Osman ZENGİN

Yeni Asya

Ah efendim! Erken göçtün, bizi yetim bıraktın 2

Nurun kahramanı, üstadının sadık neferi, "dünyalara değişmediği" Zübeyir'in vefatının 50. senesinde bu başlıkta bir makale yazmıştık.(https:www.yeniasya.com.tr osman-zenginah-efendim-erken-goctun-bizi-yetim-biraktin_539942) O günden 4 gün sonra da Kutlular ağabeyin vefat edeceğini, nereden bilebilirdik ki.. Daha bu makale taze iken, Kahraman Kutlul

Zübeyir, nurun kumandanıdır!

1970 senesinde 17'ye girmiş bir genç olarak Risale-i Nurlarla Ankara'da müşerref olmuştum.O zaman abiler soruyordu "kardeş, nerelisin" diye. Cevab veriyordum: "Abi annem Ankaralı, ben de, doğma büyüme Ankaralıyım. Ama babam, aslen Ermenekli." Böyle der demez "Bu kardeş, Zübeyir ağabeyin hemşehrisiymiş" derlerdi. Tabii Zübeyir ağabey kimdir, bildiği

Ne olurdu Onu, bir İslam âlimi olarak görseydiniz

Helâket ve felâket asrının adamı, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinden bahsediyoruz. Bütün hayatı, i'lây-ı Kelimetullah gayesine harcamış bir büyük insandan bahsediyoruz yaniÜstadı, dünya tanıyor, dünya onu medhediyor, hayranlığını ifade ediyor. Ama bizde iki değişik kitle, üstada pek sıcak bakmıyor. Bunlardan birisi, "ihtiyar hoca" misillü bazı t

Bekir İbiş ağabeyi rahmetle yâ'd ederken

Bu nurlu dâvânın, öyle nurlu dâvâ adamları olmuştur ki, onların kendine has hususiyetiyle vardır. İşte, rahmetli Bekir İbiş ağabeyimiz de bunlardan biriydi.Bekir İbiş Ağabeyimiz 1944 Denizli'nin Tavas kazası doğumludur. Ortaokul sıralarında, Isparta İmam Hatip okulunda yatılı olarak okur. Son sınıflara doğru, Risâle-i Nurlarla müşerref olur. Nurlar

Ramazan sevinci

Peygamber (asm), buyuruyor ki; "...Müminin iki sevinci vardır: Birisi iftar vaktinde orucunu açtığı andaki sevinci, diğeri Rabbine kavuştuğu zaman orucunun (mükâfatından kaynaklanan) sevincidir." (Müslim, Sıyâm, 163)İşte, bu sevinçleri arasında bulunduran Ramazan, ne mübarek bir aydır. O mübareklik, anlatmakla bitmez. Hâlbuki Ramazan'dan önce, yaşa

İsmi gibi Nurlu, "Enver Tezer" ağabeyim

Daha önce yazdığımız bir makalede, İlkbaharda nur talebelerinin mümeyyizlerinden, âhiret âlemine gidenlerin çok olduğundan bahsetmiştik.Evet, 7 Mart 2024 Perşembe günü Balıkesir'in ismi gibi nurlu Enver abisi, Enver Tezer'in vefat haberini aldım. Tabii, hafızam, yine maziye doğru gitti. 1985 senesinin yine böyle bir Mart ayında, Erzurum'dan Balıkes

İstikametli Yeni Asya!

Elli beş sene, dile kolay. Yarım asrı aşıp, bu günlere gelmişiz elhamdulillah.Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin; "matbuat lisânıyla konuşmak lâzım..." diye kalbine ihtar edilen arzusunun tahakkuku ve geniş âleme, Risâle-i Nurların neşredilip tanıtılması için, rahmetli Zübeyir ağabeyin mihmandarlığıyla yola çıkılan bu sevdanın adı, matbuat âlemin

Mehmed Ekiz kardeşim

Aslen Amasyalı olup, Bursa'da ikâmet ediyordu. Uzun zamandır şikâyetçi olmayıp, şükrettiği hastalığının neticesinde, 12 Şubat 2024 tarihinde aldığım vefat haberinden dolayı müteessir oldum.Evet, Mehmed Ekiz kardeşimiz, değerli bir muallimdi. Millî eğitim câmiasında idâreciliklerde de bulunup, memleketin çeşitli yerlerinde çalışıp, en son Bursa'ya g

Hüseyin Diker'e rahmetler diliyoruz

Afyon'daki arkadaşlarımızla, birkaç senedir hususî bir münasebet içindeyiz. Birkaç senedir, Bursa'dan Afyon'a kaplıca otele gidiyoruz.Hep de, Afyon umumî sohbetinin olduğu günlerde gittiğimiz için, o muhterem kardeşlerimizle bir arada bulunuyoruz. Fedakâr kardeşlerimiz, bizi otelden alıp, tekrar getiriyorlar. Her biri ayrı bir kıymette olan ve isim

Son şâhidlerden, İsmail Doyuk Ağabeyimize dua edelim

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bizzat iştirak ettiği son mahkemesi olan 1952 Gençlik Rehberi mahkemesine giderken, "Kardaşım bir koluma sen gir!" dediği ve onun kolunda mahkeme salonuna gittiği, son şâhidlerden bir ağabeyimizdir.Bursalı ve burada ikâmet etmektedir. Onunla, hatıralarını kaydettiğimiz ve Yeni Asya-euronur olarak neşrettiğimiz (https