Mustafa Çelik

Yeni Akit

Müslüman kendi ırkından büyüktür1

Müslüman evrensel insandır onu yöresellikle mukayyet kılamazsınız. Müslüman, velev ki ırkına ve mezhebine mensup olmasalar da diğer Müslümanlardan olmayı kendi Müslümanlığının mütemmim cüzü kabul eder. Bu inancı, bu ahlâkı da Kur'ân'dan alır. Rabbimiz haber veriyor: "Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve "Şüphesiz ben Müslümanlardanım" diyenden d

Hikmetli davetçi olma mesuliyeti

İnsanları Allah'a davet etmek bir ibadettir. Her ibadetin bir tertibi, bir terbiyesi olduğu gibi, davet ibadetinin de bir tertib ve terbiyesi vardır. Nice davetçi vardır ki, tertipsizlik ve terbiyesizlikten kaybetmektedir. Allah'a davet imanla başlar, hikmet ve mevi'ze-i hasane ile devam eder. Rabbimizin emri bunu gerektiriyor: "Rabbinin yoluna hi

Şahidi Allah olanın ahı kimsede kalmaz

Hilafetin ilgasından bu yana bu coğrafyada "dardayım dardayım, ben ahu zardayım. Ne gelinim var, ne gidenim" diyenlerin feryadlarıyla gün doğuyor, gün batıyor. Mazlumların feryadına adaleti ulaştırmayanlar, zalimlerin sayılarını çoğaltanlardır. Boşuna dememişler "iyi insan mutluluk, kötü insan tecrübe, yanlış insan ders, mükemmel insan iz bırakır!

Dünyada hiçbir şey "Allah rızası"nı kaybetmeye değmez

Dünya ve içindeki her şeyi Allah'ın rızasını kazanmaya feda etmek, Allah'a imanın alâmetidir. Allah'ın dünyasında Allah'ın nizamı hükmü ferma değilse; kendine som altından saraylar kursan, tarihin tahtında heybetle dursan, çağa değil çağlara mührünü vursan bile sana hiçbir faydası olmayacak! Allah'ın rızası yoksa her gün Karun kadar servete batsan

İslâm aidiyetimiz her şeyin fevkindedir

İdeolojilerin bir çukurundan çıkıp öteki çukuruna düşenlerin bize ulaşan feryadları, ah bir el uzansa bize ıraklardan, çekip çıkarsa bizi buralardan! Muhammed ümmeti bir tek İslâm'la idare olunmayı, İslâm'la iftihar etmeyi bırakınca ne dizinde takat kaldı, ne de gözünde fer. Allah'tan gelen haber, dünyanın neresinde bulunursa bulunsun her Müslüman

Doğrular müştereklerimiz, doğru olanlar meslektaşlarımızdır2

Doğruluk mesleğimiz, doğrular müştereklerimiz, doğruları gündeme taşıyan ve gündemde tutarak doğru olanlar da ırkımıza, mezhebimize ve meşrebimize mensup olmasalar da hakka ve hakikate hizmet etmede meslektaşlarımızdır. Doğrular perdesiz, engelsiz ve lekesizdirler. İslâmî ve imanî eserlerin her sayfasında, doğruların billur sütunlarını görmek mümk

Doğrular müştereklerimiz, doğru olanlar meslektaşlarımızdır1

Doğrunun kaynağı dinimizdir. Doğru kimden gelirse gelsin hepimizindir. Doğruyu düşman söyledi diye reddetmeyeceksin. Şayet söyleyenden dolayı doğruyu reddedersen bedelini çok ağır ödersin. Doğru konuşmak ve insanların arkasından konuşmamak güzel bir meziyettir.Ancak doğru konuşayım derken insanları kırmak da doğru değildir. Durumuna göre kul hakkın

Ümmet tevhid-i kıble etmedikçe sabah etmeyecek

Hilafetin ilgasından bu yana şek ve şüpheler kuşattı İslâm ümmetini sağından ve solundan. Hilafet sonrası nice hükümetler kuruldu, nice hükümetler yıkıldı ama zincir-i esaret çözülmedi bu milletin kolundan. Celladına âşık olmuş bu millet hâlâ umut bekliyor Ebu Cehil soyundan. Başımızı kuma sokmadan görmeliyiz her şey seferber edilmiş ehl-i imanı a

İsrail'in cinayetleri karşısında tepkisizlik musibeti2

Allah'ın arzında mescidler Allah içindir. Mescidlere yapılan saldırı, Allah'a yapılan saldırıdır. Dolaysıyla Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail, Allah'a saldırmaktadır. Kudüs'ün tehlike altında olması, Mescid-i Aksa'nın tehlike altında olması, İslam'ın ve Müslümanların mukaddesatının, hatta bütün inanç ve değerlerin tehlike altında olması demektir. İ

İsrail'in cinayetleri karşısında tepkisizlik musibeti1

Kudüs'te Mescid-i Aksaya yapılan saldırılar, doğrudan İslâm'a karşı yapılan saldırılarıdır. Necis İsrail askerlerini Mescid-i Aksa'nın etrafından uzaklaştırmak, Ümmet-i Muhammed'e mensubiyetini iddia eden her Müslümanın görevidir. Mescid-i Aksa'nın etrafını mübarek kılan bizzat Allahû Teâla'dır. "Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye