"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Halil Elitok Tüm Yazıları

48 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Kim, fasık siyasetdaşını tercih etse

Siyaset ve siyasetçi, ülkeye hizmette birbirini tanımlayan ve birbirini şekillendiren önemli kavramlardır. Ülkenin siyasetine yön vermeye çalışan siyasetçiler, gerçeklere kulaklarını tıkadıklarında çamura saplanmaktadırlar.Bu konuda çıkış yolu Bediüzzaman'ın ortaya koyduğu reçetedir. Bediüzzaman, "1335 senesi milâdî: 1919 Eylül'ünde, dehrin hadisat

12.09.2021
10 0 0

Devlet memuru hasletleri

Ahmet Vefik Paşa, Tanzimat döneminde milliyetçilikle ilgili ilk çalışmaları yapan, Türk devlet adamı ve yazarıdır.3 Ağustos 1823'te İstanbul'da doğan paşa, bir süre Tercüme Odası'nda; memurluk yaptı. Değişik devlet kurumlarında çalıştı. Elçilik görevinde bulundu. 1877'de Meclis-i Mebusan'ın ilk reisi oldu. 1879'da Bursa Valiliğine atandı, burada bi

03.09.2021
12 0 0

Salih âmel ve helâl gıda (2)

Salih amelle helâl gıda arasında doğru orantılı olarak irtibat vardır. Salih amelin makbuliyeti ve yapılan ibadetten feyiz alınması helâl gıdaya bağlıdır. Bu sadece ibadet noktasında değildir. Manevî yönden inkişaf etmekte buna bağlıdır.Bu yazımızda Bediüzzaman ile maneviyat büyüklerinin hayatlarından kısa kısa kesitler sunmak istiyorum. İmam-ı Âza

06.06.2021
27 0 0

Salih amel ve helâl gıda

İnsanın hem maddî hayatında hem de manevî hayatında helâl gıdanın fevkalâde etkisi vardır. Bunu teyid eden pek çok örneklerini vermek mümkündür. Gerek tasavvuf kitaplarında ve gerekse diğer insanların hayatlarını anlatan kitapları tetkik ettiğimizde sayılamayacak kadar örnekleriyle doludurlar.Kürsülerde ve TV'lerde anlatılan İmam-ı Âzam'ı, İmam-ı Â

23.05.2021
21 0 0

Ramazan Bayramı

Dinî açıdan özel önemi olan bayram gününü etimolojik açıdan ele aldığımızda çok eskilere dayanmaktadır. Kaşgarlı Mahmud'un tesbitine göre kelimenin aslı Farsça bezrembezrâm olup "sevinç ve eğlence günü" demektir ve beyrembayram telâffuzu Oğuzlar'a aittir. 1Bayram kelimesinin Arapça'sı, sözlüklerde "âdet halini alan sevinç ve keder; bir araya toplan

13.05.2021
29 0 0

Malî ibadetin kutbu zekât

Bugünkü sosyal hayatımızın sosyal çalkantılarını önleyecek en önemli dinin emri zekât müessesinin uygulanır hale gelmesidir. Çünkü zekât; zenginle fakirin bir arada yaşamasını ve dengenin korunmasını temin eden bir vasıtadır.Kur'ân-ı Kerîm'de Cenab-ı Hak ibadetler arasında ehemmiyetine binaen birlikte zikretmiştir. Namazla zekât aynı âyetlerde birl

01.05.2021
30 0 0

Pabucu dama atılmak

"Pabucu dama atıldı" deyiminin geçtiği her yerde ilk akla gelen teşkilât Ahilik Teşkilâtıdır. Ahilik, insanlara el, kapı ve sofralarının açık, göz, bel ve dillerinin kapalı olmasını öğütler. Elbette bunları sözde değil, özde yapılmasını ister.Ahiliğin ilkeler doğrultusunda; kâfirler, münafıklar, müneccimler, içki içenler, tellâllar, (yalan söyleyen

24.04.2021
35 0 0

Kutlular, Gündüzalp'i örnek almıştı

7 Nisan 2021 Çarşamba günü ebedî istirahatgâhına tevdi edilen merhum Mehmet Kutlular'dan bahsetmek istiyorum.Merhum, Risale-i Nur hizmetine yeni bir boyut kazandıran, merhum Zübeyir Gündüzalp'in hizmet anlayışının kurumlaşmasında büyük etkisi olmuştur. Dirayetli ve kuvvetli bir vizyon sahibi olan Zübeyir Gündüzalp, şöyle ifade ediyor: "Mefkûresiz v

15.04.2021
40 0 0

Bir dâvâ adamının manevî anatomisi

6 Nisan 2021 tarihinde vefat eden ve 7 Nisan 2021 Çarşamba günü Rahmet-i Rahman'a ve ebedî istirahatgâhına tevdi edilerek Üstadımıza kavuşan, sadâkat timsali, kararlı duruşu ile güven veren, samimî, bir o kadar da cesur, ufku açık, zikzak çizmeden, inandığı dâvâdan hiçbir zaman taviz vermeyen Risale-i Nur'un kahramanı 1938 Doğumlu Mehmet Kutlular'd

10.04.2021
32 0 0

Devlet başkanından hesap soran kadın

Devlet Başkanı olmak demek, o topraklarda yaşayan bütün insanların hak ve hukukunu korumak demektir.Kim olursa olsun, insan farkı gözetmeden hak ve hukuklarını görüp gözetmek demektir. Bu konuda örnek teşkil edecek bir Asr-ı Saadet örneğini vermek istiyorum. Şöyle bir soru akla gelebilir. Günümüzde Hz. Ömer mi var Günümüzde Hz. Ömer yok, ama onun g

03.04.2021
34 0 0