Halil Elitok Tüm Köşe Yazıları

54 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Hayat tarzı verileri

Türkiye gibi 99'u Müslüman olan bir ülkede yapılan inanç araştırması sonuçları oldukça düşündürücüdür.Hele 19 yıldır 'dindar idareciler'in iktidarı döneminde yapılan araştırma sonucu daha da düşündürücüdür. KONDA Araştırma gurubunun yaptırmış olduğu anketin yorumunu yapmadan olduğu gibi naklediyorum. Yorum okuyucularımızındır. KONDA Araştırma "TR1

25.01.2022
2 0 0

Dini ya da siyaseti alet etmek

Son zamanlarda 'nas'lar ağızlarda çiğnenmekte, Kur'ân'ın âyetlerinin delil gösterilme modası başladı. Naslar bugün gelmiş değil. Kur'ân'ın nazil olduğu günden beri bu âyetler var. Bugün gündeme getirilmesinin sebebine bakmak lâzım. Topluma mesaj vermek ve bir siyasî manevra mı yapılıyorYakın zamana dek muhafazakâr-dindarların önemli bir kısmı, hem

30.12.2021
5 0 0

Yaratılış gerçeği

İnsanlar sureten ve sireten fevkalâde bir mükemmeliyetle yaratılmışlardır. İnsan gayet manidar bir mektubu Rabbanî'dir. Mektup okunmak için yazılır.İnsan, muntazam bir Kaside-i Kaderdir. Kitab-ı Kebir-i Kâinatın sayfaları ve o sayfaların satırları ve o satırların içinde ilk kelimesini teşkil eder. Bunun içindir ki Cenâb-ı Hak insanı on sekiz bin âl

28.11.2021
18 0 0

Cumhuriyet neye yarar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.Sadece kutlamalarla cumhuriyet, cumhuriyet olmuyor. "Cumhuriyet" terimi, "Cumhur" sözünden türetilmiştir. "Cumhur" kelimesi Arabçada, toplu halde bulunan kavim, millet, çoğunluk gibi anlamlara gelir. O halde cumhurî idare, ya da sadece cumhuriyet, toplumun, yani milletin kendi kendisini idaresi demektir. Demokras

04.11.2021
16 0 0

Çoban Sülü

9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in en öne çıkan vasıflarından birisi de "Çoban Sülü" olarak anılmasıdır. Bu vasıfla anılması onun en çok hoşuna giden vasıflarından birisidir.Merhum Süleyman Demirel, şehirde ne varsa köyde de o olacaktır sloganını prensip haline getirmiş bir devlet adamıdır. Mücadele hayatında demokrasi, din ve vicdan hürri

24.10.2021
16 0 0

İstibdat ve hürriyet

İstibdat ve hürriyet her bakımdan taban tabana zıt iki kavramdır. Bunlar gece ve gündüz gibi birisinin olduğu ortamda öbürü kaybolur.Bediüzzaman, hayatı boyunca istibdat kimden gelirse gelsin hep karşı çıkmış ve daima istibdada karşı hürriyeti ve hürriyetçi idareyi savunmuştur. "Ben ekmeksiz yaşarım Hürriyetsiz yaşayamam" 1 diyen Bediüzzaman'ın en

25.09.2021
28 0 0

Kim, fasık siyasetdaşını tercih etse

Siyaset ve siyasetçi, ülkeye hizmette birbirini tanımlayan ve birbirini şekillendiren önemli kavramlardır. Ülkenin siyasetine yön vermeye çalışan siyasetçiler, gerçeklere kulaklarını tıkadıklarında çamura saplanmaktadırlar.Bu konuda çıkış yolu Bediüzzaman'ın ortaya koyduğu reçetedir. Bediüzzaman, "1335 senesi milâdî: 1919 Eylül'ünde, dehrin hadisat

12.09.2021
35 0 0

Devlet memuru hasletleri

Ahmet Vefik Paşa, Tanzimat döneminde milliyetçilikle ilgili ilk çalışmaları yapan, Türk devlet adamı ve yazarıdır.3 Ağustos 1823'te İstanbul'da doğan paşa, bir süre Tercüme Odası'nda; memurluk yaptı. Değişik devlet kurumlarında çalıştı. Elçilik görevinde bulundu. 1877'de Meclis-i Mebusan'ın ilk reisi oldu. 1879'da Bursa Valiliğine atandı, burada bi

03.09.2021
36 0 0

Salih âmel ve helâl gıda (2)

Salih amelle helâl gıda arasında doğru orantılı olarak irtibat vardır. Salih amelin makbuliyeti ve yapılan ibadetten feyiz alınması helâl gıdaya bağlıdır. Bu sadece ibadet noktasında değildir. Manevî yönden inkişaf etmekte buna bağlıdır.Bu yazımızda Bediüzzaman ile maneviyat büyüklerinin hayatlarından kısa kısa kesitler sunmak istiyorum. İmam-ı Âza

06.06.2021
42 0 0

Salih amel ve helâl gıda

İnsanın hem maddî hayatında hem de manevî hayatında helâl gıdanın fevkalâde etkisi vardır. Bunu teyid eden pek çok örneklerini vermek mümkündür. Gerek tasavvuf kitaplarında ve gerekse diğer insanların hayatlarını anlatan kitapları tetkik ettiğimizde sayılamayacak kadar örnekleriyle doludurlar.Kürsülerde ve TV'lerde anlatılan İmam-ı Âzam'ı, İmam-ı Â

23.05.2021
38 0 0