Mustafa Çağrıcı

Karar

Hür fikirde nereden nereye geldik

Batı'da hür düşüncenin önünü açan düşünürlerden asırlarca önce, İslam'ın ikinci yüzyılından (miladi 8. asırdan) itibaren Müslüman dünyada, kendi değerlerinden ve kaynaklarından beslenerek hür düşünceyi savunan ilim ve fikir adamları yetişmiştir. Bunlar, Kur'ân-ı Kerîm'in ışığıyla zihinlerini ve ufuklarını aydınlatıyor, Hz. Peygamber'in özgürlükçü t

Küresel sorun alanları

Epeyce bir ömür yaşadım; dini de dünyayı da okumaya, anlamaya çalıştım. (Eksiğim yanlışım olabilir ama) sonuçta şimdiye kadarki okumalarım, deneyimlerim, özellikle de takriben 150 yıldır devam eden büyük göç hareketlerinin sebepleri üzerine zihin yormalarım bana şu gerçeği öğretti:Tarih boyunca bütün insanların hem en çok ihtiyaç duydukları hem de

Kur'an ahlakına felsefî bir bakış

Bu yazımda, Mısır asıllı ABD vatandaşı, dünyaca tanınmış İslam hukukçusu Prof. Hâlid Ebu'l-Fadl'ın "İslam Hukukunda Ahlâkî Yükümlülüklerin Yeri" (Khaled Abou El Fadl, "The Place of Ethical Obligations in Islamic Law", UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law, no. 4 (2005): pp. 1-40) başlıklı önemli makalesinden de yararlanarak Kur'an ahlakına f

'Bilimsel tefsir' tartışmaları üzerine

Kur'ân-ı Kerîm'i bilimsel verilerden yararlanarak yorumlama faaliyetine "bilimsel tefsir" denmektedir. Bu tür çalışmaların tarihi çok eskilere gitse de özellikle modern deneysel bilimlerdeki gelişmelerin İslam dünyasındaki yansımalarıyla birlikte bilimsel tefsir çalışmaları artmaya başlamıştır. Bu arada bilimsel tefsir yapmayı onaylayan ve buna kar

'Ortak çıkar', savaş ve ahlak üstüne

Eskiden de savaşlar, soygunlar yapılıyordu, insan hakları ihlal ediliyordu, çevre hor kullanılıyordu vs. Ama şimdi modern teknoloji bu kötülükleri küreselleştirdi. Savaşlarda sadece savaşanlar ölmüyor; şimdilerde İsrail vahşetinde hastanelerdeki hastaların, okullardaki çocukların üzerine en gelişmiş uçaklarla bombalar yağdırılıyor. 1945'te Japonya'

"Çıkar" temelli Batı ahlakı ve Filistin sorunuyla ilişkisi

Prof. Dr. Ali Köse, büyük emek ve araştırma mahsulü bir çalışmasını yayımladı: Dinin Geleceği (Nobel - Ankara, Temmuz 2023). Eksik olmasın, bana da göndermiş. Kitap, benim dünyamdan olanlar için oldukça rahatsız edici bir içerik taşısa da bütün direncimi kullanarak ve tabii ki eleştirel bir bakışla- okumaya devam ediyorum; herkese de okumasını öner

Filistin sorunu: Yahudiler - Müslümanlar

Bugünlerde Filistin'de sebebinin karanlık olduğu söylenen, insanlık için yüz karası bir savaş izliyoruz. Hatta şimdiye kadar olduğu gibi- bu son savaşı da kısa vadede Gazze'yi, orta vadede Filistin'in tümünü Filistinliler'den boşaltma niyetiyle İsrail'in kendisinin planladığından bile bahsediliyor. Sonuçta "ötekiler" söz konusu olunca hiçbir insanî

Herkese 'Selamün aleyküm', 'Merhaba'

Karar Gazetesi ilk kez bundan 7 yıl 7 ay önce 7 Martta okuyucuyla buluşmuştu. Benim ilk yazım da bir gün sonra "Hayırlı bir 'KARAR' için" başlığıyla size "Merhaba" demişti. Yazıya şöyle girmiştim:"Yusuf Ziya Cömert Bey'den "KARAR" adını duyunca aklıma Âl-i İmrân159. ayet geldi. Bu ayet kamu işleriyle ilgili bir 'karar'ın hayırlı ve başarılı olması

Herkese 'Selamün aleyküm', 'Merhaba'

Karar Gazetesi ilk kez bundan 7 yıl 7 ay önce 7 Martta okuyucuyla buluşmuştu. Benim ilk yazım da bir gün sonra "Hayırlı bir 'KARAR' için" başlığıyla size "Merhaba" demişti. Yazıya şöyle girmiştim:"Yusuf Ziya Cömert Bey'den "KARAR" adını duyunca aklıma Âl-i İmrân159. ayet geldi. Bu ayet kamu işleriyle ilgili bir 'karar'ın hayırlı ve başarılı olması

Kamburlarımızdan nasıl kurtuluruz

Bugün KURAMER'in yayımladığı bir kitabı vesile edinerek dinimizi anlama ve yorumlamada değişim ve yenileşmenin kaçınılmazlığından bahsedeceğim. Kitap, Emine Peköz'ün "Hz. Peygamber Döneminde Kadının Dinî Hayatı" başlığıyla hazırladığı doktora çalışmasıdır.Tasvirî, yani betimleyici bir çalışma olan kitap, klasik rivayet birikimimizden, şu sıralarda