Prof. Dr. Ali Eryılmaz Tüm Köşe Yazıları

10 yazı listeleniyor

Gelişmeyi ve büyümeyi istemenin ve sürdürmenin psikolojisi: Dengeli büyüme zihniyeti

Toplumsal kalkınmanın ve değişimin en önemli etkeni, gelişimi ve değişimi istemek ve bunun için çaba harcamaktır. Ancak söylem olarak herkes, gelişimin önündeki engelleri çok rahat bir şekilde ifade ederken yapılması gerekenleri ise davranışa dönüştürememektedirler. Bu bağlamda insanları iki sınıfa atamak mümkündür. Bunlardan biri, kişisel açıdan b

27.01.2023
25 0 0

Zor zamanlarda ayağa kalkmak: Kendini toparlamanın psikolojisi

İnsanın ihtiyaçlarının sonsuz olması ve kendisini korumasına neden olacak etkenlerin sayısız olması, insanı incinebilir bir varlık hâline getirir. İnsan için krizlere ve stres faktörlerine maruz kalmak, insanın yaşam dengesinin bozulması anlamına gelir. İnsan, kendisini toparlayarak bozulan dengeyi yeniden sağlamaya çalışır. Kendini toparlamak ne d

20.01.2023
30 0 0

İnsanın hakikati perdeleme çabası: Yalan söylemenin psikolojisi

İnsan, istekleri ve beklentileri sonsuz olan bir varlıktır. Ancak insan, bu sonsuz istekleri ve beklentileri karşılamada sınırlı bir güce ve bilgiye sahiptir. Kendi isteklerini ve beklentilerini karşılamaya çalışırken insanın karşısına dürüstlüğe ve yalana başvurmak olmak üzere iki önemli seçenek çıkar. Yalana başvurma seçeneğinin gerek bireysel ge

13.01.2023
30 0 0

Psikolojik Olarak Geçmiş, Şimdi ve Gelecekte Yer Almak: Zamana Yönelmenin Psikolojisi

İnsan, bitki ve hayvanlara göre irade sınırları oldukça geniş bir varlıktır. Ancak, iradesinin sınırlarının geniş olması onu diğer varlıklardan ayrıt eden yeterli bir özellik değildir. İnsanı yeterli kılan en önemli özellik, sahip olduğu irade ile zamanı nasıl yapılandırdığıdır. İnsan, şimdiki zaman diliminde varlığını sürdürse de geçmiş ve g

06.01.2023
38 0 0

Yeni Bir Yılda İnsanın En Değerli Hazinesi Olan Zamanı Yönetmek: Zamanı Yönetmenin Psikolojisi

Günler, aylar, mevsimler geçti. Şu günlerde bütün dünya yeni bir yılın eşiğinde. Yeni bir yıl bize insanın, zamanla kayıtlı-bağlı bir varlık olduğunu hatırlatır. Ayrıca, insanın en önemli hazinesinin zaman olduğunu gösterir. Bu hazineyi iyi bir şekilde yönetmek gerekir. Zaman Nedir Zaman, insanların bireysel ve toplumsal yaşamlarını düzenlemeleri

30.12.2022
45 0 0

Meğer Ne Çok Şeyden Korkuyormuşuz: Korkunun Psikolojisi

İnsan, duygusal bir varlıktır. İnsanın deneyimlediği duyguları, olumlu ve olumsuz duygular olmak üzere iki sınıfta toplamak mümkündür. Olumsuz duyguların başında, korku gelir. Korku, algılanan bir tehdide karşı nörofizyolojik bir tepkidir. Korku, vücudumuzu tehlikeye hazırlamak için sempatik sinir sistemini ve adrenal-kortikal sistemi yönlendiren h

23.12.2022
37 0 0

Olumsuz Düşünmenin Ruh ve Beden Sağlığına Etkileri

İnsan, düşünen bir varlıktır. Düşünmek, insanın medeniyet ve teknoloji inşa etmesinin en büyük aracı olmuştur. Ancak düşünceleri olumlu ve olumsuz olarak iki sınıfta ele alabiliriz. Özellikle kişinin kendisi ve yaşamı ile ilgili olumsuz düşüncelere sahip olmasının, onun ruh ve beden sağlığı üzerinde olumsuz etkileri vardır. İnsanın kendisi ve yaşam

16.12.2022
36 0 0

İnsanın varlığını sonsuzlaştırma isteğinin yansıması: Varoluşsal kaygı

İnsan, mucizevî bir varlıktır. Bedenimizde 100 trilyon hücre bulunur. Bu, varlığımızın sadece bedensel açıdan devamı için en az 100 trilyonluk hücresel olasılığın kusursuz bir şekilde devam etmesi gerektiği anlamına gelir. Yiyeceğe, içeceğe, güneşe, denize, bitkilere, hayvanlara, anneye, babaya, eve vb. duyulan ihtiyaçlar da sürece dâhil edilirse

09.12.2022
35 0 0

Modern İnsanın Yalnızlıkla Baş Etme Yöntemleri

Psikologlara göre, modern dünya ile ilkel dünya arasında inanılmaz boşlukların olduğu bir yaşam sürmekteyiz. Bu boşluğa ek olarak birinin kazanıyorken diğerinin kaybettiği bir sistemle yaşamımıza devam etmekteyiz. Bu yaşam tarzı, beraberinde kıskançlık ve yalnızlık gibi pek çok sorunu getirmektedir. Her asrın kendine özgü sorunları bulunur. Günüm

02.12.2022
46 0 0

Profesyonel Bir Meslek Olarak Öğretmenlik: Sevilmeyen ve Sevilen (Pozitif) Öğretmen Kimdir

Modern insanların yaşamlarını devam ettirmelerinde mesleklerin önemi yadsınamaz. Meslekler, insana yönelik olanlar ve olmayanlar şeklinde sınıflandırılır. Öğretmenlik mesleği de insana yönelik meslekler arasındadır. Öğretmenlik mesleği, hem bir sanat hem de bir bilim mantığı ile yürütülmesi gereken mesleklerdendir. Öğretmenlerin istihdam edilmesi

25.11.2022
40 0 0