Mustafa Çelik

Yeni Akit

KURBAN BAYRAMI TEKBİR BAYRAMIDIR

Dinde bayramlar, iman kardeşliğinin tezâhür sahneleridir. Bayram gönül iklimine girme, bütün Müslümanları gönülden kardeş hissedebilmedir. Bayram; kalleşliğin değil, kardeşliğin yaşandığı gündür. Kurban bayramı ve Hac ibadeti bizleri Hz. İbrahim, Hz. İsmail ve Hacer anamızın hayatına götürürken diğer taraftan, İslâm tarihini, Hz. Muhammed Mustafa'n

Dinin sırtından geçinenlerle dini sırtında taşıyanlar hiç bir olur mu

Allah'ın arzında dinin ortaya koyduğu evrensel değerler ve iyilik yolunda gayret göstermesi gereken insanın, dini kendi hizmetinde kullanmaya başlayarak güç ve menfaat devşirmesi, dinin sırtından geçinmesidir. Dinin insanlar üzerindeki etkisini kendi lehine kullanmak, dinin sırtından geçinmektir. Din, işimizi zorlaştırmak için değil, kolaylaştırma

Müslümanların terörizmle hizaya getirilmek istenmeleri emperyalistlerin oyunudur

Allah'ın arzında Allah'tan başkasına boyun eğmeyen Müslümanların zalim ve zorbalara, haksız ve hukuksuz hareket edenlere boyun eğer hale getirilmeleri, emperyalistlerin en büyük hedefleridir. Emperyalist devletlerin bütün plan ve projeleri, Müslümanları köleleştirmeye, esir yapmaya matuftur. Müslümanlar için ileri sürülen 'İslamcı terörist', 'Fund

Eşeddü Şerr'in simsarlığı

Hilafetin ilgasından bu yana gündem hırsızlarına yenik düşmüşüz. Kendi ölümüze ağlamayı ve kendi başımızı bağlamayı unutmuşuz. Ücretli ölü ağlayıcıları tutmuş ve başımızı da hep Batıya bağlatmışız. Evet, Hilafetin ilgasından bu yana İslâm coğrafyasında Ehven-i şer değil, Eşeddü şer gündemdedir. Müslümanlar Allah'ın arzında neyle idare olunmaları g

Siyonizm insanlığa kurulmuş tuzaklar yumağıdır

Siyonizm, dünyayı, dünya ülkelerini, liderlerini, elitlerini, medyalarını, her şeyi ve herkesi Yahudilere köle yapma kavgasıdır. Bu kavgayı başlatan ve sürdüren terör örgütünün adı da İsrail'dir. Dünyanın neresinde olursa olsun, güçlü olanın zayıf olana karşı her tür aşağılık ve barbarca davranışını onaylayan ideolojinin ismi Siyonizm'dir Siyonizm

Ba'de harabi'l Gazze

Hayatta "son pişmanlık fayda vermez" gerçeğini ifade etmek için kullanılan "Ba'de Harabi'l Basra" tabirinden mülhem olarak "Ba'de Harabi'l Gazze" tabirini kullanıyoruz. Bade'l Harabü'l Basra... Malumunuz bu bir deyim. Moğolların Basra'yı tahrip edip taş üstünde taş bırakmadıkları vakit, halkın ne yapabiliriz diye bir âlime akıl danışmaya geldikler

Eylemin asâleti söylemin şehvetinden üstündür

Allah'ın arzında Müslümanlardan olup uzun konuşanları az, az konuşanları da uzun dinlemek gerekir. Akılları gözlerinde, kuvvetleri dillerinde olanlar amelin katili, sözün de kahramanı olmaktan öteye geçemezler. Amelin asâleti, eylemin de şehveti vardır. Ülkemizde lâ dinilerin telkinleri neticesinde akide felsefileştiriliyor, ibadetler adetleştiril

Siyonist İsrail, Batı Dünyası'nın İslâm topraklarındaki çıkar şebekesidir

İsrail'in varlık sebebi, Siyonizm'dir. Siyonizm, ana kucağındaki bebeği zevkle öldüren gözü dönmüş katillerin ilham kaynağıdır. Dünyadaki bütün terörist örgütlerin bu veya şu şekilde Siyonist İsrail ile bir ilişkisi, irtibatı vardır. Çünkü Siyonist İsrail insanlık düşmanıdır. Yahudi ve Hıristiyanların ekmek kapıları bir olmasının sebebi, itikadlar

Lâ dinilerin galibiyetine sevinmek nifak alâmetidir2

İmanın çocuğu olmayanlar, zamanın çocuğu oldular. Zamane dostları ayıpların casusluğunu yaptılar. Düşmanlarını sevindirmek için birbirlerine kumpaslar kurdular. Dinin dışında işler yapınca da tümden kudurdular. Müslüman olduklarını iddia etmelerine rağmen dinlerinin mahkûmiyetine üzülmeyenler, din düşmanlarının galibiyetlerini alkışlamayı ibadet z

Lâ dinilerin galibiyetine sevinmek nifak alâmetidir1

Allah'ın arzında mü'min olmak, üzüntüleri, sevinçleri sahih imanın ve salih amelin çerçevesinde tutmayı zorunlu kılar. Günümüzde değişmez ve değiştirilemez mi'yarları din olmayanların hayatta sabit bir ayarları olmaz. Hilafet-i Şeri'yye'nin yokluğunda şu veya bu politik parti bizim mi'yarımız olamaz. Mi'yarımız dinimizdir. Mi'yarı din olmayanın ay