Halil Elitok Tüm Köşe Yazıları

71 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Bediüzzaman'ın gayesi

Bediüzzaman ve Risale-i Nur, birbirinden ayrılması mümkün olmayan ikilidir.Bediüzzaman, bu asrın görevlisidir. Bunu da Emirdağ Lahikası adlı eserinde şöyle ifade ediyor: "Biz, iman kurtarmak ve Kur'an'a hizmet için, Mekke'de olsam da buraya gelmek lazımdı. Çünkü, en ziyade burada ihtiyaç var. Binler ruhum olsa, binler hastalıklara müptela olsam ve

26.09.2022
11 0 0

Aile hayatında kapı eşiği

Hz. İbrahim'in oğluna yapmış olduğu bir tavsiyeden bahsetmek istiyorum. Hz. İbrahim (a.s.), İsmail'in evlenmesinden sonra oraya gelip, bıraktığı (hanımını ve oğlunu) aradı. İsmail'i bulamadı. Hanımından İsmail'i sordu.Kadın: "Rızkımızı tedarik etmek üzere (avlanmaya) gitti" dedi. Hz. İbrahim, bu sefer geçimlerini, hallerini sordu. Kadın: "Halimiz f

20.09.2022
21 0 0

Selahattin Eyyubî'nin örnek tavrı

MAHKEME ÖNÜNDE EŞİTLİK (2)Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı'nda şu soruyu görüyoruz: "Gayrimüslimlerle nasıl müsavi olacağız Müsavat ise, fazilet ve şerefte değildir, hukuktadır. Hukukta ise, şah ve geda birdir. Acaba bir şeriat, 'Karıncaya bilerek ayak basmayınız' dese, tazibinden men etse, nasıl benîâdemin hukukunu ihmal eder Kellâ! Biz imtisal etm

13.09.2022
22 0 0

Sav kasabasındaki hizmet

Isparta'nın merkeze bağlı Sav Kasabası, Davraz dağının eteğine kurulmuş yeşillikler içerisinde şirin bir kasabadır.Devlet bir yandan yeni latin alfabesini öğretmek, okutma-yazmayı teşvik etmekle meşgulken işgüzar bürokrat ve memurlar, Risale-i Nurları Kur'an harfleriyle yazan ve okuyanları takip, tutuklama ve mahkemelere sevk etmede âdeta yarışıyor

08.09.2022
19 0 0

Mahkeme önünde eşitlik

İnsanların en çok özlemini duyduğu adalettir. Adalet, fertler arasında hukuk önünde herkes eşit olmasıdır. Bunun en önemli örneğini Hz. Ali ile bir Yahudi'nin muhakemesinde görüyoruz.Bediüzzaman, "Gayr-i Müslimlerle nasıl müsavi olacağız" sorusuna şöyle cevap vermiştir: "Müsavat ise, fazilet ve şerefte değildir. Hukuktadır. Hukukta ise, şah ve geda

30.08.2022
28 0 0

Bediüzzaman

ZULME BOYUN EĞMEYENLER (5)Zulme boyun eğmeyenlerden Bediüzzaman'a ayrı bölüm açmamızın en önemli sebebi Bediüzzaman'ın Mektubat adlı eserinde ve Yirmiüçüncü Mektubunun üçüncü suale verilen cevabında mesele ortaya konmuştur. Şöyle ifade edilmektedir: "Başta müçtehidîn-i izam imamları mı efdal, yoksa hak tarikatlerin şahları, aktabları mı efdaldir" E

16.08.2022
29 0 0

Şamlı Hafız Tevfik

Şamlı Hafız Tevfik'in asıl adı Tevfik Göksu'dur. 1889'da Barla'da dünyaya geldi. 5 Ağustos 1965 yılında Barla'da vefat etmiştir. Subay olan babası Veli Bey ile birlikte Şam'da yirmi yıl kalmasından dolayı kendisine "Şamlı Hafız Tevfik" denilmiştir.Barla'da, Selçuklulardan kalma 800 senelik Çeşnigir Paşa Camiinde, ömrünün sonuna kadar imam-hatiplik

13.08.2022
18 0 0

Hicretle gelen devlet

Hicretin arka planına bakmak istiyorum. Kur'an'daki devletin tanıtımına geçmeden önce, insanlık hayatında genel anlamdaki devlet kavramının anlatılması yerinde olacaktır.İnsanlığın ilk babası ve ilk insan, ilk peygamber ve Havva annemiz ona eş olarak yaratılması neticesinde bir aile hayatı kurulmuştur. Aile de, en eski devlet çeşididir.1 İnsan, ail

01.08.2022
24 0 0

Zulme boyun eğmeyenler-4: Ahmed bin Hanbel

Hicri 64 (780) yılı Rebîülevvelinde (veya Rebîülâhir) Bağdat'ta doğan Ahmed bin Hanbel'den bahsetmek istiyorum.Abbâsî Halifesi Me'mûn (813-833), hilâfetinin son yıllarında Mu'tezile mezhebi ileri gelenlerinin tesiriyle, devrin tanınmış âlimlerin Kur'an'ın mahlûk olduğu görüşünü kabul etmeye çağırıncaya kadar Ahmed b. Hanbel hadis okutmaya devam ett

20.07.2022
28 0 0

Muhacir Hafız Ahmed

1 Temmuz 1946 Sene-i devriyesi münasebetiyle Muhacir Hafız Ahmed'i rahmetle anıyor, Rabbinden afv ve mağfiretini diliyorum.Muhacir Hafız Ahmed KARACA (18941948) Barla eşrafından, tüccar, hâfız hoca. "Muhacir Hafız" denmesinin sebebi; Macaristan'dan Rumeli'den geldikleri için, yani evlad-ı Fatihan'dan olduğu için... Bediüzzaman'ın medresesinin bitiş

01.07.2022
34 0 0