Mustafa Çağrıcı

Karar

Özgürlük üzerine

Şöyle düşünüyorsak, felsefî ve ahlâkî manada insan olduğumuz iddiasında haklıyız demektir:Benim kendi kusurlarımı görmem ve kabul etmem, kendimi küçük gördüğüm anlamına gelmez. Aksine bu, kendimi mükemmelleştirme yolunda bende hem bir sorumluluk hem de bir özgürlük bilinci bulunduğunu gösterir.Bu söylenenler, birey için olduğu gibi toplum için de b

Bayramınız mübarek olsun!

Yüce Mevla'dan ülkemize ve âlem-i İslam'a hayırlı bayramlar, huzur ve barış diliyorum.Çok şükür, bir Ramazan'ı daha ihya edip bayrama kavuştuk. Ama herkes Ramazanın güzelliğini tadamadı. Ülkemizde depremzedelerin acıları hâlâ taze ve sıkıntıları sürüyor. Maden faciasında, yangınlarda ve terörde yine canlarımız gitti. Cümlesinin mekânları cennet ols

Kur'an'ın sosyal refah kavramı: İnfak

Şu mübarek günlerde kötümser yazmak istemiyorum. Ama gerçekler iyimser olmaya izin vermiyor.Müslüman dünyada yoksulluk ve sefalet kol geziyor. Özellikle son yıllarda insanlar hayatta kalabilmek için bin bir türlü tehlikeyi göze alarak zengin ülkelere akın ediyor. Beyin göçünün artarak devam etmesi ayrı bir sorun; ülkemiz ve Müslüman toplumlar için

"Hâlis Din"

Özellikle son 150-200 yıl boyunca kendi ülkemizde, Müslüman toplumlarda ve genel olarak dünyamızda yaşanan gelişmeler, dar ve geniş çaplı insan ilişkilerinde gözlenen sorunların en temelinde ahlâkî yozlaşmanın olduğunu apaçık göstermiştir. Bizde az görülse de önceki yazımda bir örneğini sunduğum üzere- dünyadaki entelektüeller bu meseleyi ciddi cid

Nobel Ödüllü bir iktisatçı: 'Ahlakı dışlamakla yanlış yaptık'

Birkaç gün önce IMF'nin (International Monetary Fund: Uluslararası Para Fonu) internet sayfasında "Rethinking My Economics" (İktisadımı Yeniden Düşünmek) başlıklı bir makale gördüm; 2015 yılında ekonomi alanında Nobel Ödülü alan ABD'li iktisatçı Prof. Angus Deaton yenilerde yayımlanmış. Deaton bu kısa yazısında ahlaksız (ahlak ilkelerini hesaba kat

Ramazan ve ahlaklı dindarlık

Ramazanın herkes için, İslam âlemi ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Serde hocalık olduğuna göre, Ramazanı vesile kılarak birkaç dinî meseleye temas etmem yerinde olur sanırım. Ramazanda cami ve din hizmetlerinin yoğun olduğu malumdur. Başta imamet olmak üzere genel olarak din hizmetlerinin hem sivil hem kamusal yönleri var. İmamet

"Sade yaşama bir onurdur"

Ülkemizde kendilerini şatafatlı-debdebeli bir hayat yaşama anaforuna kaptıranların son yıllarda hızla çoğalması ülkemiz ve toplumumuz için kaygı vericidir. Özellikle halkımızın dindar bilinen kesimlerinden bazılarının, İslam ile uzlaştırılması asla mümkün olmayan böyle bir lüks hayat tarzını benimsemeleri, hatta bunu gösterişe dönüştürmeleri ve git

Hadislerden evrensel mesajlar

"Kur'ancılar"a: Hz. Peygamber "postacı" değildir; onun asıl misyonu "güzel bir model" olmaktır. İslam kültüründe en güvenilir hadis kitaplarının başında gösterilen Buhârî'nin el-Câmiu's-Sahîh'inin 78. bölümü olan "Kitâbu'l-edeb"in 27. babı "Rahmetü'n-nâs ve'l-behâim" (insanlara ve hayvanlara merhamet) başlığını taşır ("Merhamet"in Sami dillerindeki

Din-Devlet ilişkisi

Epey bir zaman önce internet ortamında "The Secular State for Religious Society" (Dinî toplum için laik devlet) başlıklı bir makale okumuştum. Makalenin yazarı Abdullahi Ahmed en-Naim, Sudan doğumlu bir Müslüman âlim. Devletinin dinî dayatmaları yüzünden 1985'te ülkesini terk etmek zorunda kalmış. Halen ABD'nin Emory (Atlanta) Üniversitesi'nde huku

Kayırmacılık üzerine

Geçen haftaki "kayırmacılık" konulu yazımla ilgili yorumlardan ikisi eleştirel mahiyetteydi. "Erdem" rumuzluadlı bir dostumuz şöyle diyordu:"Tek taraflı bakışı yansıtan; kendi içinde tutarlı ancak totalde 'yanlış' bir yazı. İSLAM güvene ve adalete dayanır, ancak 'başkalarına' güvenlik alanı açmak için nesneleştirilmesi doğru değildir. Bir insan, ya