Kadir gecesininfazîleti

"Kadir gecesi"nin bin aydan daha fazîletli olduğu, bizzât Allahü teâlâ tarafından, Kur'ân-ı Kerîm'de"Kadir sûresi"nde açıkça bildirilmiştir.

Takvîmlerde,5 Nisan 2024 (26 Ramazân 1445) Cumayı,6 Nisan 2024 Cumartesiye bağlayan gece,"Kadir Gecesi"olarak yazılıdır. Bu vesîleyle, kıymetli okuyucularımızın, asîl milletimizin ve bütün İslâm âleminin Kadir gecelerini cândan tebrik ediyoruz.

Kadir gecesi, Kur'ân-ı Kerîm'de medhedilen en kıymetli gecedir. Peygamber Efendimiz, bir hadîs-i şerîfinde buyurdu ki:"Allahü teâlâ indinde en kıymetli gece, Kadir gecesidir."

Kur'ân-ı Kerîmin, Resûlullah Efendimize gelmeye başladığı ve Ramazân ayı içinde olan"Kadir gecesi"nin fazîleti (üstünlüğü), bin aydan daha fazîletli hayırlı, kıymetli olduğu, bizzât Allahü teâlâ tarafından, Kur'ân-ı Kerîm'de"Kadir sûresi"nde açıkça bildirilmiştir."Kadir gecesi, binaydan hayırlıdır"(Kadir sûresi, 3) Bin ay, takrîben 83 sene tutmaktadır; bu da, uzun bir insan ömrü demektir.

Fakat çeşitli hikmetlere mebnî olarak, Kadir gecesinin hangi gece olduğu, kesin olarak bildirilmemiştir. Bir hadîs-i şerîfte:"Allahü teâlâ, 5 şeyi 5 şey içinde gizlemiştir: Rızâsını tâatlerde, gazabını masıyetlerde (günâhlarda), orta namazı 5 vakit namazda, evliyâsını halk arasında, Kadir gecesini ise Ramazân ayı içinde gizlemiştir"buyuruluyor.

İmâm-ı Şâfiî(rahmetullahi aleyh), Kadir gecesi, Ramazân-ı şerîf ayının 17. gecesi,İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe(rahmetullahi aleyh) ise, 27. gecesi olması çok vâkı' olur buyurmuşlardır.

Muhtelif hadîs-i şerîflerde, bu gecenin,Ramazân ayının son on gecesindeyani 20-30. geceleri arasında aranması bildirilmiştir. Nitekim Eshâb-ı Kirâm, Peygamber Efendimize Kadir gecesinin ne zaman olduğunu sorunca,"Kadir gecesini, Ramazân ayının son on gününde arayınız"buyurmuştur. Bir başka zaman sorulduğunda ise,Kadir gecesini Ramazân ayının 27'sindearamalarını tavsiye buyurmuştur.

Hazret-i Âişe (radıyallahü anhâ) vâlidemiz buyurdu ki:"Resûlullah, Ramazân ayının son on gününde her zamankinden daha fazla ibâdet ederdi.