Üstün Dökmen

Cumhuriyet

Kolaycılık: Yarı bilimsellik

İnsanlar bir olayın nedenini açıklamaya çalışırken bazen düşünme becerileri eksik olduğu için bazen de birilerine, örneğin siyasi otoriteye yaranmak için eksik ya da yanlış açıklamalar yaparlar. "Bu tür açıklamalara psikolojide ne ad verilebilir" diye baktığımda tam bir karşılığının olmadığını gördüm. Belki "hindsight bias" denebilir ancak bu kavra

PISA, ÇEDES'in üstüne devrilir mi

PISA sınavıyla çok sayıdaki ülkede 15 yaşındaki gençlerinin fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanlardaki bilgileri ve bunları günlük yaşamda ne kadar kullanabildikleri, temelde düşünme becerileri ölçülür. Az önce açıklanan PISA sınavı 2022 yılı sonuçları ülkemiz açısından ne yazık ki parlak değil. Türkiye 2018'de 79 ülke arasında 39. sı

Çocuğa ve lidere sınır koymak

Çocuklara niçin sınır koymak gerektiği ve anne babaların bunu nasıl yapacakları konusunda psikolojide pek çok yayın var. Bir ay önce monarşi ve cumhuriyet üzerine düşünürken toplumların yönetim biçimlerinde de sınır koyma konusunun önemli olduğunu fark ettim. Monarşilerde yöneticilerin, kralların, şahların, padişahların davranışlarına sınır konulma

Cahille sohbet şart mı

Aslında kimin cahil, kimin aydın olduğu konusu tartışmaya açıktır, görecelidir. Eğer kendinizi bir aydın olarak tanımlıyorsanız, "cahil" sınıfına koyduğunuz kişilerle sohbet etmeniz şart mıdır Şarttır çünkü biz aydınların cahilleri eğitmemiz gerekir, cahillerin bize ihtiyaçları vardır. Öğretmenler cahil oldukları gerekçesiyle öğrencileriyle iletişi

Sultan Vahdettin ve Stockholm sendromu

Bir sultanın, bir devlet başkanının adının Stockholm sendromu ile birlikte telaffuz edilmesi kulağa ve akla ters geliyor. Ancak tarihe baktığımızda hemen herkesin birtakım insani reflekslerle bu sendromu sergileyebileceğini görürüz. Önce Stockholm sendromunu hatırlayalım. STOCKHOLM SENDROMU1973'te Stockholm'de bir grup soyguncu bir bankada dört kad

Reyting mi önemli sanat mı

Tarih boyunca sanatçıların önüne onları ikileme sokan çatallı seçenekler çıkmıştır. Örneğin sanatçılar sanatlarını özgürce ifade etmek ya da iktidarların görüşleri doğrultusunda sanat icra etmek seçenekleriyle karşı karşıya kalmışlardır. Oysa sanatın temelinde sorgulama ve eleştirme olmalıdır. Ancak bunu yapabilenlerin sayısı fazla değildir. Molie

Kız çocuğunun elini tutan ilk ve son başkan

Bugün 29 Ekim 2023, Cumhuriyetimizin ilk yüzüncü kuruluş yıldönümü. Kutlu olsun. Cumhuriyet fazilettir, Cumhuriyet dedeler nizamı değildir, aklın ve bilimin intizamıdır. Cumhuriyetin özü şudur: Bu yönetim şeklinde bir ulus egemenliğini kendi elinde tutar ve bunu belirli aralarla seçtiği kişiler aracılığıyla kullanır. Cumhuriyette seçim vardır, bu y

Yarına kim kalacak

Bu yazıda Moreno'nun ve Darwin'in görüşlerinden yola çıkarak toplumlardaki atanmış, seçilmiş ayırımını yorumlamaya çalışacağım. 20. yüzyılın başlarında Moreno, "Yarına Kim Kalacak" adlı eserini yayımladı. Sosyometrinin kurucusu olan Moreno'nun en tanınmış tekniklerinden birisi sosyometri testi, diğeri ise psikodramadır. Sosyometri testinde Moren

ÇEDES çağdaş mı

ÇEDES çağdaş mı Hayır. ÇEDES'in çağdaş bir toplumu yüzyıllarca geriye götürme ihtimali yüksektir. Niçin Bu soruyu ÇEDES'in kendi içindeki çelişkilerini belirterek cevaplamaya çalışacağız. Önce ÇEDES'in ne olduğuna bakalım. ÇEDES NEDİR ÇEDES 2022'de 2023'te uzaya çıkmaya, Ay'a gitmeye karar vermiş bir ülkenin -yani ülkemizin- 2023'te ulaştığı nok

En büyük zaferimiz,

"Tarihimizde pek çok zafer var.Kanımca bu zaferlerin en büyüğü, Kurtuluş Savaşımızı noktalayan 30 Ağustoszaferidir. Benzeri diğer zaferler örneğin Malazgirt, İstanbul'un Fethi veyaMohaç önemsiz mi Elbette ki hepsi önemlidir. Ancak 30 Ağustos diğer tümgalibiyetlerden farklı bir anlam taşımaktadır. 30 Ağustos benzerleri içindetektir. Niçin30 AĞUSTOS'