Mustafa Çelik Tüm Köşe Yazıları

134 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Anasır-ı İslâmiye Şuuru1

Yeryüzünde en büyük şeref, İslâm'a teslim olmak ve Ümmet-i Muhammed'e mensubiyetle iftihar etmektir. Ümmet-i Muhammed; tek bir ırktan, tek bir kavim ve kabileden meydana gelmemiştir. Aksine İslâm'a teslim olan, İslâm'dan başka bir hayat nizamı kabul etmeyen, Hz. Muhammed (sav)'in örnekliğinde ve önderliğinde bir Müslümanlık yaşamaya çalışan her şah

Bugün
1 0 0

Suriye'nin katil firavunu cehenneme gönderilemeden ümmet rahat etmez

Suriye firavunu kanlı katil Beşşar Esed'i koruma altına almak, Allah'ın azabına davetiye çıkartmaktır. Milyonların katili olan Beşşar Esed'i cehenneme postalamak, "Ben insanım", "Ben Müslümanım" diyen herkesin görevidir. Dünyada Hakk'ın ve hukukun varlığı bunu gerektirir. İnsan hayatının Allah tarafından dokunulmaz kılındığı belirtilerek haklı (meş

19.01.2022
5 0 0

Faiz Allah ve Rasûlüne karşı ilan-ı harptir

Allah bir şeyi yasaklamışsa onu tartışmak, meşrulaştırmaya kalkışmak, iman ile bağdaşmaz. "Faizsiz yaşanamaz" inancı, devr-i cahiliyyeye geri dönüş yapmaya çalışan mürtecilerin inancıdır. İmanı olan hiç kimse faizi savunamaz, faizcilerin yanında yer alamaz. Peygamber (sav)'in sahabeleri faiz yasağını duyduklarında "niçin veya neden" demeden faizden

12.01.2022
8 0 0

Faiz zehirli sosyal bir mikroptur2

Yukarıdaki hadisten anlaşıldığı üzere, faiz alıp verenlerin yanı sıramuamelesine şahitlik eden ve yazanlar da Hz. Peygamber (sav)'in lanetinemaruz kalmışlardır. Hatta hadiste işaret edildiği gibi,bunların hepsinin faiz günahında eşit olduklarıanlaşılmaktadır. Hz. Peygamber Efendimiz (sav)'in faizcileri lanetlemesi, ya haber ya da duadır. Yani, ya o

05.01.2022
4 0 0

Faiz zehirli sosyal bir mikroptur1

Dinde faiz kat'i bir haramdır. Faiz hususunda din şek ve şüphe kabul etmez. İslâm'ın yasakladığı ve faillerine harp ilân ettiği tefecilik de, banka faizciliği de büyük haramlardandır. Faizli işlem yapan Müslüman günahkâr olur ama faizi meşru helâl gören ve savunan Müslüman kişi kâfir olur. Kâfir olan kişi ise cehennemliktir. Kur'an ve sünnette pek

29.12.2021
12 0 0

Faiz ihya etmez imha eder2

Faizden kazanç elde eden kişinin malı artmaz, sayısal olarak artar gibi görünse de hakikatte bereketi gider ve zarar verir. Tıpkı aşırı yemek yiyip aşırı şişmanlayan ve dengesiz beslenen kişi için bu fazla kilolarının bir hastalık olması gibi. Bu yüzden faizcilerin sandığı gibi malları artmaz. Bunu ekonomik olarak da ispatlamak mümkündür. Bu yüzden

22.12.2021
8 0 0

Faiz ihya etmez imha eder1

Yeryüzünde bir toplumun helak olması için, faiz alıp vermede ısrar etmesi yeterli bir sebeptir. Faiz haramdır. Haram ateş gibi olup işleyeni sonra etrafında bulunanları yakar. Hz. Peygamber (sav) de faizi "yedi helak edici günahtan" biri olarak sayar. Rasûlüllah (sav) buyuruyor: "-Yedi helâk ediciden kaçının!" Sahâbîler: "-Ey Allah'ın Resûlü! Bunla

15.12.2021
11 0 0

Mescid-i Aksâ'yı savunmasız bırakmak

Allah'ın arzında İslâm ümmetine mensubiyetle iftihar eden her Müslüman kendi nefsine ve çevresindeki Müslümanlara; "Mescid-i Aksâ neyimiz oluyor" sualini sormalıdır. Mescid-i Aksâ; kutsalımızdır, şerefimizdir, ilk kıblemizdir, namusumuzdur. Onu yalınız ve kimsesiz bırakmak, esarete razı olmaktır. Allahû Teâla tarafından etrafı mübarek kılınmış oldu

08.12.2021
16 0 0

Halifesiz ümmet yetimdir

Hilafeti ilga etmiş, halifesini kaybetmiş ve terk-i cihad eylemiş İslâm ümmetinin topraklarını işgal ediyor harbi ve mürted müstevliler açıkça. Ümmetin esareti devam edecek dünya Müslümanları, Müslüman olmadıkça! Halifesiz ümmet, çobansız kalmış sürüye dönüşür. Halifesiz ümmet, pusulasız kalmış gemiden farksızdır. Esen her rüzgâr ona yön verir. Mür

01.12.2021
18 0 0

Peygambersiz Kur'ân anlaşılmaz

Kur'ân-ı Kerim'i Allah'ın muradına göre anlamak için, Hz. Peygamber (sav)'in sünnet ve siretine başvurmak olmazsa olmaz şarttır. Allahû Teâla, Kur'ân'ı Peygamberle gönderdi. Peygamber (sav), üsve-i hasenegüzel örnek ve önder olarak insanlara sadece âyetleri okumadı, okuduğu âyetleri tatbik ederek, tatbikatını göstererek öğretti. Rabbimiz haber veri

24.11.2021
16 0 0