Nihat Hatipoğlu

Takvim

Peygamberimiz (sav) geleceği bilir miydi

CEVAP: Mutlak gaybı -bütün geleceği- Allah'tan başkası bilemez. Ama nısbi -kısmi- gaybı peygamberler bilebilirler. Bu bilginin kaynağı Yüce Allah'tır ve bu bilgiyi Yüce Allah (cc) Cebrail (as) yoluyla Peygamberine iletir. Nitekim Hz. Peygamber (sav) geleceğe dair birçok bilgi iletmiştir ve bu bildirdiklerinin hepsi gerçekleşmiştir. Biz buna mucize

Peygamberimiz tesbih kullandı mı

CEVAP: Peygamberimiz parmak boğumlarıyla tesbih sayardı. Genellikle sağ parmağının boğumlarıyla sayardı. Bugünkü anlamda tesbih Asr-ı Saadette yoktu. Sahabe ise genellikle hurma çekirdekleriyle tesbih çekerlerdi. Veya bir ipe boğum atarak sayarlardı. Sa'd b. Ebi Vakkas der ki: Resulullah'la beraber bir kadına rastladık. Kadının önünde tesbih işini

Tek kolu olan bir kişi İmamlık yapabilir mi

CEVAP: Böyle olan bir insanın abdestini alabilmesi durumunda buna engel bir durum söz konusu değildir. Bazı alimlerin Bazı kitaplarda bunun mekruh olduğunu söylemeleri: bir kolu olmayan kişinin abdestini tam alamamış olma ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Yoksa bir uzvu olmayan kişi elbette imamlık yapabilir. Sahabeden Hz. Abdurrahman bin Avf engelli

İki bayram arası evlenmek haram mı

CEVAP: İki bayram arası evlenmek ve düğün yapmak sakıncalı değildir. Bu konuda engelleyici bir hüküm yoktur. Zaten iki bayram arası olmayan bir zaman yok ki! Şu anda bile Kurban ve Ramazan Bayramı arası değil mi SORU: Büyük günah işleyenler imani açıdan ne durumdadır CEVAP: İslami esaslara eksiksiz inandığı halde, çeşitli sebeplerle şirk, küfür dış

Nihat Hatipoğlu ile soru cevap

Yüksek sesle okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlemek zorunda mıyız CEVAP: Ayette: "Kur'an okunduğunda onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin" (Araf204) buyrulur. Kur'an-ı Kerim okunduğunda onu dinlemek her Müslümanın görevidir. Zaten alimlerin çoğu yukardaki ayetten "farziyyet" anlaşılır derler. Bu ayetin namazda okunan Kur'an'ı dinlemeye has oldu

Nihat Hatipoğlu ile soru cevap

MÜMİNİN niyeti amelinden daha önemlidir. Bu anlamdaki hadis biz kulları engin bir esenliğe taşır. Zira amelimiz her ne olursa olsun eksiklik taşıyabilir. Kibir, riya, gösteriş bu amelimize bulaşabilir. Halis -doğru- bir kalp yerine karışık bir kalp halindeyken Allah'a yönelmiş olabiliriz. Amelimiz madden ve manen isabet etmemiş olabilir. Bütün bu h

Nihat Hatipoğlu ile soru cevap

SORU: Sünnetler kaza edilir mi CEVAP: Bilindiği gibi vaktinde kılınmayan farz ve vacip namazlar kaza edilir. Vakit çıktıktan sonra, o vaktin sünneti kaza edilmez. Bunun istisnası kılamadığınız sabah namazının farzını öğleden önce kaza edecekle kişinin durumudur. Kişi sünneti de farzı da kaza eder. Hz. Peygamber kılamadığı bir Sabah namazını öğleden

Nihat Hatipoğlu ile soru cevap

SORU: Kurban kayboldu yenisini mi almalıyım CEVAP: Zengin olan bir kişi kurbanını kaybederse yenisini alıp kesmelidir. Ancak fakir, durumu iyi olmayan bir kişi ise yeni bir kurban alması gerekmez. Ancak ilk aldığı kurban, bayram günleri içinde bulunursa bu durumda o kurbanı kesmelidir. SORU: Kabe'nin içinde olan kişi nereye döner CEVAP: Kabe'nin iç

Çocuğuma yalan söylüyorum. Günah mı

CEVAP: Yaşı küçük de olsa, evladınız da olsa çocuğa yalan söylemek doğru değildir. Ortada çocuğun geleceğine son derece zarar verecek bir durum varsa o ayrıca değerlendirilmelidir. İnsanın hayatını, varlığını olumsuz etkileyecek bir durum söz konusu olduğunda "zaruret" kaidesi gereği hareket edebilir. Ancak normal şartlarda çocuğa yalan söylenmez.

Aldığımız kurban kaybolursa

CEVAP: Zengin olan bir kişi kurbanını kaybederse yenisini alıp kesmelidir. Ancak fakir, durumu iyi olmayan bir kişi ise yeni bir kurban alması gerekmez. Ancak ilk aldığı kurban, bayram günleri içinde bulunursa bu durumda o kurbanı kesmelidir. SORU: Kabe'nin içinde olan kişi nereye döner CEVAP: Kabe'nin içinde olan kişi herhangi bir yöne dönüp namaz