Osman ZENGİN

Yeni Asya

Acaba, toprak mı yesek

Şaşırdınız değil mi "Bu ne diyor yahu, kafa iyi mi" diyenler de olabilir. Ama değil!Bu sene, havaların çok çabuk ısınması neticesi Cenâb-ı Hakk'ın, hazine-i gaybından bizlere ihsan ettiği enva-i çeşit sebze, meyveler, bizi yine tefekküre sevk etti. Şöyle bir baktım ve düşündüm. Allah! Allah! Mevsimine, insanın sıhhatinin ilcaatına göre, Rabbimiz ne

Bakalım, diğer ihtilâller de hutbelerde okunacak mı

Evet sevgili diyanet, göreceğiz sizi, öyle üvey evlâd muamelesi yok! İhtilâlse ihtilâl. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat. Onlar da ihtilâl olduğuna göre, bakalım günleri geldiğinde, onlar için de hutbe okuyacak mısınızNiye ya Her sene temcid pilâvı gibi, birilerine "vuracağız!" diye, bütün dinî cemaat ve tarikatlara, zımnî bir şekilde vuruyors

Sekizinci senesinde 15 Temmuz

Bu, hain 15 Temmuz hareketiyle alâkalı, birkaç makale yazdık. Genellikle, şunları söylemiştik:İlk ihtilâl olan 27 Mayıs 1960 hareketi, inkılâblar neticesinde yapılan bazı icraatların, Demokrat Parti tarafından rafa kaldırılıp, milletin hoşuna giden hareketleri (ezan mes'elesi gibi) yapması üzerine, o icraatları tekrar rayına koyup, bir nev'i o ihti

Şeker Portakalları Ana Okulu

Geçen sene, gazetemiz Yeni Asya'da, İzmir'deki Nurbanu ve Hasan Şen'lerin sahibi olduğu, "Beyaz lâle anaokulu"nun bir haberi vardı.O okulda, daha önce hocalık yapan "Sema Tekin" kardeşimize sordum. O da çok iyi olduğunu anlattı. Bizler için mühim olan, çocuklarımıza dinî bilgilerin öğretilmesiydi. Bursa'da, bundan yirmi sene kadar evvel, Yeni Asya

Nusret sizedir bîiznillâh!

ŞİİRÜzülme bacım, mükedder olma, hem Allah büyüktür. Bu size yapılan zulüm, alçaklık da, bize yüktür. Hâin, âdi, çıfıt Siyonistler perişan etti sizi Zulmün, cinayetin, haksızlığın hepsi dizi, dizi. Şehidiniz, şehidimiz, gaziniz, gazimiz olsun. Rabbimizin merhameti, her tarafınıza dolsun. Cennete uçan masumlar kadar, Siyonistler yok olsun. Hem de

200 lira, ne zaman 20 lira olacak

Çocukluğumuzda, ortası delik 1 kuruş ve 2,5 kuruşları, kenarı tırtıllı 10 parayı görüp de gelen bir nesiliz.70 senedir, birçok paraya aşinalığımız var. Hatta halk lisânında, bazı insanlar, 100 para değerinde olan 2,5 kuruşa "yüspara" derdi, pek anlayamazdım. Sonradan anladım ki, üstadın "havastan, avama düştükçe mânâ değişir" dediği gibi, burada da

Bursa mevlidini nurlandıranlara selâm olsun!

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin 1960 senesinde vefatından sonra onun talebeleri; muhabbet, ittifak, irtibat ve birbiriyle hasret gidermek için üstadın adına mevlid tertip edip, o yerlerde buluşma sağlamışlardı. Aklımda kaldığına göre de, ilk mevlid 1967 senesinde Van'da yapılmıştı.Benim gittiğim ilk mevlid; 1973 Urfa mevlidi idi. Daha sonra, 1

Süleyman Çelebi'ye, mevlidi yazdıran sır (Bursa Bediüzzaman mevlidi)

Mevlid yazarı Süleyman Çelebi, Bursa ulucamiiye, Yıldırım Bayezid Han tarafından, baş imam olarak tayin edilir.Bir gün, İran'dan bir molla gelir. "Misafirdir" diye, ona bir vaaz verdirilir. Molla, Bakara sûresinin 285. âyetini îzah ederken; "aslında Peygamberler arasında bir fark bulunmadığını, bundan dolayı da, Hz. Muhammed'in (asm), Hz. Îsâ'dan (

Abdulvahab Yiğit kardeşim

Yiğit Gaggoşların memleketi Elâzizli idi.Onu, Bursa'ya tayinen geldiğim 1989 senesinde tanımıştım. Beyefendi, ehl-i hizmet, hürmetkâr bir kardeşimizdi. Aynı zamanda da meslektaştık. Bazen; "Vahab kardeş, sen benim, en küçük kardeşimle yaşıtsın" derdim. Tebessüm ederdi. Gerçekten, kardeşimiz gibi de severdik. Mütemadiyen hizmetlerin içindeydi. Hem R

Yabancı levha mı

Malûmunuz CHP, 31 Mart seçiminden sonra, kalıplaşmış kendi oylarıyla değil de, milletin, değişik grublarının oylarını da alarak, belediye iktidarlarını, ele geçirmişti.Bazı işgüzar ve eski CHP refleksleriyle hareket etmek isteyen belediye başkanları, sanki vatandaşın bütün işi o imiş gibi, hemen "yabancı lisânda yazılan levhaları sökme" operasyonu