Prof. Dr. Ramazan Ayvallı Tüm Köşe Yazıları

57 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Resûlullah'tan altın tavsiyeler -2-

Hadis-i şerîfte buyuruldu ki: "Nâmûsunu koruyup iffetli ol ki; insanlar yanında rezîl olmayasın." Dünkü makâlemizde, zaman zaman Sevgili Peygamberimize, Sahâbe-i güzînin sorduğu bazı suâller olduğunu söyledik. Bir defasında, bir zâtın, Peygamber Efendimizin yanına gelerek, "Size, dünyâ ve âhiretle alâkalı bazı suâllerim var" dediğini, Peygamberim

23.11.2021
10 0 0

Resûlullah'tan altın tavsiyeler

Peygamber Efendimiz buyurdu ki: "İnsanların hayırlısı (en iyisi), insanlara faydalı olandır. Sen de insanlara faydalı ol." Zaman zaman Sevgili Peygamberimizin, Sahâbe-i güzîne sorduğu bazı suâller olduğu gibi, onların da Peygamberimize sordukları bazı suâller olmuştur. Meselâ Peygamberimiz, onlara, "Pehlivan kimdir", "Müflis kimdir", "Bugün hangi

22.11.2021
9 0 0

Rüyâda gelen şifâ...

İmâm-ı Bûsırî hazretleri, ömrünün sonuna doğru felç hastalığına tutulup bedeninin yarısı hareketsiz kalmıştı. Ve bir gün... "İmâm-ı Bûsırî" diye meşhûr olan İslâm âlimlerinin meşhûrlarından ve tasavvuf büyüklerinden Muhammed bin Abdullah es-Senhâcî, aslen Mağripli olup, dedeleri Mısır'a yerleşmişlerdir. 1211 (H. 607) veya 1213 senesinde Mısır'ın

16.11.2021
10 0 0

Hayra delâlet eden onu yapan gibidir

Doğru yazılmış din kitaplarını, yani Ehl-i sünnet âlimlerinin eserlerini başkalarına vermek, hidâyete sebep olmak gibi sevaptır. Sevgili Peygamberimiz (aleyhis-selâm) buyurmuştur ki: "Hayrın yolunu gösteren, onu işleyen gibidir." Ebû Dâvûd, Tirmizî Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını başkalarına vermek de, hidâyete sebep olmak gibi sevaptır. Hat

15.11.2021
2 0 0

Hidâyete kavuşma sebepleri...

Cömert olan veya insanlara iyilik eden yahut başka iyi bir meziyeti olan kâfir, Allah'ın lütfuyla Müslümân olabilir... Bir gayr-i müslim, kâfir, ateist üç sebeple hidâyete kavuşur: 1- Allah'ın lütfuyla: Bir âyet-i kerîme meâli şöyledir: "Allah, doğru yola iletmek istediğinin kalbini İslâm'a açar." En'âm, 125 Cömert olan veya insanlara iyilik ed

09.11.2021
4 0 0

Hidâyete sebep olmak...

"Senin vâsıtanla Allahü teâlânın bir kişiye hidâyet vermesi, senin için, üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır." "Hidâyet": "Doğru yolu gösterme; doğru yolda, Allahü teâlânın râzı olduğu yolda bulunma" gibi manâlara gelmektedir. "Doğru yola girme, Müslümân olma, dîn olarak İslâmiyet'i seçme; hidâyete erme" de, "İhtidâ" diye is

08.11.2021
9 0 0

Kâfirle de helalleşmek gerekir!

Zimmîye zulmetmek, Müslümâna zulmetmekten daha kötüdür. Hayvânlara işkence, zimmîye işkenceden daha kötüdür. Kul hakkını, Allahü teâlânın hakkından önce ödemek gerekir. Kul hakkı olan günâhların affı güç ve azâbları daha şiddetlidir. Başkasının hakkını yiyen, hak sâhibleri ile helâlleşmedikçe affa uğramaz. Yani üzerinde kul veya hayvân hakkı bulu

02.11.2021
17 0 0

İslâmiyette, kâfir hakları...

Kâfirlerin inançları, ibâdetleri sevilmez. Fakat onları da incitmek, kalblerini kırmak harâmdır. Mukaddes dînimiz İslâmiyette, kâfir hakları da çok mühimdir. Bilindiği gibi, gayr-i müslimlere müslümân olmayanlara kâfir denir. Kâfir olmak, yani Müslümân olmamak, her zaman ve her yerde kötüdür. Çünkü küfür, insanı dünyâda ve âhirette felâkete götüre

01.11.2021
14 0 0

Dînimizde hayvan hakları

Peygamberimiz (aleyhisselâm) buyurdu ki: "Hiçbir canlıyı (eğlence ve spor) atışlarınıza hedef yapmayınız." Günümüzde maalesef ihmâl edilen husûslardan biri de hayvân haklarıdır. Hattâ zaman zaman, gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda ve internette hayvânlara eziyet eden birtakım insanların haberlerine rastlamaktayız. İbn-i Abbâs (radıyallahü

26.10.2021
17 0 0

Kötü komşuya dair...

Müslümân, komşusuna herhangi bir zarar vermez; ona iyilik yapar, ayrıca komşusundan gelen sıkıntılara da katlanır. Evvelki hafta, komşuluk haklarından ve iyi komşudan bahsettik. Bugün de bir nebze kötü komşudan bahsedeceğiz ki, biz onlardan olmayalım. Bir de, eğer komşumuz kötü ise, ona karşı davranışımız nasıl olmalıdır Peygamber Efendimizin hadî

25.10.2021
15 0 0