Ehl-i Gazze Ehl-i İzze'dir

Gazze, Filistin'de bir şehir olup yirminci asırda İslâm ümmetinin izzet merkezi haline geldi. Gazze; daha yürümeyi öğrenmeden ölmeyi öğrenen bebeklerin şehridir. Gazze; Küresel Terör Devleti Amerika ve Terör Karakolu İsrail'in üzerine 18 bin ton bomba attığı bir şehirdir. Nar-ı Nemrud'u gördüğünde tek başına üzerine yürüyen Hz. İbrahim (as) gibi, dünya firavunlarına karşı tek başına direnen izzettin, iffetin, namusun, onurun şehridir. Gazze şehri hainlere değil Allah'a güvenen bir şehirdir. Direnişin ilk gününden itibaren Gazze'nin düşeceğinden bahsedenler, kendilerini Siyonist Yahudi Lobisine satmış olan münafıklardır. Rabbimiz haber veriyor:

"(Münafıklar) Derler ki, 'Andolsun, Medine'ye bir dönecek olursak, gücü ve onuru çok olan, düşkün ve zayıf olanı elbette oradan sürüp-çıkaracaktır.' Oysa izzet (güç, onur ve üstünlük) Allah'ın, O'nun Rasûlü'nün ve mü'minlerindir. Ancak münafıklar bilmiyorlar." (Münafıkûn Sûresi 8)

Gazze'deki direnişi çağımızın münafıkları anlamıyorlar. Çünkü fıkıhsızlık, münafıkların daimi müşterek vasfıdır. Modern dünya Gazze'de yepyeni bir silahla tanışıyor. Bu silah inanmış insan silahıdır. Dünyada inanmış insandan daha güçlü bir silah icad edilmedi. İşte Gazze'de insanlık camiası bu silaha şahid olacak; zilleti değil, izzeti selamlayacak. Rasulullah (sav) buyuruyor:

"Muhakkak ki, bu iş (bu dinin hâkimiyeti) gece ve gündüzün ulaştığı yerlere ulaşacaktır. Allah ne bir kerpiç ev ne de bir keçe çadır bırakmayacak; azizi aziz ederek, zelili zelil ederek, bu dini ona dahil edecektir. Allah'ın bu işte aziz edeceği İslâm'dır. Allah'ın bu işte zelil edeceği küfürdür." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4103; Taberani el-Kebir, 20254, h.no: 601)

İslâm ümmetinin cihad gazeli Gazze şehri, Küresel Terör Devleti Amerika"ya karşı direniyor. Amerika'nın terör ortağı İngiltere'ye karşı direniyor, kötülükleri alkışlama merkezi Fransa'ya karşı direniyor, Amerika'nın terör finansörü Almanya'ya karşı direniyor, Amerika'nın Terör Karakolu Siyonist İsrail'e karşı direniyor., Topyekûn Batı Âlemine karşı direniyor. Gazze'de tek başına bu direnişi sürdüren İslâmi Direniş Ordusu Hamas, Ümmet-i Muhammed'in direnen aslanıdır. Ümmetinizin direnen bu aslanını öldürür veya öldürülmesine seyirci kalırsanız, dünyanın neresinde olursanız olun, behemehâl düşmanınızın köpeklerine yem olursunuz.

Gazze'de tek başına Amerika'nın kuduz olmuş köpeği İsrail'e karşı dinini, imanını, namusunu ve vatanını savunan Hamas, bir mücahidler topluluğudur. Rasulüllah (sav)'in bizi kendisiyle müjdelediği Taife-i Mansura'dır, düşmana boyun eğmeyen Muhammed'in Ordusu'dur. Karşısında yer alanlar ise Haçlı Ordusu'dur. Aynı zamanda dâhilî ve harici Siyonist İsrail'in en büyük korkusudur.

Gazze ehli, Siyonist Yahudilerin hayatı sevdikleri kadar Allah yolunda savaşmayı arzulayan azizlerdir. Onlara dil uzatanlar, bu çağın zillet ehli zelilleridir.

Ehl-i Gazze, "Sizin hayat ve şarabı sevdiğiniz kadar, ölümü seven bir orduyla geldim" diyen Halid bin Velid (ra)'ın neslidir. Onlar sadece Ehl-i Gazze değil, aynı zamanda Ehl-i izze'dir.

Gazze'de kadın, yaşlı, çocuk demeden Müslüman katleden İsrail, şeytan Amerika'nın aynı zamanda kuduz olmuş kurdudur. Gazze İsrail'e bırakılamaz o 'Kadim Toprak'ların emanet yurdudur.