve keşfetmek, artılarıyla eksileriyle insanlığı, medeniyeti bugüne getirmiştir. Voyager'ın uzaya gönderilmesinin temelinde merak duygusu ve keşfetme isteği vardır. Her merak keşifle sonuçlanmaz ancak bütün keşiflerin ilk basamağında merak duygusu bulunur. Şu an çevrenizdeki tüm nesneler, merak eden ve keşfeden insanların ürünüdür."Dünya

11.12.2022
28 0 0

En büyük zihinsel engel

Dün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü, bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. İkisi arasında ortak bir payda var.Bedensel ve zihinsel engelli olmak, zaman zaman zorlansalar da ailelerin ve toplumların üstesinden gelebilecekleri bir sorundur; engellilerin toplumla kaynaşmalarını, eşit haklar kazanmalarını, uğraşa uğraşa da olsa bir ölçüde sağlayabil

04.12.2022
29 0 0

Anneye ve ülkeye sağlıklı bağlanma

Geçen hafta bu köşede annenin, aslında çocuğa bakım veren kişinin, çocuğa yönelik tavırlarının çocukta ne tür bağlanmalara yol açtığını incelemiş, bağlanma türleri içinde güvenli bağlanmanın en sağlıklı bağlanma olduğunu belirtmiştik. Kişilerin iş arkadaşlarına ne düzeyde bağlandıklarını, onlara ne kadar güven duyduklarını ölçen ölçekler vardır anc

27.11.2022
32 0 0