"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Nejat Eren Tüm Yazıları

101 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Risale-i Nurlar insanlık için çaredir

Dünya müthiş bir manevî buhranın kıskacında. İnsanlık bu buhrandan çıkmak için çözüm arayışında! Çözüm için iki yol var. Ya Kur'ânî, ya da ilmî ve arzî. Kat'î olan ise: Kur'ân yoludur.Bütün sorulara cevap, akılları tatmin edecek en uygun tarzı gösterip ders verecek vahiyle gelen Kur'ânî yol olabilir! Çünkü Kur'ân insanlık için gönderilmiş en son İl

14.09.2021
5 0 0

Manevî ve ulvî makamlar

"Zaman ihtiyarlandıkça, Kur'ân gençleşiyor" diyor Bediüzzaman. Evet, insanlık bu helâket, felâket asrında bir savrulma yaşıyor. Çareyi de maddî ve materyalist felsefeyle arıyor. Kur'ân ve İlâhî emirlere mesafeli duruyor. İlâhî hakikatler insanlığa mal edilmelidir. Vicdan ve akl-ı selimin yolu tercih edilmelidir.Bu konuda Bediüzzaman çare olarak; "E

07.09.2021
18 0 0

Çoğunluk kavramları üzerine

Kavramların, ibarelerin, manaların inanç ve kültürel bağlantıları önemli bir sahadır. Özellikle Risale-i Nurlar'ın anlaşılması, hazmedilmesi ve yorumlanmasında çok dikkatli olunmalıdır. İstismar edilmemeli yanlışa yol açılmamalıdır.Eğitim sistemimizden kaynaklanan ve toplum hafızasını menfi etkileyen boşluklar ve kavram kargaşası! Zaman içerinde li

31.08.2021
11 0 0

Musîbetler ve psikolojik teselli çareleri

Asrın manevî sultanı Bediüzzaman, "Dünya manevî bir buhran geçiriyor!" tesbitini yıllar önce yapmıştı. Gafil kafalar ülfet veya başka sebeblerden bunu tam kavrayamadık galiba!Dünya da, İslâm âlemi de, bu ülke ve insanlar da dehşetli manevî ve maddî musîbetlerle karşı karşıyayız. Tam manasıyla "ahir zaman âlâmetlerinin" dehşetli bir anaforunu yaşıyo

24.08.2021
12 0 0

Salih Çökren ve Ahmet Küçükacar kardeşlerim

İKİ NUR HADİMİ GÜZEL İNSANIN AZİZ HATIRALARINAZaman akıyor, devran dönüyor! Faniler bekaya sevk olunuyor. Ve ahir zamanın alâmetlerini artık hakkalyakîn yaşamayı öğrenmek zorunda kalıyoruz. SALİH ÇÖKREN, NUR KAHRAMANI VE YENİ ASYA AŞIĞI Geçen Pazar günü, İzmit, Karamürsel yakınlarındaki İsmet Şen Ağabeyimizin evinde Kocaeli Yeni Asya Nur Cemaatiyle

17.08.2021
7 0 0

Yangın musibeti ve düşündürdükleri

Ülkemizde çıkan yangın zincirinin bütün ağırlığını, dehşetini, şiddetini ailece, hemşerilerimizle, ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz hakkalyakin yaşadık. Torosların incisi güzelim İlçem Gündoğmuş'un asırlık ormanlarının tamamına yakını maalesef yandı kül oldu.Umumî Meşveret dönüşü yayla evime bile gidemeden sadece sosyal medya veya telefonlarımla bu dehşe

10.08.2021
13 0 0

Menfîliklere karşı duruşumuz

"Düşman veya muhalefet" kelimelerinin kullanım alanlarının zaman ve zemindeki büyük kaymalarla, amacından uzak ve oldukça sapıp kaydığı böyle bir ortamda "nefisle mücadele" elbette ki kolay değil.Menfiliklerin bir kara basan gibi istilâsında "meşrûiyette kalmak" ve istikameti muhafaza etmek zor iş! "Dünyevileşme" kâbusunun hükmedip olağanmış! Gibi

03.08.2021
12 0 0

Meşveret ve sorumluluklarımız

Yeni Asya cemaatinin en önemli özelliklerinden ve diğer İslâmî cemaatlerden farkı, hür, adaletli, sisteme ve Risale-i Nur düsturlarına dayanan meşveret kararlarıyla hizmetlerini icra etmesidir.En dar mahalden ülke ve yurt dışına kadar genişleyip kabul edilen meşveret sistemi ve tatbikatıdır. Bunu bir üstünlük vesilesi olarak değil bir tesbit ve hak

27.07.2021
15 0 0

Hutbe makamı ve önemi (2)

Hutbe; Her asırda tazeliğini, gençliğini muhafaza eden Kur'ân'ın sönmeyen sesidir.Hutbe; Kur'ân, bir hutbe-i ezeliye olarak umum asırlardaki bütün beşere hitab eden sözler ve sestir. Hutbe; Beşerin âsâr ve kanunları, gibi ihtiyar olmayan, değişmeyen, Kur'ân'ın hüküm ve kanunlarının, sâbit, râsih sesi, asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteren

20.07.2021
19 0 0

Hutbe makamı ve önemi (1)

Her türlü siyaset üstü kalmak durumunda olan manevî değerler siyasilerin çok yanlış telâkkileri -bazı müstesnalar dışında- her devirde maalesef alet edilmeye veya dışlanmaya devam ediliyor.Geçen Cuma günü hutbeler ve minberler Allah muhafaza musîbete sebeb olacak şekilde yine dünyevîlik ve siyaset alet edildi. Şuurlu Müslümanlar büyük tepki gösterd

13.07.2021
20 0 0