Muzaffer Karahisar

Yeni Asya

Bahar da bir çiçektir

Çiçekler güzelliğin, zarafetin, renklerin, hislerin, gözlerin, gönüllerin sevgisini işaret ve ifade eden İlahi sanatın taklit edilmez mucizeleri ve harikalarıdır.Çiçeklerin renkli desenleri, süslü nakışlı, cazip şekilleri, işlemeli motifleri, hoş görünümleri ve latif kokularıyla insanların idrakine, hislerine, latif duygularına hitap ederler. Çiçek

Bahar da bir çiçektir

Çiçekler güzelliğin, zarafetin, renklerin, hislerin, gözlerin, gönüllerin sevgisini işaret ve ifade eden İlahi sanatın taklit edilmez mucizeleri ve harikalarıdır.Çiçeklerin renkli desenleri, süslü nakışlı, cazip şekilleri, işlemeli motifleri, hoş görünümleri ve latif kokularıyla insanların idrakine, hislerine, latif duygularına hitap ederler. Çiçek

Bahar da bir çiçektir

Çiçekler güzelliğin, zarafetin, renklerin, hislerin, gözlerin, gönüllerin sevgisini işaret ve ifade eden İlahi sanatın taklit edilmez mucizeleri ve harikalarıdır.Çiçeklerin renkli desenleri, süslü nakışlı, cazip şekilleri, işlemeli motifleri, hoş görünümleri ve latif kokularıyla insanların idrakine, hislerine, latif duygularına hitap ederler. Çiçek

55. yılda kutlu yürüyüş

Geçtiğimiz yüzyıl, fetret karanlıklarıyla bocalıyordu.Savaş yıllarının insanlığı getirdiği yerde, hunhar zalimler, barut kokuları içinde kargaşa çıkarıp ihtilal, inkılâp, istibdat tahripleriyle insani değerleri, inanç mevhumlarını yıkmaya, hakkı ve adaleti yok etmeye çalışıyorlardı. İnsanlık kıtlık, yokluk ve çaresizlikler, kan, kin, gözyaşlarıyla

Afyon'dan iki ebed yolcusu Nevzat Müftüoğlu ve Hüseyin Diker

Yaşlı gezegenimiz, ahiret âlemlerine doğru süratle yol alıyor. Akşam vakti batı ufkundan kızıllıklar bırakarak kaybolan güneş, ertesi gün karanlıkları yırtan ışıklarıyla yeni bir günü aydınlatıyor.Yeni bir zaman, yeni bir dünya, yeni bir âlemin umutları, müjdeleri, sevinçleriyle selamlıyor. Bu yeni devranda, gün boyu hayat hareket ve faaliyetlerle

Gazzeli çocuklar

Rahmet tanecikleri, nur halesine dönmüş beyaz kristaller gibi uçuşuyor gökyüzünde.Arzın yüzüne nakışlı, zarif, beyaz tüllerini örtüyor, uyusun diye... Kış gelmeden göçmen kuşları uzaklara gitmiş, karıncalar yuvasına çekilmiş, kelebekler uyumuş huzur içinde, Gazze'li çocuklar açıkta kalmışlar... Kar tanelerinin süslü, sükûnetli, süzülerek uçuşmaları

İnsanlık büyük vebalin kıskacında

Aklımıza gelen tüm varlıklar riyasız, gösterişsiz, tarafsız, itina ve ihtimam ve sükûnet içerisinde vazifelerini yaparlar.Rahmet hazinesinden fabrika gibi düzenli çalışıp üretirler. Emir tahtında kendi vazifesinin, sanatının güzelliklerini, inceliklerini, nizam ve intizamla Allahın isimlerinin tecellilerini yansıtır, tezahürlerini icra ederler. Şu

Engellilere destek ve yardım

Geçtiğimiz 3 Aralık Pazar günü Dünya Engelliler Günü olarak kutlandı.Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan bir kararla her yıl 3 Aralık Dünya Engeliler Günü olarak kutlanmaktadır. Engelli insanların hakları, sorunları, sıkıntıları, karşılaştıkları zorluklar ve toplumun duyarlılığı konularına dikkat çekmek; engelli insanların hayatını k

Nur Talebeleri ve karye-i irfan

Saff-ı Evvel Nur Talebeleri, Bediüzzaman'ın Kur'an rahlesinde aldıkları ilim, irfan ve iman dersleriyle ihlâsta, istikamette, ibadette Asr-ı Saadetin huzurunu tatmışlar.İman Kur'an davasından zerre kadar taviz vermemişler. Dünya malına, menfaatine meyletmez, istiğna, riyazeti, şükür ve kanaati esas tutmuşlar. "Risale-i Nur'un hakiki şakirtleri, hiz

Görülmemiş zulüm!

Gazze'de hiç ara vermeden iki aya yakın zamandır insan kanı akıyor.Cehennemi andıran alev topları altında kadın, çocuk, yaşlı, hasta ayırmadan ölen, yaralanan, vücutları yanan, parçalanan masum insanların her gün başına gelen korkunç katliam, zulüm, işkence insafsızca devam ediyor... Filistin toprakları yıkılmış evlerin enkaz yığınıyla harabeye dön