Mustafa Çağrıcı Tüm Köşe Yazıları

151 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Lafızcı-popülist din yorumu

Bir önceki yazımda İslam'ın ilk iki-üç asrında mesâlih-makâsıd merkezli (dinî kaynakları, içerdikleri insanî, toplumsal, doğal iyilik ve yararlara yönelik küllî amaçlar ve hikmetler perspektifinden) anlayan bir din yorumunun hâkim olduğunu bazı örnekleriyle sunmaya çalışmıştım. Ancak ilerleyen zamanlarda bu anlayışın terk edilip, onun yerine lafızc

22.06.2022
4 0 0

Lafız eksenli - Amaç eksenli din yorumu

29 Mayıs Üniv. Kur'ân-ı Kerîm Araştırma Merkezi (KURAMER), ilgi alanının gereği olarak, Kur'an'ı muhtelif yönlerden tefsir eden kadim birikimimizi konusunda birkaç sempozyum düzenlemişti. Sempozyumlarda sunulan tebliğ ve müzakere metinleri şu isimlerle yayımlandı: Makâsıdî Tefsir: Kur'ân-ı Kerîm'i Amaç ve Hikmet Eksenli Anlamak (2018), Kur'an'ın Bâ

15.06.2022
11 0 0

Ahlak-sız dindarlığın derin sebepleri

İslâmî ilimlerin teşekkül etmeye başladığı hicrî 2. yüzyıl sonlarından itibaren ulema ilimler arasında 'ahlak'a da yer veriyordu. Başlangıçta âlimler, daha çok hadislerden oluşan müstakil ahlak kitapları yazdıkları gibi, oluşturdukları geniş hadis mecmualarında da "Kitâbu husni'l-hulk", "Kitâbu'l-edeb", Kitâbu'l-birr" gibi başlıklar altında ahlaka

08.06.2022
13 0 0

Bizim ulemanın 'Endüljans'ı

Günümüzde İslam toplumları ağır bir ahlak sorunu yaşıyor. Ahlakın bozulması insanın bozulmasıdır. Öyleyse işe bu bozulmayı düzeltmekten başlamalıyız. Bunun için de önce bu hastalığın sebeplerini bulmalı, 'hastanın hikâyesi'ni en baştan bilmeliyiz.Diyebilirim ki tarihte Müslümanın başına gelen en büyük musibet, "dindar" kavramının içinden ahlâkî sor

01.06.2022
18 0 0

'En 'Üst akıl' biziz'

Şu sıralar bir kitap okuyorum: İslam Dünyasında Temel Sorunlar: Şiddet, Mezhepçilik ve Darbeler (İstanbul 2017). Kitap, Anadolu Platformu'nun 15 Temmuz (2016) darbe girişiminden 5 gün sonra düzenlediği uluslararası sempozyumda sunulan tebliğlerden oluşuyor.Kitabın içinde de geçen- arka kapağındaki tespitlerden birkaçı şöyle:"Bugün İslam ümmeti, fit

25.05.2022
12 0 0

'Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz'

Ayrıntısına girmeden belirteyim ki, dünyada olduğu gibi ülkemizde ve Müslüman toplumlarda da dinî ve din dışı konularda farklı görüşlere sahip insanlar, gruplar vardır ve bu gayet normaldir. Normal olmayan şu ki, ülkemizde ve Müslüman toplumlarda bu farklı tarafların hırsları, bencillikleri, bağnazlıkları ve höşgörüsüzlükleri onları daha çok yanlış

18.05.2022
15 0 0

Reşit olmak

Bizde ilk kurulan siyasi partinin adı "İttihad ve Terakki" idi (kuruluşu: 21 Mayıs 1889). Günümüzdeki en büyük partimizin adı da "Adalet ve Kalkınma Partisi"dir. Demek ki o günden bugüne bir geri kalmışlık meselemiz var. İslam toplumlarında en ilgi çekici siyasal hareketlerden biri olan Tunus'taki partinin adı "En-Nahda" da benzer bir anlam içerir.

11.05.2022
18 0 0

'Yarı delilik'ten çektiklerimiz

Önce herkese hayırlı bayramlar... Sanırım bir bayramın adına layık üç özelliği olur: 1. Bayram demek sevinmeksevindirmek, mutlu olmakmutlu etmek demektir. 2. Bayram, farlılıkları yok etmek değil, farklı olanlarla da tebrikleşmek, tokalaşmak, kucaklaşmak demektir. 3. Bayram barışmak, barıştırmak demektir. Hem dinî hem milli kültürümüzde bir bayram,

04.05.2022
28 0 0

Müdâhene (Dalkavukluk)

Peygamber efendimiz buyurdular ki:"Övgüde ölçüyü kaçıranları gördüğünüzde yüzlerine toprak atın!" (Buhârî, Müslim)."Şayet biri arkadaşını övecekse ve onun iyi biri olduğuna hakikaten inanıyorsa, 'Kanaatimce o şöyle şöyledir' desin. Çünkü birinin gerçekte ne olduğunu ancak Allah bilir" (Buhârî, Müslim).İslam ahlak kültüründe dalkavukluk kavramını ka

27.04.2022
29 0 0

Hilim erdemi

Tabiatta sadece insan, fizik gücüyle değil, ahlaki erdemleriyle değerli olunacağını düşünebilmektedir. Birini dövebildiğimiz için, bize yaptığı kötülüğün intikamını aldığımız, kötülüğe kötülükle karşılık verebildiğimiz için güçlü olmalıyız. Bunu başka canlılar da yapar. Asıl dövmeye, intikam almaya gücümüz ve imkânımız olduğu halde gönüllü olarak k

20.04.2022
26 0 0