Mustafa Çelik Tüm Köşe Yazıları

163 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Emperyalistlerin etki ajanları3

Hilafetin ilgasından bu yana Türkiye etki ajanlarından, ismi Müslüman aslı kâfir sahtelerden, gözü Avrupa'dan başka bir şey görmeyen "Batıcılık dini" mensuplarından yakasını kurtaramamıştır. 'Çağdaş Uygarlık Seviyesi'ni bu ülkenin insanlarının kıblesi haline getirmeye çalışanlar, aramızda dolaşan etki ajanlarıdır. Hedefleri; Türkiye'yi, Müslümanlar

03.08.2022
22 0 0

Emperyalistlerin etki ajanları2

Türkiye'de kamuoyu, neredeyse I. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaygın biçimde kullanılan "nüfuz casusu", "etki ajanlığı"nın öteki ismidir. Etki ajanları üç ana grupta toplamak gerekir: "Profesyoneller", "Satın alınabilir Aydınlar" ve de "Sempatizanlar" (amatör muhipler). Profesyoneller yurtiçinden ya da yurtdışında yaşayanlar arasından seçilir ve bilah

27.07.2022
11 0 0

Emperyalistlerin etki ajanları1

Asrımızda kullanılan "Etki Ajanlığı", emperyalistlerin icad ettikleri bir meslektir. Etki ajanlığı; bizim içimizden ya da bizden gibi görünen ama aslında karşı tarafa hizmet edip bizi arkadan vurmaya çalışanların yürüttüğü psikolojik algı operasyonlarının yekûnüdür. Etki ajanlığı, sadece Türkiye değil, dünya gündeminde olan bir meseledir. Etki ajan

20.07.2022
18 0 0

Siyaset nezaket, politika felakettir

Kıyamet şartlarını yaşasa da Müslümanın tatlıdır baldan sözü. Kaş çatmaz, surat asmaz, gülümser nurlu yüzü. Politikacının menfaatten başkasını görmez gözü. Politikacı; seçim öncesi uyanıktır, uysaldır, geçimsizliği, huysuzluğu görülmez, ama seçim sonrası unutkandır, asidir, geçimsizdir, dik başlıdır. Politikacıların kimisi masonlardan, kimisi de fa

13.07.2022
13 0 0

Hitap muhataba biçilen kıymettir

İnsanlara hitap ederken sevgi kabını delme, hak ile batıl söz arasında tarafsız kalıp gidip gelme. Kılıç yarası unutulur, unutulmaz hatibin muhataba attığı çelme. Gül gibi, sümbül gibi kelime var iken top gibi, ok gibi kelimeden uzak dur, düşme nefsin peşine. Sende muhatabın gibi bir insansın nasıl dayanacaksın cehennem ateşine "Ne bir tsunami ol,

06.07.2022
15 0 0

Yeryüzünde gecikmişliğin ilacı yoktur

Allahû Teâla tarafından bize bahşedilmiş her günümüzün ayrı bir değeri vardır. Hayatın ezası olur ama kazası olmaz. Ölüm provasızdır. Ölümü deneyenler bir daha geri dönmediler. Galiba aldandık şu cihanın, mülk olmayan yarınına. Bugünkü bir işini, sakın koyma yarına. Hakkı verilmemiş bir hayatın yüküyle gitme ölmüşlerin diyarına. Hayat nimetinin hak

29.06.2022
13 0 0

Atalar kıblegâhına tükürenler

Tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir. Tarihten ibret dersi alınır. Tarihten ibret dersi alınmazsa, hatalar tekrarlanır. Osmanlı devletini yıkanlar, Selanikli Yahudilerdir. Emenuel Carrasu (Emin Karasu); İtalyan hahambaşıdır.1903'te Selanik'e yerleşti. Mason localarını ve ittihat ve terakki partisini kurdu. Abdulhamit 1871'de meclisi kapattı, çünk

22.06.2022
20 0 0

Karşı surda bir gedik açma mahareti

Allah yolunda düşmanınızı -zayıf olsun, kuvvetli olsun- ciddiye almıyorsanız, cinnet geçirmek mecburiyetinde kalabilirsiniz. Allah yolunda düşman cepheyi dağıtmak çok mühim. Çağın Nemrutlarına tekme attı İbrahim. Allah'ın dünyasında Allah'a meydan okuyan payidar olmaz, Allah Rahman, Allah Rahim. Allah ve Peygamber düşmanlarını dost zannetmek büyük

15.06.2022
25 0 0

İlâhî huzurda bulunma şuuru2

İlâhî huzurda bulunma şuuru, kalbin tevhid atmosferinde mihverde kalmasıdır. Tevhid-i kıble edinmeyenler, İlâhî huzurda bulunma şuurunu kuşanamazlar. Allah'ın huzurunda bulunma şuuru, Allah'tan geleni hayat için kâfi görüp Allah'ın himayesinde bulunma halidir. Cenâb-ı Hak'la beraber olan bir kalp, nerede olursa olsun, âdeta Kâbe'de gibi mânevî füyû

09.06.2022
21 0 0

İlâhî huzurda bulunma şuuru2

İlâhî huzurda bulunma şuuru, kalbin tevhid atmosferinde mihverde kalmasıdır. Tevhid-i kıble edinmeyenler, İlâhî huzurda bulunma şuurunu kuşanamazlar. Allah'ın huzurunda bulunma şuuru, Allah'tan geleni hayat için kâfi görüp Allah'ın himayesinde bulunma halidir. Cenâb-ı Hak'la beraber olan bir kalp, nerede olursa olsun, âdeta Kâbe'de gibi mânevî füyû

08.06.2022
25 0 0