Süleyman Gülek

Yeni Akit

Berat gecesinin önemi

Hicrî aylardan"üç aylar"diye adlandırılan Receb, Şaban ve Ramazan ayları insanı maneviyat iklimiyle kucaklayan mübarek aylardır.Mubarek, feyizli ve bereketli bir zaman dilimi olan üc ayları heyecanla geçirirken; manevi anlamda hasat mevsimi olan ramazan ayına da yaklaşmış bulunuyoruz Ramazan ayının müjdecisi olan Berat gecesini inşallah 24 Şubat 2

İyi ahlaklı olmalı

İnsanın yaratılış gayesini bildirerek iki cihan mutluluğuna erişmenin şartlarını gerçekleştirme, ahlâkın başta gelen gayesidir. Müslümanın temel görevi Allah'a kulluktur. Bu kulluk esasları içerisinde ahlâkın büyük bir yeri vardır. İnsan ahlâk sayesinde iyiye ve doğruya yönelir. İnsanın maddî ve mânevî yapısı bir âhenk içinde terbiye edilmiş olur.

İlim ve eğitim

Toplumların maddi ve mânevi alanda yükselmelerini sağlayan en önemli sebeplerden biri ilimdir. Bu nedenle dinimiz ilme büyük önem vermiştir. İslâm Dini, ilme ve bilgiye gerektiği değeri vermiş ve bilgiye ulaştıracak bütün meşru yolları açık tutmuştur. İlim öğrenmek için, zaman, mekân, yaş sınırı koymamıştır. Erkek ve kadın herkese beşikten mezara k

Dünya hayatını iyi değerlendirmek

Yüce Allah dünya hayatı hakkında şöyle buyurur: "Bu dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. (Asıl hayat, dünya hayatı değil) âhiret hayatı; işte asıl hayat odur. Keşke bilselerdi!"(Ankebût, 2964) Asıl hayat dünya hayatı olsaydı, insanlar dünyaya imtihan için değil, zevk, sefa sürmek için gelseydi, dünyada yaptıklarından dolayı âhiret

İslâm dininin özellikleri

İslâm dini, Allah'ın, son peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.) vasıtasıyla bütün insanlara gönderdiği en son ve en mükemmel dindir. İslâm'ın gelmesiyle,diğer dinlerin hükmü sona ermiştir. İslâm'ın lügat manası; Tâbi olmak, teslim olmak, bağlanmak itaat etmek, boyun eğmek manalarına gelir. Allah Teâlâ'nın emirlerine teslim olup itaat etmeğe dayanan bir

Dünya hayatının mahiyeti

Dünya hayatı hakkında tarih boyunca birçok felsefî nazariye ortaya atılmış; hayatın başlangıcı, gayesi, anlamı konularında tutarsız ve insanı tatmin etmekten uzak çeşitli yorumlar yapılmıştır. Kur'ân-ı Kerîm bunlardan bazılarını örnek olarak bize tanıtmaktadır: "Dediler ki: Ne varsa dünya hayatımızdır, başka bir şey yoktur. Ölürüz, yaşarız; bizi za

Yılbaşı kutlamaları

Yılbaşı kutlamaları denilince eski yılın sona erip yeni yıla geçildiği 31 Aralık1 Ocak gecesi yapılan eğlence ve faaliyetler anlaşılır. Ancak yılbaşı eğlenceleri, ilk bakışta yeni yıla girişin kutlamaları gibi gözükmekle birlikte bunun Hıristiyan Batı'nın Noel bayramıyla da yakın ilgisi bulunmaktadır. Her yıl 25 Aralık'la başlayan ve yaklaşık bir h

Aklı doğru kullanmak

Yüce Allah şöyle buyurur: "O kimseler ki sözü dikkatle dinlerler, sonra da en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Gerçek akıl sahipleri de onlardır." (Zumer, 3918) Akıl, insanın karanlık olan hayat yolunu aydınlatır, vahiy ise doğru yolu ve gerçek hedefi gösterir. Akıl doğru kullanıldığında bir nimet, yanlış kul

Adalet ve zulüm

Adalet, her şeyin ve herkesin hakkını vermek, ölçüsüzlükten uzaklaşarak orta yolu tutmak ve dengeli davranmaktır. Adalet toplumsal huzurun temel unsurudur. Adaletin uygulanmadığı yerde sosyal ve ekonomik dengesizlikler baş gösterir. Haksızlık, anarşi ve kargaşa toplumu huzursuz eder. Bu nedenle İslam dini her türlü ilişkide adaleti, ölçülü olmayı v

Cennet ve Cehennem

Cennet, mü'minler için hazırlanmış ebedi mutluluk yurdudur. Cennet, mükemmel bir yerdir. Peygamberlerin davetine uyarak iman edip, kulluk vazifelerini elden geldiği kadar güzel bir şekilde yapan kişiler için hazırlanmış bir huzur ve mutluluk mekânıdır. Yüce Allah, ahirette mü'minleri ebedî kalmak üzere Cennet'le mükâfatlandıracaktır. Cennet, Yüce A