Zındıka komitelerinin özellikleri

Ahir zaman, helâket ve felâket asrı, enaniyet asrı gibi tarifler en güzel şekilde Risale-i Nur Külliyatında mevcut.Bediüzzaman'ın mümtaz talebesi Zübeyir Gündüzalp, Kur'an, İman, İslâm davasına karşı kurulan tuzak, şer ve tahribat odaklarının tarifini Sözler'in sonundaki Konferans bölümünde tespit etmiş. Tanzimle, dostların nazar ve takdirlerine. 1. Aç gözlü canavarlar. 2. Aldatıcı yalancılar. 3. Barbar emperyalistler. 4. Bilhassa Türkiye'de istimal edilen desiseler. 5. Bir âlimin gizliden gizliye dahi bir tek dinî eser neşredemediği fecaat devri 6. "Biraz susun" gibi bir şeyle, icra-i faaliyet yapan gizli dinsizler. 7. Paravanalar, perdeler arkasında icra-i faaliyet yapan gizli dinsizler. 8. Bu asırda dünyaya yayılmış olan dinsizlik ve maddiyyunluk. 9. Türlü türlü aldatmalarla, perde arkasında İslâm gençliğini yoldan çıkarmaya çalışanlar. 10. Herhangi bir hükûmetin, senelerce ağır bir esâret ve koyu bir istibdâdı. 11. Cebbar ve zâlim din düşmanlarının plânıyla hapishanelere sevk edilenler. 12. Dehşetli bir esaret içinde bırakılan mazlumlar. 13. Dessas iftiralarla korkutma, yıldırma ve susturmaya çalışmak. 14. Din aleyhindeki bütün o komiteler. 15. Din düşmanlarının o kadar şiddetli zulüm, istibdad, hücum ve tazyîkatları. 16. Dinsizlik cereyanı. 17. Ecnebi parmağıyla idâre edilen zındıka komiteleri. 18. Ecnebilerin, canavarlar gibi yaptıkları muameleler, zulümler. 19. Entrika çevirmeler, çeşitli iftiralarla korkutma, yıldırma ve susturmaya çalışmak. 20. Eşedd-i zulümcüler. 21. Fesatçılar. 22. Fitneciler. 23. Habis faaliyetçiler. 24. Haince dolaplar döndürenler, 25. Harîsler. 26. Hunharâne muamele yapanlar. 27. İblisane metod takip edenler. 28. İçimizdeki, sadece şahsî menfaat zebunu olanlar. 29. İğfalâtta bulunmalar. 30. İman ve İslâmiyet'i ortadan kaldırmaya çalışanlar. 31. İslâm'ın bünyesinde büyük tahribatlar yapıp, derin rahneler açanlar. 32. İslâmiyet düşmanlarının tamamıyla yalan propaganda ve taarruzları. 33.