Raşit Yücel Tüm Köşe Yazıları

149 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"Çizgilerle Bediüzzaman Said Nursî"

Risale-i Nur Külliyatının müellifi Bediüzzaman Said Nursi'yi kimi çok sevdi, kimi de onu eserlerini gölgelemek için mücadele etti..Zaman zaman sitayişlerde bulundu Bediüzzaman: "Beni, skolastik bataklığı içinde saplanmış bir medrese hocası zannediyorlar." diyerek... Hayatında onun dünyasını zindan edenler, vefatında derin bir nefes almışlardı. Halb

Bugün
7 0 0

Barla Gezi Notları - Barla, cazibe merkezi olmuş

Geçen günkü "Barla yolunda" yazısını; Afyonkarahisar'ın ilçesi Bolvadin'de hazırlamıştım.Eskişehir-Sivrihisar'dan yol alındığı zaman Emirdağ ilçesine hemen ulaşılabiliyor. Emirdağ ilçesi "Emirdağ Lâhikası"na ismini vermiş, Üstad'ın "Üçüncü Said" diye tabir ettiği hayat safhasının yaşandığı bir beldedir. Bu ilçeden yol alırken "Çalışkanlar hanedanı"

21.09.2022
25 0 0

Barla yollarında

Şimdi Barla yollarındayız Risale-i Nurlar ilgisi olmayanların elbette ne işleri olur Barla ileBediüzzaman Hazretlerini Barla'ya nefyettiklerinde, Eğirdir gölü kenarında olan bu belde o zaman ehl-i iman tarafından tanındı. Bediüzzaman'a yapılan baskılar ve zulümler, Barla'da da devam etti... Hatta o zamanın idarecileri Üstad'ın fotoğrafını yetkilile

14.09.2022
21 0 0

Haşir anlayışı

Öldükten sonra dirilmenin ve ebedî hayatın vukuuna dair sorular ilk insanlardan son insanlara kadar devam edecek.Ülkemizde, cumhuriyetin ilk yıllarında birinci reisle fikri uyuşanlardan biri de Abdullah Cevdet'ti... Bu ters düşüncenin farkında olan Bedîüzzaman Hazretleri, Barla'da bulunduğu ilk yıllarda Haşir Risalesi'ni telif ederek, bu sorulara ç

07.09.2022
20 0 0

Zaferden önce, zaferden sonra

Osmanlı Devleti nihayet Anadolu'ya sıkıştığı zaman başladı istiklâl mücadelesi... 1071'de Malazgirt Ovası'nda, Alp Arslan komutasında kazanılan zafer, Anadolu'nun kapısını açmıştı ehl-i imana...Selçuklu ile başlayıp Osmanlı ile devam eden zaferler son buldu; nihayet ülkenin çeşitli devlet kuvvetleri ile işgal edilmesine karşı başladı kurtuluş mücad

31.08.2022
19 0 0

Kastamonu'dan Barla'ya

Bediüzzaman Hazretleri, Barla'ya nefyedilmesi ile burada dokuz yıla yakın mecburi ikamete tabi tutulmuştu.Isparta'ya nefyedilmesi sonrasında, talebelerine atla Isparta'nın bir başına sarık ve cübbe ile gidip gelmelerini ve daha sonra dağılmalarını tavsiye eder. Nur Talebelerinin hizmet için yaptıkları çalışmalar, önce Isparta Valiliği'ni daha sonra

24.08.2022
25 0 0

Görenedir, görene

Yeryüzünü insanların meskeni haline getiren Rabbimiz, bütün kıt'aları tenezzüh edilmekle doyulmayacak mekanlar halinde yaratmış...Özellikle ülkemiz... Her bölgesi ayrı bir güzelliktedir... Ben, ülkemin Hakkari dışındaki bütün illerini görüp gezdim... Bu tenezzühe; Nur talebelerinin hasbî hallerini de katarsanız, dünyadaki cennetin doyulmaz esintile

17.08.2022
19 0 0

Buluşma zamanı

Dostsuz zamanların en güzel buluşmalarını ve en önemli meşgalelerini, en civanmert Nur talebeleri ile muhabbetlerini ve dostluklarını pekiştirmek olarak kabul ettiler onlar...İşte size Yeni Asya'nın fedakâr ve vefadar topluluğu... Ülkemizin dört bir yanında nice buluşmalar yapılıyor... Gençlerin okuma programları ise bu birlikteliğin en güzellerind

10.08.2022
19 0 0

Kargı Yaylasındaki buluşma

Her Ağustos ayının ilk Pazar'ı buluşma yerimizdi Kargı Yaylası...Dile kolay, tam 50 yıla dayandı bu buluşmalar... Kimler geldi kimler geçti... Bu yaylayı görmeyen yazarımız ve ağabeyimiz kalmadı... Ve Kargılı ağabeylerimizin hepsini ahirete uğurladık. En son Şerafettin ağabeyi birkaç ay önce dâr-ı bekâya gönderdik... Ne kadar sevinirdi Nur talebele

03.08.2022
20 0 0

İbrahim Hulusi Yahyagil

Üstad Hazretlerinin "saff-ı evvel" olarak tabir ettiği, "Isparta kahramanları" olarak vasıflandırdığı talebelerinin önemli bir kısmı asker ve subay idiİşte, İbrahim Hulusi Yahyagil, aslen Elazığ ilindendir. Çanakkale muharebelerine katılmış ve gazi olarak Isparta Eğirdir'e yüzbaşı olarak atanmış vazife yapmıştır... O yıllarda Bediüzzaman Hazretleri

27.07.2022
27 0 0