Osman ZENGİN Tüm Köşe Yazıları

116 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

12 Eylül denilince aklıma gelen...

Allah rahmet eylesin, Erzurumlu Mehmed Kırkıncı Hocanın nur cemaati içerisinde mümeyyiz bir yeri vardı. Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini, sağlığında ziyâret etmişti.Ben kendisini Ankara'ya geldiğinde tanımıştım. Bir kaç defa görüşmüştük. 70'li senelerin ilk yarısında, siyâsî çalkantılar bayağı hareketliydi. Dini siyâsete âlet edenlerin ort

16.09.2022
19 0 0

Niye dua edilsin; bunları söylediği için mi

26 Ağustos'ta yine aynı terane. Ve biz buna karşı geçen sene bu sütunlardan "Niye dua edelim ki" diye bir makale yazmıştık.Bazı hususları tekrar hatırlayıp "Hutbede niye dua edilmedi" diyenlere soralım: "...Fakat bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. (Kaynak: Söylev ve demeçler, cilt 1, s 389. (1 Kasım

31.08.2022
23 0 0

Erol Önder Hoca

19 Ağustos 2022 tarihli Yeni Asya'da, Tokatlı arkadaşlarımızın verdiği bir tâziye ilânı gözüme çarptı. "Erol Önder" ismini okuyunca, Erol hocanın olduğunu anladım ve "Allah rahmet eylesin" dedim.Mütevazı, az konuşup çok iş yapan ve sohbet mekânlarımızın hepsine de gelen Erol abimiz, birkaç sene de Belçika'da muallimlik yaptıktan sonra, Türkiye'ye g

25.08.2022
21 0 0

Başörtülü psikolog olmaz mı

Onu, birçok kimse, oturaklı, sözü revaçta birisi diye dinlerdi. Ama o, son münâsebetsiz çıkışıyla, kendisi hakkında gösterilen teveccüh ve müsbet görüşleri bir anda aldı götürdü."Üstün Dökmen" diye bir zat var, ondan bahsediyoruz. Belki duymayanlar vardır. Bu zat, kendi sahasında bazen güzel konuşmalar yapıyordu. Ama şu son talihsiz konuşması, onu

19.08.2022
31 0 0

Semih Sergen'e ve Ahmed Tekcan'a rahmet

Vefatlar devam ediyor. "Fatihalara" sebep olması bakımından, tâziye yazıları yazmaya çalışıyoruz.SEMİH SERGEN Gençliğimizin geçtiği 70'li senelerde sağ ve sol fikirler iyice tebarüz ediyordu. Siyasetçisinden sanatçısına kadar; kimin hangi fikriyatta olduğunu biliyorduk. Bunun yanında, o zamanlarda kendilerini belli eden bazı sağ görüşlü insanlar va

12.08.2022
25 0 0

Diyânet ve Siyaset İşleri

Osmanlı'da din işlerinin en nihâi noktası, Şeyhülislâmlık makamıydı. Padişahların harb kararının fetvası dahi o makamdan alınırdı.Öyle Şeyhülislâmlar vardı ki, Fatih gibi, Yavuz gibi, Kanunî gibi azâmetli padişahlara bile yeri geldiğinde haddini bildiriyordu. Hattâ Hilâfet makamı Osmanlıya geçtikten sonra, Halife-i İslâm olan Padişahlar da buna dâh

06.08.2022
58 0 0

Elli senedir Yeni Asya'da yazmak

1965 senesinde ortaokula başlamıştım. Mühendislik tahsiliyle neticelenen bütün talebelik hayatım da Ankara'da geçmişti.Ortaokuldaki kompozisyon derslerimde sınıfın birincisi sayılırdım. Daha sonraları, okul duvar gazetesinde de yazıyordum. O senelerde ezberlediğim İstiklâl Marşının on kıtası bugün bile hafızamızda. Bunları fahr için değil tesbit iç

30.07.2022
30 0 0

15 Temmuz'dan sonra, önümüze on mühendisin ihracı geldi

15 Temmuz ihtilâl bozuntusunun 6. senesi geride kaldı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa rastladığımız, "dindarı, dindara kırdırma" hareketi, maalesef, vatanımızın, milletimizin, dinî hizmetlerimizin, çok zarar görmesine sebeb olmuştur. Buna dair, (Baba, ihtilâl oluyor!, 15 Temmuz 2020) bir makale yazmıştık.O uğursuz "at izinin, it izine karıştığı" gec

25.07.2022
22 0 0

Muhsin Doğru Ağabey

Geçen gün İsmail Yeken kardeşimizin tâziye yazısını yazdık.Bugün de, yine 70'li senelerdeki Ankara talebe arkadaşlarımızdan Muhsin Doğru ağabeyin vefat haberini aldık. Aslında, geçen hafta bize, Muhsin ağabeyin yoğun bakımda yattığı haberi gelmişti. İsmail kardeşin haberi sonradan geldi. Ama evvelâ İsmail kardeş vefat etti. Hatırlayanlarınız vardır

14.07.2022
25 0 0

İsmail Yeken'e rahmetler diliyorum

70'li senelerdeki talebelik günlerimiz bir başkaydı.Siyasete, bugünkü gibi çok fazla rağbet yoktu. Ve bizler, o günlerin talebeleri, öz kardeşten daha yakın bir muhabbet fedâisi idik. İşte, o günlerden, talebelik arkadaşlarımızdan İsmail Yeken de, âhiret yolculuğuna çıktı. İsmail kardeşimiz, aslen Karslı olup, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinde (

07.07.2022
30 0 0