Selçuk Türkyılmaz Tüm Köşe Yazıları

108 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Afrin'deki NATO tünelleri hangi Ege adasına taşındı

ABD'nin Dedeağaç'taki üssü hangi ülkeyi tehdit etmektedir veya nereyi savunmak amacıyla kurulmuştur Bu üssün hedefinde Rusya mı Türkiye mi vardır Bu sorular 2019'un sonlarından itibaren gündemimizdeydi. Yunanistan'daki diğer ABD üsleriyle birlikte düşünüldüğünde esasen yeni bir Doğu Akdeniz siyasetinin temellerinin atıldığı kesindi. Baltık Denizi'n

Bugün
1 0 0

Bugünün Lord Byronları kimler

Eğer Aydınlanma dönemi, Fransız İhtilali, demokratik fikirler ve modernleşme gibi Avrupa düşünce tarihi merkezli bir sıralama yapılırsa, tarihimizin çok önemli meselelerini kendimize özgü bir bakış açısından görmemiz zorlaşır. Hatta çoğu zaman yaşadığımız dönemleri belirleyen olayları anlamak imkânsız hâle gelir. Çünkü hadiseler ile aramıza perdele

23.05.2022
7 0 0

İsveç niçin terör örgütlerinin kuluçka merkezidir

Türkiye'de çeşitli basın yayın kuruluşlarının Avrupa devletleri ve ABD tarafından fonlandığı haberleri gündem olduğunda ilginç bilgiler ortaya çıkmıştı. Ne yazık ki bu çok önemli bilgiler yeterince değerlendirilemedi. Hâlbuki ortalık yerde konuşulan bilgiler, istihbarat faaliyetlerinin çok ötesinde bir zihniyet durumuna ve bağımlılık ilişkilerine i

19.05.2022
9 0 0

PKK destekçisi İsveç, NATO'ya girmeli mi

Öğrencilik yıllarımda İzmir'de Yehova Şahitleri'nin dinî propagandasını yapanlar arasında İsveçlilerin aktif bir şekilde yer aldıklarını biliyordum. Buna rağmen bu faaliyetlerin kapsamı ve uzun vadeli sonuçlarıyla ilgili tahmin yürütemedim. İskandinav ülkeleri olarak adlandırılan topluluk üyesi ülkelerle ilgili 1970'li yıllardan itibaren ideolojik

16.05.2022
4 0 0

"Onlar gitmek istemedikçe biz onları asla bu topraklardan kovmayız"

Bağımlı yapılar kavramı ile neokolonyalist ilişki ağlarını tanımlamaya çalışıyoruz. Bu yapıların önemli kısmı 1990'larda büyük bir hızla büyüdü. Daha önceki dönemlerde kurumsallaşmış ve bir düşüncenin temsilcisi özelliğini taşıyan yapıların değişimi Türk düşünce hayatı üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Hatırlanacağı gibi 90'ların başından itibare

12.05.2022
7 0 0

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde neyi başardı

Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekâtı başladığında bir dostumun uyarısı ile Suriye'nin kuzeyinde bizimle birlikte cansiparane mücadele eden Suriye Millî Ordusu güçlerinin hakkını teslim etmediğimizi fark ettim. İlk günlerden itibaren insanüstü bir gayretle yurtlarını savunmaktaydılar. Bu, umutsuz bir çırpınış mıydı yoksa yeni bir coğrafya mı inşa edil

09.05.2022
10 0 0

Türk milletinin pey akçesi

On dokuzuncu yüzyılda İslam coğrafyasında seyahat eden yabancılar, gözlemlerini alışılmış bir karşıtlık olarak medenî ve vahşî ayrımı üzerine bina etmişlerdi. Onların Türk ve İslam coğrafyasına bakışını belirleyen en önemli karşıtlık, bugün, çok daha kapsamlı bir şekilde analiz edilmelidir. Efendi ve köle karşıtlığı benzer bir zihin yapısının ürünü

05.05.2022
12 0 0

Bugünün bayramları da güzel

Eğer dönem belirlemek gerekirse üniversite öğrenciliğim dolayısıyla 1980'lerin dünyasında yetiştiğimi söyleyebilirim. Bilindiği gibi 1980'lerden önceki öğrenci hareketlerini de onar yıllık dönemlere ayırıyoruz. Bu durum sonraki kuşaklar için ne kadar geçerlidir, bilemiyorum, çünkü seksenler sona erdiğinde Soğuk Savaş Dönemi de kapanmıştı. 1990'lar

02.05.2022
22 0 0

Azınlıkçı ideolojilerin Türkiye ile sorunu

2015'e doğru Türkiye üzerinde büyük bir baskı uygulanacağı anlaşılmıştı. FETÖ gibi bağımlı yapıların temsilcileri Ermeni tehciriyle ilgili konuşmaya başlamışlardı. FETÖ birçok meselede olduğu gibi Ermeni tehciriyle ilgili emperyal merkezlerin sözcülüğünü yapmakta ve kamuoyunu birtakım gelişmelere hazırlamaktaydı. Onlara göre, emperyal merkezler 201

28.04.2022
12 0 0

FETÖ bir dış güçtür

17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'cüler yurt dışına kaçmaya başladıklarında Türkiye için yeni bir sorunun temellerinin atıldığı rahatlıkla görülebiliyordu. Liberal muhafazakârlar "dış güçler" kavramını değerden düşürmek için ellerinden geleni yapsalar da Türkiye içinden devşirilmiş bir yapı olarak FETÖ'nün dış güç olacağı aşikârdı. Fakat bağımlı yapılar

25.04.2022
17 0 0