Ömer Faruk Özaydın Tüm Köşe Yazıları

114 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Dış güçler mi, tek adam rejimi mi

1. Dünya harbinde "yedi düvel"le harbetmiş bir millet olarak dış güçler ifadesi kullanılmış, fakat başımız her sıkıştığında ilk yardım çantasından çıkarılarak jargona döndürülmüş.Özellikle Cumhuriyet döneminde milliyetçilik, Kemalizm'in 6 okundan biri olarak devrim kanunlarına girmiş, rejimi ayakta tutma adına Cum'a hutbelerine bile mevzu yapılmışt

28.11.2021
14 0 0

Erdoğan da helâlleşir mi

Türkiye'de bir asırdan fazladır resmî ideoloji kaynaklı hukuksuz bir rejim dayatmasıyla; kendi insanına yapılmadık zulüm kalmadı.Kemalizme biat zorlaması; gâh milliyetçilik esaslarıyla başkasını yutmak, gâh dinsizlikle, dindara tahammül edememekten gelen bir istibdat ya da cemaatlere olan kin ve nefret, nice zulümleri beraberinde getirdi. İstiklâl

21.11.2021
7 0 0

La ikrahe fid din

Osmanlı mirası ve her vilayetin ileri gelenleriâlimleriyle kurulan TBMM, 1924 Anayasasına "devletin dini İslâmdır" demiş, ancak uygulamalar din dışında, hattâ karşısında kalmış.Öyle ki; hilâfetin ilgası, şeriyye ve evkaf vekâletinin kaldırılması, tevhid-i tedrisat kanunu ve harf inkılâbı gibi yeni Türkiye'nin çehresi tamamen değiştirmiştir. Daha so

14.11.2021
9 0 0

Kader cihetiyle laiklik

Semavî dinlerde kişi Allah'a abd (kul) insanlara karşı hürdür; kimse kimsenin inancından, kültüründen, mezhebinden ve dininden dolayı suçlanamaz, tahakküm göremez.Din bir tekliftir; adı üstünde inanmak ya da inanmamak tercihe bırakılmış, ister esfel-i safilin, ister a'lâ-yı illiyyîn nihayetsizliğinde kendine bir yer bulabilsin. Elbette dinlerin hük

07.11.2021
7 0 0

Cumhuriyetten kaçtık, dolara tutulduk

"Uzaya gidiyoruz, uçak yapıyoruz, doğal gaz çıkarıyoruz, dünyanın sayılı ekonomileri arasına giriyoruz" diye millete gaz verilirken, dolar 10 TL, enflasyon ve işsizlik dolu dizgin.."Faiz lobisi, dış güçler" discurlarıyla senelerdir milleti oyalayan AKP yönetimi; "Dolara yatırım yapanlar yaya kalabilirler" dedikçe Türk lirası ha bire değer kaybetti.

31.10.2021
8 0 0

AKP, Kemalizm'i hortlattı

Temelleri 12 Eylül 1980'de atılan dinci Kemalizm, bizzat Kenan Evren tarafından yurt dışında "Rabıta" kanallarıyla camiler ve din görevlileri örgütlenerek, din sosuyla millete va'z edilmiş, 28 Şubatla da ideoloji haline gelmişti.1982 Anayasası 42. Maddesi eğitim ve öğretimde Atatürk 'ilke ve inkılâpları'nı dayatmış, "Türklüğün tarihî ve manevî değe

24.10.2021
16 0 0

Milliyetçi ve dinci bir Kemalizm

1980'e kadar gelen açıktan rejim baskıları, 12 Eylül ile renkten renge girmiş, her yere sızmış, cereyanları ve partileri kendi bünyesine çekmeyi başarmıştır.Sağ-sol çatışmaları, Demokrat-Cumhuriyetçi şeklinde keskin hatlar ayrışırken netice elde edilemediği, Nurculuğun bu virajda yol aldığı, milletin dindarlaştığı görüldükçe derinlerin makas değişt

17.10.2021
10 0 0

Aslan, ceylan, sırtlan, zebra yan yana koşuyorsa...

Biz millet olarak tez canlı ve duygusal insanlarız; ya çok severiz ya da kızdık mı düşman oluruz, orta yol ve teennî, yani aklî gidemiyoruz.Evlilik, arkadaşlık veya iş ortaklığı da böyle. İlk başlarda balayı, işler biraz ters gittikten sonra zehir ayı. Hele siyaset tam bir tirajik komedi. İktidara giderken ciğerlerimizi sökercesine âlâ-yı vâlâ ile

03.10.2021
13 0 0

Aşılan(ma)ma hürriyeti

"Hürriyet büyük bir nimettir, kulluğun bir mihengi, nirengi noktası, mihrakiyesi ve pusulasıdır. İlâhî kanunlar bile insanı muhayyer bırakmış, istibdat ise; insanı köleleştiren, kimliksişleştiren, iradeyi elden alan bir nikmettir." (Ceza)Gücünü ve ahlâkını Kur'ân'dan ve sünnetten alan asrımızın en büyük âlimi Bediüzzaman da; "ekmeksiz yaşarım hürri

26.09.2021
26 0 0

Aşılansak da mı yaşasak, aşılanmasak da mı yaşasak

İlk görüldüğü Çin'in Wuhan şehrinde eti yenilmeyen hayvanların çorbasından çıktığı söylenilen Covid 19, iki senedir dünyayı meşgul etmeye devam ediyor.Çıktığı Aralık 2019'dan beri istatistikleri; hastalık ve vefat sayıları, kapanmaaçılma gerekçeleri, aşı dozları, varyantları ve tartışmaları da. O ilk günlerde sokakta bayılan ve yerlere düşen insan

19.09.2021
14 0 0