Yeni bir dönemin başında imam hatip liseleri

Konu imam hatip liseleri olunca sınırlı sayıda tarafın dâhil olduğu bir tartışma diyerek kenara çekilmemiz gerektiğini zannetmiyorum. Bunu bir imam hatip mezunu hassasiyeti ile de söylemiyorum. Çünkü imam hatip liseleri eğitim tarihimizin önemli bir yapı taşı olarak modernleşme döneminin en önemli unsurları arasındadır ve bizim kişisel tecrübelerimize kurban edilmez. Üstelik bugün imam hatip liseleriyle ilgili tartışmanın taraflarına bakıldığında konunun önemi ve kenara çekilme lüksüne sahip olmadığımız daha iyi anlaşılır. Kendisi de bir imam hatip lisesi mezunu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önde gelen tarikat şeyhlerinden biri olan Cübbeli Ahmet ile imam hatip liselerinin varlığı üzerine bir tartışmanın içindedir. Bu durum kendi başına önemli bir hadisedir. Anlaşıldığı kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir televizyon kanalında imam hatip liseleri aleyhine söylediği sözlerle ilgili Cübbeli Ahmet'i arayıp konuyla ilgili düşünceleri dolayısıyla tabiri caizse eleştirmiş. Bu telefon konuşmasından Cübbeli Ahmet'in açıklamaları üzerine haberdar oluyoruz. Onun açıklamalarına göre söz konusu televizyon kanalında imam hatipler aleyhine söylediği sözler dolayısıyla Cübbeli Ahmet Cumhurbaşkanlığı'ndan aranıyor. Arayanlar, ona Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinirli olduğunu söylüyor. Cübbeli Ahmet kendisinin de sinirli olduğunu söyleyerek cevap veriyor. Tarafların neler söylediğini ve konuşmanın hangi aşamada sona erdiğini bilmediğimiz için ayrıntılı bir değerlendirme yapmamız mümkün değil. Fakat Cübbeli Ahmet'in ilahiyatlara da karşı olduğunu beyan etmesi aslında konunun hangi çerçevede konuşulduğu hakkında fikir verebilir. Cübbeli Ahmet konumunu açıklarken imam hatipler ve ilahiyatlarda İslam'ın doğru bir şekilde öğretilmediği üzerinde duruyor. Hatta İslam'ın doğru öğretimi bağlamında diğer okullara gidilse en azından zarar görülmez diyor. İslam'ın doğru bir şekilde öğretilmesi meselesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı için tam olarak ne söylenildiğini bilmiyoruz. Fakat Cübbeli Ahmet, imam hatip liseleriyle ilgili karşıtlığını açıkça ifade etmiş. Tasavvuf gruplarının ve tekke geleneğinin son dönemlerde görünürlük bakımından eskiyle kıyaslanamayacak derecede bir değişim içinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu değişim son derece önemlidir. Örneğin imam hatip liseleri gibi Türkiye'ye özgü bir eğitim modelinin şu veya bu özellikleri dolayısıyla değerlendirilmesinden ziyade varlığı ile ilgili bir karşıtlığın açıkça dile getirilmesi şaşırtıcı bir görünürlük meseledir. Bu durum İslamcılık gibi oldukça siyasal bir düşünce geleneğiyle ilgili tartışmalar için de geçerlidir. İslamcılık gibi siyasal bir düşünce ile karşıtlık içinde olmayı önemsemek gerekir. Bilindiği gibi daha önceden tasavvuf düşüncesiyle doğrudan bir ilişkisi olmayan ve tekke geleneğine dâhil edilmeyecek dini gruplar da İslamcılık düşüncesi ile karşıtlık içinde gösterilmişti. Bu karşıtlık, gruplara ve kişilere uzun dönemli faaliyetler silsilesi içinde kendilerini inşa etme