ADALET VE İHTİŞAM - KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Sultan I. Selim'in vefatı ne kadar üzüntüye sebep olduysa; yerine Şehzade Süleyman'ın geçişi o kadar sevinç doğurdu. Bu padişahın devri, Osmanlıların, hatta Türk tarihinin altın çağı sayılır. Bu sebeple Avrupalılar kendisini Muhteşem (Magnificent, Magnifique) ve Büyük Türk (Grand Turc) diye anmıştır. XVIII. asır Roman tarihçisi Dimitri Kantemir tarafından Kanuni diye anılmış; Türkler tarafından bu unvan, isminden daha çok tutulmuştur. Yeni sayfaBabasının valiliği sırasında 1494'te Trabzon'da dünyaya geldi. Annesi, Kırım Hanı'nın kızıdır.İyi bir tahsil gördü. Trabzon'da