Nejat Eren Tüm Köşe Yazıları

174 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Düşmanlığa düşman olmak

Eşrefi mahlukat olan insanın fıtratında ilahi bir hikmet olarak konulmuş olan adavet yani düşmanlık da var. İnsanın bu yaratılış hikmetindeki sırlı, ibretli, ilahî programın; nefis, şeytan, arkadaş ve çevre baskısıyla yanlış mecraya kayması zarar ve yıkımların sebebidir."Ahir zamanı yaşıyoruz!" Düşmanlık; haset, kin, husumet, makam ve mevki kavgala

24.01.2023
25 0 0

Hizmette ümit ışıkları

Tüm insanlığı etkileyen pandemi döneminin menfiliklerinden yeni kurtulmaya çalışıyoruz.Bu musibet her alanı ve bizim manevî hizmetlerimize de olumsuz olarak etkiledi. Bu aciz de malum sebeblerden dolayı, yirmi sekiz senedir sürdürdüğü yurt içi ve dışı hizmet gezilerini yapamıyordu. Çok şükür ki o sisli hava dağıldı. Yine şahs-i manevimiz, gazetemiz

17.01.2023
14 0 0

Nurculuğun samimiyet kodları

Çağları kucaklayan sahabe mesleği Nurculuk! Peygamber varisi, evlad-ı Resul olan, Bediüzzaman'la başlayan hakikat mesleği; "Nur hareketi!" kalp, akıl, ruh ve gönüllerde devam eden manevi bir tasarruf!İmanın, inancın, tarihin, İslâmiyetin, ümmetin, vatanın ve tüm insanlığın fazilet çizgisi, medarı iftiharı bir kudsi dava! İnsanlığa; emanet bırakılan

10.01.2023
24 0 0

Asr-ı Saadet modeli ve insanlığa ümit ışıkları

Fetret devrinin ardından gelen iki cihanın serveri Hz. Peygamber (asm) kâinata ve insanlığa: müjdeyi, ümidi, adaleti, insaniyeti Kübra olan İslâmiyeti; hülasa insanlık için bütün güzel huyları hediye getirmiştir.Onun hayatında ve islâmiyete asla yeis ve ümitsizliğe yer yoktur. İslâmiyetin, İnsanlığa getirdiği, müjde, rahmet, hediye, bütünüyle İlâhi

03.01.2023
34 0 0

İnsan, aile ve toplum hayatının gerekleri

Her insanın hayat yolculuğunda öne çıkan üç önemli vazifesi var olsa gerektir diye düşünüyorum.1-Kendi akraba çevresiyle olan dar dairedeki münasebetleri. 2-Dost veya mesai arkadaşlarıyla olan ilişki ve sorumlulukları. 3-Sosyal bir varlık olarak "tüm insanlık ailesi ile olan ilişkiler. Dar dairede; kendi nefsi ve aile fertleriyle irtibat, ilişki, s

27.12.2022
25 0 0

Tahribatlara tamirle karşılık vermek

Helâket, felâket asrının insanlığı saran manevî tahribat, yıkım, ümitsizlik ve anarşizm! Buna karşı tamir ve muhabbet ihtiyacı!Çünkü konu insanlık, hayat, gençlik ve evlatlarımız! Dil, din, mezhep, ırk, siyasi görüş farkı demeden eşrefi mahlukat olan insanı tahribattan kurtarmak! Hayat gemisinde bir birliktelik mevcut! Tüm insanlığa, karanlık güçle

20.12.2022
31 0 0

II. Gençlik Şûrâsı ve gençlerimiz

Yeni Asya meslek ve meşrebine bağlı üniversitede okuyan ve mezun olan genç kardeşlerimizle II.GENÇLİK ŞURASINI bu sene Antalya'mızda icra etmek nasip oldu.Geçen yıl İzmit Başiskele'de yapılan I. Gençlik Şuramızdan sonra ikincisini Antalya'mızın ev sahipliğinde yapmak nasip oldu. Katılan kardeşlerimiz, genç, dinamik ve donanımlıydılar. Şura, UMEK, R

13.12.2022
36 0 0

Ana prensipler ve "tavizler ve birazcık" yanlışlıkları

Kelâmî ve fıtrî şeriatta kesin ve istisnasız emirler ve nehiyler vardır. Hayatın fıtratında çok farklı anlamlar ve devirler vardır.Hükümler buna göredir. Edille-i Erbaa denilen, Kur'ân, Sünnet, İcmâ, Kıyas da aslî hükümleri ile değerlendirilmelidir. Detay ve teferruatları birbirinden ayırmak ve her birinin makamlarını iyi kavramak için Cenab-ı Hak

06.12.2022
26 0 0

Bediüzzaman'ın muhatapları

Peygamber varisi olan Üstad Bediüzzaman Said Nursî, bu asrın bütün problemlerine çare olan Risale-i Nur Külliyatını bizlere bırakmıştır.İyi bir tahlille Bediüzzaman'a ve Nurculuk hareketine bakılırsa, ümmet ve insanlık çok şey kazanacaktır ümidindeyiz. Evvelâ Bediüzzaman, din, dil, ırk, mezhep, meslek vs. ayrımı yapmadan toplumun her kesimine "insa

29.11.2022
41 0 0

Haksızlıklara karşı takınılacak müspet tavır

Hayat, farklı olaylar, haller, yaşantılar, türlü vakıalarla dolu bir çizgi. İnişli bir serüven. Acılı, tatlı bir olaylar yumağı.Sağlık, afiyet, saadet bir tarafta. Hastalık, musibet, doğum, ölüm başka bir yüzü. İyinin, kötünün karmaştığı bir bulmaca da oluveriyor. İnsanoğlu bütün bunlarla her gün ev her an yaşamak, hemhal olmak, bazen hazmetmek, ba

22.11.2022
30 0 0