Halil Elitok Tüm Köşe Yazıları

82 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İHL'lerin vizyonu

6 Mart 1951 imam hatip okullarının bugünkü adıyla liselerinin açılışı münasebetiyle bu okulların-liselerin misyon ve vizyonundan bahsetmek istiyorum.Önce konuya bir anektodla girmek faydalı olur zannediyorum. Merhum Muhammed Hamidullah, zaman Türkiye'ye geldiğinde yapmış olduğu ziyaretlerinde iki kuruma öncelik tanır ve bu iki kuruma ayrı bir değer

19.03.2023
17 0 0

İlm-i istibdat

İstibdat ile adlandırılan mezhepleri ele alarak izah etmek istiyorum.Bediüzzaman'ın Münazarat adlı eserinde bahsettiği ilmi istibdat, tarihin her devrinde çeşitli vesilelerle hortlatılmış ve zaman zaman kendisini göstermiştir. Bu konuya Hz. Peygamber (a.s.)'in bir hadisini aktararak başlamakta fayda vardır. Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurur: "İler

11.03.2023
19 0 0

Ömer bin Abdü'l-Aziz

Ömer bin Abdü'l-aziz (h. 17102 m. 638720) yılları arasında yaşamıştır. Yaklaşık yedi yıl süren valiliği sırasında beş defa hac emirliği yaptı.Halife 1. Velîd'in tâlimatıyla Mescid-i Nebevî'yi genişletti ve Resûlullah'ın namaz kıldığı diğer mescidleri yeniletti. Irak Valisi Haccâc'ın uygulamalarını sert bir şekilde eleştirmesi görevinden azliyle ne

03.03.2023
23 0 0

Kadınlara tuzak

Tarihin hangi devrinde olursa olsun Hz. Peygamber (a.s.m) dönemine kadar kadın, her ortamda zorluklarla karşılaşmış.Ne haysiyeti, ne namusu ve ne de iffeti diye bir hususiyeti kalmamıştır. İşte böyle bir ortamda Hz. Peygambere Peygamberlik veriliyor. Yani Hz. Peygamber, insanlığa Müslümanlığı anlatıyor. Günümüzde insanlar artık her gün evlerine gir

07.01.2023
10 0 0

Haliliye mesleği

Bediüzzaman Risale-i Nur talebelerinin mesleğini bir cihette "Sahabe mesleği" diğer cihette ise "Haliliye mesleği" olarak vasıflandırır.Risale-i Nur mesleği imana hizmet noktasında "Sahabe mesleği"dir. İmanda terakki ve tekâmül cihetinde ise "Haliliye mesleği"dir. Hz. İbrahim'i (a.s.) Allah kendisine dost edinmiştir. "Halilullah" olmuştur.1 Allah'

16.12.2022
28 0 0

İyilikle kötülük bir olmaz

Sosyal hayatta insanların bid'atlara boğulduğu, fitne ve fesatların yayıldığı bir ortamda müminler, saksıda yetişen bir gül gibi olmak mecburiyetindedirler.Etrafına güzel kokular salmalı ve toplumu etkilemelidir. Mü'minlerin bu hali Sadi Şirazi'nin Gülistan ve Bostan adlı eserinde anlattığı şu hadiseye benzer: Bir gün hamamda, bir dostunun elinden

29.11.2022
29 0 0

Hz. Ali'nin oğlu Hasan'a tavsiyeleri

Hz. Ali'nin, oğlu Hasan'a yaptığı tavsiyeler, toplumları yönetmeye talip ve o sorumluluğu üslenen herkesin kulak vermesi ve hatta kendisine prensip kabul etmesi gereken kurallar yumağıdır.Hatta toplumları yönetmenin ötesinde Hz. Peygamber (a.s.)'in hadis-i şerifin buyurduğu gibi toplumun bütün katmanları bu hadis-i şerife göre sorumluluk alanına gi

10.11.2022
32 0 0

Hz. Ali'nin (r.a.) oğlu Hasan'a (r.a.) tavsiyeleri

Hz. Ali'nin (r.a.), oğlu Hasan'a (r.a.) yaptığı tavsiyeler, toplumları yönetmeye talip ve o sorumluluğu üslenen herkesin kulak vermesi ve hatta kendisine prensip kabul etmesi gereken kurallar yumağıdır.Hatta toplumları yönetmenin ötesinde Hz. Peygamber (a.s.)'in Hadis-i Şerif'in buyurduğu gibi toplumun bütün katmanları bu Hadis-i Şerife göre soruml

10.11.2022
41 0 0

Yargı ve milli irade

Devletin esas kuruluşunu, devletin kişilerle ve kişilerin birbirleriyle olan münasebetlerindeki temel hak ve hürriyetlerini bildiren, tanınan bu hak ve hürriyetlerin kısıtlanmasını engelleyecek yasama ve yargı sistemini kuran kanun anayasadır.Devletin temel yapısı, devletin fonksiyonları ve temel özellikler anayasalarda belirlenen hususlardır. Devl

28.10.2022
30 0 0

Bediüzzaman-ı Hemedânî

İmam-ı Rabbanî, Mektubat adlı eserinde iki yerde Bediüzzaman'dan bahseder. Said Nursi Hazretleri ise, bu hitabın kendisine olduğunu belirtir.1Bedizzaman-ı Hemedanî, H:358'de (M:968-69) Hemedan'da doğdu. Her ne kadar İranlı olduğu ileri sürülmüşse de bizzat kendisi Fazl b. Ahmed el-İsferâyînî'ye yazdığı bir mektupta2 Arap asıllı olduğunu belirtmekte

15.10.2022
37 0 0