Selçuk Türkyılmaz Tüm Köşe Yazıları

173 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İsrail, yirminci yüzyılda, yeni bir Batı kolonisiydi

Bizde, Batı sanatında ve edebiyatında oryantalizm konulu çalışmaların merkezinde, genel olarak, Doğu ve Doğular hakkındaki yargılar yer almaktadır. Bu, çalışmayı yapana ve hatta okura bir bakış açısı sunar. Bunun ne kadar üretken bir bakış açısı olduğu sorusunun cevaplandırılması gerekir. Örneğin Türkiye hakkında birtakım olumsuz yargılar içeren, t

05.01.2023
17 0 0

Bir masa etrafında toplanmak güzel fakat bu masa o masa değil

Yeni Şafak SELÇUK TÜRKYILMAZ - Bir masa etrafında toplanmak güzel fakat bu masa o masa değil"Altılı Masa"nın bileşenlerini bir araya getiren sebeplerle ya da onları bir araya gelmeye zorlayan niyetlerle bugünkü anlaşmazlıklar arasındaki zıtlıkları görmeden genel bir değerlendirme yapmak kolay değil. Bu, elbette aday seçimiyle ilgili anlaşmazlıklar

02.01.2023
27 0 0

TRT World, ilan metni ile Reuters'a misliyle mukabele etti mi

Türk düşünce hayatında oryantalizmle ilgili eleştirel tutum Batı'nın Doğu algısının doğruluğu veya yanlışlığı bağlamında şekillenmiştir. Bunun da bir sonucu olarak oryantalizme yönelik eleştirel tutumda ciddî bir yöntem sorunu ortaya çıkmıştır. Bu açıdan Edward Said'in eserlerinin Türkçe'ye çevrilmesinden sonra alınan mesafe hiç de tesadüf değildir

29.12.2022
26 0 0

Avrupa'yı Taşralaştırmak

Yeni Şafak SELÇUK TÜRKYILMAZ - Avrupa'yı Taşralaştırmak"Avrupa'yı Taşralaştırmak" Dipesh Chakrabarty'nin bir kitabı. Bu kitap ilk olarak 2012'de Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi tarafından basılmış. Dergâh Yayınları bu yıl içinde aynı kitabı ikinci defa basmış. Yazar Hintli bir tarihçi. "Avrupa'yı Taşralaştırmak Postkolonyal Düşünce ve Tarihsel Fark

26.12.2022
26 0 0

Gayr-i millî yapılar uluslar için nasıl bir tehdittir

Yeni Şafak Selçuk Türkyılmaz - Gayr-i millî yapılar uluslar için nasıl bir tehdittirUkrayna Savaşı'nın tetiklediği gelişmelerden biri İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmak istemesidir. İngiltere ve ABD'nin İsveç ve Finlandiya'yı açıkça teşvik ettiği veya zorladığı bu üyelik girişimi, savaşın hem sebepleri hem de sonuçlarına işaret ediyor. Bu ü

22.12.2022
33 0 0

Kim kime operasyon çekti

Yeni Şafak SELÇUK TÜRKYILMAZ - Kim kime operasyon çektiİmamoğlu vakasını ne kadar abartırlarsa abartsınlar klasik Doğu hikâyelerinin sınırlarının dışına çıkamayacakları çok açıktı. Hâlbuki haricî unsurların neredeyse tamamını sürece dâhil etmeyi başarmışlardı. Yıllarca, Tayyip Erdoğan mağdur edildiği için ayakta kaldı, tezini bir söylem olarak tek

19.12.2022
27 0 0

2023 seçiminden sonra nasıl bir Türkiye

2023'te yapılacak seçimin sonuçları sadece Türkiye içinde bir merak konusu değildir. Bu seçim sonuçları itibarıyla Türkiye dışında başka ülkeleri ve bölgeleri de yakından ilgilendirmektedir. Örneğin Balkanlarda epeyce bir ülke 2023 seçiminin muhtemel sonuçlarına göre şimdiden pozisyon alıyor. Balkanlarda uzun dönemdir geçerli olan gerilimlerin süre

15.12.2022
35 0 0

İslâmcılık bir tepki hareketi midir

Yeni Şafak SELÇUK TÜRYILMAZ - İslâmcılık bir tepki hareketi midirİslâmcılık üzerine yapılan tartışmalarda çokça tekrar edilen tezlerden biri, bu ideolojinin bir tepki hareketi olmaktan öteye gidememesidir. Bu tezi dillendirenlerin İslâmcılık düşüncesi ile tepki hareketi arasındaki bağı kolonyalizm ve emperyalizm karşıtlığı üzerinden kurduklarını s

12.12.2022
27 0 0

Davutoğlu'nun istisnaîliği (!)

Kolonyalizm ve emperyalizm üzerine çalışmalar genişledikçe Avrupa'nın geçmişiyle ilgili ideolojik yayınların etkisi biraz daha azalıyor. Kuşkusuz bu ideolojik yayınlar, Avrupa milletlerinin "özbilincini" yansıttığı gibi diğer milletlerin tarihe bakışını belirlemiş ve onların benlik bilinci üzerinde de ciddî bir etkiye sahip olmuştu. İdeolojik yayın

08.12.2022
30 0 0

Hibrit savaşın ABD'den ithal ideolojik iktisatçıları

Yeni Şafak Selçuk Türkyılmaz - Hibrit savaşın ABD'den ithal ideolojik iktisatçılarıCHP'nin ABD'den ithal etmek için çaba harcadığı iktisatçıları "teknokrat" kategorisinde ele alıp yetişmiş insan, ehliyet ve liyakat sahibi iktisatçı-yönetici olarak görmekle yetinmeli miyiz Elbette teknokrat hükûmetler bağlamından hareketle eleştirel bir yaklaşım se

05.12.2022
28 0 0