Raşit Yücel

Yeni Asya

Fetihten önce

Her fethin bir başlangıcı vardır. İslamiyetin güneş gibi doğduğu zamanlarda, insanların hidayet güneşine kavuşmaları için fetihler başlamıştı. Peygamber müjdeleri bir bir tahakkuk ediyordu.Mekke, Mescid-i Aksa, Suriye, Irak, Mısır, İran, Anadolu ve Bizans'ın fethedileceği haber verilmişti. Bu ülkelerin hepsi İslam topraklarına katılmış, binlerce i

Baharı beklerken

Bahar, bir anlamda yaratılışı hatırlatır bizlere İnsan, gençliğin de adeta bir gül çiçeğine benzese de, ihtiyarlığında "uyuşmuş bir kış çiçeğine benzer" demişlerdiBahaddin Karakoç, bahar ilgili şiirin de bunu şöyle tasvir etmiş: "Çiğ düşmüş göklerden, Ve bir bahar günü doğdun sen.. Kendi kendine ayna oldun nergislerden, Bir bahar günü doğdun sen...

Mahkemelerde de hizmet

Yıl 1935, yer Isparta, gün 25 Nisan Ülkeyi kara bir kasvetin kapladığı zamanlardı Barla'da Risale-i Nur Külliyatının dörtte üçü telif edilmişti...Barla'da sekiz yıldan fazla kalan Bediüzzaman Hazretleri, tekrar Isparta ilinde mecburi ikamete tabi tutulmuştu... Ülkeyi idare eden yetkili ve etkili insanlar, hilafeti kaldırmış, tekkeleri ve zaviyeleri

Bayram o bayram ola

Her insanın kendi âlemine göre bir bayramı vardır.Çocukların bayramları, çocuk ruhu ve sevgisi ile bayramdır. Sözlü ve nişanlı gençlerin ayrı bir bayramları vardır. Orta yaşlıların, her iki kitlenin ortasında bir bayramları vardır ki, onu ancak yaşayanlar bilir. Yaşlıların bayramı, evlatları ve torunları ile huzur, inşirah buldukları bayramlardır.

Nisan yağmurları

Bediüzzaman hazretleri 1960 yılı yirmi üç mart tarihinde ebedi aleme gitti, bedenen gitti ama, neşrettiği hakikatler kıyamete kadar gittikçe değerini korumaktadırÜstadın son yıllarında yanından hiç ayırmadığı müstakim talebesi Zübeyir Gündüzalp vardı. 2 Nisan 1971 tarihinde ebedi aleme göçtü. Dikkatte ve tedbirde, ihlas ve samimiyette, kahramanlık

Bir veda yolculuğu

İlk insan ve Peygamber olan Âdem Aleyhisselâmdan sonra, yüz yirmi dört bin Peygamber gelmiş ve vazifelerini yerine getirip ebedi âleme gitmişlerdir... "Hâtemül Enbiya" yani son Peygamber olan Resul-ü Ekrem (asm)dan sonra bir Peygamber gelmeyeceği haber verilmişti."Benden sonra bir Peygamber gelmeyecek. Ansak dini tecdit (yenileyecek ve canlı tutan)

Bir Enver Tezer vardı

Bundan elli yıl öncesinde, Nurları tanıdığımızda, hangi şehirde hangi Nur talebeleri varsa onları ismen ve sima olarak bilirdik.Aradan geçen yıllarda, bir ilde dahi yeni Nur talebelerini bile zor tanır hale geldik. Bundan ellialtmış yıl sonra ülkemizde Nurları okuyan, tanıyan, istifade edecek olan Nur talebelerinin adedini bilmek zordur. İşte onlar

Berat Gecesini idrak

Önümüzdeki Cumartesi günü berat gecesini ihya edeceğiz inşallah... Yaşadığımız dünya insanlık itibari ile olumsuz bir çok hadiseler ile muhatap olabiliriz...Karşınıza o zaman hukuki sorunlar çıkar, bu sorunlarımızın muhatabı mahkemelerdir... Haklı ya da haksızı hâkimler ayırır ve hükmünü verirler... Ya cezaya muhatap olursunuz ya da berat edersiniz

Akşemseddin

Asıl adı Muhammed Bin Hamza olarak bilinen Akşemseddin Hazretleri, simasının beyaz ve elbiseleri de genelde beyaz giyimli olduğu için, kendisine "Akşemseddin" denmiştir1330 yılında Şam'da dünyaya gelmiş, neseben Hazreti Ebubekir'e (ra) bağlanmaktadır. Bir müddet Çorum İskilip ilçesin'de eğitim görmüş, daha sonra Ankara'da bulunan Hacı Bayram-ı Veli

O söyledi ise elbette doğrudur!

İlk vahiyden sonra, Müslümanların adedi yok denecek kadar az ve kuvvetsizlerdi...İlk Müslüman ve Efendimiz'in (asm) ilk hanımı Hazreti Hatice (ra) vefat etmişti... Çok mahzun ve üzgün olan Efendimiz'i (asm) hem teselli hem hiçbir Peygambere nasip olmayan bir hadiseye şahit olmak için, Cebrail Aleyhisselam gelip gece yatağından uyandırıp, Mekke'den