Mustafa Çağrıcı Tüm Köşe Yazıları

166 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Kültürümüzde inanç ve akıl

Geçen hafta yazacaktım, yerim kalmadı. Bazı arkadaşlar Gazâlî hakkında yazdıklarımı yanlış anlamışlar. Ben üstadı filozofları eleştirdi diye kınamıyorum; tersine, eleştirilerinde büyük ölçüde haklı olduğunu düşünüyorum. Hatta şüphecilik ve indeterminizm gibi konularda bize değilse de- Batı felsefesine yenilikler kattığı da biliniyor. Bu başka bir ş

07.12.2022
15 0 0

Zaruri bir cevap yerine

Son yazılarımdan dolayı eski bir arkadaşım epeyce gürültü koparmış. Bir dostum da sağ olsun- bu eleştirileri bana iletti. Arkadaşlığımız öğrencilik günlerimize uzanan bu zatla biraz sert atıştık; sonra da eteğimizdeki taşları döküp sulhu sükûn sağladık, öyle de olmaydı; yoksa eleştirdiğim eski yıkıcı üslûp sahiplerinden ne farkımız kalırdı Karar'da

30.11.2022
16 0 0

Kültürümüzde akıl ve bilim karşıtlığı

İster bireysel ister toplumsal düzeyde olsun, bugünün sorunlarını aşmanın birinci şartı, hangi sebeplerin bizi buralara getirdiğini bilmektir. Hıristiyan dünya da özellikle yaklaşık 4-15. yüzyıllar arasında bizde olduğu gibi kilisedin adamı bağlantılı ağır sorunlar yaşadı. (Hıristiyan dünyanın şimdiki sorunlarını başka zeminde tartışmak gerekir ve

23.11.2022
23 0 0

Zâhirî-Selefîlerin re'y (akıl-fikir) karşıtlığı

Geçen haftaki yazımda hicrî II. yüzyıl başlarında ortaya çıkan, Vehhâbî-Selefî zihniyetten de beslenerek gücünü ve etkisini günümüze kadar sürdüren Ehl-i hadis'ten bahsetmiştim. Bunların Ehl-i re'y olarak bilinen akılcı kesime, en başta da İmam Azam Ebû Hanîfe'ye karşı yönelttikleri sayısız itham ve hakaretlerden bazı örnekleri bu yazımda sunacağım

16.11.2022
25 0 0

'Zâhirî ve Selefî din yorumu'

Herkese selamlar. Beş haftalık zaruri bir ayrılıktan sonra yine birlikteyiz.Başlığımız, KURAMER'in 2019'da yayımladığı sempozyum kitabının adı. Merkez, bir seri oluşturan 400-500 sayfalık bu kitapları takriben 60-70 sayfaya indirip, bir "Değerlendirme ve Sonuç" kısmı da ekleyerek kendi WEB sitesinde yayımlamaktadır. Dileyenler bunların PDF'lerine "

09.11.2022
31 0 0

'Ruhsuz kalmış iki dünya'

Çağımızın sekülerizminde ahlak, en fazla "Sen bana ben sana" şeklinde karşılıklı bir kâr-zarar ilişkisi olarak görülmekte ve yaşanmaktadır. Nitekim seküler ahlakın hâkim olduğu toplumlarda, yabancılara yönelik sivil davranışlarda ve uluslararası ilişkilerde, yeterince güç toplayamadığı için zarar vermesi beklenmeyen bireylere ve toplumlara karşı e

28.09.2022
31 0 0

Ana sorunumuz: 'Maarif davamız'

Birkaç gün önce Prof. Dr. İsmail Erünsal'ın Osmanlı Kültür Tarihinin Bilinmeyenleri adlı eserinin 2. baskısına eklediği "Tereke Kayıtlarına Göre Osmanlı Medrese Talebelerinin Okuduğu Kitaplar (XVII-XX. Yüzyıllar)" başlıklı kısmı okudum. Ve bir kez daha fark ettim ki, İmam-Hatip Okulu öncesindeki üç yıllık medrese usulü öğrenimim sırasında okuduğum

21.09.2022
31 0 0

Sudanlı bir fikir hürriyeti şehidi

Tarihî tecrübeler, yönetimlerin, adalet ve hakkaniyete uygun işler yaptıklarından emin oldukları ve bu sayede toplumlarının güvenini kazandıkları dönemlerde daha özgürlükçü olduklarını; toplularının güvenini kaybettikleri dönemlerde ise daha korkulu ve şüpheci olduklarını, bu nedenle de özgürlükleri kısıtlamanın yollarını aradıklarını göstermektedi

14.09.2022
38 0 0

Kur'ân-ı Kerim'de sevgi

Kur'an'da "sevgi" anlamını içeren üç kavram var: Muhabbet, meveddet, rahmet. Kur'an'da Allah'ın insana sevgisi her üç kavramla da ifade edilirken, insanın Allah'a sevgisi için rahmet kavramı kullanılmamıştır. Daha açık olarak söylemek gerekirse:Muhabbet: Allah'ın insanı sevmesi, insanın Allah'ı sevmesi, insanın insanları ve diğer şeyleri, varlıklar

07.09.2022
31 0 0

Ma

Ma

31.08.2022
31 0 0