Nejat Eren

Yeni Asya

Huzurun fihristesi ve kaynağı

İnsan fıtratı gereği hep huzur ve saadet arar. Mutlak ve pürüzsüz, safi saadet ancak imanda ve İslam'dadır. Tarih bunun sayısız örnekleriyle doludur. Buna en büyük deliller de ayet-i kerimeler ve hadisi-i şeriflerdir.Kur'an'da: "İman edip de güzel işler yapanlar için müjde ve mutluluk, bir de varılacak güzel bir yer vardır." (RÂD-29) İslâmın ikinci

İman nimetinin kıymeti

İnsanlığın varoluşuyla ortaya çıkan, "iman-küfür" mücadelesi kıyamete kadar da devam edecek.Bediüzzaman bunu veciz bir şekilde, "Ene'nin bir vechini nübüvvet tutmuş gidiyor; diğer vechini felsefe tutmuş geliyor" şekilde açıklıyor. Risale-i Nurdan aldığımız dersle bu meselenin özüne kısaca değinelim. İMAN YOLU VE NETİCELERİ İMAN: 1. Beşere hem saad

Bediüzzaman gerçeği ve insanlığa hediyeleri

Bu asra ve asırlara, iman konusu başta olmak üzere her konuda "insaniyet-i kübra olan İslâmiyet" hakikati esasıyla rehber ve yardımcı olan bir Bediüzzaman Said Nursî gerçeği ve damgası var.O, ümmet, millet, bu vatan, dostları ve insanlık için daima şu temel esasları yaşamıştır. - Çözümü, müspet ve makul davranmayı tercih etmiştir. - Ders arkadaşlığ

Hak ve adalet mi Güç ve kuvvet mi

Fıtratta galip olan, hayır: hasenattır, güzellik, hak ve adalettir. Dünyaya müptelâ olanların tarzı her zaman: güç, kuvvet, haksızlık ve zulüm olmuştur. İnsanlık tarihi bu manevi cihad ve imtihanın sırlarıyla doludur.İlk insan ve ilk peygamber, Hz. Adem'den (as) başlayan bu mücadele devam ediyor. Sıdk, Hak ve adaletin tarafı ve tatbikatçıları: Nübü

En makbul güzel hediyeler

İman, haysiyet, izzet, şefkat, muhabbet, dostluk, ittihad, ittifak gibi birçok his ve duyguları fıtratında taşıyan insanoğlu! Bütün bu büyük nimetleri ihsan eden Fatır-ı Hakimin emrinde kullandığı zaman "eşrefi mahlûkat" makamında olan insan!Birlikte aynı ortam, aile, sosyal hayatta yaşadığı insan ve insanlardan hem beklentileri hem de muhatapların

Kabullenmek zor iş!

Kabullenme kelimesi mana olarak: sıkıntı oluşturan duygu, düşüncelerle baş edebilmenin bir yoludur.Sıkıntı veren, hoşa gitmeyen olaylarla, kişilerle, duygularla barışabilmektir. Duyguları bastırmak veya kaçmak yerine, ilâhî iradenin kader çizgisine teslimiyettir. Kabullenmek, aslında, irade dışı gelişen, istenilmeyen durum ve sıkıntılardan rahata k

Risale-i Nur ve Barla

Bir mübarek Cuma gününde, "Ehl-i îmanın manevî imdadına gönderilen RİSALE-İ NUR külliyatının telif edilmeye başlandığı ilk merkezde,""Millet-i İslamiyenin, husûsan Anadolu halkının başına gelen dehşetli bir dalalet ve dinsizlik cereyanına karşı, Kur'an'dan gelen bir hidayet nûrunun, bir saadet güneşinin tulû ettiği beldede." "Rahmet-i İlahiyenin ve

Hicret, hicran, dönüş, zafer - 2

HİCRETTEKİ KÖKLÜ DEĞİŞİMLER Hicret, ilk yılı dolmadan can ve mal güvenliğini sağlama olayıdır. Hicret, İslam dininin önemi, Müslüman için imanın güç kaynağıdır. Hicret, İslâmda, siyasî açıdan büyük bir değişim ve Müslüman için bir imkândır. Hicret, korku ülkesinden (dârülhavf) emniyet ülkesine (dârülemn) vasıl oluştur. Hicret, Hak yolunda korku

Hicret hicran, dönüş zafer - 1

Bütün dostların 1445. Hicri Yıllarını, mübarek Muharrem ayı ve Aşure Günlerini tebrik ediyorum.Hicret, Resul-ü Ekrem'in (asm) -bize göre- zahirî bir hicranı ama esasta manevî ve kaderî bir vazife yolculuğun sebep ve neticesi. Bu çok derin ve tarihi olayı kısaca maddelerle özetleyip bir teselli ve ders almayı rabbimiz nasip etsin. HİCRETİN KELİME VE

Sahip olduğumuz nimetler ve şükür

İnsanoğlu, yaratanın verdiği nimetleri saymakla bitiremez. Nimetlerin kadrini bilip şükretmek kulluğa yakışan bir vefadır.İstikametli ve doğru yolda gitmek feraset ve cesaret gerektirir. Yanlışta adımlamak cahillik ve hüsrandır. Nurlu yol seferi, tevekkül ve teslimiyetle mümkündür. Din bir imtihandır. Nimetlerin idraki ve şuuru herkese nasip olmaya