Prof. Dr. Ramazan Ayvallı Tüm Köşe Yazıları

162 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İnsanlarda, yüce bir zâta ibâdet ihtiyâcı!

Almancada "Anbetung", Fransızcada "Priere", İngilizcede ise "Worship" kelimeleriyle ifâde edilen "İbâdet" "Kulluk etmek, tapmak, tapınmaktır; İslâmiyette ibâdet, bütün varlıkları yaratan Allahü teâlâya karşı saygı göstermek, O'nun emir ve yasaklarına uymaktır."Tapınma ihtiyâcı ve duygusu, insanoğlunun fıtratında, rûhî yapısında tabîî olarak mevcutt

29.11.2022
21 0 0

İbâdet nasıl yapılır

Lügatlerde, sözlüklerde "İbâdet": "Kulluk, kulluk vazîfelerini İslâmiyetin bildirdiği şekilde yerine getirmek. Allahü teâlânın emir ve yasaklarına uymak" şeklinde tarîf edilmektedir. Bu manâda kullanılan, "Abdiyyet", "Ubûdiyyet" ve "Ubûdet" kelimeleri de var. "Anve, duâ, hudû', huşû', kunût, nüsük, rükû, secde, şükür, tesbîh" gibi kavramların, zama

28.11.2022
20 0 0

Hocasını sevmek ve saymak...

Kureyş'in liderlerinden, ileri gelen kâfirlerinden Amr İbn-i Hişâm (Ebû Cehil), "Kureyş büyükleri, zenginler dururken, bir yetîm Peygamber olamaz" diyerek Resûlullah'ın (sallallahü aleyhi ve sellem) Peygamberliğini kabûl etmemişti. Ebû Cehil, burada Allahü teâlâyı suçluyor, "bu işe lâyık olmayan birini Peygamber yaptı" demek istiyordu.Hâlbuki âyet-

22.11.2022
21 0 0

"Mürşid" terimi hakkında...

Geçen haftaki 2 makâlemizde, bir nebze üzerinde durduğumuz "Mürşid"i, tekrâr özetle tarîf edecek olursak: "Allahü teâlâyı seven ve insanları O'nun sevgisine kavuşturan sâlih, iyi bir kul; Resûlullah Efendimizin izinde giderek kemâle gelen ve bundan sonrainsanları irşâd eden, doğru yolu gösteren rehber, kılavuz; irşâd eden, gafletten uyandıran, olgu

21.11.2022
23 0 0

Hakîkî mürşidlere olan ihtiyaç

Dünkü makâlemizde de bir nebze üzerinde durduğumuz gibi, "Mürşid", lüğatte "İrşâd eden, doğru yolu gösteren, gafletten uyandıran, olgun, üstün bir kimse" mânâlarına gelir. "Resûlullah Efendimizin izinde giderek kemâle gelen ve bundan sonra insanları irşâd eden İslâm âlimi; insanlara doğru yolu gösteren rehber, kılavuz; Allahü teâlâyı seven ve insan

15.11.2022
16 0 0

Peygamber Efendimiz mürşid değil midir

Bir İlâhiyatçı(!), sosyal medyada, Peygamber Efendimizin "mürşid" olmadığını iddiâ etmiş. Bu arkadaş, ya "mürşid" kelimesinin manâsını bilmiyor, yahut ta bu sözünde başka bir bozuk maksad olmalı!.. İşte biz bu münâsebetle, bugün ve yarınki makâlelerimizde "mürşid" kelimesinin manâ ve mefhûmundan, kimlerin mürşid olduğundan bahsetmeye çalışacağız. B

14.11.2022
17 0 0

AbdülhakîmEfendi'yle tanışması...

Hüseyin Hilmî Efendi, 1929 senesinde, lise son sınıf talebesi iken, bir gün dersten çıkmış, öğle namazını kılmak için Bâyezîd Câmiine gitmişti. Nûr yüzlü bir ihtiyâr, içeride oturmuş, önündeki bir kitaptan anlatıyordu. "Evliyâ mezârları nasıl ziyâret edilir" konusunu işliyordu. Va'z bitti, o sırada câmi içinde ikindi namazı kılınmaya başladı. Hoca

08.11.2022
19 0 0

Parlak bir tahsil hayatı...

Büyük dîn ve fen âlimi Hüseyin Hilmî Efendi-3-Ma'lûm olduğu üzere, her meşhûr kimsenin, meselâ dirâyetli bir devlet adamının, fazîletli bir ilim adamının, muvaffak olmuş bir ticâret veya iş adamının, şöhretli bir san'atkârın ve herhangi bir spor dalındaki rekortmenin, bulunduğu mevkı ve makâma gelmeden önceki hayâtı, yetişme tarzı, elde ettiği şöhr

07.11.2022
27 0 0

Eserleri bütün dünyada...

Büyük dîn ve fen âlimi Hüseyin Hilmî Efendi-2-Esenler Belediyesi, düzenlediği "Ramazân Kültür Etkinlikleri" arasında, yüzyıllar boyunca toplum üzerinde etkili olmuş, ma'nevî üstünlüklere sâhip gönül erlerini, bu topraklarda iz bırakanları hâtırlamaya, anmaya ve anlatmaya çalışmıştır. 2012 yılında "Anadolu'yu Mayalayanlar" başlığı altında 18 âlim el

01.11.2022
27 0 0

İlim ve ahlâk nümûnesi...

Büyük dîn ve fen âlimi Hüseyin Hilmî Efendi-1-26 Ekim 2001 Cuma gecesi vefât eden büyük dîn ve fen âlimi Hüseyin Hilmî Efendi'nin vefâtının üzerinden bir sene-i devriyye daha geçti...O, 8 Mart 1911'de (Hicrî 1329) İstanbul-Eyüp Sultan'da doğmuş, 26 Ekim 2001 (Hicrî 9 Şabân 1422) tarihinde âhırete irtihâl etmiş ve Eyüp Sultan Kabristânı'ndaki âile m

31.10.2022
24 0 0