Nejat Eren Tüm Köşe Yazıları

156 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Zındıka komitelerinin özellikleri

Ahir zaman, helâket ve felâket asrı, enaniyet asrı gibi tarifler en güzel şekilde Risale-i Nur Külliyatında mevcut.Bediüzzaman'ın mümtaz talebesi Zübeyir Gündüzalp, Kur'an, İman, İslâm davasına karşı kurulan tuzak, şer ve tahribat odaklarının tarifini Sözler'in sonundaki Konferans bölümünde tespit etmiş. Tanzimle, dostların nazar ve takdirlerine. 1

20.09.2022
23 0 0

İmanî hizmetlerde yol haritası

Risale-i Nur hizmetlerinin manevi faaliyetlerindeki sır ve anahtar: "Saffı-ı evvellerdeki" harika fedakârlıkların mümtaz örnekleri, mevcut Nur Talebeleri, Müslümanlar ve insanlık için orijinal tavır ve yol haritalarına kısa ve özlü misaller:"Nur fabrikasının elektriklerini yetiştiren makineler hükmünde ayrı ayrı meziyetleri ve kıymettar muhtelif hâ

13.09.2022
16 0 0

Hakperest olmak ve sebat etmek

İslâm tarihinde acılar, ciğer yakan olaylar yaşanmıştır.En acısı da, gaddar siyasetin ve tarafgirliğin sebep olduğu; Kerbelâ hadisesidir. Hz Peygamberin (asm) torunları Hz. Hasan (ra) ile Hz. Hüseyin (ra)'ın başlarına gelen o müthiş hadiselerdir. Bu konunun hikmetiyle ilgili bir sual var: "O mübarek zatların başına gelen o feci gaddarâne muamelenin

06.09.2022
20 0 0

Nur davasının gönüllerde yankılanan ifadeleri

Tarihin ibretli kayıtları! Zor zamanlar! Bin yıllık İslâm'ın bayraktarlığındaki bu topraklardaki yaşanan iman davası! Ödenen bedeller! Bütün insanlık bir hizmet! İstikametli, istikrarlı, vefalı, ümitli, demokrat, fedakâr bir nesille devam eden mukaddes dava! Ve saffı evveller!Sahabe mesleği, Risale-i Nur hareketi, NURCULUK DAVASI. Bediüzzaman'a kap

30.08.2022
26 0 0

Bediüzzaman'ı anlatan tespitler

Dünyadaki en geniş ve açık üniversite manasındaki NURCULUK HAREKETİ ve Üstad Bediüzzaman'ın Sahabe mesleğinin esaslarıyla, ülke ve dünya sathındaki müsbet hareket düsturuyla sürdürdükleri bu mukaddes dava hakkında; çok farklı milletlerden olan, ilim, düşünce, fikir adamı ve yazarların görüşlerini nazara vererek hakka ve hakikate vurgu yapmaya çalış

23.08.2022
40 0 0

Nur davası Fedakârlarının örnek halleri!

Bütün engelleme rağmen gündemde kalmaya devam eden bir Nur Davası! Bu davanın devamlılığının, saff-ı evvel, halis ağabeylerin hallerinde saklı olan sırrı!Zındıka oyunlarına karşı tahkiki imana odaklanma. Üstada bağlılıktaki sadakat ve cesaret. Maneviyatı, maddiyata tercih! Cesaret, basiret, dikkat, fedakârlık! Her türlü olumsuzluğa ve zorluğa "ÇARE

16.08.2022
22 0 0

Said Nursî'yi doğru anlamak

Hayatın bütün olaylarını ilâhi hüküm ve fıtratla bütünleştirip yorumlayan, Kur'an ve sünnet çizgisini hayatına kılavuz yapan Said Nursî'nin bu toprak, millet, ümmet ve tarihte çok ayrı bir yeri vardır.Makam, mevki, enaniyet, şöhret, şan, dünyevilik ve siyasetten kaçan bir ruh, asalet, ihlâs ve samimiyet hali! Asra yaklaşan hayatı da belli olmayan m

09.08.2022
31 0 0

Çile mesleği

Tevhid hakikati. Ezel ve ebed kavramı. Hilkat ve hikmet sırrı. Kâinatın, mevcudatın, zaman, mekân ve insanlığın, beşeriyetin yaratılma olayı. Nübüvvet zinciri, halkası ve tüm insanlık. İbadet ve adalet çizgi ve gerçeği! İnsan olmanın büyük sorumluluğu!Ahir zaman yaklaştıkça ağırlığını artırarak devam ettiren büyük imtihanların dehşeti! Çileler, ith

02.08.2022
27 0 0

Hakperest olmak ve sınırda kalmak

Bir kangren olan "tarafgirlik hastalığı" ile karşı karşıyayız. Siyaset sahayla sınırlı olmayan bu illet, bütün topluma sirayet edip hatalar zincirini oluşturuyor. İtham, karartma, ötekileştirmeye giden bir dehşete bürünüyor.Yeni Asya camiası bu konuda, baştan beri: inanç hürriyeti, adalet, hak, hürriyet, kardeşlik ve hukukun üstünlüğü gibi ortak de

26.07.2022
24 0 0

Nur deryası ümit kapısıdır

Risale-i Nurlardaki, ilâhi hakikat, tespit, teşhis, çözümler; hayat ve insanlık için bir "Nur Deryası ve ümit kapısıdır."Kur'an'dan alınan, ilham ile zamana, gönül, akıl, hissiyat ve mantıklara, istikametli esaslarla doğru bir yol, usul ve tarzla insanlığa sunuluyor. Şimdi genel manada hayatta geçerli görünen iki yol ve yaşantı, fikir ve akım var.

19.07.2022
30 0 0